شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

 1. کارآموزان موظف به رعایت موازین اسلامی، اخلاقی، اجتماعی و کلیه ضوابط آموزشی، مقرراتی و آئین نامه انضباطی هستند و اعمال نظارت بر این موضوعات بر عهده مدیر آموزشگاه می باشد.

 

 1. در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و توجه نکردن به قوانین ایمنی کارگاه توسط کارآموز آموزشگاه هیچ مسولیتی در قبال جبران خسارت جانی و مالی به کارآموز نخواهد داشت.

 

 1. کارآموز موظف است در تمامی کلاسها حضور به موقع بهم رساند.

 

 1. کارآموز موظف است شهریه دوره آموزشی را تا قبل از شروع دوره تعیین شده پرداخت نماید در غیر این صورت از حضور وی در کلاس جلوگیری خواهد شد.

 

 1. در صورتی که کارآموز پس از ثبت نام انصراف دهد حداکثر تا 3 روز قبل شروع دوره فرصت دارد که به آموزشگاه مراجعه کند و 70 درصد از هزینه پرداختی را دریافت نماید در غیر این صورت پس از برگزاری اولین جلسه و انصراف کارآموز مبلغی به وی عودت نمیشود.

 

 1. در صورتی که کارآموز بیشتر از 2 جلسه غیبت داشته باشد به منزله انصراف تلقی خواهد شد و مطابق بند 5 با وی برخورد خواهد شد.مگر در مواردی که با اطلاع رسانی قبلی به استاد غیبت کرده باشد که در این صورت میتواند در جلسات جبرانی شرکت نماید.

 

 1. آموزشگاه هیچ مسئولیتی در رابطه با ایجاد شغل برای کارآموز پس از اتمام دوره نخواهد داشت.

 

 1. آموزشگاه موظف است رسید پرداختی شهریه را پس از مهر و امضاء به کارآموز تحویل دهد.

 

 1. دوره هایی که استاندارد آنها در فنی وحرفه ای تعریف نشده است امکان معرفی برای آزمون فنی وحرفه ای را ندارند.

 

 1. هزینه معرفی به آزمون سازمان فنی حرفه ای برای کارآموزان مبلغ 500/000 ریال می باشد.

 

 1. در صورت سهل انگاری توسط کار آموز و وارد نمودن خسارت به وسایل کارگاه آموزشی،تمام خسارت مالی می بایست توسط کار آموز جبران شود.

 

 1. آموزشگاه برای بالا بردن کیفیت آموزشی خود، کارآموزان را پس از اتمام دوره آموزشی پشتیبانی خواهد نمود.

 

 1. درحین دوره آموزشی کارآموز نمیبایست هیچگونه رابطه غیرآموزشی اعم از خرید فروش و رابطه کاری با اساتید دوره یا مسولین آموزشگاه داشته باشد.در صورت داد و ستد هرگونه وجه یا شی بین کاراموز و سایرین در محل کلاس یا خارج از آن آموزشگاه هیچ مسولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.