برنامه کلاسی دوره های آموزشی آموزشگاه فن آموزان

نام دوره تاریخ شروع روز ساعت
آموزش تابلو برق صنعتی

20 خرداد ماه

15 تیر ماه

19 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

شنبه و دوشنبه ها

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

آموزش PLC ( پی ال سی )

17 تیر ماه

9 خرداد ماه

26 مرداد ماه

13 مرداد ماه

شنبه و دوشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه ها

جمعه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات موبایل

20 خرداد ماه

22 خرداد ماه

1 تیر ماه

فوق تخصصی - 20 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

ساعت 12 الی 15

ساعت 9 الی 15

ساعت 15 الی 20

آموزش برق ساختمان

درجه 2 - 15 تیر ماه

درجه 2 - 20 خرداد ماه

درجه 2 - 9 خرداد ماه

درجه 1 - 27 خرداد ماه

درجه 1 - 6 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه ها

روزهای زوج

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش هوشمند سازی ساختمان

10 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

مکانیکی - 25 خرداد ماه

مکانیکی - 1 تیر ماه

مکانیکی - 22 خرداد ماه

مکانیکی - 22 خرداد ماه

برد - 1 تیر ماه

برد - 25 خرداد ماه

برد - 23 خرداد ماه

برد - 23 خرداد ماه

لوازم خرد خانگی - 2 خرداد ماه

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

روزهای زوج

روزهای زوج

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

22 خرداد ماه

29 خرداد ماه

8 خرداد ماه

26 مرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوربین مدار بسته

8 خرداد ماه

روزهای زوج

ساعت 15 الی 17

آموزش نصب دوربین مدار بسته

27 خرداد ماه

27 و 28 خرداد ماه

روزهای زوج

شنبه و یکشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب جک برقی

13 خرداد ماه

13 خرداد ماه

10 تیر ماه

شنبه

شنبه

شنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب کرکره برقی

16 خرداد ماه

17 خرداد ماه

12 تیر ماه

سه شنبه

چهارشنبه

دوشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای

17 خرداد ماه

20 خرداد ماه

14 تیر ماه

چهارشنبه

شنبه

چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب سانترال

کم ظرفیت - 10 خرداد ماه

کم ظرفیت - 10 خرداد ماه

کم ظرفیت - 7 تیر ماه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش تعمیرات ماشین های اداری

20 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

آموزش سیم پیچی موتور

20 خرداد ماه

15 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

آموزش طراحی برد الکترونیکی

20 خرداد ماه

12 مرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 19

آموزش فیبر نوری

4 و 5 خرداد ماه

پنجشنبه و جمعه

ساعت 9 الی 16

آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر

8 و 9 خرداد ماه

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش نصب اعلام حریق

متعارف - 8 خرداد ماه

متعارف - 9 خرداد ماه

متعارف - 5 تیر ماه

دوشنبه

سه شنبه

دوشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب دزدگیر اماکن

6 خرداد ماه

8 خرداد ماه

3 تیر ماه

شنبه

دوشنبه

شنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش تعمیرات دوچرخه

17 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات موتور سیکلت

درجه 2 - 20 خرداد ماه

درجه 1 - 20 خرداد ماه

درجه 1 - 27 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 13

ساعت 12 الی 19

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات پکیج

20 خرداد ماه

20 خرداد ماه

18خرداد ماه

12 مرداد ماه

3 تیر ماه

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 11 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت ی 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

ساعت 11 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب پکیج

20 خرداد ماه

20 خرداد ماه

18 خرداد ماه

12 مرداد ماه

3 تیر ماه

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 11 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

ساعت 11 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش تعمیرات کولر گازی (اسپلیت)

20 خرداد ماه

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

آموزش نصب کولر گازی

20 خرداد ماه

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

آموزش صافکاری خودرو ( pdr و سنتی )

سنتی - 27 خرداد ماه

سنتی - 20 خرداد ماه

پی دی آر - 20 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 9 الی 13

ساعت 16 الی 18:30

آموزش نقاشی خودرو

20 خرداد ماه

20 خرداد ماه

11 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 18

ساعت 9 الی 16

آموزش نصب دزدگیر ماشین

27 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 16

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 16

آموزش برق خودرو

درجه 2 -4 خرداد ماه

درجه 2 - 1 خرداد ماه

درجه 2 - 27 خرداد ماه

درجه 1 - 27 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش تعمیرات ایسیو

27 خرداد ماه

20 خرداد ماه

17 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 10 الی 17

ساعت 10 الی 17

آموزش کابینت سازی

15 تیر ماه

22 خرداد ماه

22 خرداد ماه

6 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 12

ساعت 15 الی 18

ساعت 12 الی 15

آموزش تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر

20 خرداد ماه

شنبه تا پنجشنبه

ساعت 12 الی 17

آموزش نصب پنل خورشیدی

20 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات قفل و شیشه بالابر خودرو

20 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش کلید سازی و قفل سازی

درجه 2 - 11 خرداد ماه

درجه 2 - 27 خرداد ماه

درجه 2 - 27 خرداد ماه

درجه 2 -22 خرداد ماه

درجه 1 - 22 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش لوله کشی ساختمان

31 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

آموزش مکانیک خودرو

درجه 2 - 20 خرداد ماه

درجه 1 - 27 خرداد ماه

درجه 2 - 3 تیر ماه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا پنجشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 17

ساعت 9 الی 17

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب آنتن مرکزی

25 خرداد ماه

7 تیر ماه

پنجشنبه

چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب آیفون صوتی و تصویری

22 خرداد ماه

6 تیر ماه

دوشنبه

سه شنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

آموزش تعویض روغنی و آپاراتی

13 خرداد ماه

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 12 الی 17

ساعت 14 الی 17

آموزش جلوبندی سازی خودرو

3 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

آموزش رباتیک

درجه 2 - 3 تیر ماه

درجه 1 - 21 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 13

12 پاسخ به “برنامه کلاس ها”

  • سلام. اپلیکشن آموزشی نداریم. تمامی دوره ها بصورت آنلاین نیز برگزار می شود که کیفیت ویدئو های آموزشی بسیار بالاست و کلاس های عملی شبیه سازی شده است. ویدئوهای ضبط شده در اختیار کارآموزان قرار می گیرد. برای جزئیات بیشتر با شماره 02166477300 تماس بگیرید.

 1. سلام
  لطفا کلاسهایی که دارای دو درجه هستند پشت سر هم بزارید مثل برق ساختمان که درجه یک و دو داره
  برای بهمن ماه درجه 1 از اول بهمن شروع میشه و درجه 2 از 6 بهمن
  یک دوره کامل مثلا درجه 1 و درجه 2 باهم بزارید

 2. با سلام، آیا آموزشگاه فن آموزان در این ایام کرونایی تعطیل است؟

  • سلام
   لطفا برای اطلاع از زمان برگزاری کلاسها با آموزشگاه تماس بگیرید

 3. لطفا اگه امکان داره باتوجه به شیوع کرونا دوره ها رو فشرده برگزار کنید که ما شهرستانی ها بتونیم شرکت کنیم، به طور مثال روزی دوساعت برای کلاس سیم پیچی برای شرکت افراد شهرستانی واقعا سخته

  • سلام وقت بخیر ، آموزشگاه دوره های آنلاین هم برگزار میکنه شما میتونید تووی این دوره ها شرکت کنید

   • ممنون. ولی منظورم کلاس حضوری بود، لطفا اگه امکان داره این کار رو انجام بدین، حتما دوستان استقبال خواهند کرد

    • لطفا با آموزشگاه تماس بگیرید بیشتر و بهتر راهنمایی خواهید شد. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WeCreativez WhatsApp Support
هر سوالی درباره دوره های آموزشی دارید به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم ؟