راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک

راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک : راه اندازی دو موتور القایی به صورت یکی پس از دیگری هنگامی مورد استفاده قرار میگرد که بخواهیم از یک موتور به صورت پشتیبان موتور دیگر استفاده کنیم.در صورتی که از یک چنین روشی استفاده شود راندمان فرآیند در حال اجرا بسیار بیشتر خواهد شد،زیرا به وجود آمدن ایراد برای موتور و توقف خط تولید یا پروسه اجتناب ناپذیر است اما با استفاده از یک موتور پشتیبان و استفاده از آن در هنگام بروز خطا برای موتور اصلی میزان توقف خط تولید به حد اقل رسیده و در نتیجه بازده آن بالا خواهد رفت.حال اگر این روش به صورت اتوماتیک انجام گیرد با کاهش درصد خطای نیروی کار باز هم این راندمان افزایش خواهد یافت.شکل مدار قدرت و فرمان اینگونه راه اندازی و توضیحات آن به تفصیل در زیر آمده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک

تشریح و نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری اتوماتیک

در این روش از دو کنتاکتور،یک رله تاخیر زمانی،یک شستی استاپ و یک شستی استارت استفاده شده است.هر کدام از موتور ها برای تغذیه خود از یکی از کنتاکتور ها استفاده می کنند.با استفاده از شستی استاپ s1 در هر لحظه میتوان هر دو موتور را متوقف ساخت.برای راه اندازی موتور اول کافیست شستی استارت s2 فشار داده شود،در این حین بوبین کنتاکتور k1 و رله زمانی k3 تحریک شده،موتور اول شروع به کار میکند و تایمر شروع به زمان گیری می کند.پس از گذشت مدت زمان تعیین شده تیغه های 13,14 تایمر بسته شده و بوبین کنتاکتور k2 تحریک می شود.در این زمان موتور دوم شروع به کار کرده و تیغه های 21,22 کنتاکتور k2 باز می شوند و موتور اول متوقف میشود.

کاربرد راه اندازی دو موتور به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک

در مواقعی که نیاز است فرآیند قبل از شروع به کار مدتی را با سرعت کمتر و یا توان کمتر کار کرده و سپس با با سرعت اصلی و یا قدرت اصلی شروع به کار کند می توان از این گونه راه اندازی استفاده کرد.

راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه

راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه : این نوع راه اندازی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یا دو موتور همزمان نباید روشن باشند یا یکی از موتور ها به عنوان پشتیبان موتور دیگر رزرو باشد.در بحث پشتیبان می توان به دو مورد بسیار کاربردی اشاره کرد،اول اینکه در برخی موارد دمای موتور حین کارکرد دائم پس از یک یا چند دقیقه ممکن است از حد معمول بالا رود که در این صورت موتور پشتیبان وارد عمل شده و موتور اصلی فرصت خنک شدن پیدا میکند.دوم در مواردی که فرآیند حساس است و در صورت بروز مشکل برای موتور ضرر زیادی بر شرکت تحمیل میشود،وجود یک موتور به صورت پشتیبان موتور اصلی بیشتر نیاز میشود.بنابر این در صورت بروز مشکل برای موتور اصلی بلافاصله موتور پشتیبان وارد عمل شده و فرآیند به کار خود ادامه می دهد.در شکل زیر مدار فرمان و قدرت راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری را مشاهده می کنید. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه

نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان راه اندازی دو موتور به صورت یکی به جای دیگری

مدار الکتریکی شکل بالا دارای دارای دو عدد کنتاکتور،یک شستی استاپ و دو شستی استارت استفاده شده است.در مدار قدرت،دو  کنتاکتور،یکی برای راه اندازی موتور اول (اصلی) و دیگری برای راه اندازی موتور دوم (پشتیبان) استفاده می شوند.از کلید شستی استاپ s1 در هر زمان می توان برای متوقف ساختن هر دو موتور استفاده کرد.با فشار دادن کلید شستی استارت s2 جریان تحریک بوبین کنتاکتور k1 تامین شده و موتور اول به صورت دائم شروع به راه اندازی می شود،همچنین تیغه های 13,14 کنتاکتور k1 بسته شده و موتور دوم آماده راه اندازی خواهد بود.از این زمان به بعد هرگاه نیاز شود می توان با فشردن شستی استارت s3 موتور دوم را راه اندازی کرد.با راه اندازی موتور دوم تیغه های 21,22 کنتاکتور k2 باز شده و جریان تحریک بوبین کنتاکتور k1  قطع میشود،بنابر این موتور اول خاموش خواهد شد.

کاربرد راه اندازی دو موتور به صورت یکی به جای دیگری

در صنعت هنگامی از این روش استفاده می شود که نیاز به یک موتور بشتیبان در غیاب موتور اصلی حس شود.بنا بر این در پروسه هایی که حساسیت زیادی دارن و در صورت توقف پروسه شرکت متحمل ضرر و زیان زیادی می شود از اینگونه راه اندازی استفاده می شود.

راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری، کنترل از یک نقطه

راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری، کنترل از یک نقطه : هنگامی که نیاز باشد دو الکترو موتور القایی راه اندازی شوند، می توان به طرق مختلف آنها را راه اندازی کرد.یکی از این طرق، روش راه اندازی به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری است که می تواند از یک یا چند نقطه کنترل شود.در این مبحث ما به کنترل دو موتور از یک نقطه خواهیم پرداخت.راه اندازی دو موتور به وسیله یک مدار فرمان نسبت به حالتی که دو موتور توسط دو مدار فرمان راه اندازی شوند می تواند هم از نظر محدودیت فضا مورد توجه قرار گیرد و هم از نظر قتصادی سود بخش باشد یعنی در کارگاه های که فضای کمی در اختیار دارند یکی از بهترین گزینه ها برای هنگامی است که می خواهیم از دو الکترو موتور بهره برداری کنیم.این روش توسط سه مدار فرمان قابل اجرا شدن است که هرسه آنها با تفاوت های کوچکی یک نقش را ایفا می کنند.شکل این سه مدار فرمان به همراه مدار قدرت این روش در ادامه آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.
راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری، کنترل از یک نقطه

تشریح و نحوه عملکرد مدار های فرمان و قدرت فوق

هر سه مدار فرمان و قدرت فوق تقریبا کارکردی مشابه همدیگر دارند که برای خلاصه شدن مطلب توضیح یکی از آنها کافی است.
در این روش از دو کنتاکتور،یک شستی استاپ و دو عدد شستی استارت استفاده شده است.بنابر این از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.هرکدام از کنتاکتور ها وظیفه تامین جریان مورد نیاز یکی از موتور ها را در مدار قدرت دارند.از شستی استاپ s1 برای متوقف ساختن هر دو موتور استفاده می شود.با فشردن کلید شستی استارت s2 بوبین کنتاکتور k1 تحریک شده و موتور اول روشن می شود.در این حین تیغه های 13,14 کنتاکتور k1 بسته شده و موتور به طور دائم به کار خود ادامه می دهد.از این حین به بعد با فشردن کلید شستی استارت s3 می توان بوبین کنتاکتور k2 را تحریک کرده و موتور دوم را به طور دائم راه اندازی کرد.

کاربرد راه اندازی دو موتور القایی به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری

در مواقعی که نیاز است یه موتور حتما پس از راه اندازی موتور دیگر روشن شود استفاده از این روش بسیار کاربردی است. به عنوان مثال برای راه اندازی یک پمپ در کارخانه شیر حتما باید قبل از آن کمپرسور دستگاه خنک کننده روشن باشد.در این مثال کمپرسور دستگاه خنک کننده به عنوان موتور اول و پمپ به عنوان موتور دوم راه اندازی خواهد شد.

راه اندازی اتوماتیک  موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل (تابع فرآیند)

راه اندازی اتوماتیک  موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل (تابع فرآیند) : در بسیاری از پروسه های صنعتی جدید کنترل پروسه دیگر به صورت معمول دستی انجام نمیگیرد بلکه توابعی که شامل سنسور ها،ترانسدیوسر ها و رله ها هستند به صورت اتوماتیک این پروسه ها را کنترل میکنند.یکی از روش هایی که میتوان آن را با توابع و به صورت اتوماتیک کنترل کرد اتصال دائم چپگرد راستگرد است.در این روش جهت چرخش موتور کاملا وابسته به فرآیند است و به صورت اتوماتیک کنترل میشود.البته کلید هایی هم برای قطع و وصل دستی برای مواقع اضطراری در این روش تعبیه شده اند.شکل مدار قدرت و فرمان اتصال چپگرد – راستگرد به صورت اتوماتیک در زیر آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد. راه اندازی اتوماتیک  موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل (تابع فرآیند)

نحوه عملکرد مدار فرمان وقدرت راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راستگرد به صورت اتوماتیک

این مدار دارای دو کنتاکتور (یکی برای جهت چپگرد و دیگری برای جهت راستگرد) است.همچنین این مدار یک عدد کلید شستی استاپ،دو عدد کلید شستی استاپ استارت و دو عدد رله (که بتواند بر حسب نیاز فرآیند تیغه را باز یا بسته کند)،دارد.شستی استاپ s1 برای توقف کل فرآیند به کار برده می شود.در صورتی که شستی های استاپ استارت s2 یا s4 فشار داده شوند موتور به صورت دستی در یکی از جهت های راستگرد و یا چپگرد شروع بکار کرده و تیغه های 13,14 کنتاکتور مربوطه نقش نگهدارنده را ایفا کرده و موتور به صورت دائم به کارش ادامه می دهد.رله های s3 و s5 که توسط سنسور های پروسه کننترل می شوند در صورت نیاز تیغه های باز خود را بسته و تیغه های بسته خود را باز می کنند تا جهت چرخش موتور به صورت چپگرد و یا راستگرد تعویض شود.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راستگرد به صورت اتوماتیک

بعضی از پروسه طوری است که جهت حرکت در فرآیند باید تابعی از یک کمیت خاص باشد.مثلا در یک تسمه نقاله به محض این که سنسور وزن،وزن خاصی را سنجید جهت حرکت فرآیند عوض شود.در اینگونه فرآیند ها می توان از این روش استفاده کرد.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپ گرد و راستگرد به صورت اتوماتیک

این مدار به صورتی طراحی شده که جهت تغییر یک موتور بتواند در زمان های از پیش تعیین شده ای عوض شود،بدون اینکه اپراتور در تغییر جهت گردش موتور دخالتی داشته باشد.این نوع راه اندازی در پروسه هایی که که به طور مداوم تکرار می شوند بسیار کاربردی است اما تعداد زیاد کنتاکتور و همچنین رله تاخیر زمانی باعث می شود که قیمت اجرایی این روش زیاد شود که استفاده از آن مقرون به صرفه نخواهد بود.شکل مدار راه اندازی موتور با اتصال چپگرد – راستگرد به صورت اتوماتیک در ادامه آورده شده است.

نحوه عملکرد روش گفته شده

دراین روش از چهار کنتکتور،یک شستی استاپ،دو شستی استاپ استارت و دو رله تاخیر زمانی استفاده می شود.دو کنتاکتور نقش تغذیه موتور القایی را با توالی های مثبت و منفی دارند.دو کنتاکتور دیگر وظیفه متصل نگه داشتن تایمر ها به برق را دارند.شستی استاپ s1 در هرلحظه امکان قطع کلی مدار را فراهم میکند.برای استارت موتور باید ابتدا جهت چپ گرد یا راستگرد را برای شورع انتخاب کنیم.به عنوان مثال اگر جهت راستگرد را انتخاب کنیم بایستی ابتدا شستی استاپ استارت s2 فشار داده شود. با فشار دادن این شستی بوبین کنتکتور k1 عمل کرده وباعث می شود هم موتور به صورت راستگرد شروع به کار کند و هم تایمر k5 فعال شود.با فعال شدن این تایمر و گذشتن مدت زمان مشخصی که از پیش تعیین کرده ایم تیغه باز k5 بسته شده و تیغه بسته k5باز خواهد شد.بنابراین از این پس موتور به صورت چپگرد به کارش ادامه می دهد.در همین هنگام اینبار تایمر k6 فعال میشود و پس از گذشت مدت زمان تعیین شده موتور را به صورت راست گرد به حرکت در می آورد.به همین ترتیب جهت گردش موتور به صورت متناوب تغییر میکند.

کاربرد مدار راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راستگرد به صورت اتوماتیک

از این روش در مواردی که نیاز است تا جهت چرخش موتور به صورت متناوب تعویض شود استفاده می شود.به عنوان مثال در یک کارگاه شیشه گری نیاز است تا جهت چرخش کوزه های شیشه ای به طور متناوب عوض شود تا یه کوزه صیقل خورده تولید شود.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال لحظه ای دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل،کنترل از دو محل

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال لحظه ای دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل،کنترل از دو محل : همانطور که موتور ها در برخی از مواقع نیاز به راه اندازی به صورت چپ گرد راستگرد دائم و لحظه دارند، برخی اوقات مجبوریم موتور را از دو محل کنترل کنیم. حال اگر نیاز باشد این دو روش را با هم ترکیب کنیم چه؟ طبیعتا مدار کنترلی به وجود میاید که هم زمان همه ی این عملکرد ها را دربر خواهد داشت.مدار فرمان و قدرتی که در شکل زیر می بینید دقیقا همین کاربرد را دارد.به علاوه این مدار دارای حفاظت کاملی است که موتور را در برابر هرگونه اتصال کوتاه ناشی از قطع و وصل کنتاکتور ها ایمن می کند. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال لحظه ای دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل،کنترل از دو محل

نحوه عملکرد این روش راه اندازی موتور آسنکرون

در این روش مدار قدرت به صورتی بسته می شود که یکی از کنتاکتور ها موتور را با توالی مثبت و دیگری با توالی منفی راه اندازی کند.بنابر این از دو عدد کنتاکتور بیشتر استفاده نمی شود.علاوه بر کنتاکتور ها از دو عدد کلید شستی استاپ و هشت عدد کلید شستی استاپ استارت استفاده می شود.شستی های استاپ s1 و s2 هر کدام می توانند کل فرایند را از یکی از دو محلی که در آن نصب شده اند قطع کنند.شستی های استاپ استارت s3 و s4 می توانند موتور را به صورت دائم و در جهت راست گرد راه اندازی کنند.شستی های استاپ استارت s5 و  s6 می توانند موتور را در حالت لحظه ای و در جهت راستگرد راه اندازی کنند.شستی های استاپ استارت s7 و s8 موتور را در حالت دائم و در جهت چپگرد راه اندازی میکنند در حالی که شستی های استاپ استارت s9 و s10 موتور را در حالت لحظه ای و به صورت چپگرد راه اندازی میکنند.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال دائم و لحظه ای چپگرد – راستگرد،با حفاظت کامل و کنترل از دو نقطه

از اینگونه مدار می توان در راه اندازی خط تولیدی که نیاز به کنترل شدن از دو محل مختلف را دارد استفاده کرد.همچنین این روش این امکان را می دهد که جهت چرخش موتور را که می تواند با یک تسمه نقاله یا یک مته کوپل شده باشد عوض کرد.

راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم و لحظهای ،با حفاظت کامل

گاهی نیاز است تا جهت چرخش موتور به صورت یک یا چند لحظه عوض شود و دوباره به حالت عادی برگردد.برای رسیدن به این مقصود معمولا مدار نه تنها باید موتور را به صورت دائم راه اندازی کند بلکه باید توانایی راه اندازی موتور را به صورت لحظه ای هم دارا باشد.بنابر این در روش پیش رو این مهم به سهولت انجام می پذیرد.به نحوی که جهت گردش موتور هم به صورت دائمی و هم به صورت لحظه ای قابل تغییر است،همچنین حفاظت سیستم نیز به نحو کامل رعایت شده است.شکل مدار قدرت و فرمان روش راه اندازی موتور با اتصال چپگرد – راستگرد دائم و لحظه ای در زیر آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم و لحظهای ،با حفاظت کامل

نحوه عملکرد مدار راه اندازی فوق

در این مدار از دو کنتاکتور برای جهت چرخش راستگرد و چپگرد،یک شستی استاپ و چهار عدد شستی استاپ ستارت استفاده شده است.همانطور که از شکل پیداست کلید شستی استاپ s1 برای قطع جریان کل سیستم در هر لحظه مورد استفاده قرار می گیرد.برای روشن کردن موتور به صورت راستگرد دو انتخاب وجود خواهد داشت.اگر نیاز باشد موتور به صورت دائم کار کند باید از کلید شستی s2 استفاده کرد،اگر نیاز باشد موتور به صورت لحظه ای کار کند باید از کلید شستی s3 استفاده شود.حال برای روشن کردن جهت چپگرد نیز به همین صورت میتوان عمل کرد.یعنی از کلید شستی s4 برای کارکرد موتور به صورت دائم و از کلید s5 برای کارکرد موتور به صورت لحظه ای می توان استفاده کرد. این روش قادر به تغییر جهت چرخش موتور به صورت سریع نمی باشد و حتما قبل از تغییر جهت باید موتور را متوقف کرد.همچنین این روش دارای حفاظت کامل است و حتی در صورتی که کلید های شستی مربوط به جهت چرخش های متفاوت نیز با یکدیگر فشار داده شوند اتصال کوتاه به وجود نخواهد آمد.مدار قدرت این نوع راه اندازی نیز به صورتی است که هر کدام از کنتاکتور ها مسئول تغذیه موتور با یکی از توالی های مثبت یا منفی هستند.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال دائم لحظه ای  چپگرد راست گرد

گاهی اوقات نیاز است تا در یک خط تولید پروسه برای بازرسی برای مدتی کم متوقف شده و به عقب برگردانده شود و دوباره کار دائمی خود را از سر بگیرد،در این گونه مواقع انجام این امر با استفاده از روش فوق میسر خواهد شد.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپگرد و راستگرد سریع،کنترل از یک نقطه

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپگرد و راستگرد سریع،کنترل از یک نقطه : در برخی از موارد نیاز است تا جهت چرخش یک موتور القایی را به صورت سریع (یعنی بدون توقف کامل شفت) عوض کرد.این نوع تعویض جهت چرخش موتور معمولا استفاده نمی شود زیرا شفت موتور مجبور می شود فشار بسیار زیادی را تحمل کند و امکان تاب برداشتن آن زیاد است.مخصوصا در موتور هایی که شفت آنها اینرسی بالایی دارد یا به بار مکانیکی با اینرسی بالا کوپل شده است این روش راه اندازی نباید مورد استفاده قرار بگیرد،زیرا از یک سو امکان تاب برداشتن شفت موتور زیاد است و از سوی دیگر بدلیل افزایش زمان ایست کامل شفت و تغییر جهت گردش آن جریان بسیار زیادی از سیم پیچ های موتور با مدت طولانی خواهد گذشت که این امر سبب سوختن سیم پیچ های آن خواهد شد.در ادامه شکل مدار فرمان وقدرت این نوع راه اندازی آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپگرد و راستگرد سریع،کنترل از یک نقطه

نحوه عملکردمدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور با اتصال چپگرد و راستگرد سریع

در این روش از دو کنتاکتور، یک شستی استاپ و دو شستی استاپ استارت استفاده می شود.با استفاده از شستی استاپ s1 می توان در هر لحظه موتور را متوقف ساخت. شستی های استاپ استارت s2 و s3 می توانند در هر لحظه جهت چرخش شفت را عوض کنند به این صورت که با فشردن هرکدام از آنها ابتدا تیغه بسته آنها جریان تحریک بوبین کنتاکتور دیگر را قطع کرده و در همان لحظه جریان تحریک کنتاکتور مورد نظر را تامین می کند.بنابر این، این امکان فراهم می شود تا بدون توقف شفت موتور در هر لحظه دلخواه جهت چرخش شفت عوض شود.تیغه های 13,14 هر کنتاکتور امکان کار به صورت دائم را فراهم میکنند،همچنین تیغه های 21,22 هر کنتاکتور از تحریک بوبین کنتاکتور دیگر به صورت هم زمان اجتناب میکند.مدار قدرت این روش به شکلی بسته می شود که یکی از کنتاکتور ها جریان موتور را با توالی ABC و دیگری جریان موتور را با توالی ACB تامین کنند.

کاربرد راه اندازی موتور  با اتصال چپگرد و راستگرد سریع

از این روش به ندرت در صعنت استفاده میشود زیرا با عث اغتشاش در سیستم های با اینرسی بالا می شود.

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد  راستگرد سریع با حفاظت کامل،از دو نقطه

اگر در راه اندازی یک موتور مانعی (به عنوان مثال اینرسی بالا) برای راه اندازی به صورت چپگرد راستگرد سریع وجود نداشته باشد می توان از از روش چپگرد راستگرد سریع با رعایت اصول حفاظتی کامل استفاده کرد.مخصوصا اگر نیاز به کنترل جهت چرخش موتور از دو نقطه باشد. باید در نظر داشت در مواقعی که شفت موتور اینرسی بالایی دارد یا گشتاور زیادی با شفت موتور کوپل شده است نباید از روش چپگرد راستگرد سریع استفاده کرد چرا که باعث تاب برداشتن شفت یا سوختن سیم پیچ های موتور می شود.شکل مدار قدرت و فرمان راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راست گرد سریع با حفاظت کامل،کنترل از دو نقطه در ادامه آورده شده است.

نحوه عملکرد مدار فرمان و قدرت در این روش راه اندازی

المان های بکار رفته در این روش شامل دو قطعه کنتاکتور،دو قطعه کلید شستی استاپ و چهار قطعه کلید شستی استاپ استارت استفاده شده است.شستی های استاپ s1 و s2 قابلیت قطع جریان تحریک بوبین کنتاکتور ها را در هر لحظه از زمان امکان پذیر میکنند. در این روش برای استارت موتور در هر جهت چرخشی به جای شستی استارت از شستی استاپ استارت استفاده میشود تا حفاظت کامل را به ارمغان بیاورد.برای روشن کردن موتور به صورت راستگرد کافیست یکی از شستی های s3 یا s4 را که هر کدام در یک نقطه نصب شده اند را فشار داد.پس از آن تیغه های 13,14 کنتاکتور امکان کارکرد موتور به صورت دائم را فراهم می کنند.تیغه های 21,22 کنتاکتور ها نیز برای جلوگیری از کارکرد همزمان دو کنتاکتور با هم تعبیه شده اند.برای تغییر جهت چرخش موتور در هر لحظه میتوان از یکی از شستی های s5 و s6 استفاده کرد.همچنین کنتاکتور ها در مدار قدرت نیز طوری بسته میشوند که یکی از آن ها موتور را با توالی مثبت و دیگری موتور را با توالی منفی تغذیه کند.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راستگرد با حفاظت کامل،کنترل از دو نقطه

از این نوع راه اندازی میتوان در مواقعی مانند رفت و برگشت تسمه نقاله استفاده کرد.به عنوان مثال برای منتاژ یک قطه نیاز است تا قطعات در نقاط مختلفی از کارگاه در کنار هم منتاژ شوند بنابر این تغییر جهت حرکت تسمه نقاله بسیار کاربردی خواهد بود.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد،با حفاظت کامل،کنترل از دو نقطه

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد،با حفاظت کامل،کنترل از دو نقطه : یکی دیگر از روش های راه اندازی موتور های آسنکرون (القایی) با اتصال دائم چپگرد – راستگرد به این صورت است که موتور را بتوان از دو نقطه طوری راه اندازی کرد که دارای حفاظت کامل نیز باشد.اینگونه راه اندازی بسیار مفید و کاربردی است که از نقاط قوت آن می توان به استفاده از تنها دو کنتاکتور اشاره کرد.اما یکی از نقاط ضعف آن استفاده از چند شستی است که با در نظر گرفتن توانایی کنترل موتور از دو نقطه خیلی هم بی فایده به نظر نمیرسد.در شکل زیر مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور با اتصال دائم چپگرد و راستگرد را از دو نقطه می بینیم. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد،با حفاظت کامل،کنترل از دو نقطه

نحوه عملکرد مدار فرمان و قدرت در این روش

نحوه عملکرد این مدار به این صورت است که با توجه به ،به کار بردن دو کنتاکتور،دو شستی استاپ و چهار شستی استاپ استارت راه اندازی موتور با حفاظتی بالا خواهد بود اما سیم کشی ها مقداری زیاد خواهد شد.کلید شستی های استاپ s1 و s2 هر کدام برای متوقف ساختن موتور در هر لحظه از یکی از دو نقطه مورد نظر می باشد. کلید شستی های استاپ استارت s3 و s4 هر کدام میتوانند موتور را به صورت راست گرد از یکی از دو نقطه مذکور راه اندازی کنند به صورتی که تیغه های بسته آنها در هنگام فشردن شستی باز شده و احتمال وقوع اتصال کوتاه را به حداقل ممکن می رسانند.از شستی های استاپ استارت s5 و s6 می توان جهت راه اندازی موتور به صورت چپگرد استفاده کرد،همچنین تیغه های بسته شستی های s5 و s6 مانع از اتصال کوتاه فاز با فاز می شوند.علاوه بر اینها در این روش اگر دو شستی استاپ استارت که یکی چپگرد است و دیگری راستگرد،با هم فشر داده شوند،باز هم اتصال کوتاه اتفاق نخواهد افتاد.مدار قدرت هم به گونه ای بسته می شود که یکی از کنتاکتور ها موتور را با تولی مثبت و دیگری موتور را با توالی منفی تغذیه کنند.

کاربرد های مدار راه اندازی موتور با اتصال چپگرد و راستگرد از دو نقطه

این نوع راه اندازی برای آسانسور هایی که فقط بین دو طبقه مختلف جابجا می شوند بسیار کاربردی است چرا که اپراتور می تواند از هر کدام از طبقات به راحتی به آسانسور دسترسی داشته باشد و بین طبقات جابجا شود.علاوه بر اینها حسنی که این روش دارد آن است که برای راه اندازی آسانسور نیازی به کنترل کننده و رله های گرانقیمت وجود ندارد.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل : به منظورکنترل تعویض جهت چرخش موتور های آسنکرون (القایی) روش های مختلفی به وجود آمده اند.روش هایی که برخی از آنها جهت چرخش را سریع عوض میکنند و برخی دیگر کند کار هستند.در روش راه اندازی با حفاظت کامل درصد اطمینان بسیار بالاتر رفته و در واقع برای تعویض جهت چرخش موتور به صورت کند این روش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. مدار فرمان وقدرت راه اندازی موتور القایی به صورت چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل در زیر آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.
راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

نحوه عملکرد راه اندازی چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

در این روش از دو عددکنتاکتور،یک عدد شستی استاپ و دو عدد شستی استاپ استارت استفاده می شود.اتصالات قدرت دو کنتاکتور به گونه ای بسته می شوند که یکی از کنتاکتور ها توالی مثبت را وصل کند و دیگری توالی منفی را.

ادامه مبحث راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل …

در مدار فرمان برای شروع به کار موتور در یکی از جهات باید شستی استاپ استارت s2 یا s3 را فشرد.برای مثال در صورتی که شستی استاپ استارت s2 فشرده شود پایه A1 کنتاکتور اول تحریک شده و موتور راه اندازی می شود به دلیل وجود تیغه های نگهدارنده 13,14 موتور به صورت دائم به کارش ادامه می دهد.اگر بخواهیم جهت چرخش موتور را عوض کنیم باید ابتدا موتور را توسط شستی استاپ s1 متوقف کرده سپس شستی استاپ استارت دیگر را فشار دهیم.در این روش به جای شستی استارت از شستی استاپ استارت استفاده شده تا اگر دو شستی به صورت هم زمان هم فشار داده شدند هیچکدام از کنتاکتور ها عمل نکرده و اتصال فاز با فاز رخ ندهد.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

این نوع راه اندازی به دلیل حفاظت بالایی که دارد در صنعت زیاد استفاده میشود.به طور مثال در آسانسور ها که دائم جهت چرخششان عوض می شود بسیار کاربردی هستند.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپگرد و راستگرد با حفاظت ناقص

گاهی اوقات نیاز است تا جهت چرخش موتور آسنکرون عوض شود.برای رسیدن به این مقصود روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها راه اندازی موتور به اتصال چپگرد – راستگرد با حفاظت ناقص است.این مدار تعویض جهت چرخش موتور را به صورت کند فراهم میکند به طوری که حتما میبایست قبل از تعویض جهت گردش،موتور از حرکت بایستد.شکل مدار فرمان و قدرت برای این نوع راه اندازی در ذیل آمده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال چپگرد و راستگرد با حفاظت ناقص

نحوه عملکرد مدار راه اندازی موتور به صورت چپ گرد راست گرد با حفاظت ناقص

در این مدار از دو کنتاکتور (یکی برای چپ گرد و دیگری برای راست گرد) ،یک شستی استاپ و دو عدد شستی استارت استفاده شده است.در مدار قدرت دو کنتاکتور به گونه ای وصل می شوند که یکی از آنها موتور را با توالی مثبت و دیگری موتور را با توالی منفی راه اندازی کند. شستی استاپ s1 برای توقف موتور در هر جهت گردشی است یعنی با فشردن s1 جریان کنتاکتور ها قطع می شود.هنگامی که موتور خاموش است با فشردن یکی از شستی های استارت s2 یا s3 موتور در جهت راستگرد و یا چپ گرد شروع به گردش میکند.در این مدار تیغه های 21,22 که در حالت عادی بسته هستند و پس از تحریک کنتاکتور باز میشوند با مسیر جریان کنتاکتور مخالف سری شده اند.این یک تدبیر ایمنی است تا در هنگام کار یک کنتاکتور با زدن شستی دیگر کنتاکتور دوم وصل نشود.اما ایراد حفاظتی این مدار فرمان این است که اگر هر دو شستی استارت را در یه لحظه بفشاریم تیغه های هردو کنتاکتور جذب شده و باعث اتصال کوتاه فاز با فاز میشوند که بسیار خطرناک است.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال چپگرد – راستگرد با حفاظت ناقص

بدلیل حفاظت ناقصی که این روش دارد به ندرد از آن در صنعت استفاده می شود.از موارد راه اندازی موتور به صورت چپ گرد راست گرد می توان به یک تسمه نقاله اشاره کرد که گاهی ممکن اس نیاز باشد تسمه در خلاف جهت حرکتش،حرکت کند.