تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر شامل  تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه، واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی و … می باشد این تنظیمات مربوط به نرم افزار سانترال کم ظرفیت پاناسونیک می باشد.

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منوی Call charge

شماره 1: main  :تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه.

جدول ستون اول >> charg caleculation : فعال سازی هزینه ها.

جدول ستون دوم >> cahrg table : جدول بندی.

منوی Call charge شماره 1: charg information SMDR format1:چاپ اطلاعات توسط دستگاه برای بودجه بندی.

With charge : هزینه در چاپ باشد یا خیر.

:Without charge  هزینه در چاپ باشد یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: charge information SMDR format 2: صفرهای اضافی درچاپ نمایش داده شود یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: main  

Currency: واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی.

Decimal places: اعدادها را با اعشار نمایش بدهد .

Secret printing: در حال چاپ آیا تماس دریافتی چاپ شود یا نه.

Call Charge-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Time table

Time setting : مشخص کردن هزینه در ایام هفته. Peak: اوج مصرف. Off peak: متوسط. Economy: تعرفه پایین. جدول : دراینجا نوع تعرفه را به طور کامل مشخص می کنیم .

تنظیمات-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Charge table  

چهارمین آیتم بالای جدول >> Economy : سه مد پیک /عادی/عمومی برای هزینه ها.

اولین آیتم بالای جدول >> leading number: مشخص کردن هزینه ها یا تعریف کردن هزینه ها.

برنامه-ریزی-سانترال-کم-ظرفیت

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Budget and Display

Limit selection Budget: آلارم دادن برای زمانی که مبلغ بودجه تمام می شود و قطع تلفن یا قطع نکردن تماس در حال انجام و عدم دسترسی برای تماس بعدی

ستون سوم جدول >> Limition Budget:فعال سازی بودجه بندی و ستون کناری که با خط کم رنگ تفکیک شده : مشخص کردن مقدار مبلغ برای صحبت کردن

ستون چهارم جدول>> LCD Display Mode:نمایش یا عدم نمایش هزینه ها روی تلفن

مطالب مرتبط با تنظیمات سانترال:

کدهای برنامه ریزی سانترال

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر

آشنایی با سرفصل های آموزش نصب سانترال:

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

آموزش سانترال ns

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر شامل گروه بندی خطوط شهری برای نظم دهی به تماس های وارد به سازمان می باشد در این مطلب تنظیمات UCD مربوط به سانترال های کم ظرفیت آورده شده است.

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات نحوه زنگ خوردن صدای آیفون برای تلفن ها، گوش دادن به صدای اتاق با آیفون، کدامیک از داخلی ها می توانند درب را باز کنند و سایر موارد مربوط به درب بازکن می باشد که قابل اجرا بر روی سانترال های کم ظرفیت پاناسونیک هستند.

تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر

تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات مدت زمان ضبط مکالمات در صندوق صوتی و نحوه دسترسی خطوط شهری برای وصل شدن به صندو ق صوتی در سانترال های کم ظرفیت می باشد.

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات سطح امنیت DISA ،زمان پاسخ گویی دیزا به تماس های وارده، فعال بودن کدهای وصل به داخلی ها و … می باشد این تنظیمات در سانترال برای پاسخگویی منشی تلفنی و نحوه کار آن صورت می پذیرد.

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر شامل تعیین نام برای، تنظیم کد فعال سازی دسترسی به خطوط شهری و آزاد سازی خطوط شهری به صورت دلخواه می باشد

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر شامل تنظیماتی برای اعمال محدودیت بر روی داخلی ها و عدم دسترسی آنها به برخی شماره ها می باشد.

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات  COهای سانترال (تنظیم خطوط شهری و دسترسی آنها در سانترال)، این تنظیمات بسیار کاربردی در نصب سانترال های کم ظرفیت می باشد

آموزش تنظیمات نرم افزار سانترال

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر منو LINE MODE

جدول : تنظیمات مربوط به خطوط شهری درشیفت های مختلف.

DIL: اختصاص خطوط شهری به داخلی خاص(مورد نظر).

DISA: متصل کردن خط شهری به منشی اتوماتیک و تنظیم روی پیغام دلخواه.

UCD: تفکیک جوابگویی برای خطوط شهری و تنظیم برای پخش موزیک HOLD  برای شخص پشت خط.

MODEM: برای تنظیم از راه دور توسط اینترنت.

BV:تنظیم روی صندوق پستی.

تنظیم خطوط شهری سانترال

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر منو incoming /outgoing

منو CO  شماره 2:incoming /outgoing >> ringing for incoming CO calls    

Day >> Ring: تنظیم زنگ خوردن داخلی مورد نظر.

Day >>  start time :تنظیم تایم برای زنگ خوردن داخلی.

 منو CO  شماره 2:incoming /outgoing >> outgoing call >> Lunch:نحوه فعال سازی و آزاد سازی  خطوط شهری برای داخلی ها.

تنظیم خطوط سانترال

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر منو Detail

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون دوم جدول >> connection:کانکت کردن خط شهری.

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون سوم جدول >> dial mode :مد مورد نظر روی تن یا pulse.

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون چهارم جدول >> pulse speed:سرعت ارسال پالس.

منو CO  شماره 3:Detail  >> ستون پنجم  جدول >> host PBX Access codes:آزاد کردن خطوط با شماره 022 و غیره…

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون ششم  جدول >> co line grop :اختصاص گروه برای خط شهری (کاربردی نیست).

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون دوم جدول پایین >> flash/Recall time: زمان قطع و وصل با دکمه flash (کد 110 مد 1 باشد).

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون سوم جدول پایین  :  Automatic line access >> داخلی ها باید بتوانند با گرفتن 0 یا 9 خط شهری آزاد کنند .

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون چهارم جدول پایین >> incoming:ارسال سیگنال قطع ارتباط >> outgoing:ارسال سیگنال یا عدم ارسال سیگنال.

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون ششم جدول پایین >> disconnect time :بعد از چند ثانیه سیگنال ارسال شود پس از قطع خط سیگنال قطع ارسال شود برای تنظیم قلاب تلفن معمولی .

منو CO  شماره 3:Detail >> ستون هفتم جدول پایین >> ring tone pattern: تنظیم تک یا دوبل یا سه تایی زنگ خور خطوط شهری.

مطالب مرتبط با تنظیمات سانترال:

کدهای برنامه ریزی سانترال

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات ARS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Caller ID سانترال با کامپیوتر

تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

آشنایی با سرفصل های آموزش نصب سانترال:

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

آموزش سانترال ns

تنظیمات Caller ID سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Caller ID سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات نحوه مشخص کردن پالس مخابرات برای هماهنگی با CID که باید تست شود، محدود کردن کدها برای عدم نمایش در صفحه تلفن ها، کالر آیدی ها برای کدام داخلی ها فعال باشد و دیگر تنظیمات مربوط به شماره انداز هستند.

تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر

آموزش تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر به تنظیمات داخلی ها و تعیین نام برای هر داخلی همچنین تنظیمات گروه بندی ها و زنگ خورها خواهیم پرداخت مراحل زیر در تنظیم سانترال کم ظرفیت با کامپیوتر نقش کلیدی دارند این تنظیمات مربوط به نرم افزار سانترال می باشد.