نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی

نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی

در این لباسشویی ، دو مخزن طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. یک مخزن جهت شستشوی لباسها ومخزن دوم که شباهت بسیار زیادی به مخزن درام در لباسشویی های اتوماتیک دارد ، جهت خشک کردن البسه شسته شده در نظر گرفته شده است. تنها نوع بدنه فلزی این لباسشوییها دارای المنت بوده و در سایر مدلها ، شستشو با آب سرد انجام می شود در رابطه با مطالب بیان شده کلاس های عملی در مورد آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی در آموزشگاه فن آموزان تهران برگزار می گردد.

اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی دو مخزنه

اجزاء اصلی یک لباسشویی دو مخزنه

١- تایمر شستشو

از آنجا که موتور های شستشو در این لباسشویی ها عموما چپگرد – راستگرد هستند ، تایمر دارای خروجی های متعددی است که در شکل ۵۰-۱۹ نمونه ای از آن دیده می شود. اساس عملکرد تایمر ، جم شدن یک فنر تسمه ای است که پتانسیل ایجاد شده ، زمینه بازگشت فنر و در نتیجه ، عملکرد چرخ دنده ها و نهایتا کلیدهای داخل تایمر را به وجود می آورد.

۲ – تایمر خشک کن

اصول کار این تایمر همانند تایمر شستشو است ، با این تفاوت که ساختمان بسیار ساده ای دارد. با حرکت ولوم و جمع شدن فنر ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و موجب به چرخش در آمدن موتور خشک کن می شود. کلید تایمر مادامی که فنر به حالت عادی خود بازنگشته ، بسته می ماند و پس از آن باز شده و موجب توقف موتور خشک کن می شود.

۳- میکروسوئیچ

عملکرد میکروسوئیچ در واشر دوقلو (لباسشویی دو مخزنه) همان عملکرد در ماشین لباسشویی اتومات است. با این تفاوت که میکروسوئیچ در لباسشویی دو مخزنه پشت درب مخزن خشک کن قرار می گیرد. به محض باز شدن درب ، مدار قسمت خشک کن به حالت باز در آمده و موتور متوقف می شود.

۴- فیوز محافظ

در برخی از لباسشویی های دو مخزنه ، مدار به توسط یک فیوز شیشه ای که جریانی متناسب با جریان مصرف کننده را داراست محافظت می شود. از آنجا که در این فیوزها از سیم ذوب شونده (همانند فیوزهای فشنگی) استفاده شده ، بروز هر نوع اتصالی در مدار موجب قطع فيوز شده و تعویض آن جهت ادامه کار دستگاه ضروری خواهد بود.

۵ – سلکتور سوئیچ (کلید انتخاب کننده)

قبلاً اشاره شد که موتور شستشو در لباسشویی های دو مخزنه از نوع تکفاز چپگرد – راستگرد است. در اکثر لباسشویی های دو مخزنه ، جهت به چرخش در آوردن این موتورها از تایمرهای ساده (شکل ۵۰-۱۹) استفاده می کنند. اما در برخی از تایمرها ، بهره گیری از کلیدهای کمکی ، دو حالت کاملا متفاوت را برای عملکرد موتور فراهم می آورد که در مدار الکتریکی شکل ۵۱-۱۹ به شرح و بررسی آنها اشاره شده است.

۶- موتور شستشو

موتور شستشو در واشر دوقلوها ، دارای دو دسته سیم پیچ با اهم کاملا یکسان است. همان طور که در شکل ۴۹-۱۹ دیده می شود دو سیم پیچ R1 و R2 کاملاً هم اهمند اما به واسطه نوع خاص سیم پیچی و سربندی کلافها ، دو میدان مغناطیسی کاملا متفاوت با یکدیگر را به وجود می آورند. با اتصال تیغه C به تیغه A سیم پیچی R1 با خازن در حالت سری قرار گرفته و همانند سیم پیچی کمکی در موتور آسنکرون عمل میکند. پیش فازی جریان در خازن (مبحث 1- 3 – 1 )  سبب می شود میدان مغناطیسی این  سیم پیچ زودتر از R2 ظهور کند و روتور تحت تأثیر آن به چرخش درخواهد آمد. با اتصال تیغه C به تیغه B سیم پیچ R2 با خازن سری شده و همان شرایط این بار در مورد R2 تکرار می شود.

نحوه تعمیرات لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه و سطلی

شکل ۴۹-۱۹

به این ترتیب چرخش مداوم روتور در دو جهت مخالف با عملکرد تیغه فاز در تایمر و طراحی خاص که در موتور به کار گرفته شده ، انجام خواهد شد.

۷- موتور خشک کن

این موتور نیز همانند موتور شستشو از نوع آسنکرون با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است. جهت مطالعه این موتورها به مبحث ۲-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

۸- خازن

نقش خازن در این لباسشویی ، راه اندازی و استارت موتور است. در لباسشویی های دو مخزنه بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود.

 

9- ترمز مکانیکی

در اکثر لباسشویی های دو مخزنه مانند توشیبا ، به محض بلند شدن درب مخزن خشک کن ، کشیده شدن یک رابط مفتولی موجب انقباض ترمزهای مکانیکی و در نتیجه توقف سریع روتور و ایستادن مخزن خشک کن خواهد شد.

1 – ۲ – 19 – ب – مدار الکتریکی واشر دوقلو:

مدار الکتریکی واشر دوقلو

لباسشویی دو مخزنه تو شیبا

شرح مدار

فاز پس از میکروسوئیچ و تایمر به موتور خشک کن می رسد. بنابراین مادامی که درب مخزن خشک کن باز است ، موتور حرکت نخواهد کرد. با بسته شدن درب ، موتور تحت فرمان تایمر است و همان طور که در شکل دیده می شود موتور خشک کن آسنکرون از نوع ساده و معمولی است. با حرکت ولوم تایمر شستشو ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و کنتاکتها A و B به یکدیگر متصل شده و فاز به کنتاکت C میرسد. حرکت ولوم موجب جمع شدن فنر و در واقع ایجاد انرژی لازم جهت به چرخش در آمدن پروانه درون تایمر می شود و با برخورد این پروانه به تیغه کلید C ، ارتباط با D1 برقرار شده و با توضیحاتی که در قسمت موتور شستشو داده شد ، موتور در جهت راستگرد به چرخش در می آید. عبور پروانه از تغیه کلید موجب قطع ارتباط شده و روتور متوقف می شود.

لازم است بدانید هرگز موتورها را سریع از جهت راست به جهت چپ و برعکس به چرخش در نمی آورند. زیرا برخورد شدید میدانهای مغناطیسی مخالف ، موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

سپس برخورد پره دوم پروانه متحرک با کلید C ارتباط آن را با D2 برقرار و در نتیجه روتور در جهت عکس به چرخش در می آید. این عمل ادامه خواهد داشت تا انرژی پتانسیل فنر پایان پذیرد و فنر به حالت اولیه خود بازگردد. پایان انرژی فنر موجب قطع کلید تایمر شده و موتور شستشو متوقف می شود.

TOSHIBA – VH – 1500B

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شرح مدار

همان طور که در شکل دیده می شود ، قسمت اعظم مدار دست مشابه نقشه ۵۰-۱۹ است. و به همین دلیل از توضیح مجدد آن مطالب صرف نظر می شود. تفاوت دو مدار در تایمر شستشو است. با حرکت ولوم تایمر شستشو و جمع شدن فنر مکانیکی ، برخلاف نوع قبل ، دو پروانه به چرخش در می آیند که یکی دارای پرههای متعدد و دیگری پرههای چندانی ندارد. بدیهی است نتیجه برخورد این دو پروانه با کلیدهای B و C  ، عملکرد مداوم یکی از آنها و عملکرد ملایم دومی است. سلکتور سوئیچ کلید تبدیلی است که یا در حالت عادی به C و یا به کنتاکت B متصل است. بنابراین همواره یکی از دو کلید B و یا C تایمر شستشو فاز داشته و عملکرد کلید دوم در مدار اثری نخواهد داشت. بنابراین برخورد پروانه با پره های متعدد موجب چرخش مداوم موتور در دو جهت می شود اما پروانه دوم تایمر به واسطه پرههای اندکی که دارد ، تغییر جهت گردش موتور در دو جهت را با تأخیر انجام میدهد. انتخاب دو نوع شستشو توسط مصرف کننده و به توسط کلید سلکتور سوئیچ صورت میگیرد.

لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

شکل ۵۲-۱۹: لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

نحوه تعمیرات لباسشویی سطلی

این لباسشویی ها را می توان ساده ترین نوع ماشین های شوینده دانست که به آموزش آنها در کلاس آموزش تعمیرات لوازم خانگی اشاره خواهد شد. همان طور که در شکل 53 – 19 دیده می شود ، مدار الکتریکی این ماشینها مجموعه ای است از دو شاخه ، سیم رابط ، تایمر جهت کنترل موتور الکترو موتور آسنکرون ، خازن راه انداز ، المنت ، کلید لامپ دار.

موتور آسنکرون به کار گرفته شده در این ماشینها دارای استاتوری با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است.

سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز از استارت تا پایان کار موتور در مدار می مانند. از آن جا که لباسشویی های سطلی با بدنه های فلزی ساخته شده اند ، اغلب دارای هیتر نیز هستند که برای روشن و خاموش کردن المنت ، از یک کلید لامپ دار استفاده می شود.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

 

شکل 53 – 19: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

 

البته در برخی از لباسشویی های سطلی ، از موتور چپ گرد و راستگرد استفاده شده که در رابطه با چگونگی عملکرد آن به بحث موتور شستشوی لباسشویی های دو مخزنه (شکل ۴۹-۱۹) رجوع فرمایید.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

شکل ۵۴-۱۹: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

عیب یابی در لباسشویی های دومخزنه

* عیب ۱: لباسشویی روشن نمی شود.

رفع عیب: اگر این عیب در لباسشویی سطلی دیده شود ، عیب یابی را باید از پریز ، دو شاخه ، سیم رابط تا ترمینال اصلی جستجو کنید و اگر این عیب در لباسشویی دو مخزنه دیده شود ، علاوه بر پریز ، دو شاخه ، سیم رابط باید فیوز داخل دستگاه (شکل ۵۱-۱۹) مورد بررسی قرار گیرد.

* عیب ۲: بدنه لباسشویی نیمه اتوماتیک ، برقدار است.

علّت ۱: سیم های رابط به بدنه متصل شده اند.

رفع عیب: لباسشویی را به آرامی به پهلو قرار داده و صحت سیم بندی مدار را بررسی کنید. در صورت مشاهده سیم یا سیم های لخت شده و یا سیم هایی که بر اثر کشش جریان اضافي المنت ، عایقشان آسیب دیده است ، نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

علّت ۲: یکی از قطعات الکتریکی مدار دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: بهترین روش جهت شناسایی قطعه معیوب ، تست جداگانه قطعات برقی بالاخص المنت به وسیله چراغ سری است. به هنگام تست باید سیم های متصل به مصرف کننده و یا قطعه مورد نظر از آن جدا شود.

* عیب ۳: موتور شستشو در لباسشویی سطلی و یا موتور خشک کن در لباسشویی دو مخزنه ، قدرت استارت ندارد (از موتور صدای هوم شنیده می شود).

از آنجا که هر دو نوع موتور آسنکرون با راه انداز خازنی هستند در این مبحث ، به عیوب مشترکشان و نحوه رفع عیب اشاره شده است.

علّت ۱: محور موتور گریپاژ است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی دو شئی متحرک بر روی یکدیگر گفته می شود. گریپاژ در موتورهای آسنکرون به واسطه فرسایش شدید بلبرینگ ها رخ می دهد. از این رو قبل از برطرف کردن عیب الکتریکی موتور ، به وجود آوردن شرایط چرخش روتور بدون اتلاف انرژی بسیار ضروری است. بنابراین باید بلبرینگ ها را با نوع مشابه شان تعویض نمایید.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب شده است.

رفع عیب: نقش خازن در ایجاد گشتاور اولیه راه اندازی فوق العاده حائز اهمیت است. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

علّت 3: سیم پیچ اصلی و یا سیم پیچ کمکی از مدار خارج شده است.

رفع عیب: ابتدا مبحث ۲-۱۲-۱- الف را به طور کامل مطالعه و پس از آن به بررسی نوع آسنکرون به کار گرفته شده در دستگاه بپردازید. به طور قطع و پس از کسب اطلاعات لازم و مطالعه مطالب ارائه شده به راحتی خواهید توانست عیب را مورد شناسایی قرار دهید. اگر سوختگی پیچکهای اصلی و یا کمکی شدید باشد ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است.

علّت ۴: لنتهای ترمز از روتور جدا نمی شود.

رفع عیب: قبلاً اشاره شد که در لباسشویی های دو مخزنه ، محور روتور را به لنتهای مکانیکی مجهز کرده اند و به محض بلند کردن درب مخزن خشک کن و با کشیده شدن سیم ترمز ، لنتها ، روتور را در اختیار خود گرفته و از حرکت متوقف می سازند. بدیهی است در صورت عدم بازگشت لنتها و جدا نشدن آنها از روتور ، استارت قسمت خشک کن غیر ممکن خواهد بود. بنابراین باید ابتدا درب قسمت خشک کن را ببندید و سپس به بررسی عدم رها شدن لنتها بپردازید تا عیب به صورت دقیق شناسایی و برطرف شود.

* عيب ۴: با حرکت ولوم تایمر مربوط به موتور شستشو ، صدای کار موتور به گوش می رسد اما پروانه همزن نمی چرخد.

علّت و رفع عیب: نیروی چرخشی از موتور به محور مخزن شستشو توسط دو پولی و یک تسمه در اکثر ماشین های دو مخزنه انتقال می یابد. پاره شدن تسمه موجب قطع ارتباط دو پولی خواهد شد. در هنگام خرید تسمه جدید ، به همراه داشتن تسمه معیوب ضروری است.

* عیب ۵: لباسها به هنگام شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: فاصله پروانه همزن لباس از کف مخزن شستشو ، زیاد است.

رفع عیب: حالت ایده آل در تنظیم فاصله پروانه همزن از کف مخزن رعایت 2mm فاصله است. در غیر این صورت ، لباسها بین پروانه و مخزن قرار گرفته و پاره می شوند.

* عیب ۶: با اضافه کردن لباس و آب به مخزن شستشوی لباسشویی سطلی ساده و با روشن کردن ماشین ، پروانه همزن باز می شود.

علّت: جهت چرخش موتور اشتباه است.

رفع عیب: در صورت صحیح بودن جهت چرخش موتور ، پروانه هرگز باز نخواهد شد. برای تغییر جهت چرخش موتور آسنکرون مطالب مبحث ۲-۱۲-۱-ج را مطالعه نمایید.

* عيب ۷: از کف مخزن شستشو آب چکه میکند.

علّت: کاسه نمد خراب شده است.

رفع عیب: به وسیله کاسه نمد ، عمل آب بندی موتور آسنکرون انجام می شود و در اکثر موارد ظهور این عیب به واسطه خرابی کاسه نمد است. کاسه نمد را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

مقدمه

از این مقاله برای جایگزین کردن صفحه نمایش آیفون ۶ خود استفاده کنید.این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه صفحه قدیمی خود را به همراه دکمه خانه تعویض کنید.

اگر شما نتوانید که دکمه خانه اصلی (home button) و فابریک گوشی خود را به صفجه نمایش جدید خود منتقل کنید به طور قطع قابلیت شناسایی لمس را بر روی صفحه نمایش از دست خواهید داد.

در هر صورت چنانچه می خواهید به طور عملی تعمیرات را تجربه کنید می توانید در کلاس های آموزش تعمیرات موبایل شرکت نمایید.

قدم اول

قبل از جداسازی قطعات آیفون خود مقدار شارژ باطری حتما باید زیر ۲۵ ٪ باشد , در غیر اینصورت چنانچه باطری به طور تصادفی سوراخ شود احتمال منفجر شدن و آتش سوزی براثر وجود یون-لیتیوم وجود  دارد.

قبل از جداسازی قطعات گوشی آیفون را خاموش نمایید.

دو عدد پیچ ۳۶ میلیمتری که در نزدیکی پورت شارژ قرار دارند را باز نمایید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دوم

اگر صفحه نمایش شما ترک خورده است مراقب باشی تا با رعایت نکاتی در حین تعمیر از ایجاد شکستگی بیشتر جلوگیری نمایید.

از چسب های شیشه ای بزرگ برای پوشاندن کل صفحه نمایش استفاده کنید.

این کار باعث جلوگیری از خرد شدگی صفحه نمایش می شود همچنین باعث یکپارچگی فشار در زمان برداشتن صفحه نمایش خواهد شد.

در این انجام تعمیر و تعویض عینک ایمنی را برای محافظت چشم در برابر خرده شیشه ها به چشم داشته باشید.

اگر عملیات برداشتن صفحه نمایش با سختی همراه بود از یک قطعه نوار محکم پیچانده شده برای این کار استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم سوم

در ۳ مرحله بعدی روش کار با iSclack گفته می شود , iSclack ابزاری است قدرتمند و ایمن برای باز کردن آیفون ۶ که برای آنهایی که بیش از یک بار این تعمیرات را انجام می دهند توصیه می شود.

چنانچه شما از iSclack استفاده نمی کنید ۳ مرحله بعدی را رها کنید و روش متداول را انجام دهید.

دستگیره iSclack را فشار دهید و بازوی مکشی را باز کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم چهارم

قسمت پایینی آیفون را بین بازوهای مکشی قرار دهید.

قسمت مکشی iSclack  در مقابل صفچه نمایش قرار گیرد.

درست بالای دکمه خانه ( این قسمت را نپوشاند ).

دستگیره ها را باز کنید تا بازو های iSclack  بسته شوند.

قسمت های مکش را در مرکز قرار دهید و آنها را محکم در بالا و پایین آیفون فشار دهید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم پنجم

آیفون را محکم در دستان خود بگیرید و دستگیره های iSclack  را ببندید تا مکش های جداکننده پنل بالایی را از قسمت پشتی بکشد.

iSclack برای جداسازی ایمن قطعات آیفون طراحی شده و به صفحه نمایش آسیب نمی زند.

دو بازوی مکش را از آیفون خود جدا کنید.

۳ مرحله پیش رو را رها کنید و از قدم ۸ به بعد ادامه دهید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم ششم

اگر شما iSclack ندارید از یک مکش دستی برای برداشتن پنل استفاده کنید.

مکش را درست روی صفحه و بالای دکمه خانه قرار دهید.

مطمئن شوید که به درستی رو صفحه قرار گرفته باشد.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم هفتم

در حالی که با یک دست آیفون را به پایین می کشید برای جداسازی پنل مکش را به سمت بالا بکشید .

از یک نیروی ثابت استفاده کنید.

از ابزار پلاستیکی برای جداسازی استفاده کنید.در حالی که طرفی را نگه داشته اید به کشیدن مکش ادامه دهید.

چندین گیره در قسمت جلویی پنل وجود دارد. بنابراین ممکن است لازم باشد از ترکیبی از مکش و ابزار پلاستیکی برای آزاد کردن مونتاژ پنل جلویی استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

برای آموزش های عملی می توانید به بخش آموزش تعمیرات موبایل مراجعه کنید.

قدم هشتم

در این مرحله مکش را با کشیدن قسمت پلاستیکی آزاد کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم نهم

با احتیاط برای دکمه خانه به صورت لولایی قسمت جلویی را به بالا بکشید تا آزاد شود.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل وجود  دارند که لولا را تشکیل می دهند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دهم

صفحه نمایش را ۹۰ درجه باز کنید آن را به چیزی تکیه دهید و تا زمانیکه روی گوشی کار می کنید آن را بالا نگه دارید.برای اینکار می توانید از یک کش استفاده کنید.این کار باعث می شود از صفحه نمایش ایمن باشد.این کار از فشار بیش از حد بر روی صفحه نمایش جلوگیری می کند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶
قدم یازدهم

پیچ های فیلیپس را از پایه اتصال دهنده باطری باز کنید.

یک پیچ ۲.۲ میلیمتری

یک پیچ ۳.۲ میلیمتری

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم دوازدهم

قسمت فلزی پایه اتصال دهنده باطری را از آیفون بردارید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم سیزدهم

از ابزار پلاستیکی استفاده نمایید تا به آرامی قسمت اتصال دهنده باطری را جدا از سوکت برد قرار دهید.

مراقب باشید سوکت را فقط بالای اتصال دهنده باطری نگه دارید و آن را روی برد قرار ندهید.اگر شما سوکت برد را بردارید ممکن است اتصال دهنده به طور کامل جدا شود.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم چهاردهم

پنج پیچ فیلیپس را مطابق شکل به آرامی باز کنید.

۳ عدد پیچ ۱.۲ میلیمتری

۱ پیچ ۱.۷ میلیمتری

۱ پیچ ۳.۱ میلیمتری

تعیین نادرست جایگاه این پیچ ها در زمان بستن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برد آیفون وارد کند.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم پانزدهم

جلوی پنل پایه صفحه را از برد مطابق شکل جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم شانزدهم

در چهار مرحله بعد مراقب باشید که قسمت اتصال دهنده بالا نگه دارید و سوکت های آن را روی برد قرار ندهید.

می توانید از ناحن ها برای جدا کردن اتصال دوربین و سنسور ها استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم هفدهم

از ناخن و یا ابزاری دیگر برای جدا کردن اتصال دکمه خانه استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶ …

قدم هجدهم

مطمئن شوید که باطری در این مرحله قبل از قطع شده باشد قبل از اتصال مجدد.

از ناخن یا ابزاری برای قطع اتصال کابل دیتا صفحه نمایش استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم نوزدهم

از انتهای مسطح یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن کابل اتصال دهنده دیجیتایزر مطابق شکل استفاده کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیستم

قسمت جلویی پنل را از قسمت عقیس آن جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و یکم

دو پیچ ۱.۹ میایمتری فیلیپس نگه دارنده پایه دکمه خانه را جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و دوم

پایه دکمه خانه را از پنل جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و سوم

کابل اتصال دهنده دکمه خانه را با قسمت نوک تیز ابزار پلاستیکی با فشار از دکمه خانه جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و چهارم

به آرامی گوشه سمت چپ دکمه خانه را به سمت بالا فشار دهید مطابق شکل.

لازم نیست دکمه خانه را بیش از اندازه فشار دهید , زمانیکه گوشه آن آزاد شد می توانید با یک ابزار پلاستیکی آن را آزاد کنید.

مراقب باشید این لایه نازک می باشد , اگر احساس کردید که دکمه در حال پاره شدن است کمی گرمای ملایم بدهید و دوباره امتحان کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و پنجم

با استفاده از ابزار پلاستیکی قسمت های به جا مانده به آرامی را جدا کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

قدم بیست و ششم

با استفاده از قسمت نوک تیز ابزار پلاستیکی کابل اتصال دکمه خانه را جدا کنید.

اگر این کار به آسانی قابل انجام نبود از یک سشوار برای گرم کردن چسب استفاده کنید.و دوباره امتحان کنید.مراقب باشید که به کابل آسیب نرسانید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶
قدم بیست و هفتم

هنگامی که تمام چسب جدا شد , دکمه را از پنل جدا کنید.

در هنگام تعویض یک پنل شکسته ممکن است تکه ها وخرده های پنل به دکمه خانه چسبیده باشد.قبل از انتقال دکمه خانه به پنل جدید خرده ها را با دقت از آن پاک کنید.

نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶

نحوه تعمیرات سشوار

نحوه تعمیرات سشوار

سشوار وسیله ای است که با استفاده از انرژی الکتریکی باد گرم تولید نموده و در منازل و سالن های آرایش از آن جهت خشک نمودن و حالت دادن به مو استفاده میشود.
علیرغم تنوع سشوارها در بازار، در این فصل اهم توجه به اجزاء مشترک سشوارهاست تا بتوانید بدون توجه به مارک یا مدلی خاص به تعمیر هر نوع سشوار بپردازید.
لازم است قبل از پرداختن به مدارهای مختلف، به پاره ای از اجزاء به کار برده شده در سشوار اشاره شود.نحوه تعمیرات سشوار را می توان در دسته آموزش تعمیرات لوازم خانگی قرار داد.

2 – 1 ساختمان سشوار

١- بدنه:

بدنه سشوارها را از فلز یا پلاستیک می سازند. نوع فلزی معمولا از جنسی استیل انتخاب می شود تا علاوه بر استحکام حرارتی بالا، زیبایی ظاهری را نیز به همراه داشته باشد اما در این نوع بدنه سشوار، همواره خطر اتصال بدنه، مصرف کننده را تهدید می کند در سشوارهای دیگر بدنه را از پلاستیک می سازند تا در صورت برخورد سیم فاز با بدنه، مصرف کننده با خطر جدی مواجه نشود.
متأسفانه جنس نامرغوب این نوع از بدنه ها، آن ها را در برابر حرارت بسیار ناپایدار ساخته و پس از مدت محدودی تغییر شکل می یابند.

٢- دسته سشوار:

جنس دسته سشوار را از کائوچو یا انواع مشتقات پلاستیک می سازند تا اولاً در برابر اتصال بدنه، مصون باشد و دوماً وزن سشوار از حد معینی تجاوز نکند.
قسمت عمده ای از مدار در داخل دسته سشوار جای داده شده و علاوه بر آن کلیدها نیز در قسمتی از دسته، تعبیه شده اند. برای آن که سشوار از قابلیت حمل بالایی برخوردار باشد، کارخانجاتی مانند «بیم»، دسته سشوار را به گونه ای می سازند تا در صورت لزوم بر روی بدنه تا شود.

٣- دوشاخه و سیم رابط:

دوشاخه و سیم رابط به یکدیگر متصل بوده و دوشاخه پرسی می باشد. نرم سیم کمتر از mm^2 1انتخاب نمی شود تا به راحتی جریان مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. اکثر تولید کنندگان سشوار، عایق سیم رابط را ضخیم می سازند تا در برابر ضربات و یا حرارت بدنه دستگاه مقاوم بوده و سریع آسیب نبیند و مصرف کننده را با خطر اتصال بدنه یا برق گرفتگی مواجه نسازد.

۴- موتور:

در سشوار، دو نوع موتور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر موتور از نوع یونیورسال باشد، قطعاً با المنت به صورت موازی بسته می شود زیرا ولتاژ مورد نیاز موتور ۲۲۰ ولت یا به عبارتی همان ولتاژ شبکه است. جهت آشنایی بیشتر با این موتورها به مبحث ۱-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

از آن جا که موتور یونیورسال وزن سشوار را بالا می برد و از نظر اقتصادی هزینه تولید را افزایش می دهد و نیاز مداوم به سرویس و نگهداری دارد، امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
موتورهای ۱۲ ولت که خود به نوعی یونیورسال هستند متقاضیان بیشتری دارند زیرا هزینه تولید را کاهش داده و قیمت محصول در مقایسه با سشوارهایی که موتور یونیورسال دارند به مراتب کمتر است.
از طرفی سشوار وزن کمتری خواهد داشت و می توان آن را در ابعاد کوچکتر تولید نمود (شکل ۲-۱) از آن جا که این موتورها با جریان مستقیم کار می کنند، مسئله رعایت قطب بندی از اهمیت فراوانی برخودار است در کنار محل اتصال سیم به یکی از پایه های موتور علامت D دیده می شود. این پایه در واقع جایگاه قطب مثبت خروجی پل دیود و یا دیود پل است. به پایه دوم موتور قطب منفی جریان مستقیم که توسط پل دیود ایجاد می شود، متصل خواهد شد.

                                                        شکل ۲-۱: موتور ۱۲ ولت سشوار
البته ممکن است با موتور ۱۲ ولتی مواجه شوید که توسط کارخانه سازنده قطب خاصی بر روی هیچ یک از پایه ها درج نشده باشد. غالبا این دسته از موتورها نیازی به رعایت قطب بندی ندارند ولیکن توصیه می شود توسط آدابتور، ابتدا موتور را در جهتی بچرخانید، سپس قطب های داده شده به موتور را تغییر دهید (رابط های ادابتور را تعویض نمایید( تا موتور در جهت عکس بچرخد.
منظور از این آزمایش، دستیابی به باد بیشتر نیست زیرا موتور در هر جهت که بچرخد توسط فن باد تولید می کند بلکه باید یقین حاصل نمود که موتور برای چرخش در جهت خاصی طراحی نشده است در غیر این صورت، اگر موتور در جهت صحیح خود نچرخد، جرقه زنی روی کلکتور افزایش یافته و موتور می سوزد.

انجام این آزمایش برای موتورهایی که توسط کارخانه رعایت قطب بندی نشده اند الزامی است. دقت نمایید که به هنگام طراحی سشوار ولتاژ بالای ۱۶ ولت به موتور نرسد زیرا عملکرد آن ها با ولتاژ مذکور مطلوب بوده و به ولتاژ بالای ۱۶ ولت شدیداً حساسند. بهترین جریان کششی توسط موتورهای ۱۲ ولت مستقیم ۲ آمپر است و اگر در مداری قرار داده شوند که بر اثر نازل بودن مقاومت، جریانی بیش از ۲ آمپر در آن مدار جاری شود، قطعاً به موتور آسیب می رسد.

تذکر: همان گونه که ذکر شد ولتاژ کاری این موتورها ۱۲ ولت است. بدیهی است، اتصال موتور با المنت باید به صورت سری انجام شود تا چیزی در حدود ۲۰۴ ولت در المنت افت نموده و ۱۶ ولت به پل دیود یا دیود پل برسد. ۱ الى 5 / 1 ولت در دیودها و مابقی ولتاژ در اختیار موتور قرار می گیرد.

 

۵- کلید

بدون استثناء می توان گفت در اکثر لوازم خانگی نول مستقیما به مصرف کننده داده شده، فاز از کلید عبور می کند و به مصرف کننده می رسد و به توسط کلید، عملکرد دستگاه کنترل می شود. در سشوار نیز کلید وظیفه مذکور را بر عهده دارد. با عنایت به این اصل کاربرد کلید در سشوارها بسیار متنوع است که به ذکر چند نوع خواهیم پرداخت.

الف) کلید دوحالته

و از این کلید در تمامی سشورهای دیانا استفاده شده است. البته کاربرد این کلید به سشوار مذکور محدود نشده و در مدل های دیگر نیز به کار رفته است (شکل ۲-۲)

شکل ۲-۲: کلید دوحالته

در پشت کلید دوحالته، دو کنتاکت قرار دارد که یکی به فاز ورودی متصل شده و پایه یا کنتاکت دوم، خروجی فاز است.

ب) کنتاکت سه حالته

در این کلید، یا صفر (حالت خاموش) بین دو وضعیت یک و دو قرار دارد (شکل ۲-۳) و یا حالت های صفر، یک و دو به ترتیب قرار می گیرند (شکل ۲-۴). هر دو نوع عموما در سشوارهای جانسون به کار رفته اند.

 

شکل ۲- ۳: کلید سه حالته

رعایت این نکته ضروری است که کنتاکت پشت صفر، ورود فاز اصلي مدار است و با فشار حالت I  در واقع اهرم اتصال کلید به زیر پایه II متصل شده و آن پایه خروجی فاز خواهد داشت و هرگاه به حالت II فشار وارد آید فاز ورودی به زیر پایه I وصل شده و از آن جا به سوی مصرف کننده حرکت می کند. در صورت عدم توجه به این نکته، مدار سشوار از حالت استاندارد خود خارج می شود، چون با فشار حالت I این سشوارها، دستگاه با توان کم و با زدن حالت II، قدرت دستگاه افزایش می یابد و عملکرد صحیح دستگاه میسر نخواهد شد، مگر به کاربرد کلیدها دقت شود.

کلید سه حالته شکل ۲-۴ در سشوارهای جانسون شكل (2-۱۸ و ۲-۱۹) به کار رفته است. عملکرد این کلید سه حالته به طور کامل با کلید سه حالته در شکل ۲-۳ متفاوت است. در این کلید صفر همچنان محل اتصال برق ورودی دستگاه است. با فشار حالت I برق از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II که بعد از حالت I قرار دارد علاوه بر خروجی فاز کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی خواهد بود.

 

شکل ۲-۴: کلید سه حالته

ج) کلید تبدیل:

در بعضی از سشورها از کلید تبدیل استفاده می شود. این کلید دارای سه کنتاکت است که کنتاکت مشترک همواره به یکی از دو کنتاکت غیر مشترک متصل است (شکل ۲-۵). علیرغم تشابه شکل ظاهری این کلید با کلید دو حالته، عملکردی کاملا متفاوت دارد و نباید در عمل به جای یکدیگر قرار گیرند.

شکل ۲-۵: کلید تبدیل در برخی از سشوارها

۶- دیود

در مبحث ۱-۱۴ ساختمان دیود و مطالب دیگری در این خصوص آورده شده است. در این فصل به کاربرد دیود در سشوار خواهیم پرداخت.

دیود در سشوار، دو کاربرد متفاوت دارد. گاهی از اوقات دیود پر آمپر پشت کلید جای داده می شود تا در صورت باز بودن کنید، جریان از دیود عبور نموده و یکسوسازی نیم موج شود. به این ترتیب ولتاژ ورودی کاهش یافته و دستگاه ضعیف کار می کند. با بسته شدن کلید، دیود از مدار خارج شده و از آن جا که ولتاژ به طور کامل به دستگاه می رسد عملکرد آن شتاب و قدرت بیشتری خواهد یافت (شکل ۲-۱۳)

قبلا اشاره شد که دیودها دارای شماره هایی هستند که در واقع ولتاژ و جریان نامی آن ها را بیان می کند و کارخانجات سازنده سشوار، از شماره های متنوعی به همین منظور بهره می برند. با این وجود دیودهایی که معرفی شده از کاربرد بیشتری برخوردارند.

 

قبلا ذکر شد که در اکثر سشوارها، امروزه از موتورهای ۱۲ ولت جریان مستقیم استفاده می شود (تبدیل جریان متناوب به برق یکسو شده تمام موج توسط پل دیود در مبحث ۱-۱۴ شرح داده شده است). از آن جا که ولتاژ و جریانی که در اختیار پل دیود قرار می گیرد کم است، در این قسمت از مدار، دیودهای کم آمپر به کار می روند. معمولاً دیودهایی با شماره های زیر به این منظور انتخاب می شوند.

7- المنت (گرم کننده – هیتر)

وظیفه المنت ایجاد گرما در مسیر باد تولید شده (توسط موتور) می باشد. المنت در واقع سیم گرم نیکل و یا گرم آلومینیوم است که به دور مقوای نسوز پیچیده شده.
کاربرد المنت در سشوارها، در واقع مدارات جالب و متنوعی را به وجود می آورد. به عنوان مثال با کاربرد المنت دو پایه، مدار می تواند از نوع جانسون موازی (شکل ۲-۱۹) و یا جانسون سری (شکل2 – 15 ) باشد. المنت سه سیم (شکل ۲- ۶) در سشوارهای با مدار سری – موازی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۱۷). در این المنت ها R_2 و R_1 عموماً هم اهم هستند. R_1 سری با موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و R_2 با مجموعه موتور و المنت R_1 به صورت موازی اتصال می یابد.

 

 

المنت چهار سیم (شکل ۲-۸) در سشوارهای دیانا مورد استفاده قرار گرفته است. المنت R_3 به صورت موازی با مجموعه موتور ۱۲ ولت + المنت های R_1 و R_2 بسته می شود. در سشوار هایی که المنت چهار سیم دارند، دیود یکسوساز نیم موج پشت کلید، کاربردی ندارد زیرا کنترل دور موتور به توسط خروج قسمتی از المنت صورت می گیرد (شکل ۲- ۱۴).
در برخی از سشوارها، المنت دارای ابعاد و اشکال و همچنین سر سیم های متنوعی است. با این وجود کاربرد آن در مدار، دقیقاً مشابه سایر انواع المنت هاست.

8- ترموستات

ترموستات در واقع یک کلید اتومات حرارتی است و هر گاه حرارت محیط داخلی سشوار از حد معینی تجاوز نماید، توسط این کلید، مدار برای مدتی قطع می شود و پس از کاهش دما، مجددا ترموستات به حالت وصل باز می گردد. ترموستات سشوار متشکل از دو کنتاکت اتصال برق ورودی و خروجی و همچنین یک تیغه حساس است، ترموستات همواره در مسیر نول اصلى مدار قرار می گیرد تا با عملکرد خود، برق دستگاه را قطع نماید. با افزایش حرارت داخل دستگاه، تیغه حساس ترموستات انبساط طولی یافته و با جدا شدن از کنتاکت دوم، مانع عبور نول به طرف سایر اجزاء مدار می شود.

کاربرد ترموستات در سشوار هایی که بدنه آن ها از فرآورده های پلاستیکی است ضرورت مضاعفی دارد زیرا بدنه این سشوارها بر اثر گرمای اضافی، سریع تغییر حالت می دهد (انواع سشوارهای دیانا).

جایگاه ترموستات در مدار، سبب شده است که بروز عیب در این قطعه کل دستگاه را دچار مشکل کند. ترموستات در سشوار قطعه ای قابل تعویض نیست زیرا به بدنه المنت پرچ شده است. در صورت معیوب بودن آن، مجبوريد المنتی را بیابید که مجهز به ترموستات باشد و یا توسط یک قطعه سیم، ترموستات را یکسره نمایید (کنتاکت ورودی را به کنتاکت خروجی متصل سازید). بدین طريق ترموستات از مدار خارج می شود (شکل ۲-۱۳).

9- پروانه فن

با سوار نمودن یک پروانه سبک بر روی محور موتور، می توان به سادگی باد فراوانی را تولید نمود تا گرمای تولید شده در المنت را به طرف لوله خروجی سشوار هدایت نمود. در صورت هرزگرد شدن پروانه، حرارت المنت به خارج از سشوار راهی ندارد و اگر دستگاه مجهز به ترموستات نباشد، با خطر جدی مواجه خواهد شد.

گاهاً دیده می شود که خروجی یکی از هادی های مدار و در نتیجه برخورد آن با پروانه فن صدای خشنی را به وجود می آورد. حتّی در مواردی، درگیری مذکور، مانع از حرکت موتور خواهد شد که اجباراً می بایست نسبت به رفع عیب مذکور اقدام نمود.

۱۰- سایر قطعات سشوار

امروزه، هر سشوار مجهز به انواع شانه، برس و هدایت کننده های حرارت است که به لوله سشوار متصل می شوند. از آن جا که این قطعات با تعمیر و نگهداری دستگاه ارتباط چندانی ندارند، از پرداختن به عملکرد هر کدام صرفنظر می شود.

 

شکل ۲-۹: سشوار باز شده

۲ – ۲- انواع سشوار

در مقدمه بحث سشوار، اشاره شد که امروزه تولید سشوار توسط سازندگان مختلف و در طرح ها و مدل های بسیار متنوع صورت می گیرد که اشاره به همه انواع آن از حوصله بحث خارج بوده و در این مختصر نمی گنجد. از آن جا که اصول مشترکی در اکثر آنها رعایت شده به طرح چند نوع سشوار بسنده کرده ایم. البته سعی مؤلف بر آن بوده تا مارک هایی انتخاب شود که از سوی مصرف کنندگان با استقبال بیشتری مواجه بوده اند.

2-2-1- سشوار اینترنشنال

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از دو شاخه – سیم رابط – کلید دو حالته جهت کنترل فاز مدار – المنت دو سیم – دیود پر امیر – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم.

نحوه کار دستگاه به این صورت است که با بسته شدن کلید، فاز وارد مدار شده و پس از المنت و با عبور از دیود پر آمپر یکسوسازی نیم موج می شود تا به موتور که مصرف کننده جریان مستقیم است برق یکسو شده (نیم موج) ارائه گردد المنت و موتور به حالت سری قرار گرفته اند و این امر بدان علت است که موتور با ولتاژ نامی ۱۲ ولت کار می کند و چون با المنت سری است، قسمت اعظم ولتاژ در المنت افت نموده و باقیمانده به موتور می رسد. از طرفی چون برق در مدار یکسوسازی نیم موج می شود، ولتاژ کل مدار تا حدودی کاهش می یابد. (رجوع شود به مبحث ۱-۱۴-۶).

از آن جا که موتور با برق یکسو شده نیم موج در حال کار است و همچنین قبلاً اشاره شد که این نوع برق یکسو شده کیفیت مطلوبی ندارد، عمر مفید موتور کاهش یافته و عملکرد آن چندان رضایت بخش نخواهد بود.

 

شکل ۲-۱۰: مدار الکتریکی سشوار اینترنشنال

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار1200W

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار650-1300W

۲ – ۲ – ۲- انواع سشوار دیانا

این سشوارها علیرغم ظاهر کاملاً مشابه، دارای دو مدار الکتریکی کاملا متفاوت هستند:

۲ – ۲ – ۲ – الف) دیانا با دیود پر آمپر

این مدل از دیانا دارای سه کلید دو حالته – المنت سه سیم – پل دیود – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم – دیود پر آمپر پشت کلید و بعضاً ترموستات است.

اساس کار دستگاه به این صورت است که کلید 1 کنترل فاز اصلي مدار را برعهده دارد. با بسته شدن این کلید، فاز خروجی، به کلید ۲ می رسد. اگر این کلید باز باشد برق یکسوسازی نیم موج شده و به مدار می رسد و در نتیجه این یکسوسازی، ولتاژ مقداری کاهش خواهد یافت.

به واسطه کاهش ولتاژ در این حالت، موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نخواهند کرد. اگر کلید ۲ بسته باشد، ولتاژ ۲۲۰ ولت مستقیماً وارد مدار شده، موتور و المنت ها با توان نامی خود کارمی کنند.

همان طور که در شکل ۲-۱۳ دیده می شود موتور با المنت  سری است و  با مجموعه موتور و  در حالت موازی قرار می گیرد. کلید ۳ کنترل فاز المنت  را برعهده دارد که اجباراً می بایست فاز متصله به آن از خروجی کلید ۲ تأمین شود. در سشوار یک قاعده کلی صادق است و آن این است که همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها تناسب داشته باشد.

اگر کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۱ دریافت کند و کلید ۲ باز باشد، به موتور برق یکسو شده نیم موج (همراه با کاهش ولتاژ) می رسد و موتور باد ضعیفی را ایجاد می کند که این باد قادر نیست گرمای ضعیف تولید شده توسط  و گرمای قوى المنت  (که در این حالت به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل است) را از سشوار خارج نماید و به علت عدم خروج همه گرمای تولید شده از سشوار، بدنه پلاستیکی آسیب خواهد دید.

نتیجه آن که کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۲ دریافت می کند تا گرمای تولید شده توسط  با باد تولید شده توسط فن متصل به موتور متناسب باشد. پل دیود ولتاژ را یکسوسازی تمام موج نموده و در اختیار موتور ۱۲ ولت قرار می دهد.

شكل 2-13: دیانا با دیود پر آمپر

۲ – ۲ – ۲ -ب) دیانا با المنت چهار سیم

در این مدل از سشوارهای دیانا، به جای کاربرد دیود به منظور تغییر ولتاژ موتور، از خود المنت استفاده شده است.

همان طور که در شکل دیده می شود در صورت باز بودن کلید 3 المنت های  و  در حالت سری با موتور قرار دارند. قبلا در مبحث ۱-۴-۱ اشاره شد که ولتاز منبع تغذیه بین مصرف کننده های مدار سری تقسیم می شود. بنابراین در این حالت ولتاژ منبع (V۲۲۰) به سه قسمت تقسیم می شود. اما اگر کلید ۳ بسته شود، ولتاژ منبع (V۲۲۰) بین دو مصرف کننده، یعنی موتور و المنت  تقسیم می شود زیرا با بسته شدن کلید 3، المنت  عملاً از مدار خارج می شود و در نتیجه ی خروج آن، سهم بیشتری از ولتاژ به موتور و المنت  می رسد و عملکرد هریک مضاعف خواهد شد.

کلید ۱ به طور مشخص، کنترل فاز و یا به عبارتی کنترل دستگاه را در اختیار دارد. کلید ۲ به منظور استفاده از گرمای بیشتر، بسته خواهد شد. چون المنت  دارای نول است و با بسته شدن کلید 2 و در نتیجه رسیدن فاز به المنت، گرمای تولید شده توسط این المنت به گرمای المنت های  و  اضافه می شود. در صورت مجهز بودن دستگاه به ترموستات، جایگاه آن سر راه نول اصلی مدار است.

شکل 2- ۱۴: دیانا با المنت چهار سیم

2 – ۲ – 3- سشوارهای جانسون

در اکثر منازل می توان با نوعی از سشوارهای جانسون برخورد نمود که به علل مختلف در کشور ما با استقبال عمومی مواجه شده است. ضرورت این نکته مؤلف را بر آن داشت تا به بررسی انواع مدل های جانسون بپردازد.

2 – ۲ – ۳ – الف) جانسون با کلید سه حالته و موتور ۱۲> ولت

کلیدی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. همان طور که قبلا ذکر شد با فشار حالت I، فاز ورودی به پایه ای که در زیر حالت II کلید قرار دارد متصل شده و پس از دیود پر آمپر (و در نتیجه یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ) به مدار می رسد. در این حالت (I) موتور و المنت ها ضعیف کار می کنند.
اگر فشار به حالت II کلید وارد آید فاز ورودی از زیر حالت I کلید خارج شده و مستقیما (V 220 ) به مدار می رسد در نتیجه موتور و المنت ها با توان بیشتری عمل خواهند نمود. علیرغم ظاهر کاملا یکسان، کارخانه جانسون این مدل از سشوار خود را با المنت دو سیم (شکل ۲-۱۵) و المنت سه سیم (شکل ۲-۱۶) تولید و به بازار ارائه نموده است. در المنت دو سیم مدار کاملا سری و در شکل ۲-۱۶ المنت R_1 با موتور ۱۲ ولت سری و المنت R_2 با مجموعه آندو، به حالت موازی اتصال می یابد.

شکل ۲-۱۵: جانسون با المنت دو سیم

شکل ۲-۱۶: جانسون با المنت سه سیم

2 – ۲- 3 -ب) جانسون با موتور ۱۲ ولت و کلید حرارت اضافی

مدار الکتریکی این سشوار در شکل ۲-۱۷ دیده می شود. این سشوار را می توان مدل کامل شده شکل ۲-۱۶ دانست. زیرا در آن سشوار، مدار سری و موازی همواره در یک زمان به کار می پرداختند در حالی که این مدل مجهز به کلید کنترل المنت موازی (R_2) است.
آنچه که ذکرش ضروری می باشد، فاز ورودی به کلید حرارت اضافی است. این فاز اجباراً می بایست از خروجی کلید سه حالته دریافت شود زیرا اگر فاز این کلید از دو شاخه گرفته شود. این احتمال می رود که در زمان خاموش بودن موتور (وضعیت 0 کلید سه حالته) اشتباها کلید دو حالته روی حالت H قرار گیرد. در نتیجه المنت موازی شروع به تولید گرما می کند، در شرایطی که در سشوار باد وجود ندارد و این مسئله می تواند خطری جدی را شکل دهد. اما اگر فاز این کلید از خروجی کلید سه حالته گرفته شود، علاوه بر آن که المنت R_2 پس از روشن شدن مدار سری در مدار است، گرمای آن نیز با باد تولید شده مناسب است یعنی اگر کلید سه حالته در وضعیت (II) قرار داشته باشد مدار سری و المنت موازی R_2 قوی کار می کنند و اگر موتور به واسطه قرار داشتن کلید سه حالته روی وضعیت (I) و در نتیجه یکسوسازی نیم موج ضعیف کار کند و باد کمی تولید نماید، المنت R_2نیز ضعیف کار می کند و همان باد ضعیف موتور قادر است گرمای محدود تولید شده توسط دو المنت را از مدار خارج نماید. علاوه بر آن اگر کلید دو حالته روی حالت( COOL) C قرار گیرد المنت موازی خاموش است و از سشوار گرمای محدودی خارج می شود. اگر کلید در حالت (HOT) H باشد گرمای سشوار به خاطر برقرار شدن المنت R_2 دو برابر می شود. بنابراین منظور از COOL نه سرما بلکه معتدل بودن گرمای سشوار در برابر حالت HOT (گرمای دو برابر) است.

شکل ۲- ۱۷: سشوار جانسون با کلید حرارت اضافی

2 – ۲- 3 – ج) جانسون با دو کلید سه حالته و المنت سه سیم

از آن جا که این مدل از سشوارهای جانسون دارای تنوع در حرارت و باد تولید شده است، به صورت بسیار گسترده در منازل و بالاخص سالن های آرایش مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اکثر تعمیر کاران آن را سشوار جانسون آرایشگاهی نام نهاده اند.

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از :

۱- موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و پل دیود                              ۴- دوشاخه

٢- المنت سه سیم                                                             ۵- سیم های رابط

٣- دیودهای کم آمپر و پر آمپر                                              6- دو کلید سه حالته

کلیدهایی که در این مدل از سشوار به کار رفته اند از نوع شکل ۲-۴ هستند که با فشار حالت I فاز ورودی از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II علاوه بر حفظ فاز خروجی کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی می شود. بنابراین، می توان از این کلید در هر لحظه دو فاز خروجی همزمان دریافت داشت.

همان طور که در شکل ۲-۱۸ دیده می شود فاز ورودی به هر دو کلید متصل است. کلید ۱ در موقعیتی قرار گرفته که با فشار حالت های I یا II این کلید، فاز خروجی یکسوسازی نیم موج شده و به طرف مدار می رود (به واسطه عبور از دیودها). اما کلید ۲، خروجی های خود را مستقیما روانه مدار می سازد.

از این رو کلید ۱، مدار سری و موازی را ضعیف و کلید ۲ هر دو مدار را با توان نامی فعال خواهد نمود. حالت I هر دو کلید به مدار سری متصل است. منظور از مدار سری، مجموعه پل دیود + موتور و المنت  است. حالت II هر دو کلید، فاز را به المنت موازی یا به عبارت دیگر به المنت  می رساند. امروزه در بعضی موارد این مدل از جانسون با یک دیود پر امپر، همین عملکرد را ایجاد می سازد. جایگاه دیود پر آمپر بین فاز اصلی دو کلید است. به این صورت از آن جا که یکی از کلیدها فاز ورودی خود را به صورت یکسو شده نیم موج دریافت داشته، مدار سری و موازی را ضعیف به کار می اندازد و کلید سه حالته دوم که فاز مستقیم به آن متصل است هر دو مدار سری و موازی را با توان نامی فعّال می کند.

شکل ۲- ۱۸: جانسون با دو کلید سه حالته

2 -۲ – 3- د ) جانسون با موتور ۲۲۰ ولت (یونیورسال)

در این سشوار به جای استفاده از موتور ۱۲ ولت، از موتور یونیورسال استفاده شده است. از آن جا که ولتاژ کاری این موتورها، همان ولتاژ برق شهر است باید مدار به صورت موازی بسته شود بنابراین المنت (معمولاً از نوع دو سیمه) با موتور به شکل موازی اتصال می یابد.

کلید سه حالته نیز از نوع شکل ۲-۴ است که با فشار حالت I ، برق یکسوسازی نیم موج شده و با کاهش ولتاژ، موتور و المنت ضعیف کار می کند و با فشار حالت II، جریان الکتریکی، مسیری بدون مقاومت جهت حرکت می یابد. از این رو دیگر از خروجی A جریانی عبور نمی کند و دیود عملاً از مدار خارج می شود و ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و هر دو با توان نامی عمل می کنند. (شکل ۲-۱۹)

شکل ۲-۱۹: جانسون با موتور ۲۲۰ ولت

از آن جا که دیود در وضعیت I سر راه جریان اصلی مدار قرار می گیرد، الزاماً می بایست از نوع دیودهای پر آمپر انتخاب شود. در غیر این صورت، با عبور جریان بالا از دیود کم آمپر، این قطعه آسیب دیده و عملکرد دستگاه با دو ولتاز دیگر صورت نمی پذیرد. آرمیچر موتورهای یونیورسال در سشوار قابل سیم پیچی است که چند نمونه عملی ارائه می گردد.

 

 

2-2-4 سشوار سیلوانا SYLVANA

در این سشوار همانند نوعی از سشوارهای جانسون، موتور ۲۲۰ ولت یونیورسال مورد استفاده قرار گرفته است. با بسته شدن کلید ۱ فاز به مدار راه یافته و چون نول مستقیما به موتور داده شده، شروع به کار می کند و در صورت باز بودن کلیدهای ۳ و ۴، باد خروجی از سشوار سرد خواهد بود.

کلید ۲ کنترل ولتاژ موتور و المنت های  و  را برعهده دارد. در صورت باز بودن این کلید ولتاژی که به مدار راه می یابد، ولتاژ یکسو شده نیم موج است که مقداری از ولتاژ در انجام این نوع یکسوسازی، تلف می شود. طبیعی است که در این حالت موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نمی کنند.

اما اگر کلید ۲ بسته شود، ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و عملکرد آن ها در حدود مختصات نامی خواهد بود. دیودی که به این کلید متصل است، از نوع پر آمپر انتخاب می شود تا به هنگام عبور جریان کل مدار (در حالت باز بودن کلید) آسیب نبیند.

کلیدهای ۳ و ۴ وظیفه خاموش و روشن نمودن المنت های  و  را بر عهده دارند در صورت بسته شدن کلید ۳، المنت  و با بسته شدن کلید ۴، المنت  روشن خواهد شد. جهت حفاظت از دستگاه در برابر ایجاد حرارت بیش از حد، یک ترموستات با المنت ها سری شده است.

هرگاه حرارت دستگاه از میزان مشخصی تجاوز نماید ترموستات تحریک شده و نول المنت ها را قطع می کند و چون موتور همچنان در مدار است، باد سرد تولید شده، سریع محیط داخل سشوار را خنک نموده و از آسیب دیدن قطعات بالاخص بدنه پلاستیکی دستگاه جلوگیری می کند.

 

شکل ۲-۲۴: سشوار سیلوانا

2– 3-نکاتی که رعایت آن ها در کاربرد سشوار الزامی است:

۱- از ریختن آب بر روی بدنه سشوار خودداری نمایید

۲- در صورت مشاهده هرگونه اتصال بدنه در سشوار، از کاربرد دستگاه خودداری نموده و بلافاصله آن را باز کنید و به جستجوی عیب و رفع آن بپردازید.

۳- در صورت زخمی بودن سیم رابط سشوار، سریع آن را تعویض کنید.

۴- از وارد آوردن ضربه به دستگاه خودداری نمایید و در صورت سقوط تصادفی دستگاه بهتر است قبل از اتصال مجدد به برق، قطعات الکتریکی و مجموعه دستگاه بررسی گردد.

۵- در صورتی که سشوار شما مجهز به ترموستات نباشد، از روش نگهداشتن آن برای مدت طولانی پرهیز کنید. رعایت این نکته در مدل هایی که بدنه دستگاه پلاستیکی است اهمیت بیشتری دارد.

۶- با روشن شدن موتور، هوا از پشت دستگاه مکیده شده و از لوله سشوار باد گرم خارج می شود. از مسدود کردن مسیر هوای ورودی پرهیز کنید زیرا موتور شدیداً تحت فشار قرار خواهد گرفت.

۷- از نزدیک کردن مو و یا چیزهایی که می توانند به راحتی داخل دستگاه مکیده شوند به قسمت مکش هوای سشوار خودداری کنید. زیرا راهیابی مواد مذکور، موتور را دچار مشکل می کند.

۸- هرگاه قصد تعمیر و یا بررسی قطعات داخل دستگاه را داشتید، ابتدا مطمئن شوید که سشوار به برق متصل نباشد.

 

 

 

 

2-4 -عیب یابی در سشوار

عیب ۱: سشوار اصلاً روشن نمی شود.

در مواردی مشابه حالت فوق الزامیست، عیب یابی را از مبدأ آغاز نمایید یعنی از خود منبع انرژی الکتریکی و سپس بررسی و تست قطعات را تا آن جا که عملکردشان به این عیب مربوط می شود ادامه دهید. قطعا به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

علت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و سپس به وسیله قسمت ولتاژ آومتر، اختلاف سطح الکتریکی پریز را اندازه گیری نمایید. اگر عقربه منحرف نشود مشکل از پریز است و در صورتی که عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان دهد، مشکل از قطعه دیگری است که در ادامه شرح داده می شود. در هنگام انتخاب رنج به یاد داشته باشید که نمی توان جهت سنجش ولتاژ برق رنجی کمتر از ۲۵۰ ولت را به کار برد زیرا منجر به آسیب دیدگی دستگاه می شود.

علت ۲: سیم رابط و یا دوشاخه خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق خارج نموده و سپس ورودی برق در داخل دستگاه را از سایر اتصالات جدا سازید. سیم های ورودی به دستگاه را به یکدیگر متصل کنید. در این وضعیت با اتصال رابط های آومتر (در حالی که رنج بر روی* 1    R تنظیم شده است) به دو شاخه دستگاه، باید عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان دهد. در صورت عدم انحراف عقربه باید دو شاخه و سیم رابط، یکجا تعویض شوند زیرا دو شاخه از نوع پرسی است (در عموم سشوارها).

 

 

علت ۳: فاز یا نول اصلی در داخل دستگاه دچار مشکل شده

رفع عیب: گاهاً دیده می شود که برق به داخل دستگاه می رسد اما از آن جا که فاز از کلید جدا شده و یا اتفاق مشابهی برای نول صورت گرفته، برق عملاً به مدار الکتریکی سشوار راه نمی یابد که در صورت مشاهده این عیب سیم جدا شده را در نقطه اصلی خود قلع کاری نمایید.

علت ۴: کلید سشوار خراب است.

رفع عیب: معمولاً در اکثر سشوارها، حتی با وجود چند کلید مانند شکل ۲-۲۴، یک کلید به منظور کنترل اصلی دستگاه تعبیه شده است. در صورت خراب شدن این قطعه الکتریکی، دستگاه روشن نخواهد شد. حداقل یکی از سیم های متصله به کلید فوق را از آن جدا نموده، و به توسط آومتر ( R * 1) به تست آن بپردازید. اگر کلید سالم باشد در حالت بستن کلید عقربه منحرف شده و تقریباً صفر را نشان می دهد و در حالت باز بودن کلید، عقربه بر روی بی نهایت (؟؟؟) خواهد ایستاد. در صورت خرابی کلید، آن را تعویض کنید تا مشکل حل شود.

علت۵: عیب را در خود مدار جستجو کنید.

رفع عیب: پس از بررسی قطعات مذکور به این نتیجه منطقی خواهید رسید که عیب در خود مدار به وجود آمده. اگر مدار مانند شکل ۲-۱۰ از نوع سری باشد، خرابی هر یک از اجزاء مدار به خاموشی مطلق دستگاه می انجامد. این مسئله از عیوب عمده مدار سری است. به عنوان مثال در صورت قطع شدن دیود در شکل ۲-۱۰، مدار به حالت باز در می آید و عیب ۱ بروز خواهد نمود.

در سشوار با مدار سری تست تمامی قطعات الزامی است. اما اگر مدار از نوع سری – موازی است (شکل ۲-۱۳). تنها قطع شدن فاز و یا نول اصلی در داخل مدار می تواند سشوار را دچار خاموشی کامل نماید.

به یاد داشته باشید در برخی از سشوارها مانند ۲-۱۳ از ترموستات استفاده شده و چون جایگاه ترموستات در سر راه نول اصلي مدار است، توجه به صحت عملکرد آن شما را در نتیجه گیری سریع و یافتن عیب یاری خواهد نمود.

عیب ۲: بدنه سشوار در حال کار بسیار داغ می شود اما ترموستات مدار را قطع نمی کند.

علت: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: اکثر تولید کنندگان سشوار، جهت حفاظت از بدنه پلاستیکی دستگاه تولید شده، در مدار الکتریکی از ترموستات استفاده می کنند تا هر گاه حرارت از حد معینی تجاوز نمود، توسط این قطعه دستگاه به حالت خاموش در آید. بر اثر رطوبت محیط و حرارت داخل دستگاه، کنتاکت های ترموستات فرسوده شده و در برابر حرارت ناشی از جرقه های قطع و وصل، پایداری خود را از دست داده، در نتیجه دچار جوش خوردگی می شوند. می توان کنتاکت ها را از یکدیگر جدا نمود و پس از سمباده کاری آن ها، از رفع عیب مطمئن بود اما تجربه نشان داده کنتاکت های جوش خورده، پس از تعمیر مدت زیادی دوام نخواهند داشت و پس از گذشت چند روز، مجدداً به یکدیگر متصل می شوند از این رو بهتر است ترموستات را یکسره کنید زیرا ترموستات قابل تعویض نیست مگر آن که المنت با نوع مشابه خود که مجهز به ترموستات است، تعویض شود.

عيب 3: موتور سشوار در حال کار است اما باد گرم خارج نمی شود.

علت: پروانه هرزگرد شده.

رفع عیب: پروانه های فن از پلاستیک های معمولی ساخته می شوند تا از وزن بسیار کمی برخوردار باشند و به همین دلیل، دوام چندانی نداشته و پس از مدتی به اشکال مختلف تغییر حالت می دهند. در صورت هرزگرد شدن پروانه فن، هرگز از چسب جهت اتصال مجدد آن به محور موتور استفاده نکنید زیرا تعمیر آن را مشکل خواهید نمود. بهتر است فن دیگری را جایگزین آن نمایید که متناسب با قطر محور موتور باشد.

 

 

 

عيب ۴: با بستن کلید مخصوص حرارت اضافی، گرمای سشوار تغییر نمی کند.

علت 1: المنت حرارت اضافی قطع شده.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و پس از باز نمودن بدنه سشوار، توسط آومتر، اهم المنت موازی را بسنجید. اگر عقربه منحرف نشد، المنت قطع شده است. توصیه می شود از گره زدن نقاط پاره شده به یکدیگر پرهیز کنید زیرا اتصالات المنت به این شکل از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود. بهتر است المنت را با نوع مشابه خود تعویض کنید.

علت ۲: به المنت موازی برق نمی رسد.

رفع عیب: اگر در اندازه گیری اهم المنت موازی، متوجه صحّت آن شدید، بدون شک به المنت برق نمی رسد که این مشکل یا از جدا شدن سیم متصل به المنت موازی است و یا خرابی کلید مربوطه. ابتدا به صحت اتصالات المنت بپردازید و در صورت مثبت بودن این بررسی، کلید را توسط آومتر تست نمایید. اگر با بسته شدن کلید عقربه به طرف صفر و در حالت باز بودن کلید بر روی بی نهایت ایستاد کلید سالم است، در غیر این صورت مشکل از کلید است. در تست کلید و یا هر قطعه دیگر، بهتر است حداقل یکی از سیم های آن را جدا نمایید.

عیب ۵: با بستن کلید، المنت داغ می شود اما در سشوار باد تولید نمی شود.

این عیب تنها می تواند در سشوارهای موازی (شکل ۲-۱۹) و یا سشوارهایی که دارای مدار سری – موازی (شکل ۲- ۱۸) هستند به وجود آید که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. لازم است توضیح داده شود که در مدار سری قطع المنت و یا خرابی هر کدام از قطعات دیگر مدار، کل دستگاه را خاموش نموده و به همین جهت عیب مورد نظر در سشوارهای سری (شکل ۲-۱۵) هرگز به وجود نمی آید.

 

 

علت ۱: قسمت سری سشوار آسیب دیده است.

رفع عیب: این علت به یکی از سشوارهای سری – موازی مانند شکل ۲-۱۸ اشاره دارد. در واقع المنتی که داغ می شود، المنت موازی است و مستقل از قسمت سری مدار عمل می کند اما از آن جا که موتور در قسمت سری قرار دارد، تمامی اجزاء مدار سری حتی خود موتور می بایست کنترل شود تا قطعه یا قطعات معیوب شناسایی شده و نسبت به رفع عیب اقدام شود.

علت ۲: مدار از نوع موازی است (شکل ۲-۱۹) و موتور معیوب شده.

رفع عیب: همان طور که در شکل دیده می شود، از آن جا که مدار، به طور کامل موازی است در صورت آسیب دیدن موتور، المنت داغ می شود و به دستگاه آسیب می رساند جهت عیب یابی و رفع عیب موتور به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب۶: صدای خشنی از سشوار (به هنگام کار) شنیده می شود

علت ۱: یکی از سیم های مدار با پروانه فن درگیر شده.

رفع عیب: بدنه دستگاه را باز کنید و سیمی را که از جای خود خارج شده، به محل واقعی خود بازگردانید تا مشکل رفع شود.

علت ۲:فن با بدنه درگیر شده

رفع عیب: معمولاً حرکت جزیی موتور از محل استقرارش می تواند عیب مذکور را ایجاد نماید. بدنه سشوار را باز کنید و اتصالات موتور را بررسی نموده و پیچ ها را به اندازه کافی سفت کنید تا مشکل دستگاه رفع شود.

علت ۳: زغال های موتور بیش از حد کوتاه شده اند.

رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، جرقه زنی موتور افزایش یافته و حرکت رفت و برگشت زغال ها و برخوردشان با کلکتور صدای شدیدی را ایجاد می کند. باید زغال ها تعویض شوند و قبل از جاگذاری زغال جدید، سطح آن ها را هلالی کنید تا در اثر سایش روی کلکتور، موجب کثیفی آن نشوند.

علت ۴: یاتاقان های موتور خراب شده اند.

رفع عیب: در صورت خراب شدن یاتاقان ها، هسته فلزی آرمیچر با کفشک های قطب درگیر شده و در نتیجه این درگیری صدای خشتی ایجاد می شود. بنابر این تعویض بوش ها (یاتاقان های ماسورهای) الزامی است.

عیب ۷: کلید در حالت روشن قرار گرفته، اما سشوار پس از چند لحظه روشن بودن خاموش می شود و به طور خودکار روشن شده، مجددا خاموش می شود و …

علت: ترموستات خراب است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی رخ می دهد که مجهز به ترموستات هستند و تحریک ترموستات است که منجر به باز شدن آن و در نتیجه خاموشی دستگاه خواهد شد. یا عیب از ترموستات است (صفحه حساس ترموستات با کوچک ترین گرمایی تحریک می شود) و یا عیب از موتور، که باد ضعیفی تولید می کند و با بالا بردن حرارت محیط داخل سشوار، ترموستات مدار را قطع می کند. توصیه می شود که ابتدا ترموستات را از مدار خارج کنید و عملکرد دستگاه را بدون آن بررسی کنید. برای خارج کردن ترموستات از مدار، می توانید توسط سیمی، ابتدا و انتهای آن را به یکدیگر متصل نمایید.

بعد از خروج ترموستات سشوار را روشن کنید. اگر المنت ها پس از مدت کوتاهی بیش از حد داغ شدند، موتور نیم سوز است و باید تعویض شود زیرا نمی تواند به اندازه کافی باد تولید کند. اما اگر وضعیت کار دستگاه عادی است، مشکل از ترموستات است که باید تعویض گردد یا به عبارتی باید المنتی را مجهز به ترموستات بیابید که با مختصات المنت فعلی متناسب باشد زیرا ترموستات بر روی قسمتی از المنت تعبیه می شود و قابل تعویض نیست.

عیب ۸: از سشوار باد سرد خارج می شود.

علت: مشکل از المنت است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی با مدار موازی دیده می شود (شکل ۲-۱۹) چون در مدارهای سری و یا سری – موازی، قسمتی از المنت با موتور سری است بنابراین همواره تولید باد با گرمای آن قسمت از المنت سری همراه است و در نتیجه نمی تواند سرد باشد.

در مدار موازی با المنت پاره است که در اندازه گیری اهم(R * 1)  مشخص می شود و یا یکی از اتصالات المنت از آن جدا شده اند که باید مجدداً در وضعیت خود نصب شود.

عیب ۹: به محض روشن شدن سشوار المنت ها بیش از حد داغ می شوند.

علت: موتور معیوب است.

رفع عیب: همان طور که در بحث های قبلی اشاره شد همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها متناسب است و در صورت بر هم خوردن این تعادل، عملکرد دستگاه رضایت بخش نخواهد بود. عیب ۹ در موردی دیده می شود که به واسطه نیم سوز شدن موتور، باد تولید شده کاهش یابد. در این وضعیت المنت ها همه گرمای خود را به خارج از سشوار نمی فرستند و بیش از حد داغ می شوند. موتور را با نوع مشابه خود تعویض نمایید. در سشوارهایی که مجهز به موتور یونیورسال هستند می توان به رفع عیب کامل موتور پرداخت (مبحث ۱-۱۲-۱).

عیب۱۰: با بستن کلید تغییر ولتاژ، در عملکرد سشوار تغییری حاصل نمی شود.

علت ۱: کلید خراب است.

رفع عیب: یکی از سیم های کلید را از آن جدا کنید و پس از تست کلید، در صورت خرابی، آن را تعویض

نمایید.

علت ۲: دیود اتصال کوتاه نموده است.

رفع عیب: دیود را توسط آومتر (R * 1) تست کنید. در صورت سالم بودن دیود با اتصال آومتر به پایه های آن، عقربه منحرف شده و صفر را نشان می دهد. با تعویض رابط های آومتر، عقربه باید بر روی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت دیود را با مشابه خود تعویض کنید.

علت ۳: المنت مختص تغییر ولتاژ قطع شده است.

رفع عیب: همان طور که در شکل ۲-۱۴ دیده می شود با خروج المنت  و یا قرار گرفتن این المنت در مدار عملکرد موتور تغییر می کند. در این سشوار با پاره شدن المنت  موتور فقط با یک سرعت کار می کند برای رفع عیب المنت را تعویض کنید.

نکات نصب ماشین لباسشویی

نکات نصب ماشین لباسشویی

نکات مهمی در مورد نصب هر کدام از لوازم خانگی وجود دارد که اگر به نحوه صحیح از این نکات در نصب این وسیله ها استفاده نشود موجب خسار به محل نصب و یا خود لوازم خانگی خواهد شد از جمله این نکات می توان به مواردی که در دوره لوازم خانگی اشاره می شود و موارد زیر در نصب لباسشویی ها اشاره نمود.

نکات نصب ماشین لباسشویی

نکات مهم در نصب ماشین های لباسشویی

1- مکان استقرار ماشین می بایست نقطه ای از منزل در نظر گرفته شود که از عوامل مخرب مانند باران ، بخار آب و یا تابش مستقیم نور آفتاب در امان باشد. به عنوان مثال نصب ماشین لباسشویی در قسمتی از حمام و یا گوشه ای از حیاط منزل به هیچ وجه صحیح نیست.

۲- همواره به استقرار ماشین در حالت کاملاً تراز توجه کنید زیرا در صورت عدم استقرار تراز ماشین ، صدای آن در حالت کار ، بالاخص در زمان آبگیری از لباسها ، فوق العاده زیاد خواهد بود.

٣- دقت نمایید که مقدار لباس ریخته شده درون ماشین بیش از ظرفیت آن نباشد.

۴- از ماشین لباسشویی جهت شستشوی لباسها به طور مداوم استفاده نکنید بلکه بین شستشوی دو دسته از لباسها ، حداقل یکساعت به ماشین استراحت دهید.

۵- هرگز ولوم تایمر را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت نچرخانید زیرا این امر موجب شکسته شدن زایده های توپی تایمر و در نتیجه به هم ریختن برنامه های شستشو خواهد شد.

۶- در انتخاب پودر مخصوص ماشین بسیار حساس باشید زیرا در صورت تولید کف بیش از حد سقف آب جذب شده در ماشین تغییر خواهد نمود.

۷ – از پودرهایی استفاده کنید که در کاهش سختی آب مؤثر باشند. این پودرها از به وجود آمدن رسوبات ناشی از املاح آب بر روی بدنه درام ، چلیک و سایر قسمت ها بسیار اثرگذارند.

8 – همواره برنامه مورد نظر در تایمر را متناسب با جنس ، رنگ و.. لباس ها انتخاب کنید.

۹- قبل از قرار دادن لباسها درون ماشین ، از محتویات درون آنها مطلع باشید. وجود اشیایی چون سگه ، ساچمه ، میخ و…. در جیب لباسها می تواند به ماشین آسیب برساند.

۱۰ – جهت حصول نتیجه بهتر ، لباسها را جدا از یکدیگر درون ماشین قرار دهید. لباسها و پارچه های کوچک مانند جوراب ، دستکش ، روسری و… را درون کیسه مخصوص قرار داده و سپس درون مخزن شستشو بگذارید.

۱۱ – در فواصل زمانی معین نسبت به نظافت جاپودری و فیلتر پمپ تخلیه اقدام کنید.

۱۲ – یکبار در هر ماه ضروری است ماشین لباسشویی را بدون لباس روشن کنید. جهت حصول نتیجه بهتر می توانید در جاپودری یک قاشق جوش شیرین و یا سایر مواد پاک کننده رسوبات آهکی بریزید تا قطعات داخلی ماشین از وجود تکه های پودر خشک شده و همچنین املاح رسوب شده پاک شود.

۱۳ – شیلنگ فاضلاب را در ارتفاع مناسب نصب نمایید.

۱۴ – هر گونه چکه از ماشین را جدی تلقی کرده و پس از قطع برق و بستن شیر آب شهر به جستجو و رفع عیب بپردازید.

۱۵ – به محض تغییر صدای ماشین ، از ادامه کار آن جلوگیری کنید. تا عیب شناسایی و رفع نشده از لباسشویی استفاده نکنید.

۱۶- همواره قبل از روشن کردن لباسشویی ، از باز بودن شیر آب ، اتصال برق به ماشین ، ریخته شدن پودر شوینده در خانه های مورد نظر جاپوردی ، بسته شدن کامل درب و همچنین متناسب بودن برنامه انتخاب شده با جنس لباسها مطمئن شوید.

۱۷ – همواره پس از اتمام برنامه های شستشو ، با فشار تایمر به داخل ، ماشین را کاملا خاموش و پس از آن شیر آب را ببندید و دو شاخه برق لباسشویی را از پریز خارج کنید.

۱۸ – پس از تخلیه لباسهای درون ماشین ، توسط یک پارچه نرم ، آب موجود بر روی لاستیک دور درب را خشک نموده و از بستن درب خودداری کنید تا حرکت جریان هوا داخل ماشین از ایجاد بخار آبهای موجود جلوگیری کند.

19 – هرگز المنت (هیتر) را در شرایطی که آب درون ماشین نیست ، برقدار نکنید.

۲۰ – از بسته شدن اصولی سیم ارت به بدنه ماشین اطمینان حاصل کنید.

قطعات برقی ماشین لباسشویی

قطعات برقی ماشین لباسشویی

۱- دو شاخه

به توسط دو شاخه ولتاژ از پریز دریافت و به کابل رابط داده می شود. بدیهی است جریان نامی دو شاخه می بایست متناسب با جریان مصرفی ماشین انتخاب شود که در عموم لباسشویی ها این مقدار کمتر از 16A در نظر گرفته نمی شود.

٢- کابل رابط

کابل رابط در ماشین لباسشویی ، یک کابل سه سیم است که دو سیم آن جهت انتقال فاز و نول به ماشین و سیم سوم به رنگ سبز و زرد جهت حفاظت بدنه در مواقع اتصال (سیم اِرت) در نظر گرفته شده است. قطر سیم ها را کمتر از mm2 5/1 انتخاب نمی کنند زیرا جریان مصرفی لباسشویی بالاخص در مواقعی که المنت روشن است بسیار زیاد خواهد بود. سطح مقطع بسیار مناسب جهت انتخاب کابل رابط مقطع mm2 5/2  می باشد.

۳- ترمینال

به منظور ایجاد اتصالاتی مطمئن و عایق از بدنه ترمینال به کار می رود. برق پس از کابل رابط وارد ترمینال و پس از آن به سوی کلید هدایت خواهد شد.

۴- کلید قطع و وصل در ماشین لباسشویی

در لباسشویی های قدیمی که در کارگاه تعمیرات لوازم خانگی به آن به صورت عملی خواهیم پرداخت ، کلید برروی بدنه ماشین نصب شده و پس از انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر ، فشار کلید موجب اجرای برنامه و شستشو لباسها می شد. اما امروزه ، کلید ماشین در عموم ماشینهای لباسشویی برروی تایمر نصب می شود. پس از انتخاب برنامه مورد نظر ، با حرکت محور تایمر به طرف بیرون ، کنتاکتهای کلید بسته شده و ولتاژ توسط تایمر به قسمتهای مختلف ماشین می رسد و هر قطعه وظیفه ای که در طراحی برایش در نظر گرفته شده را اجرا می کند. کلید در لباسشویی یا دو کنتاکت (شکل ۱۶-۱۹) است که در این کلیدها تنها فاز تحت کنترل قرار میگیرد و یا چهار کنتاکت (شکل 17 – 19 ) است که هم فاز و هم نول در اختیار کلید قرار دارند. بدیهی است استفاده از کلید چهار کنتاکت ضریب ایمنی را در ماشین لباسشویی فوق العاده افزایش خواهد داد (چرا؟).

قطعات برقی ماشین لباسشویی

شکل ۱۶-۱۹: کلید دو کنتاکت                                         شكل ۱۷-۱۹: کلید چهار کنتاکت

کلید را می توانید در مجموعه تایمر با توجه به نقشه آن شناسایی کنید. کافی است فاز و نول را از  دو شاخه تا خود تایمر دنبال کنید. کنتاکتهایی که در نقشه محل ورود فاز و نول هستند در واقع ورودی های کلید خواهند بود. از آنجا که تیغه های درون تایمر به صورت عمودی با یکدیگر ارتباط دارند ، خروجی کلید می بایست در راستای عمودی همان کنتاکتی باشد که فاز و یا نول به آن وارد شده است.

پس از شناسایی کلید ، می توانید آن را به توسط آومتر (1×R) مورد آزمایش قرا ردهید. رابطهای آومتر را به کنتاکتها متصل ساخته و ولوم تایمر را بیرون بکشید. در صورت سالم بودن کلید باید عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان دهد. در غیر این صورت می توانید کنتاکت ها را به وسیله اسپری کنتاکت شور شستشو دهید. زیرا مشکل اصلی کلید در ماشین های لباسشویی ، کثیف شدن پلاتینهای آن است. اگر کلید از نوع چهار کنتاکت (شکل ۱۷-۱۹) باشد ، تست کنتاکتهای طرف دوم تایمر نیز الزامی است.

۵ – لامپ خبر (چراغ سیگنال)

معمولاً این لامپ به خروجی کلید در ماشین لباسشویی بسته می شود. با حرکت ولوم تایمر به طرف بیرون ، لامپ روشن شده و اولاً بیانگر وجود برق در ماشین و روشن شدن آن خواهد بود دوماً روشن شدن لامپ به منزله صدور فرمان تایمر به سایر قطعات الکتریکی است. از این رو همزمان با روشن شدن لامپ می بایست شاهد انجام عمليات بعدی ماشین (اولین عمل آبگیری ماشین است) باشید.

شکل ۱۸-۱۹: چراغ خبر

۶- میکرو سوییچ

با بسته شدن درب ماشین و حرکت ولوم تایمر به طرف بیرون ، شیر الکتریکی برقدار شده و آب را روانه مخزن جاپودری و پس از آن مخزن فرعی (چلیک) می سازد. ارتفاع آب به تدریج بالا آمده و عملیات شستشو (پس از توقف آبگیری) آغاز می شود. بدیهی است در این لحظه در صورت باز شدن درب ماشین (به هر دلیل) آب آغشته به پودر شوینده به بیرون ریخته و موجب کثیف شدن محیط منزل می شود و چون ارتفاع آب از سقف تعیین شده کاهش یافته ، شیر برقی مجدداً شروع به آبگیری نموده و همه آنهایی که در این مرحله به داخل ماشین هدایت می شود ، از طریق درب باز لباسشویی به محیط آشپزخانه خواهند ریخت.

شکل ۱۹-۱۹:

 1- میکرو سوییچ جنب درب ماشین

۲ – لاستیک دور درب

٣- محل استقرار پمپ تخلیه

اگر چه این عمل توسط مصرف کننده بعید به نظر می رسد اما نمی توان امکان اشتباه را محال دانست. از طرف دیگر دسترسی بچه ها به ماشین لباسشویی امکان انجام این عمل را افزایش میدهد. باز شدن درب در لحظاتی که ماشین مشغول آبگیری از لباسهای شسته شده است (دور تند) فوق العاده خطرناک است. به همین دلیل فاز را پس از کلید به میکروسوئیچ می دهند. در صورت بسته شدن درب به طور کامل و با فشار زبانه قفل به محور میکروسوئیچ ، کنتاکتهای داخل آن به یکدیگر متصل شده و فاز از میکروسوییچ به سمت سایر اجزاء الکتریکی مدار خارج خواهد شد.

از بحث فوق این گونه نتیجه می شود که میکروسوئیچ ، کلید دو کنتاکت فشاری است و در بسیاری از مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله موارد کاربرد آن در لوازم خانگی ماشین لباسشویی و یخچال است.

میکروسوییچ

شکل ۲۰-۱۹: میکروسوییچ

تست میکروسوئیچ بسیار ساده است. ابتدا درپوش فوقانی ماشین را جدا ساخته و سپس سیم های مربوطه به میکروسوییچ را در مدار بیابید. این عمل با پیدا کردن دو سیمی که پشت درب ماشین (شکل ۱۹-۱۹) قرار دارد به سادگی امکان پذیر است. اگر درب ماشین باز باشد ، به هنگام ارتباط دو سیم میکروسوییچ به آومتر (1×R) عقربه برروی بی نهایت خواهد ایستاد و در صورت بسته شدن درب (به طور کامل) عقربه حرکت کرده و بر روی صفر متوقف می شود. اگر با بسته شدن درب عقربه حرکت نکرد ، یا میکرو سوییچ خراب است یا درب ماشین خوب بسته نمی شود که تشخیص درست عیب نیازمند خارج ساختن میکروسوییچ از کنار درب ماشین است. معمولا می توان عیوب ساده میکروسوئیچ را رفع نمود و در غیر این صورت تعویض آن الزامی است.

۷- قفل مغناطیسی درب (اینترلاک)

در مبحث میکروسوییچ به این نکته اشاره شد که در صورت باز شدن درب ، میکروسوئیچ مانع ادامه کار ماشین شده و برق مدار قطع خواهد شد اما باز شدن درب و ریختن آب و مواد شوینده به خارج از ماشین مشکلات جدیدی را به همراه خواهد داشت. از این رو طراحان ماشینهای لباسشویی علاوه بر میکروسوییچ ، مدار را مجهز به قفل مغناطیسی می سازند. با بسته شدن درب به طور کامل ، کلید میکروسوییچ بسته شده و به سایر اجزاء اجازه فعالیت می دهد. با استارت ماشین ، مغناطیس به وجود آمده در سیم پیچی قفل ، زبانه فلزی درب را جذب نموده و مانع باز شدن آن در طول کار ماشین می شود. وارد کردن فشار به منظور باز کردن درب ، موجب شکستن قفل می شود. در ماشینهایی که مجهز به قفل مغناطیسی هستند (مانند ارج و بایا تک) ، نمی توان بلافاصله پس از خاموش شدن ماشین لباسشویی درب را باز نمود. بلکه می بایست حداقل به مدت ۲ دقیقه صبر کنید تا میدان مغناطیسی داخل سیم پیچی قدری ضعیف شود. پس از آن نسبت به باز کردن درب ماشین اقدام کنید.

۸- ترموستات (هیتر استات)

شستشوی لباسهای کثیف با آب سرد ، عملاً بازده و راندمان را کاهش داده و شستشو کیفیت چندانی نخواهد داشت. به همین جهت کاربرد المنت (هیتر) در لباسشویی الزامی است. توسط تایمر به المنت برق می رسد تا نسبت به گرم نمودن آب اقدام کند. از آنجا که جریان مصرفی هیتر تا حدودی زیاد است ، قطع و وصل مرتب آن ، سطح کنتاکتهای مربوطه را در تایمر تضعیف نموده و موجب اتصال آنها به یکدیگر می شود. حال در صورت عدم پیش بینی لازم ، ازدیاد دمای آب می تواند منجر به بروز مشکل بزرگی شود. جهت جلوگیری از چنین واقعه ای قبل ازالمنت ترموستات قرار میدهند و فاز پس از ترموستات به هیتر می رسد. هیتر استات از قسمتهاتی زیر تشکیل شده است:

۱- فیش های اتصال برق          ٣- تیغه های بی متالی غیر همجنس

۲ – صفحه انعکاس حرارت        ۴- کنتاکتهای داخلی

NO  ¬ در دمای طبیعی باز

NC ¬ در دمای طبیعی بسته

ترموستات

شکل ۲۱-۱۹: ترموستات

صفحه انعکاس حرارت در ارتباط مستقیم با آب مخزن است و با ازدیاد دمای آب ، گرم شده و این گرما را به تیغه های غیر همجنس منعکس می کند.

صفحه حساس یا به عبارتی ، تیغه ای که از حساسیّت بیشتری نسبت به گرما برخوردار است ، منبسط شده و براثر ازدیاد طول ، موجب قطع ارتباط پلاتینهای داخل ترموستات می شود. با قطع ترموستات ، المنت عمل تولید گرما را متوقف کرده و دمای آب به تدریج کاهش می یابد. با کاهش دما ، صفحه حساس نیز به وضعیت عادی خود باز گشته و موجب برقراری مجدد برق هیتر می شود. در نقشه راهنمای ماشین های لباسشویی معمولاً یکی از اشکال زیر در مورد ترموستات استفاده شده است.

تذکر: در برخی از ماشینهای لباسشویی مانند زانوسی ۹۱۴ ، به جای ترموستات بی متالی از نوع گازی آن استفاده شده است. جهت اطلاع بیشتر در مورد ساختمان و چگونگی عملکردش می توانید به مبحث آبگرمکن برقی رجوع نمایید.

۹ – المنت (گرمکن – هیتر)

المنت ماشین لباسشویی از نظر ساختمان بسیار شبيه المنت آبگرمکن برقی است. ابتدا سیم کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل را درون خاک چینی قرار داده و بر روی آن روکش فلزی (ترجیحاً ) فولادی نصب می کنند. محل استقرار المنت ، قسمت تحتانی چلیک است. جهت آب بندی المنت از یک لاستیک که بین دو صفحه فلزی فشرده می شود بهره می برند.

المنت ماشین لباسشویی

شکل ۲۳-۱۹: المنت ماشین لباسشویی

شکل ۲۴ -۱۹: اشکال مختلف نمایش المنت

از آنجا که المنت توسط یک قطعه لاستیکی آب بندی می شود ، هرگز نباید المنت را در شرایطی که ماشین فاقد آب است برقدار نمود. اگر لباسهای شسته شده ، تمیز نمی شوند ، یکی از علل ممکنه می تواند سوختن المنت باشد. المنت را می توان توسط چراغ سری (شکل ۱۰-۳) ، و یا آومتر (1×R) تست نمود. پس از تعویض المنت و قبل از راه اندازی ماشین ، ابتدا درام را با دست بچرخانید تا از عدم درگیری المنت با درام مطمئن شوید ، سپس لباسشویی را به برق متصل نموده و شستشوی لباسها را ادامه دهید.

۱۰ – هیدرو استات (اتومات)

وظیفه اصلی هیدرواستات تنظیم آب مخزن است و با رسیدن آب به سقف از پیش تعیین شده ، آبگیری ماشین را متوقف خواهد نمود. از این رو اتومات را می توان جزء قطعاتی دانست که عملکردشان در اجرای برنامه های شستشو فوق العاده حیاتی است.

ساختمان الکتریکی هیدرواستات بسیار شبیه کلید تبدیل است. در واقع هیدرواستات دارای ۳ کنتاکت است که یکی مشترک و دو کنتاکت دیگر غیر مشترک هستند. همواره یکی از کنتاکتهای غیر مشترک (در حالت عادی یا زمانی که هیدرواستات فعال می شود) به کنتاکت مشترک متصل است. هیدرواستات از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱- قاب یا بدنه مخصوص                             ۴- پلاتینهای قطع و وصل داخلی

۲- فیشهای اتصال برق                     ۵ – صفحه لاستیکی (پرده دیافراگم)

٣- لوله ورودی هوا                           ۶- فنرهای داخل دستگاه

با مطالعه اجزاء الکتریکی ، قبل از هیدرواستات به این نکته واقف شده اید که برق پس از دو شاخه – سیم رابط و ترمینال وارد کلید در ماشین لباسشویی می شود. با فرض چهار کنتاکته بودن کلید در ماشین لباسشویی ، نول پس از کلید به تمامی قطعات برقی مانند واتر پمپ ، شیر برقی – موتور – المنت و… داده می شود. اما فاز به میکروسوییچ و پس از آن وارد کنتاکت مشترک هیدرواستات خواهد شد. از آنجا که شیر الکتریکی در حالت عادی به کنتاکت مشترک متصل است فرمان می گیرد. با روشن شدن ماشین ، فاز پس از طی مسیرهای مذکور (شکل ۲۶-۱۹) به شیر برقی رسیده و آب وارد مخزن فرعی خواهد شد.

ارتفاع آب در شیلنگ تخلیه ، مخزن فرعی و شیلنگ هوای هیدوراستات (شکل ۲۵-۱۹) همزمان بالا آمده و هوای بین پرده دیافراگم هیدرواستات و سطح آب مرتبا متراکم می شود تا بدانجا که هوای متراکم شده قدرت به عقب راندن پرده دیافراگم را به دست خواهد آورد. با حرکت دیافراگم به سمت عقب ، اتصال کنتاکت مشترک و کنتاکت مربوط به شیر برقی قطع و به کنتاکت غیر مشترک بعدی متصل خواهد شد. به عبارت دیگر فاز از شیر الکتریکی جدا و به بوبین موتور تایمر متصل می شود تا با حرکت توپی تایمر ، سایر قطعات الکتریکی به انجام وظایف از پیش طراحی شده بپردازند.

در برخی از لباسشویی ها ، شیلنگ هوای هیدرواستات از بدنه واتر پمپ (ارج مدل 50-ZF) و در برخی دیگر از زیر دیگ فرعی ( آزمایش مدل 2001) گرفته می شود که در هر دو حالت اصول عملکرد هیدرواستات کاملا یکسان است.

شكل ۲۵-۱۹: ارتفاع یکسان آب در مخزن فرعی ، شیلنگ هیدرواستات و شیلنگ تخلیه آب

شکل ۲۶-۱۹: دیاگرام توزیع برق در ماشینهای لباسشویی اتومات

هیدرواستات (شکل ۲۷-۱۹) دارای انواع ۳ فیشه و ۶ فیشه است و در توضیحات داده شده نوع ۳ فیشه آن مورد بررسی قرار گرفت. هیدرواستات ۶ فیشه (شکل ۲۸-۱۹) را می توان دو هیدرواستات 3 فیشه دانست که در یک بدنه قرار دارند.

شکل ۲۷-۱۹: هیدرواستات                                              شکل ۲۸-۱۹: هیدرواستات ۶ فیشه

از هیدرواستات ۶ فیشه به اشکال مختلف در طراحی برنامه لباسشویی های اتومات استفاده می شود و لیکن در اغلب ماشینها ، مدل ارائه شده کاربرد داشته است.

شکل ۲۹-۱۹: مدل ارائه شده از کاربرد هیدرواستات ۶ فیشه

جهت تست هیدرواستات به روش زیر عمل کنید. از آنجا که عملکرد هیدرواستات همانند عملکرد کلید تبدیل است ، در ابتدا می بایست دو کنتاکت (از مجموع سه کنتاکت) با یکدیگر ارتباط داشته باشند. جهت رؤیت این ارتباط از آومتر (1×R) استفاده کنید. پس از این مرحله باید عملکرد هیدرواستات به هنگام متراکم شدن هوای پشت پرده دیافراگم نیز بررسی گردد. در این آزمایش لازمست ابتدا در لوله هوای هیدرواستات دمیده شود و پس از آنکه صدای عملکرد کلید داخل قطعه شنیده شد ، با مسدود کردن لوله هوا به وسیله انگشت دستتان مانع خروج هوا شوید. حال باید کنتاکت مشترک (شماره ۱۱) با کنتاکت غیر مشترک دوم ارتباط برقرار کرده باشد. به عبارت دیگر در حالت عادی یعنی قبل از متراکم شدن هوا پشت پرده دیافراگم ، کنتاکت ۱۱ به ۱۲ و پس از دمیدن هوا در هیدرواستات ۱۱ به ، ۱۳ مرتبط است. اگر در تست هیدرواستات موارد فوق مشاهده نشد ، تعویض آن الزامیست. با دمیدن هوا در هیدرواستات ۶ فیشه ، عملکرد کلید در دو مرحله شنیده می شود زیرا قبلا نیز ذکر گردید که این نوع هیدرواستات ، ترکیبی از دو هیدرواستات ۳ فیشه است. تست کنتاکتهای ۲۱ – ۲۲ و ۲۳ به همان ترتیب مذکور در نوع ۳ فیشه است.

شکل ۳۰-۱۹: سمبل های نمایش هیدرواستات

بر روی بدنه هیدرواسات یک پیچ دیده می شود که توسط کارخانه سازنده بر روی آن رنگ ریخته شده است. لازم است بدانید ، پیچ مذکور در واقع تعیین کننده زمان عملکرد کلید داخل هیدرواستات بوده و در صورت چرخاندن پیچ و خارج نمودن آن از وضعیت فعلی ، بدون شک ارتفاع آب درون مخزن تغییر خواهد نمود.

۱۱ – شیر برقی (الکتریکی – سولنوئیدی)

در ماشین های اتوماتیک همه مراحل شستشو به صورت خودکار انجام می شود از این رو لازم است ، در صورت نیاز به آب ، با فرمان از سوی تایمر این عمل صورت پذیرد.

عمل ورود آب به داخل ماشین توسط شیر برقی و با استفاده از اصول اولیه عملکرد رله های مغناطیسی امکان پذیر است. قبل از بررسی نحوه عملکرد شیر سولنوئیدی اشاره به اجزاء این قطعه الزامی است. شیر برقی تشکیل شده است از:

١- بدنه پلاستیکی                                    ۵ – شیطانک (با یک منفذ بسیار باریک در مرکز آن)

۲ – صافی (فیلتر)                                     ۶- لاستیک دور شیطانک

٣- مسیرهای ورود و خروج آب                     ۷- اهرم فلزی که بر روی آن لاستیکی قرار دارد

۴- سیم پیچ (بوبین – سولنوئید)                            ۸- فنر پشت اهرم

قبل از اتصال برق به سیم پیچ شیر برقی ، لاستیک سر اهرم (به واسطه فشار فنر پشت آن) منفذ باریک مرکز شیطانک را پوشانده و مانع عبور هوا یا به عبارتی تنفّس شیر برقی خواهد شد. به همین دلیل آب شهر در پشت شیر برقی مسدود می شود. با اتصال برق به بوبین شیر برقی ، در داخل آن مغناطیس به وجود آمده ، اهرم فلزی را به سمت داخل خود جذب و با این عمل ، لاستیک سر اهرم از منفذ شیطانک جدا می شود. در شرایط فعلی امکان تنفس شیر برقی به وجود آمده و با حرکت لاستیک دور شیطانک (و خود شیطانک) به عقب ، آب از مسیر ورود ، داخل شیر برقی و پس از آن به سمت جاپودری هدایت می شود. عبور آب از شیر برقی مادامی که برق سیم پیچ قطع نشده است ادامه خواهد داشت ولی با قطع برق (که توسط عمل کلید داخل هیدرواستات انجام می شود) و با فشار فنر پشت اهرم فلزی ، لاستیک سر اهرم ، منفذ وسط شیطانک را مسدود نموده و تنفس شیر برقی قطع می شود. به همین دلیل آب مجدداً در پشت شیر برقی متوقف شده و در انتظار اتصال مجدد برق به سیم پیچ شیرالکتریکی خواهد ماند.

شکل ۳۱-۱۹: شیر سولنوئیدی

بدیهی است طراحی شیرهای برقی با عنایت به فشار آب معینی صورت گرفته که این نکته در مشخصات فنى اغلب ماشینهای لباسشویی (جدول ۱-۱۹) ذکر گردیده است. اگر فشار آب بیش از حدّ مشخص شده باشد آب به جداره های بین اهرم و بوبین نفوذ نموده و به این دلیل اهرم جذب نمی شود. از این رو تفکیک همه قطعات شیر برقی و خشک نمودن آنها الزامی است. در صورت عدم کاهش فشار آب ، مشکل مذکور مجدداً بروز خواهد نمود.

و در برخی از ماشین های لباسشویی (ارج مدل 50-ZF) شیر برقی دارای یک خروجی است اما در سایر لباسشوییها ، از شیر برقی ، با دو خروجی آب استفاده شده. البته عملکرد در هر دو نوع شیر مذکور کاملا یکسان است اما در شیرهای دوبله ، قسمتی خاص از برنامه لباسشویی از سایر برنامه ها تفکیک شده است. به عنوان مثال در آزمایش مدل 2001 برنامه آهار یا نیل زدن در پایان سایر برنامه ها اجرا شده و از آنجا که جهت ریختن نیل ، یا ادکلن محل خاصی در جاپودری تعبیه شده است ، شیر برقی دوم را انحصار جهت هدایت آب به این قسمت در نظر گرفته اند.

شیر برقی را می توانید به روش عملی تست کنید. ابتدا سیم های متصله به شیر را از آن جدا و سپس توسط دو سیم مستقل (پس از باز کردن شیر آب شهر) برق ۲۲۰ ولت را به آن متصل کنید. اگر شیر برقی سالم باشد ، با اتصال برق صدای ورود آب به ماشین به گوش می رسد. در غیر این صورت شیر برقی خراب است. معایب شیر ، اغلب در سیم پیچ ، لاستیک دور شیطانک ، فنر پشت اهرم و کثیفی فیلتر است. جهت تست سیم پیچ شیر برقی از رنج k1× R  آومتر استفاده کنید.

شکل ۳۲-۱۹: اشکال مختلف نمایش شیر برقی

۱۲ – پمپ تخلیه (واتر پمپ)

وظيفه واتر پمپ تخلیه آب داخل ماشین از طریق شیلنگ مخصوص به فاضلاب است. واتر پمپ تشکیل شده است از:

١- بدنه اصلی                                          ٣- پروانه خنک کننده

۲- لوله مخصوص ورود آب از مخزن به پمپ        ۴- روتور

۵ – لوله مخصوص هوای هیدرواستات               ۶- لوله خروجی آب به فاضلاب

۷- پروانه همزن جهت تخلیه آب                     ۸- سیم پیچ با حلقه های اتصال کوتاه مسی

۹- فیشهای اتصال برق

با اتصال برق به سیم پیچ ، میدان مغناطیسی اصلی شکل گرفته و در حلقه های اتصال کوتاه مسی ، ولتاژ القایی به وجود می آید. تحت اثر ولتاژ القائی در این حلقه ها ، جریان جاری شده و در نتیجه میدان مغناطیسی جدیدی ظهور می کند.

شکل ۳۳-۱۹: پمپ تخلیه

 روتور تحت تأثیر دو میدان موجود (همانند موتورهای آسنکرون) ، به چرخش در آمده و از آنجا که پروانه همزن با آن کوپل شده است ، عمل تخلیه آب ، آغاز می شود. یقیناً متوجه این مسئله شده اید که نوع موتور به کار گرفته شده در واتر پمپ ماشین لباسشویی موتور با قطب چاکدار (مبحث ۳-۱۲-۱) است.

هرگاه در لباسشویی ، عمل شستشو به خوبی انجام شود اما آب کثیف تخلیه نگردد ، به طور قطع مشکل از واتر پمپ است. در این گونه موارد بهتر است سیم های متصل به پمپ را از آن جدا و سپس به توسط دو سیم دیگر از پریز برق ، ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما به پمپ متصل کنید. اگر آب بلافاصله تخلیه شد ، در سیستم انتقال برق به پمپ تخلیه مشکلی به وجود آمده. این مشکل نیز می تواند از خود تایمر و یا از سیم های رابط بین تایمر و پمپ باشد. اما اگر با اتصال برق به پمپ هیچ عکس العملی دیده نشد و یا صدای هوم به گوش رسید اما پمپ قادر به تخلیه آب نبود ، مشکل از خود پمپ است که با قرار دادن شیلنگ تخلیه در یک سطل آب (شکل ۳۴-۱۹) ، ابتدا از تخلیه کامل آب درون ماشین مطمئن شوید ، سپس ، پمپ را از بدنه ماشین جدا ساخته و به بررسی عیب بپردازید.

در برخی موارد خود سیم پیچ سوخته و یا نیم سوز است اما در موارد دیگر ، پیچیدن نخ و الیاف مشابه به دور پروانه همزن ، مانع عملکرد پمپ می شوند که با خارج ساختن این مواد از پمپ ، مشکل ماشین نیز رفع خواهد شد.

شکل ۳۵-۱۹: اشکال مختلف نمایش واتر پمپ

۱۳ – برنامه ریز ماشین لباسشویی (تایمر)

تایمر را می توان عامل اصلی اجرای برنامه های شستشو در یک ماشین لباسشویی اتوماتیک دانست. به وسیله این قطعه هر یک از قطعات الکتریکی ماشین مانند شیر برقی ، هیدرواستات ، پمپ تخلیه ، المنت (هیتر) ، موتور دو سرعته و… در زمان مناسب به انجام وظیفه طراحی شده خواهند پرداخت.

تایمر از دو قسمت موتور تایمر و جعبه اتصالات تشکیل شده است. موتور تایمر در واقع بویینی است که با برق ۲۲۰ ولت ، میدان مغناطیسی لازم جهت به چرخش در آوردن چرخ دنده ها و در نهایت شافت اصلی را برعهده دارد. توسط این بوبین و چرخ دنده ها ، گشتاور لازم جهت به چرخش در آوردن توپی در میان کنتاکتهای مربوطه ایجاد می گردد. جعبه اتصالات قسمتی است که در آن تمامی فیشهای متصله به تایمر با توپی در حال چرخش درگیر می شوند. توپی تایمر استوانه ای است که بر روی آن زایده های متعددی طراحی شده است. برخورد هر یک از زایده های توپی با یکی از تیغه های درون تایمر ، موجب برقدار شدن یکی از اجزاء الکتریکی ماشین می شود و مادامی که توپی از وضعیت فعلی خود خارج نشده ، آن قطعه به عمل خود ادامه خواهد داد اما با حرکت محور اصلی تایمر و در نتیجه خروجی توپی از وضعیت قبلی ، زایده مربوطه نیز از تیغه مورد نظر جدا شده و برق آن قطعه الکتریکی قطع خواهد شد.

شرح بالا در رابطه با عملکرد تایمر مکانیکی (شکل ۳۶-۱۹) است. در حالی که برخی از تایمرهای جدید از نوع الکترونیکی (شکل ۳۷-۱۹) و با مجموعه ای از آی.سی – ترانزیستور و اس.سی.آر ساخته شده اند.

شکل ۳۶-۱۹: تایمر مکانیکی                                            شکل ۳۷-۱۹: تایمر الکترونیکی

در صورت معیوب شدن بوبین تایمر مکانیکی ، چرخش اتومات محور و در نتیجه انجام خودکار برنامه های شستشو مختل خواهد شد. جهت تست بوبین ، ابتدا آن را از تایمر جدا و سپس به برق V 220 متصل سازید. قسمت فلزی فازمتر را با رعایت ایمنی ، وارد حلقه بوبین کنید. اگر بوبین سالم باشد ، قطعاً متوجه ایجاد میدان مغناطیسی دوار در داخل بوبین خواهید شد و در غیر این صورت تعویض بوبین سوخته الزامی است. در جعبه اتصالات تایمر نیز به طور مرتب با دو مشکل مواجه خواهید شد. ابتدا جوش خوردگی و سپس کثیف شدن سطح کنتاکتهای داخل تايمر. در زمان مواجه شدن با هر یک از دو عیب مذکور ، کافی است ابتدا ، کنتاکتها را از یکدیگر جدا ساخته و سپس توسط اسپری کنتاکت شور ، سطح پلاتینها را شستشو دهید. به طور قطع مشکل برطرف خواهد شد.

جهت چرخش ولوم تایمر در ماشین های لباسشویی ، جهت حرکت عقربه های ساعت است. در برخی از لباسشویی ها ، به هنگام چرخش تایمر در جهت عکس ، ولوم باز شده و از محور جدا می شود. به این ترتیب به تایمر آسیبی نخواهد رسید. اما در اکثر تایمرها ، حرکت ولوم در جهت عکس و در واقع در جهت اشتباه ، منجر به شکستن زایده های توپی می شود و از این رو لازم است توپی تایمر مورد نظر با نوع مشابه اش تعویض گردد.

۱۴ – محافظ موتور (اورلود)

حفاظت از موتور در افزایش عمر مفید ماشین لباسشویی فوق العاده حایز اهمیت است. زیرا بروز هر گونه عیب در موتور نه تنها ، عملکرد ماشین را کاملاً با مشکل مواجه می کند بلکه تعمیر و یا تعویض آن نیز مستلزم هزینه زیادی است. از این رو با استفاده از اورلود می توان مانع از آسیب دیدگی موتور شده و همچنین متوجه عيوب جزئی آن نیز شد. همچنین متوجه عیب جزئی آن نیز شد.

در ساختمان اورلود از یک قطعه کوچک کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل استفاده شده که با مدار به حالت سری قرار میگیرد. در شرایط عادی که موتور جریان نامی خود را دریافت می کند ، عبور این جریان از داخل اورلود ، حرارت ناچیزی را به وجود می آورد و این حرارت بر روی صفحه حساس اثر چندانی ندارد اما افزایش جریان کششی موتور (به هر دلیل) و عبور این جریان از اورلود ، حرارت ایجاد شده در هیتر کوچک داخل آن را افزایش داده و میزان حرارت فعلی صفحه حساس را تحریک (شکل ۳۸-۱۹) و موجب انبساط طولی و در نتیجه قطع ارتباط کنتاکتهای داخل اورلود می شود. به این ترتیب برق موتور قطع شده و از سوختن آن به واسطه کشش جریان غیر مجاز ممانعت به عمل می آید.

شکل ۳۸-۱۹: اورلود

در برخی موارد مانند هرزگرد شدن پروانه خنک کننده موتور ، حرارت محیط داخلی استاتور به ناچار افزایش یافته و این مسئله ، سلامت سیم پیچ های داخل موتور را شدیداً تهدید خواهد نمود. از این رو همواره اورلود را بر روی کلافهای داخل استاتور قرار می دهند تا علاوه بر کنترل جریان کششی ، حرارت داخل موتور را نیز کنترل نماید.

۱۵ – الکترو موتور دوسرعته در ماشین لباسشویی

به منظور حرکت لباسها در داخل آب محتوی مواد شوینده و همچنین آبگیری و خشک نمودن نسبی لباسها ، موتور دو سرعته در لباسشویی های اتومات نقش به سزایی دارد. ناح در دسته بندی کلی موتورهای الکتریکی ، موتور لباسشویی را می توان از نوع موتورهای تکفاز چند سرعته آسنکرون دانست. در این موتورها عموماً از دو سرعت متفاوت به منظور شستشوی لباسها و همچنین خشک کردن آنها استفاده شده است.

شکل ۳۹-۱۹: الکترو موتور دو سرعته

مساوی است (شکل ۴۰-۱۹ )به عنوان مثال در شکل ۴۰-۱۹ سیم پیچهای دور کند در ۳ مارک متفاوت از لباسشویی های اتومات نشان داده شده است.

 

شکل ۴۰-۱۹: سیم پیچهای اهم اهم (دور کند) در ۳ نوع متفاوت از ماشین های لباسشویی

 

اما دور تند لباسشویی که از آن به منظور آبگیری و خشک کردن لباسها ، استفاده می شود و سرعت آن معمولا در حدود ۵۰۰ دور در دقیقه است ، حالت کلی یک موتور آسنکرون با دو سیم پیچ اصلی و کمکی را داراست (شکل ۴۱-۱۹).

شکل ۴۱-۱۹: سیم پیچهای اصلی و کمکی دور تند موتور در ۳ نوع متفاوت از لباسشویی های اتومات

شكل ۴۲-۱۹: اشکال مختلف نمایش موتور

۱۶ – خازن راه انداز و خازن اصلاح ضریب قدرت

در مبحث ۸-۱۱-۱ ، خازن و انواع کاربرد آن در لوازم برقی منزل مورد شرح و بررسی قرار گرفت. در ماشین های لباسشویی به ندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود اما همه موتورهای دو سرعته در لباسشویی ها بدون استثناء مجهز به خازن راهانداز هستند. این خازن هم به دور تند و هم به دور کند ماشین بسته شده است. ظرفیت خازن های راه انداز در ماشین های لباسشویی ۱۰ الی ۵۰ میکروفاراد و از نوع روغنی و یا الکترولیتی انتخاب می شوند.

شکل ۴۳-۱۹: اشکال مختلف نمایش خازن

اجزای مکانیکی تشکیل دهنده ماشین لباسشویی

اجزا مکانیکی تشکیل دهنده ماشین لباسشویی

١- بدنه لباسشویی

بدنه ماشین در واقع در برگیرنده سایر اجزا ماشین است. از بدنه به عنوان شاسی اصلی ماشین در نصب و استقرار سایر قطعات بهره برده اند. بدنه ماشین عموما از ورقهای مقاوم فلزی همراه با لعاب کاری (بعضاً) و رنگ آمیزی است. قسمت جلوی بدنه عموماً محل استقرار درب – دریچه پمپ تخلیه – جاپودری و قطعاتی همچون تایمر – ولوم ترموستات – لامپ خبر و… است (شکل ۹-۱۹) پشت بدنه نیز محل نصب در پوش است که از آن قسمت می توان به تعویض قطعاتی همچون تسمه – پولی ها – ترموستات و… اقدام نمود.

۲- مخزن یا درام لباسشویی

جنس مخزن اصلی همواره از استیل انتخاب می شود تا علاوه بر استحکام زیاد در برابر عوامل جوی (اکسید شدگی) ، از زیبایی خاصی نیز برخوردار باشد.

اجزای مکانیکی تشکیل دهنده ماشین لباسشویی

شكل ۷-۱۹: درام ماشین لباسشویی

باز و بست تمامی قطعات مکانیکی لباسشویی های مختلف در آموزش تعمیر لوازم خانگی به صورت کاملا عملی انجام خواهد شد در مورد درام باید گفت که بدنه درام دارای منافذ بسیار متعددی است در واقع به منظور راهیابی آب درون مخزن فرعی به این قسمت (لباسها) تعبیه شده اند. در بدنه درام معمولاً سه قسمت برآمده وجود دارد که جهت ثابت ماندن لباسها به هنگام چرخش درام به چپ و راست طراحی و در نظر گرفته شده اند. لباسها پس از خیس شدن سنگین خواهند شد و اگر برآمدگی های مذکور در بدنه درام وجود نداشت ، بدون هیچ حرکتی در قسمت تحتانی آن باقی می ماندند و در این حالت ، هر گونه تلاش جهت شستشوی بهتر لباسها بی اثر می ماند. اما در شرایط فعلی به هنگام چرخش درام به سمت چپ و راست (تحت نیروی وارده از طرف موتور)  ، لباسها تا سقف درام حرکت کرده و پس از آن به قسمت تحتانی درام خواهند افتاد و این مسئله موجب جابجایی و غلطیدن لباسها درون آب گرم محتوی پودر شوینده و در نتیجه پاکیزگی آنها خواهد شد.

۳- مخزن فرعی (چلیک)

این مخزن همواره از دید مصرف کننده پنهان است و تنها با باز شدن درب فوقانی و یا درب پشت ماشین قابل رؤیت است.

جنس چلیک عموماً ورق گالوانیزه لعاب کاری شده است تا در برابر عوامل جوی فوق العاده مقاوم باشد. آب ورودی از شیر الکتریکی ابتدا وارد جاپودری و پس از آن به داخل چلیک می ریزد. از این رو چلیک در واقع مخزن نگهدارنده آب حاوی مواد شوینده است.

برخی قطعات الکتریکی مانند المنت (هیتر) و صفحه انعکاس حرارت ترموستات نیز در بدنه چلیک نصب شده اند. قسمت تحتانی چلیک توسط یک شیلنگ لاستیکی به ورودی واتر پمپ (پمپ تخلیه) مرتبط است تا با حرکت پروانه همزن پمپ تخلیه ، آب موجود در درام و چلیک تخلیه شود.

۴- پولی های ماشین لباسشویی

عموماً از دو پولی جهت انتقال قدرت موتور به محور درام استفاده می شود. جنس پولیها از آلومینیوم ریخته گری شده است (شکل ۹-۱۹).

۵ – تسمه

توسط تسمه ، پولی کوچک (متصل به محور موتور) و پولی بزرگ (متصل به محور درام) به یکدیگر ارتباط خواهند یافت. تنظیم تسمه بر روی عملکرد ماشین بسیار مهم است. اگر تسمه بیش از حد سفت بسته شود به موتور آسیب رسانده و اگر شل بسته شود قسمت اعظم نیروی موتور مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین وجود هر نوع زدگی و یا عیب احتمالی بر روی بدنه تسمه ، صدای کار ماشین را در هنگام شستشو ، بالاخص دور تند (زمان آبگیری از لباسهای شسته شده) افزایش میدهد. به هنگام تهیه تسمه جدید ، باید تسمه معیوب را به همراه داشته باشید زیرا سایز تسمه ها در لباسشویی های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

محور درام لباسشویی

۶- محور درام لباسشویی

استوانه تو پُر فلزی از جنس برنج و یا دیگر فلزات که به مرکز درام متصل است و در انتهای آن پولی بزرگ قرار می گیرد.

۷- یاتاقان لباسشویی

یاتاقان قطعه ای است که زمینه را جهت چرخش محور درام فراهم می آورد. در اکثر ماشینهای لباسشویی از دو یاتاقان (بلبرینگ) استفاده شده است (شکل ۱۰-۱۹).

۸- کاسه نمد لباسشویی

یکی از بلبرینگها در ارتباط با آب مخزن است. بدیهی است نفوذ رطوبت موجب تخریب بلبرینگ خواهد شد از این رو قبل از بلبرینگ کاسه نمد قرار می دهند تا مانع نفوذ رطوبت و آب به بلبرینگ گردد. در شکل ۱۰-۱۹ محل قرار گیری کاسه نمد دیده می شود. در تهیه کاسه نمد جدید ، ذکر شماره آن الزامی است زیرا هر یک از کاسه نمدها ، برحسب قطر داخلی و خارجی دارای ارقام مختص به خود هستند.

۹- شیلنگ ایمنی لباسشویی

از این شیلنگ در برخی از ماشینهای لباسشویی استفاده شده است (لباسشویی آزمایش مدل ۲۰۰۱). با بروز مشکل در سیستم گرمکن آب ، دمای آب داخل ماشین افزایش یافته و بخار به وجود می آید. وجود شیلنگ ایمنی مسیر مناسبی جهت خروج بخار حاصله است که در غیر این صورت با تراکم بخار داخل ماشین ، قطعات لاستیکی شدیداً آسیب خواهند دید. در صورت استفاده از پودر با کف کنترل نشده ، وجود این شیلنگ مثمر ثمر است زیرا کف های اضافی تولید شده از این مسیر به خارج از ماشین هدایت می شود.

۱۰ – شیلنگ ورود آب لباسشویی

به وسیله این شیلنگ ، آب به ورودی شیر برقی می رسد.

۱۱ – شیلنگ تخلیه لباسشویی

این شیلنگ ، آب درون ماشین را از خروجی واتر پمپ پمپ تخلیه) تا فاضلاب هدایت می کند. نصب آن در ارتفاع ۴۰ الی ۷۰ سانتیمتری ضرورت دارد که در مباحث اولیه این فصل علّت آن ذکر گردید.

محور درام لباسشویی

شکل ۱۰-۱۹

۱۲ – قفل درب لباسشویی

به کمک قفل ، درب به طور کامل بسته شده و مادامی که ضامن آن رها نشود ، درب بسته می ماند.

۱۳ – وزنه سیمانی یا لنگرهای بتونی لباسشویی

در دور تند ، لباس های شسته شده با چرخش درام به چرخش در می آیند تا آب لباسها به واسطه نیروی گریز از مرکز به خارج از درام یا به عبارتی بدنه چلیک و از آنها به سمت پمپ تخلیه هدایت شود. بدیهی است چرخش لباسهای خیس با سرعت زیاد ، تنش های شدیدی را به شاسی وارد ساخته و موجب حرکت و جابجایی آن خواهد شد. میزان تنشهای وارده بر ماشین در اولین چرخش های درام به مراتب بیشتر است زیرا در این لحظات ، لباسها کاملاً خیس هستند و پس از آن به تدریج سبک تر می شوند. وجود لنگرهای بتونی (وزنه های سیمانی) در کنترل و کاهش این تنشها فوق العاده مهم است.

۱۴ – لاستیک دور درب لباسشویی

این لاستیک که از انعطاف خاصی برخوردار است ، حدفاصل بین چلیک و محيط دور درب که برروی بدنه ماشین تعبیه شده قرار میگیرد. اندازه و ابعاد لاستیک دور درب در ماشینهای لباسشویی متفاوت است. از این رو به همراه داشتن لاستیک معیوب در هنگام تهیه لاستیک جدید الزامی است.

لاستیک دور درب

شکل ۱۱-۱۹: لاستیک دور درب

۱۵ – نگهدارنده های فنری و کمک فنرها

بدیهی است حرکت لباسها در ماشین لباسشویی به هنگام شستشو ، مستلزم حرکت و جابجایی چلیک است زیرا در صورت ثابت بودن چلیک نیروی وارده بر آن به هنگام حرکت لباسها ، موجب حرکت ماشین می شود.

توسط نگهدارنده های فنری و کمک فنرها که عموماً در قسمت تحتانی لباسشویی و درست زیر چلیک قرار دارند ، تعادل و انعطاف لازم در حرکت چلیک فراهم می آید. تعداد فنرهای نگهدارنده معمولاً چهار عدد است.

۱۶ – فیلتر پمپ تخلیه

در هنگام شستشوی لباسها در داخل ماشین ، مقداری از الیاف ، نخهای زاید لباس و در برخی موارد وسایل و اشیاء درون جیب لباسها مانند سکه و… وارد آب مخزن شده و در زمان تخلیه ، روانه پمپ تخلیه می شوند. برخورد اشیاء مذکور با پروانه همزن می تواند برای پمپ مشکلاتی را فراهم آورد. از این رو قبل از رسیدن آب درون ماشین به پروانه همزن پمپ ، آن را از صافی (فیلتر) عبور می دهند. نظافت فیلتر در مقدار آب تخلیه شده بسیار مهم است بنابراین متناسب با کارکرد ماشین الزامی است نسبت به تخلیه مواد زایدی که پشت فیلتر مانده اند اقدام کنید.

مراحل سه گانه خروج فیلتر از ماشین لباسشویی

شکل ۱۲-۱۹: مراحل سه گانه خروج فیلتر از ماشین لباسشویی

۱۷ – شیلنگ بین مخزن و فیلتر

این شیلنگ زیر چلیک و ابتدای واتر پمپ قرار دارد و آب درون مخزن با عبور از این شیلنگ به فیلتر می رسد. البته در ماشین لباسشویی شیلنگ های دیگری نیز وجود دارند که اشاره به عملکرد همه آنها ضروری به نظر نمی رسد. در شکل ۱۳-۱۹ تعدادی از این شیلنگها و رابطهای لاستیکی دیده می شود.

۱۸ – جاپودری (محفظه پودر و سایر مواد شوینده)

جاپودری در لباسشویی های مختلف ، دارای ابعاد ، اشکال و خانه های متفاوتی جهت ریختن پودر و دیگر مواد پاک کننده است (شکل ۱۴-۱۹).

19 – درب ماشین لباسشویی

لباسها داخل ماشین قرار گرفته و با بستن درب از خروج آب و لباسها در تمام مدت شستشو جلوگیری می شود.

شکل 13- 19

مراحل سه گانه خروج فیلتر از ماشین لباسشویی

۱۹ – ۱۴ : جاپودری

درب ماشین

شكل ۱۵-۱۹: درب ماشین

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف به صورت کامل در زیر آورده شده است با استفاده از این نقشه می توان عیب یابی سیم کشی های لباسشویی و تعمیرات قسمت های برقی آنها را انجام داد فایل های نقشه های ماشین های لباسشویی دیگر در کلاس آموزش تعمیرات لوازم خانگی از طرف آموزشگاه به صورت رایگان در اختیار کارآموزان قرار می گیرد.

نقشه راهنمای سیم بندی لباسشویی های مختلف (40 نقشه راهنما)

نقشه سیم کشی ماشین های لباسشویی مختلف

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک

اگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک مدل 400F

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک مدل 400F

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک 402F

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آ.ا.ک 402F

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آبشار ارج

دیاگرام سیم بندی لباسشویی آبشار ارج

* دیاگرام سیم بندی لباسشوی آردل مدل 211

 دیاگرام سیم بندی لباسشوی آردل مدل 211

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی آزمایش مدل 2001

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی آزمایش مدل 2001

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

دیاگرام سیم بندی لباسشویی ادیسون

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج مدل ZF-50

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج مدل ZF-50

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج و کلویناتور مدل 541133500

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ارج و کلویناتور مدل 541133500

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی الکترولوکس مدل WH-37

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی الکترولوکس مدل WH-37

* دیاگرام سیم بندی لباسشوی اوشین

دیاگرام سیم بندی لباسشوی اوشین

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی ایندزیت مدل 097 A01 – 097A00

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی ایندزیت مدل 097 A01 – 097A00

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی اینکس مدل 5103380

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی اینکس مدل 5103380

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی جنرال مدل : 96 D 560 (090)

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی جنرال مدل : 96 D 560 (090)

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 84

دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 84

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 25T

دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل SL – 25T

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل TH4 – 5

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل TH4 – 5

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل G – 52

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی زانوسی مدل G – 52

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو با خشک کن

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو با خشک کن

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی سن جورجیو

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی فاکو مدل F/1905

دیاگرام سیم بندی لباسشویی فاکو مدل F/1905

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی فیلیپس مدل SL – 202

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی فیلیپس مدل SL – 202

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 999

دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 999

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 900

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کن وود مدل 900

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 23353

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 23353

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل  370 – 250

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل  370 – 250

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 190 – 390

دیاگرام

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 132 – 131

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی کندی مدل 132 – 131

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لاوامات – لاوالوکس

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی لاوامات – لاوالوکس

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لومبارد

دیاگرام سیم بندی لباسشویی لومبارد

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی لینده

دیاگرام سیم بندی لباسشویی لینده

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی وستینگهاوس

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی وستینگهاوس

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 92 – 90

دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 92 – 90

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 77

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 77

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 990

 دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 990

* دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 950

دیاگرام سیم بندی لباسشویی هوور مدل 950

* دیاگرام سیم بندی هوور مدل 6000 – 29892

دیاگرام سیم بندی هوور مدل 6000 – 29892

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

همان طور که در مبحث گذشته شرح داده شد عملیات شستشو در لباسشویی های اتومات ، به صورت کاملا خودکار انجام گرفته و در پایان لباسهای شسته شده با آبگیری نسبی در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد. اما در لباسشویی های نیمه اتومات ، تنها قسمتی از برنامه شستشو توسط ماشین و ادامه آن به توسط خود مصرف کننده صورت می گیرد. لباسشویی های نیمه اتومات به دو نوع تک مخزنه و دو مخزنه تقسیم می شوند.

1 – ۲ – 19 – لباسشویی نیمه اتومات دو مخزنه

در این لباسشویی ، دو مخزن طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. یک مخزن جهت شستشوی لباسها ومخزن دوم که شباهت بسیار زیادی به مخزن درام در لباسشویی های اتوماتیک دارد ، جهت خشک کردن البسه شسته شده در نظر گرفته شده است. تنها نوع بدنه فلزی این لباسشوییها دارای المنت بوده و در سایر مدلها ، شستشو با آب سرد انجام می شود البته تمامی در دوره تعیمرات لوازم خانگی به تمامی این موراد و آموزش کامل ماشین های لباسشویی به صورت عملی پرداخته می شود.

1 – ۲ – 19 – الف – اجزاء تشکیل دهنده لباسشویی دو مخزنه

اجزاء اصلی یک لباسشویی دو مخزنه عبارتند از:

١- تایمر شستشو

از آنجا که موتور های شستشو در این لباسشویی ها عموما چپگرد – راستگرد هستند ، تایمر دارای خروجی های متعددی است که در شکل ۵۰-۱۹ نمونه ای از آن دیده می شود. اساس عملکرد تایمر ، جم شدن یک فنر تسمه ای است که پتانسیل ایجاد شده ، زمینه بازگشت فنر و در نتیجه ، عملکرد چرخ دنده ها و نهایتا کلیدهای داخل تایمر را به وجود می آورد.

۲ – تایمر خشک کن

اصول کار این تایمر همانند تایمر شستشو است ، با این تفاوت که ساختمان بسیار ساده ای دارد. با حرکت ولوم و جمع شدن فنر ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و موجب به چرخش در آمدن موتور خشک کن می شود. کلید تایمر مادامی که فنر به حالت عادی خود بازنگشته ، بسته می ماند و پس از آن باز شده و موجب توقف موتور خشک کن می شود.

۳- میکروسوئیچ

عملکرد میکروسوئیچ در واشر دوقلو (لباسشویی دو مخزنه) همان عملکرد در ماشین لباسشویی اتومات است. با این تفاوت که میکروسوئیچ در لباسشویی دو مخزنه پشت درب مخزن خشک کن قرار می گیرد. به محض باز شدن درب ، مدار قسمت خشک کن به حالت باز در آمده و موتور متوقف می شود.

۴- فیوز محافظ

در برخی از لباسشویی های دو مخزنه ، مدار به توسط یک فیوز شیشه ای که جریانی متناسب با جریان مصرف کننده را داراست محافظت می شود. از آنجا که در این فیوزها از سیم ذوب شونده (همانند فیوزهای فشنگی) استفاده شده ، بروز هر نوع اتصالی در مدار موجب قطع فيوز شده و تعویض آن جهت ادامه کار دستگاه ضروری خواهد بود.

۵ – سلکتور سوئیچ (کلید انتخاب کننده)

قبلاً اشاره شد که موتور شستشو در لباسشویی های دو مخزنه از نوع تکفاز چپگرد – راستگرد است. در اکثر لباسشویی های دو مخزنه ، جهت به چرخش در آوردن این موتورها از تایمرهای ساده (شکل ۵۰-۱۹) استفاده می کنند. اما در برخی از تایمرها ، بهره گیری از کلیدهای کمکی ، دو حالت کاملا متفاوت را برای عملکرد موتور فراهم می آورد که در مدار الکتریکی شکل ۵۱-۱۹ به شرح و بررسی آنها اشاره شده است.

۶- موتور شستشو

موتور شستشو در واشر دوقلوها ، دارای دو دسته سیم پیچ با اهم کاملا یکسان است. همان طور که در شکل ۴۹-۱۹ دیده می شود دو سیم پیچ R1 و R2 کاملاً هم اهمند اما به واسطه نوع خاص سیم پیچی و سربندی کلافها ، دو میدان مغناطیسی کاملا متفاوت با یکدیگر را به وجود می آورند. با اتصال تیغه C به تیغه A سیم پیچی R1 با خازن در حالت سری قرار گرفته و همانند سیم پیچی کمکی در موتور آسنکرون عمل میکند. پیش فازی جریان در خازن (مبحث 1- 3 – 1 )  سبب می شود میدان مغناطیسی این  سیم پیچ زودتر از R2 ظهور کند و روتور تحت تأثیر آن به چرخش درخواهد آمد. با اتصال تیغه C به تیغه B سیم پیچ R2 با خازن سری شده و همان شرایط این بار در مورد R2 تکرار می شود.

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

شکل ۴۹-۱۹

به این ترتیب چرخش مداوم روتور در دو جهت مخالف با عملکرد تیغه فاز در تایمر و طراحی خاص که در موتور به کار گرفته شده ، انجام خواهد شد.

۷- موتور خشک کن

این موتور نیز همانند موتور شستشو از نوع آسنکرون با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است. جهت مطالعه این موتورها به مبحث ۲-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

۸- خازن

نقش خازن در این لباسشویی ، راه اندازی و استارت موتور است. در لباسشویی های دو مخزنه بندرت از خازن های اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود.

 

9- ترمز مکانیکی

در اکثر لباسشویی های دو مخزنه مانند توشیبا ، به محض بلند شدن درب مخزن خشک کن ، کشیده شدن یک رابط مفتولی موجب انقباض ترمزهای مکانیکی و در نتیجه توقف سریع روتور و ایستادن مخزن خشک کن خواهد شد.

1 – ۲ – 19 – ب – مدار الکتریکی واشر دوقلو:

 مدار الکتریکی واشر دوقلو

شکل 50- 19 : لباسشویی دو مخزنه تو شیبا

شرح مدار

فاز پس از میکروسوئیچ و تایمر به موتور خشک کن می رسد. بنابراین مادامی که درب مخزن خشک کن باز است ، موتور حرکت نخواهد کرد. با بسته شدن درب ، موتور تحت فرمان تایمر است و همان طور که در شکل دیده می شود موتور خشک کن آسنکرون از نوع ساده و معمولی است. با حرکت ولوم تایمر شستشو ، کلید داخل آن به حالت وصل در آمده و کنتاکتها A و B به یکدیگر متصل شده و فاز به کنتاکت C میرسد. حرکت ولوم موجب جمع شدن فنر و در واقع ایجاد انرژی لازم جهت به چرخش در آمدن پروانه درون تایمر می شود و با برخورد این پروانه به تیغه کلید C ، ارتباط با D1 برقرار شده و با توضیحاتی که در قسمت موتور شستشو داده شد ، موتور در جهت راستگرد به چرخش در می آید. عبور پروانه از تغیه کلید موجب قطع ارتباط شده و روتور متوقف می شود.

لازم است بدانید هرگز موتورها را سریع از جهت راست به جهت چپ و برعکس به چرخش در نمی آورند. زیرا برخورد شدید میدانهای مغناطیسی مخالف ، موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

سپس برخورد پره دوم پروانه متحرک با کلید C ارتباط آن را با D2 برقرار و در نتیجه روتور در جهت عکس به چرخش در می آید. این عمل ادامه خواهد داشت تا انرژی پتانسیل فنر پایان پذیرد و فنر به حالت اولیه خود بازگردد. پایان انرژی فنر موجب قطع کلید تایمر شده و موتور شستشو متوقف می شود.

TOSHIBA – VH – 1500B

لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شکل ۵۱-۱۹: لباسشویی دو مخزنه توشيبا

شرح مدار

همان طور که در شکل دیده می شود ، قسمت اعظم مدار دست مشابه نقشه ۵۰-۱۹ است. و به همین دلیل از توضیح مجدد آن مطالب صرف نظر می شود. تفاوت دو مدار در تایمر شستشو است. با حرکت ولوم تایمر شستشو و جمع شدن فنر مکانیکی ، برخلاف نوع قبل ، دو پروانه به چرخش در می آیند که یکی دارای پرههای متعدد و دیگری پرههای چندانی ندارد. بدیهی است نتیجه برخورد این دو پروانه با کلیدهای B و C  ، عملکرد مداوم یکی از آنها و عملکرد ملایم دومی است. سلکتور سوئیچ کلید تبدیلی است که یا در حالت عادی به C و یا به کنتاکت B متصل است. بنابراین همواره یکی از دو کلید B و یا C تایمر شستشو فاز داشته و عملکرد کلید دوم در مدار اثری نخواهد داشت. بنابراین برخورد پروانه با پره های متعدد موجب چرخش مداوم موتور در دو جهت می شود اما پروانه دوم تایمر به واسطه پرههای اندکی که دارد ، تغییر جهت گردش موتور در دو جهت را با تأخیر انجام میدهد. انتخاب دو نوع شستشو توسط مصرف کننده و به توسط کلید سلکتور سوئیچ صورت میگیرد.

لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

شکل ۵۲-۱۹: لباسشویی دو مخزنه پارس با المنت و موتورهای بدون خازن راه انداز

2 – ۲ – 19 – لباسشویی سطلی

این لباسشویی ها را می توان ساده ترین نوع ماشین های شوینده دانست. همان طور که در شکل 53 – 19 دیده می شود ، مدار الکتریکی این ماشینها مجموعه ای است از دو شاخه ، سیم رابط ، تایمر جهت کنترل موتور الکترو موتور آسنکرون ، خازن راه انداز ، المنت ، کلید لامپ دار.

موتور آسنکرون به کار گرفته شده در این ماشینها دارای استاتوری با دو سیم پیچ اصلی و کمکی است.

سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز از استارت تا پایان کار موتور در مدار می مانند. از آن جا که لباسشویی های سطلی با بدنه های فلزی ساخته شده اند ، اغلب دارای هیتر نیز هستند که برای روشن و خاموش کردن المنت ، از یک کلید لامپ دار استفاده می شود.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

شکل 53 – 19: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی اُنیوز

البته در برخی از لباسشویی های سطلی ، از موتور چپ گرد و راستگرد استفاده شده که در رابطه با چگونگی عملکرد آن به بحث موتور شستشوی لباسشویی های دو مخزنه (شکل ۴۹-۱۹) رجوع فرمایید.

مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

شکل ۵۴-۱۹: مدار الکتریکی لباسشویی سطلی پاکشوما با موتور چپگرد – راستگرد

نحوه تعمیر ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

3 – ۲ – 19 – عیب یابی در لباسشویی های نیمه اتوماتیک

* عیب ۱: لباسشویی روشن نمی شود.

رفع عیب: اگر این عیب در لباسشویی سطلی دیده شود ، عیب یابی را باید از پریز ، دو شاخه ، سیم رابط تا ترمینال اصلی جستجو کنید و اگر این عیب در لباسشویی دو مخزنه دیده شود ، علاوه بر پریز ، دو شاخه ، سیم رابط باید فیوز داخل دستگاه (شکل ۵۱-۱۹) مورد بررسی قرار گیرد.

* عیب ۲: بدنه لباسشویی نیمه اتوماتیک ، برقدار است.

علّت ۱: سیم های رابط به بدنه متصل شده اند.

رفع عیب: لباسشویی را به آرامی به پهلو قرار داده و صحت سیم بندی مدار را بررسی کنید. در صورت مشاهده سیم یا سیم های لخت شده و یا سیم هایی که بر اثر کشش جریان اضافي المنت ، عایقشان آسیب دیده است ، نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

علّت ۲: یکی از قطعات الکتریکی مدار دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: بهترین روش جهت شناسایی قطعه معیوب ، تست جداگانه قطعات برقی بالاخص المنت به وسیله چراغ سری است. به هنگام تست باید سیم های متصل به مصرف کننده و یا قطعه مورد نظر از آن جدا شود.

* عیب ۳: موتور شستشو در لباسشویی سطلی و یا موتور خشک کن در لباسشویی دو مخزنه ، قدرت استارت ندارد (از موتور صدای هوم شنیده می شود).

از آنجا که هر دو نوع موتور آسنکرون با راه انداز خازنی هستند در این مبحث ، به عیوب مشترکشان و نحوه رفع عیب اشاره شده است.

علّت ۱: محور موتور گریپاژ است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی دو شئی متحرک بر روی یکدیگر گفته می شود. گریپاژ در موتورهای آسنکرون به واسطه فرسایش شدید بلبرینگ ها رخ می دهد. از این رو قبل از برطرف کردن عیب الکتریکی موتور ، به وجود آوردن شرایط چرخش روتور بدون اتلاف انرژی بسیار ضروری است. بنابراین باید بلبرینگ ها را با نوع مشابه شان تعویض نمایید.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب شده است.

رفع عیب: نقش خازن در ایجاد گشتاور اولیه راه اندازی فوق العاده حائز اهمیت است. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

علّت 3: سیم پیچ اصلی و یا سیم پیچ کمکی از مدار خارج شده است.

رفع عیب: ابتدا مبحث ۲-۱۲-۱- الف را به طور کامل مطالعه و پس از آن به بررسی نوع آسنکرون به کار گرفته شده در دستگاه بپردازید. به طور قطع و پس از کسب اطلاعات لازم و مطالعه مطالب ارائه شده به راحتی خواهید توانست عیب را مورد شناسایی قرار دهید. اگر سوختگی پیچکهای اصلی و یا کمکی شدید باشد ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است.

علّت ۴: لنتهای ترمز از روتور جدا نمی شود.

رفع عیب: قبلاً اشاره شد که در لباسشویی های دو مخزنه ، محور روتور را به لنتهای مکانیکی مجهز کرده اند و به محض بلند کردن درب مخزن خشک کن و با کشیده شدن سیم ترمز ، لنتها ، روتور را در اختیار خود گرفته و از حرکت متوقف می سازند. بدیهی است در صورت عدم بازگشت لنتها و جدا نشدن آنها از روتور ، استارت قسمت خشک کن غیر ممکن خواهد بود. بنابراین باید ابتدا درب قسمت خشک کن را ببندید و سپس به بررسی عدم رها شدن لنتها بپردازید تا عیب به صورت دقیق شناسایی و برطرف شود.

* عيب ۴: با حرکت ولوم تایمر مربوط به موتور شستشو ، صدای کار موتور به گوش می رسد اما پروانه همزن نمی چرخد.

علّت و رفع عیب: نیروی چرخشی از موتور به محور مخزن شستشو توسط دو پولی و یک تسمه در اکثر ماشین های دو مخزنه انتقال می یابد. پاره شدن تسمه موجب قطع ارتباط دو پولی خواهد شد. در هنگام خرید تسمه جدید ، به همراه داشتن تسمه معیوب ضروری است.

* عیب ۵: لباسها به هنگام شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: فاصله پروانه همزن لباس از کف مخزن شستشو ، زیاد است.

رفع عیب: حالت ایده آل در تنظیم فاصله پروانه همزن از کف مخزن رعایت 2mm فاصله است. در غیر این صورت ، لباسها بین پروانه و مخزن قرار گرفته و پاره می شوند.

* عیب ۶: با اضافه کردن لباس و آب به مخزن شستشوی لباسشویی سطلی ساده و با روشن کردن ماشین ، پروانه همزن باز می شود.

علّت: جهت چرخش موتور اشتباه است.

رفع عیب: در صورت صحیح بودن جهت چرخش موتور ، پروانه هرگز باز نخواهد شد. برای تغییر جهت چرخش موتور آسنکرون مطالب مبحث ۲-۱۲-۱-ج را مطالعه نمایید.

* عيب ۷: از کف مخزن شستشو آب چکه میکند.

علّت: کاسه نمد خراب شده است.

رفع عیب: به وسیله کاسه نمد ، عمل آب بندی موتور آسنکرون انجام می شود و در اکثر موارد ظهور این عیب به واسطه خرابی کاسه نمد است. کاسه نمد را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

ماشینهای لباسشویی روند ماشینی شدن زندگی انسان را سرعت بخشیده اند. با اختراع این ماشینها ، دیگر ضرورتی جهت شستشوی البسه با دست وجود ندارد. بشر امروز می کوشد تا با فن آوری و تکنولوژی ، محصول دست خود را به تکامل رساند و در همین راستا ، ساختمان و عملکرد دستگاههای شوینده نیز روز به روز از پیچیدگی و کیفیت برتری برخوردار می شوند. با این وجود ، در این فصل تلاش مؤلف براین بوده تا مطالب به گونه ای کلی ( و بدون اشاره به مشخصات یک نوع خاص از ماشینهای شوینده) ارائه شود تا انشاءا….. شما خواننده گرامی ، در پایان بتوانید نسبت به راه اندازی ، تعمیر و نگهداری هر نوع ماشین شوینده اقدام نمایید.

در یک تقسیم بندی کلی می توان ماشینهای شوینده را به دو بخش نیمه اتومات و تمام اتومات تقسیم نمود که در ادامه به شرح و بررسی هر یک خواهیم پرداخت و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین لباسشویی در کلاس تعمیرات لوازم خانگی این آموزشگاه را می توانید به صورت عملی فراگیرید :

1 – 19 – ماشینهای لباسشویی اتوماتیک

در این گروه از ماشینهای شوینده ، حضور انسان تنها در تعیین برنامه و فراهم آوردن امکانات اولیه شستشو الزامی است و پس از آن تمامی مراحل شستشو که از قبل در برنامه ماشین طراحی شده و شما آن را انتخاب نموده اید) اعمال می شود. به عنوان مثال برای شستشوی لباس های کثیف و چرکی که در اختیار دارید کافی است به شرح زیر اقدام کنید.

١- لباسها را به صورت جدا از هم و با توجه به وزن مجاز لباس های قابل شستشو (که در دفترچه راهنمای ماشین به آن اشاره شده در داخل لباسشویی قرار دهید.

۲- درب را به طور کامل ببندید. در غیر این صورت ماشین روشن نخواهد شد.

۳- با توجه به نوع برنامه انتخاب شده در تایمر ، به قسمتهای مختلف جاپودری پودر شستشو و یا مواد نرم کننده بریزید. جهت تشخیص خانه های مورد نظر به جدول ماشینهای لباسشویی رجوع کنید.

۴- پس از بستن جاپودری شیر آب را به طور کامل باز کنید.

۵ – تایمر را بر روی برنامه مشخص شده تنظیم و کلید اصلی دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.

در این مرحله می بایست زمان کافی در اختیار ماشین قرار گیرد تا به صورت اتومات تمامی دستورات برنامه ریزی شده در تایمر (مغز ماشین لباسشویی) به مورد اجرا در آید. ممکن است به دانستن عملیاتی که در طول یک برنامه شستشوی کامل انجام می شود علاقمند باشید. در این صورت به برنامه شستشوی کلی ماشینهای لباسشویی اشاره می شود.

پس از استارت ماشین ، آب به صورت خودکار وارد مخزن می شود و تا رسیدن به سقف مورد نظر ، این عمل ادامه خواهد داشت. بدون استثناء می توان گفت تمامی ماشینهای لباسشویی ، شستشوی لباس را با این برنامه آغاز می کنند. بدیهی است که آب قبل از ورود به مخزن ، وارد جاپودری شده و پودرهای داخل آن را به مخزن شستشو حمل می کند. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر ، المنت شروع به کار می کند زیرا شستشوی لباسها با آب سرد ، نتیجه را مطلوب و رضایت بخش نخواهد کرد. با گرم شدن آب ، چرخش لباسها به چپ و راست (با دور کند موتور) آغاز می شود. در این مرحله از دو جهت مخالف چرخش موتور استفاده شده تا لباسها به طور کامل درون آب گرم و پودر شستشو غلطانیده و تمیز شوند. بدیهی است پس از مدت کوتاهی آب و مواد پاک کننده فاقد کیفیت اولیه خواهند شد. از این رو برنامه شستشو متوقف و آب کثیف تخلیه می شود. عمل تخلیه آب به توسط پمپ تخلیه انجام می گیرد. با پایان تخلیه آب كثيف عمل آبگیری مجدد آغاز شده و با رسیدن آب به سقف از پیش تعیین شده همان عملیات قبلی تکرار می شود. در اکثر ماشینهای لباسشویی شستشوی مقدماتی که ذکر آن گذشت ۵ بار انجام می شود و پس از آن شستشوی لباسها وارد مرحله نهایی خواهد شد.

و در پایان شستشوی مقدماتی ، آب کثیف تخلیه و پس از چند لحظه دور تند موتور به کار می افتد تا با استفاده از نیروی گریز از مرکز آب باقیمانده در لباسها به بیرون از دیگ اصلی ریخته شده و از آن قسمت توسط پمپ ، تخلیه شود.

در ابتدای مرحله شستشوی نهایی ابتدا ماشین عمل آبگیری را انجام داده و با رسیدن سقف آب به میزان مورد نظر در مخزن ، عمل شستشو برای مدت کوتاهی انجام خواهد شد. در این مرحله نیز موتور با دور کند در دو جهت مخالف می چرخد تا لباسها به خوبی در آب غلطانده شوند تا باقیمانده پودر شوینده (در لباسها) با آب جدید ترکیب و سپس تخلیه شود. پس از تخلیه آب ، عمل آبگیری مجدداً انجام خواهد شد. شد.

آبگیری ، شستشوی کوتاه مدت و تخلیه آن در عموم ماشینها حداقل سه بار انجام می شود و با پایان تخلیه سوم ، دور تند ماشین جهت خشک کردن نسبی لباسها شروع به کار می کند. در تمامی مدتی که دور تند موتور فعال است ، پمپ تخلیه به خارج نمودن آب مخزن می پردازد و پس از همه مراحل مذکور ماشین به صورت اتومات خاموش می شود.

این دسته از ماشینهای لباسشویی به واسطه عدم نیاز به حضور انسان در تمام مراحل شستشو به لباسشویی های اتوماتیک مشهورند.

جهت استفاده از ماشین لباسشویی نیاز دارید که در ابتدا آن را به شکل صحیح و اصولی در محل مربوطه مستقر نموده و استارت نمایید.

1 – ۱ – 19 – مراحل مقدماتی راه اندازی ماشین لباسشویی

اکثر کارخانجات سازنده ماشینهای لباسشویی اتوماتیک ، به هنگام فروش و عرضه محصول ، مراحل مقدماتی قبل از راه اندازی را در دفترچه راهنمای دستگاه متذکر میشوند. به عنوان مثال مندرجات دفترچه راهنمای لباسشویی آزمایش مدل ۲۰۰۱ ارائه شده است.

١- کارتن و روپوش نایلونی را از روی ماشین لباسشویی بردارید.

۲- درب ماشین لباسشویی را باز نموده و چهار پیچ تنظیم پایه را که داخل کیسه پلاستیکی درون مخزن استوانه استیل قرار دارد بردارید.

٣- با دقت لباسشویی را روی پهلوی چپ بر روی تکیه گاهی که قبلا بر روی زمین آماده نموده اید قرار دهید (شکل ۱-۱۹).

۴- دو پیچ چهارچوب محافظ كف لباسشویی را باز کنید و محافظ چوبی را از ماشین جدا نمایید.

۵ – چهار عدد پیچ تنظیم پایه لباسشویی را در چهار سوراخ قلاویز شده زیر ماشین نصب نمایید.

۶- پس از بستن پیچهای تنظیم ، لباسشویی را به حالت عمودی قرار دهید.

۷- دو قطعه فلزی را که در شکل ۲-۱۹ و ۳-۱۹ با حرف C مشخص شده و هر کدام دو پیچ دارد باز نموده و میله هایی را که در شکل به وسیله حرف D مشخص شده اند بیرون بکشید.

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک

شکل ۱-۱۹

۸- با باز نمودن درب لباسشویی و تکان دادن چلیک ، دو قطعه پلاستیکی E که حائل این دو میله فوق الذكر و بدنه ماشین لباسشویی بوده اند ، اگر در کف ماشین لباسشویی نیفتاده باشد به طرف کف هدایت نموده و آنها را بردارید.

۹- دو قطعه فلزی شکل (۳-۱۹) را به نحوی که محل سوراخهای میله های برداشته شده را بپوشاند دوباره در جای خود ببندید.

شکل ۲-۱۹

۱۰ – جهت حمل و نقل راه دور لباسشویی در آینده دو میله آهنی و دو قطعه پلاستیکی شکلهای ۲-۱۹ و

۱۹ – ۳ را نگهداری کنید.

۱۱ – ماشین لباسشویی باید به صورت تراز کامل قرار گیرد. جهت رسیدن به این منظور می توانید از یک لیوان آب استفاده نمایید. لیوان محتوی آب را روی ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه کنید اگر ماشین در موقعیت تراز کامل نباشد ، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. با استفاده از پیچ های تنظیم ماشین می توان ماشین را کاملاً تراز نمود.

شکل ۳-۱۹

۱۲ – لوله ورودی آب لباسشویی را پس از آب بندی به شير آب  اینچ حدیده دار وصل کنید. در شکل

4 – 19 لوله ورودی آب پس از آب بندی دیده می شود.

۱۳ – لوله تخلیه آب ماشین لباسشویی را طبق شکل ۵-۱۹ به طریقی نصب نمایید که:

الف – لوله تخلیه آب حداقل ۶۰ سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

ب – لوله تخلیه آب طوری قرار نگیرد که در اثر تاشدگی مسیر خروج آب مسدود شود.

          شکل ۴-۱۹                                                            شکل ۵-۱۹

۱۴ – قبل از راه اندازی ماشین توجه نمایید سیستم الکتریکی منزل (پریز – کنتور – فیوز و…) و سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی هماهنگی داشته باشد.

مشخصات فنی لباسشویی ارج مدل 50 – ZF

جدول ۱-۱۹

قبلاً اشاره شد که جهت استفاده از یک ماشین لباسشویی ، مطالعه دقیق دفترچه راهنما الزامی است ، با این وجود ذکر چند نکته در ارتباط با عموم ماشینهای لباسشویی ضروری به نظر می رسد.

تذكر ۱- نصب شیلنگ تخلیه در ارتفاع مناسب که در ماشینهای لباسشویی عموماً ۴۰ الی ۷۰  سانتیمتر است بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در غیر این صورت ، تمامی آبی که از طریق شیر برقی وارد جاپودری و پس از آن به داخل مخزن فرعی ریخته می شود ، از طریق شیلنگ تخلیه که بر روی زمین رها شده ، خارج خواهد شد. به این ترتیب آبگیری ماشین لباسشویی هرگز پایان نخواهد پذیرفت.

تذکر ۲ – اکثر تولید کنندگان ماشینهای لباسشویی ، قبل از عرضه محصول خود به بازار مصرف اقدام به بَست زنی قسمتهای مختلف ماشین می کنند تا در زمان حمل ، اجزاء و قطعات حساس لباسشویی آسیب نبینند.

قبل از راه اندازی ، باز شدن این بستها ضروری است. اگر کارخانه سازنده ، دیگ فرعی را به بدنه بست زده باشد (شکل 3-19) و بدون باز شدن آنها ماشین استارت شود ، حرکت لباسشویی در طول شستشو و بالاخص در دور تند یعنی زمان آبگیری از لباسهای شسته شده ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

شکل ۶-۱۹

اگر کارخانه پولی های ماشین را (در قسمت اجزا مکانیکی ماشین به شرح آنها پرداخته شده) بست زده باشد ، استارت ماشین به موتور که عملاً نمی تواند بچرخد ، فشار وارد نموده و در این میان احتمال آسیب دیدن آن بسیار زیاد است. بنابراین نسبت به باز شدن بستهای ماشین بسیار حساس باشید.

تذكر ۳- در قسمت مشخصات فنی ماشین ، به ظرفیت شستشوی لباس اشاره شده است. رعایت ظرفیت مذکور در عمر مفید ماشین مخصوصاً الکترو موتور لباسشویی فوق العاده حائز اهمیت است با این وجود سعی شود در شستشوی لباسها ، مقدار لباس ریخته شده در ماشین حتی به میزان مورد نظر نیز نرسد. به این ترتیب دستگاه شستشوی راحتی را پشت سر خواهد گذاشت. بدون توجه به ظرفیت مذکور می توانید لباسها را جدا از هم در داخل دیگ اصلی قرا ردهید و بدون آنکه لباسهای ریخته شده درون ماشین تحت فشار قرار گیرند باید سقفشان به حدی برسد که دست شما مماس با قسمت فوقانی درب لباسشویی (بدون برخورد با لباسها) به راحتی وارد و خارج از ماشین شود. این روش چگونگی تشخیص مقدار لباس ریخته شده در لباسشویی به طريقه عملی است که بسیاری از تعمیرکاران در این مورد توافق نظر دارند.

تذكر ۴- جهت چرخش تایمر در اکثر ماشینهای لباسشویی ، جهت حرکت عقربه های ساعت است. در صورت عدم توجه به این مسئله ، ولوم به هنگام وارد آمدن فشار به منظور چرخش در جهت عکس ، خواهد شکست. در اکثر موارد علاوه بر ولوم ، زایده های توپی تایمر نیز آسیب می بیند. سازندگان ماشین های لباسشویی ، به منظور جلوگیری از این پدیده مخرّب ، بر روی ولوم فلشی رسم می کنند که جهت چرخش آن را مشخص می سازد. به یاد داشته باشید ، جهت چرخش ولوم تایمر در ماشینهای لباسشویی همواره جهت چرخش عقربه های ساعت است.

تذکر ۵ – در انتخاب برنامه شستشو ، به جدول راهنمای ماشین دقت شود زیرا انتخاب هر برنامه ، دمای آب را به میزان خاصی میرساند و اگر لباس های داخل ماشین به دمای بیش از حد حساس باشند ، شديدا آسیب خواهند دید.

5 – ۱ – 19 – عیب یابی در ماشین های لباسشویی اتوماتیک

نحوه تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک و عیب یابی ها به صورت عملی در اموزش تعمیر لوازم خانگی بیان خواهند شد در این قسمت عیب های بسیار رایج ماشین لباسشویی اتوماتیک بیان شده است.

* عيب 1: بدنه ماشین لباسشویی برقدار است.

علّت ۱: یکی از مصرف کنندها ، دچار اتصال بدنه شده است.

رفع عیب: ماشین را در همان حال که دارای برق بر روی بدنه آنست خاموش نموده پس از قطع برق ماشین ، تمامی مصرف کننده ها اعم از خازن ، موتور ، پمپ ، ترموستات ، هیدرواستات و… به طور کلی تمام اجزاء الکتریکی لباسشویی را از مدار جدا سازید. اگر با وصل مجدد برق مشکل اتصال بدنه برطرف شد نیمی از راه حل مشکل را یافته اید.

حال هر یک از اجزاء را به مدار بازگردانید و پس از آن دو شاخه را به پریز متصل و ماشین را روشن کنید. به محض رؤیت اتصال بدنه (پس از وصل آخرین قطعه به مدار) ، شما عضو معیوب دستگاه را شناسایی نموده اید.

اتصال بدنه برخی از قطعات را می توان به راحتی برطرف نمود و یا می توان با اتصال سیم ارت به بدنه لباسشویی ، تا مدتی مشکل را موقتا حل کرد. اما اگر با اتصال سیم ارت به بدنه دستگاه ، فیوز برق منزل را قطع نمود ، باید عضو معیوب به طور کامل تعمیر یا تعویض شود.

علّت ۲: سیم های رابط در لباسشویی ، دچار اتصال بدنه شده اند.

رفع عیب: اگر با قطع تمامی اجزا الکتریکی مدار ، مشکل اتصال بدنه همچنان باقی بود ، بدون شک ، یکی از سیم های لباسشویی با بدنه ارتباط الکتریکی برقرار کرده است. پیشنهاد می شود در این گونه موارد ، تمامی سیم بندی دستگاه را تعویض کنید زیرا ممکن است بر اثر فرسایش هادیها ، پس از گذشت زمان اندکی ، عیب شماره ۱ مجددا دیده شود.

* عيب ۲: با روشن شدن ماشین ، فیوز برق منزل را قطع میکند.

علّت ۱: سیم بندی مدار اشتباه است.

رفع عیب: اگر قبل از روشن کردن ماشین ، سیم بندی را تعویض و یا قطعه ای را تعمیر نموده اید ، این احتمال وجود دارد که در سیم بندی مدار اشتباهی صورت گرفته باشد. بنابراین بررسی مجدد سیم بندی مدار الزامی است.

علّت ۲: یکی از مصرف کننده ها کاملا معیوب شده است.

رفع عیب: تمامی مصرف کننده های لباسشویی را از برق جدا ساخته و سپس ماشین را روشن کنید ، اگر فیوز منزل تحریک نشد ، حدس شما کاملا درست بوده. حال در هر مرحله قطع و وصل کلید لباسشویی ، یکی از مصرف کننده ها را به مدار بازگردانید. هر گاه پس از قرار دادن قطعه ای در مدار الکتریکی دستگاه و روشن کردن ماشین ، همان عیب دیده شد ، در واقع شما قطعه معیوب را یافته اید. آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض کنید.

علّت ۳: ماشین دارای اتصال بدنه شدید است.

رفع عیب: این عیب در آن دسته لباسشوییها دیده می شود که مجهز به سیم ارت یا سیم حفاظت نول (مبحث ۶-۱) می باشند. اگر پس از جدا ساختن سیم ارت ، فیوز منزل برق را قطع نکرد ، حدس شما کاملا درست است. به عبارت دیگر به این نتیجه خواهید رسید که ماشین دچار اتصال بدنه شدید شده و تا زمان شناسایی و رفع عیب ، مجاز به استفاده از آن نخواهید بود. جهت تشخیص عیب به توضیحات عیب ۱ رجوع نمایید.

علّت ۴: جریان نامی فیوز منزل کم است.

رفع عیب: اگر برای اولین بار در منزل از ماشین لباسشویی استفاده میکنید ، این احتمال وجود دارد که جریان نامی فیوز منزل ، توانایی هدایت جریان مورد نیاز لباسشویی (بالاخص زمانی که هیتر مشغول گرم کردن آب است) را نداشته باشد. حداقل جریان فیوز در منزلی که از لباسشویی اتومات استفاده می کنند می بایست ۱۵ آمپر باشد.

* عیب ۳: لباسشویی روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد. رفع عیب: توسط آومتر (قسمت ولتاژ) و یا ولتمتر از اختلاف سطح (ولتاژ) پریز مطمئن شوید اگر پریز فاقد ولتاژ و یا ولتاژ لازم است ، علّت را بررسی و به رفع آن بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط معیوب شده اند.

رفع عیب: اگر دو شاخه قابل تفکیک و از نوع غیر پرسی است ، سریع آن را باز کنید و به صحت اتصالات سیم ها به شاخکهای دو شاخه بپردازید و اگر از نوع پرسی است دو شاخه را به برق متصل کنید و توسط قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ ترمینال اصلی را مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر ترمینال اصلی فاقد ولتاژ باشد ، دو شاخه و یا سیم رابط دچار اشکال شده اند. چون دو شاخه از نوع پرسی است ، ابتدا آن را قطع و سیم رابط را بدون دو شاخه آزمایش کنید و اگر باز هم به دستگاه ولتاژ نمی رسد ، تعویض کابل رابط الزامی است. (حداقل جریان دو شاخه را 15A در نظر بگیرید).

علّت ۳: کلید لباسشویی خراب شده است.

رفع عیب: در برخی لباسشویی ها از کلید دو کنتاکت (شکل ۱۶-۱۹) و در برخی دیگر از کلید چهار کنتاکت (شكل ۱۷-۱۹) استفاده شده است. کلید می تواند به حالت مستقل روی بدنه (لباسشویی های قدیمی) و یا بر روی تایمر نصب شده باشد. شناسایی کلید با دنبال کردن سیم رابط در لباسشویی و یا بررسی نقشه امکان پذیر است. به عنوان مثال در بررسی نقشه لباسشویی ارج مدل 50-ZF ، فاز و نول وارد کنتاکت های شماره ۹ و ۱۰ شده اند. بنابراین می توانید توسط اومتر (1×R) به بررسی عملکرد هر یک از دو کلید بپردازید. دو شاخه لباسشویی را از برق جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را به دو کنتاکت مربوط به شماره ۹ متصل سازید. با حرکت ولوم به طرف بیرون ، باید عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان دهد و با حرکت ولوم به طرف داخل ، عقربه برروی بی نهایت بایستد. البته قبل از آزمایش باید سیم های متصله به کنتاکتهای ورودی و خروجی شماره های ۹ و ۱۰ را از تایمر جدا کنید. انجام آزمایش مذکور برای شماره ۱۰ تایمر نیز الزامی است. اگر در آزمایش کلید پاسخ منفی داد ، توسط اسپری کنتاکت شور ، به شستشوی پلاتین های کلید بپردازید که بدون شک در رفع عیب بسیار مؤثر خواهد بود.

علّت ۴: درب ماشین کاملاً بسته نشده است.

رفع عیب: از آنجا که بسته شدن کامل درب ، در برقراری مدار الکتریکی لباسشویی فوق العاده حائز اهمیت است ، از بسته شدن کامل آن مطمئن شوید.

علّت ۵: میکروسوئیچ خراب شده است.

رفع عیب: سیم های متصل به میکروسوئیچ را با استفاده از نقشه لباسشویی بیابید و همانند تست کلید که قبلاً شرح داده شد ، توسط آومتر و با باز و بسته کردن درب ، به بررسی آن بپردازید. در حالی که درب ماشین باز است عقربه برروی بی نهایت و با بسته شدن درب عقربه برروی صفر خواهد ایستاد. در غیر این صورت باید ، میکروسوئیچ را از لباسشویی جدا کنید و آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

* عيب ۴: همه پودر ریخته شده در جاپودری به چلیک منتقل نمی شود.

علّت ۱: پودر در خانه های مورد نظر ریخته نشده است.

رفع عیب: پس از انتخاب برنامه مورد نظر ، به جدول راهنمای ماشین مراجعه و طبق راهنمایی آن ، در خانه های اشاره شده پودر بریزید. رعایت این نکته از آن رو حائز اهمیت است که در خانه های دیگر جاپودری ، آب ریخته نمی شود (در آن برنامه مورد نظر) و بدیهی است که پودر ریخته شده در آن خانه ها به داخل ماشین هدایت نخواهد شد.

علّت ۲: فیلتر شیر برقی کثیف است.

رفع عیب: با کثیف شدن فیلتر ، فشار آب ریخته شده به جاپودری کاهش یافته و در این شرایط ، باقی ماندن مقداری پودر در جاپودری ، کاملا طبیعی به نظر می رسد.

علّت ۳: فشار آب شهر ضعیف است.

رفع عیب: کم بودن فشار آب شهر همانند کثیف بودن فیلتر ، در به وجود آمدن عیب ۴ مؤثر است. در مناطقی که فشار آب فوق العاده کم است ، ریختن آب از طریق جاپودری الزامی است. زیرا فشار کم آب شهر ، زمان آبگیری را افزایش داده و چون شیر برقی نباید مدت زیادی زیر بار بماند ، آسیب خواهد دید.

علّت ۴: خروجی جاپودری به چلیک کثیف است.

رفع عیب: جاپودری را از بدنه ماشین جدا کنید و توسط یک کاردک ، پودرهای خشک شده در بدنه ، ورودی و خروجی جاپودری را بتراشید.

* عیب ۵: با حرکت ولوم تایمر به طرف بیرون ، لامپ خبر روشن شده اما لباسشویی آبگیری نمیکند.

علّت ۱: میکرو سوئیچ بسته نشده است.

رفع عیب: از آنجا که فاز از تایمر به میکروسوئیچ و پس از آن به هیدرواستات و بعد هم به شیر برقی می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید میکروسوئیچ ، عمل نکرده باشد. البته آن هم ممکن است به واسطه باز بودن درب ، با مشکل مواجه شده باشد.

بنابراین قبل از هر عملی از بسته بودن درب اطمینان حاصل کنید. پس از آن درب فوقانی ماشین را برداشته و سیم هایی را که به طرف میکروسوئیچ رفته اند از تایمر جدا و به وسیله آومتر (1×R) مورد  آزمایش قراردهید. از آنجا که میکروسوئیچ دارای کلید است ، در حالت باز بودن درب ، عقربه برروی بینهایت و در زمان بسته شدن کامل درب ، عقربه منحرف شده و بر روی صفر می ایستد. در غیر این صورت ابتدا لاستیک دور درب را باز کنید و پس از جدا ساختن میکروسوئیچ از بدنه ، آن را تعمیر و یا تعویض نمائید.

علّت ۲: سیم های رابط مدار قطع شده اند.

رفع عیب: پس از باز کردن درب فوقانی ماشین به بررسی سیم های رابط بین تایمر ، میکروسوئیچ ، هیدرواستات و شیر برقی بپردازید (شکل ۲۶-۱۹) . سیم قطع و یا جدا شده از مدار را در محل اصلی آن مستقر کنید تا مشکل لباسشویی برطرف شود.

علّت 3: هیدرواستات خراب است.

رفع عیب: هیدرواستات لباسشویی ممکن است از نوع ۳ فیشه و یا ۶ فیشه باشد. به هر حال پس از مطالعه کامل مبحث هیدرواستات ، به روش تست آن پی خواهید برد. اگر در آزمایش این قطعه ، عیب را جدی تشخیص دادید ، تعویض آن الزامی خواهد بود.

علّت ۴: شیر برقی سوخته است.

رفع عیب: از آنجا که پس از حرکت ولوم به طرف بیرون ، اولین عمل لباسشویی آبگیری مخزن است ، عدم انجام این مرحله می تواند به واسطه سوختن شیر برقی باشد. بهتر است به وسیله سیم رابط و پس از آنکه مطمئین شدید شیر آب شهر باز است به شیربرقی ولتاژ مستقیم دهید. اگر شیر سالم باشد بلافاصله آب وارد ماشین می شود. در غیر این صورت (اگر هیچ عکس العملی از شیر برقی دیده نشد) بوبین شیر برقی سوخته است و به ناچار باید آن را تعویض کنید.

* عیب ۶: با روشن شدن ماشین ، آب وارد مخزن شده ولی آبگیری تمام نمی شود.

علّت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.

رفع عیب: اگر ماشین برای اولین بار روشن می شود و یا اگر مدار جدیداً سیم بندی شده ، یکبار دیگر نحوه اتصالات تایمر  ، هیدرواستات و شیر برقی (شکل ۲۶-۱۹) را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: هیدرواستات خواب است.

رفع عیب: با مطالعه توضیحات مبحث هیدرواستات به تست آن بپردازید و اگر در آزمایش ، خراب تشخیص داده شد ، تعویض آن الزامی است.

علّت ۳: شیلنگ هوای هیدرواستات خراب است.

رفع عیب: اگر با دمیدن در هیدرواستات به وسیله شیلنگ دیگری که خودتان به لوله هوای هیدرواستات بسته اید ، آبگیری متوقف شود ، بدون شک شیلنگ هوای هیدرواستات سوراخ شده که باید آن را تعویض کنید.

علّت ۴: پودر شوینده از نوع غیر استاندارد بوده است.

رفع عیب: انتخاب پودر شوینده با کف کنترل شده در عملکرد ماشین بسیار ضروری است. در غیر این صورت ، کف اضافی به وجود آمده وارد لوله هوای هیدرواستات شده و در عملکرد آن مشکل به وجود خواهد آورد.

* عیب ۷: آب جذب شده توسط ماشین بسیار زیاد است.

علّت : هیدرواستات تنظیم نیست.  رفع عیب: در قسمت هیدرواستات به پیچ تنظیم آن اشاره شد. با چرخش پیچ در جهت عقربه ساعت و یا جهت مخالف ، هیدرواستات از تنظیم خود خارج شده و عیب ۷ به وجود خواهد آمد. تنظیم مجدد هیدرواستات عمل بسیار دشوار و حساسی است و از آنجا که حجم آب جذب شده توسط ماشین در عمر مفید موتور اثرگذار است ، پیشنهاد می شود هیدرواستات را تعویض کنید.

* عیب ۸: تایمر در تغيير اتومات برنامه های شستشو دچار مشکل شده و در اواسط کار خود متوقف می شود.

علّت: توپی تایمر خراب شده است.

رفع عیب: معمولا چرخش تایمر در جهت خلاف عقربه های ساعت منجر به شکستن تعدادی از زائده های توپی شده و واکنش تایمر در انجام برنامه های شستشو ، عیب ۸ خواهد بود. باید توپی را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

* عیب ۹: با چرخش اتومات برنامه ها انجام نمی شود بلکه تایمر بر روی هر برنامه عملیات خاص همان برنامه را انجام می دهد.

علّت: بویین تایمر سوخته است.

رفع عیب: بوبین را از تایمر خارج نموده و به برق ۲۲۰ ولت متصل کنید. حال ورود قسمت فلزی فازمتر به داخل حلقه بوبین ، باید حالت جذب خاصی را به وجود آورد. در غیر این صورت بوبین قطع و یا سوخته است که باید آن را تعویض کنید.

* عیب ۱۰: به محض باز کردن شیر آب شهر و بدون روشن شدن ماشین ، آب وارد دستگاه می شود.

علّت: شیر برقی خراب است. رفع عیب: توضیحات مربوط به شیر برقی را به طور کامل مطالعه کنید. سپس شیر برقی را از ماشین جدا و پس از تفکیک ، به بررسی قطعات بپردازید و پس از شناسایی قطعه معیوب آن را تعویض نمایید.

* عیب ۱۱: شستشو انجام می شود اما آب تخلیه نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین تایمر و پمپ قطع است.

رفع عیب: صحت اتصالات دو سیم بین تایمر و پمپ را به وسیله اهم متر تست نموده و از سالم بودن این دو سیم مطمئن شوید.

علّت ۲: پمپ خراب است.

رفع عیب: نحوه تست و رفع عیب پمپ در قسمت مربوطه کاملا مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.

* عیب ۱۲: موتور چند لحظه پس از حرکت متوقف می شود.

علّت ۱: اورلود خراب است.

رفع عیب: در توضیح اورلود ذکر شد که وظیفه آن کنترل جریان و حرارت محیط داخلی موتور است. امّا در مواردی دیده شده که اورلودها با حساسیت بی مورد ، در کار ماشین مشکل به وجود می آورند. موتور را بدون اورلود راه اندازی کنید. اگر جریان کششی موتور در حد نامی است ، اورلود را تعویض نمایید.

علّت ۲: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: اگر متوجه جریان اضافی موتور شده اید ، باید آن را تعمیر و در صورت شدید بودن آسیب سیم پیچها ، تجدید سیم پیچی موتور الزامی است. البته می توانید تا آن زمان به طور موقت اورلود را از مدار خارج کنید ، مشروط به آنکه موتور یا لباسشویی مجهز به سیم ارت باشد (چرا؟).

علّت ۳: بار ماشین زیاد است.

رفع عیب: از جمله عواملی که منجر به افزایش جریان کششی موتور خواهد شد اضافه بار است. منظور از اضافه بار ، لباس اضافی ریخته شده درون ماشین و یا حجم آب بیش از حدّ جذب شده است که مورد دوم به عدم تنظیم هیدرواستات مربوط است. هر یک از دو نوع اضافه بار را جداگانه بررسی کنید تا علّت اصلی شناسایی شود و به این ترتیب بتوانید در کاهش بار ماشین اقدام موثری را انجام دهید.

* عيب ۱۳: ماشین پس از اتمام آبگیری ، سایر عملیات شستشو را انجام نمی دهد.

علّت ۱: هیدرواستات خراب است. رفع عیب: با مطالعه توضیحات داده شده در قسمت هیدرواستات آن را تست کنید. اگر در این بررسی هیدرواستات خراب به نظر رسید ، تعویض آن ضروری است.

علّت ۲: سیم رابط بین هیدرواستات و تایمر قطع شده است.

رفع عیب: از صحت اتصالات بين تایمر و هیدرواستات ، اطمینان حاصل کنید. پیشنهاد می شود صحت اتصالات به وسیله آومتر (1× R) مورد بررسی قرار گیرد.

علّت ۳: بویین تایمر سوخته است.

رفع عیب: در صورت سوخته بودن این بوبین ، پس از آبگیری سایر عملیات ماشین انجام نخواهد شد. جهت تست بوبین به توضیحات عیب ۹ رجوع فرمایید.

* عیب ۱۴: از کف ماشین آب نشت میکند.

علّت: پارگی شیلنگها ، سوراخ شدن چلیک ، پارگی لاستیک دور درب.

رفع عیب: درب پشت ماشین را باز کنید و محل دقیق نشت را مورد شناسایی قرار دهید. اگر نشت از شیلنگهای لاستیکی رابط است که باید تعویض شوند و اگر کف چلیک سوراخ شده ، رفع عیب قدری  مشکل خواهد شد زیرا خارج شدن چلیک و درام از ماشین ضروری است. پس از خارج کردن چلیک ، درام را از آن جدا نموده (شکل ۴۷-۱۹) و سپس محل عیب را به وسیله جوش برنج ترمیم می کنیم. البته انجام این عمل به تبحر و تخصص زیادی نیاز دارد و الزاما می بایست توسط جوشکار انجام شود. نشت آب از ماشین می تواند به واسطه پارگی لاستیک دور درب باشد. جهت تعویض این لاستیک در برخی ماشینها مانند آزمایش کافی است درب فوقانی را باز کرده و چلیک را به سمت عقب بکشید. در حالی که چلیک به عقب کشیده شده از درب جلو به تعویض لاستیک بپردازید.

شكل ۴۷-۱۹: چلیک – درام و سپرهای نگهدارنده

تعویض لاستیک در ماشینهایی مانند ارج بسیار دشوارتر است. زیرا بدون خروج چلیک از بدنه ، این امر تقریباً محال به نظر می آید. در هنگام خرید لاستیک جدید ، به همراه داشتن لاستیک معیوب الزامی است.

* عیب ۱۵: لباسها در لباسشویی تمیز شسته نمی شوند.

علّت: المنت سوخته است.

رفع عیب: اکثر پودرهای شوینده موجود در بازار ، در آب سرد قدرت پاک کنندگی چندانی ندارند و از عدم کیفیت شستشوی لباسها می توان این گونه نتیجه گرفت که المنت سوخته است و یا به آن برق نمی رسد. ابتدا المنت را توسط اهمتر تست کنید و اگر سالم است مسیر برق آن را از طریق نقشه دنبال نمایید تا سیم های مختص المنت مشخص شود. سپس از صحت سیم ها مطمئن شوید. اگر سیم ها سالم هستند ، اخرین احتمال خرابی ترموستات است. ترموستات را توسط اهمتر تست کنید. در شرایط عادی دو تیغه ترموستات به یکدیگر مرتبط هستند و توقف عقربه آومتر برروی بی نهایت به معنای عدم ارتباط تیغه های ترموستات به یکدیگرند (تعویض ترموستات معیوب ضروری است).

* عیب ۱۶: لباسها پس از پایان برنامه های شستشو ، کاملا خیس هستند.

علّت: برنامه آبگیری انجام نشده است.

رفع عیب: ابتدا از رسیدن برق به دور تند مطمئن شوید ، سپس به بررسی قسمت دور تند موتور بپردازید. قبل از تست دور تند ، مطالب بحث الکتروموتور دو دور لباسشویی را مطالعه نمایید.

* عیب ۱۷: دور تند و یا دور کند صدای هوم داده اما کار نمی کنند.

علّت: خازن راه انداز خواب است. رفع عیب: نقش خازن در استارت دورهای کند و یا تند موتور لباسشویی فوق العاده مهم است. به صورتی که جداشدن اتصالات خازن از مدار می تواند ، منجر به ظهور عیب ۱۷ شود. جهت تست و تعویض خازن مطالعه مبحث ۱۱-۱ ضروری است.

* عیب ۱۸: صدای ماشین در حال کار بسیار زیاد است.

علّت ۱: موقعیت ماشین تراز نیست.

رفع عیب: تراز بودن استقرار ماشین در کاهش صدای کار آن بالاخص در زمان آبگیری از لباسها فوق العاده حیاتی است. جهت تراز کردن استقرار ماشین از یک لیوان محتوی آب استفاده کنید. اگر ماشین در وضعیت تراز نباشد ، ارتفاع آب در یک طرف لیوان نسبت به طرف دیگر آن تغییر میکند.

علّت ۲: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را از پوليها جدا کنید و در صورت مشاهده هر گونه عیب در بدنه آن ، باید نسبت به تهیه تسمه جدید اقدام نمایید.

علّت ۳: بلبرینگها خراب شده اند.

رفع عیب: اگر در زمان چرخش درام ، صدای سایش آهن به گوش رسد ، ساچمه بلبرینگ ها فرسوده شده اند. معمولا خرابی بلبرینگ و یا بلبرینگ ها ناشی از خرابی کاسه نمد و نفوذ آب و رطوبت به درون آنها است. بنابراین پس از خروج چلیک از شاسی و جدا کردن درام از چلیک (شكل ۴۷-۱۹) ، علاوه بر بلبرینگ ها ، تعویض کاسه نمد نیز الزامی است.

علّت ۴: سه نظام نگهدارنده درام شکسته است.

رفع عیب: در صورت شکستن سه نظام ، درام در حال چرخش دچار لنگر شده و با چلیک برخورد میکند. باید سریعا نسبت به تعویض سه نظام و یا جوشکاری آن اقدام نمود.

علّت ۵: المنت به طور صحیح تعویض نشده است.

رفع عیب: در قسمت تحتانی چلیک ، محل نصب المنت تعبیه شده است. قرار گرفتن المنت جدید در محل  مذکور به هنگام تعویض بسیار ضروری است. قبل از راه اندازی ماشین باید با دست درام را به چرخش در آورید تا از عدم درگیری آن با هیتر مطمئن شوید. در غیر این صورت یکی از علل صدای زیاد ماشین به هنگام کار می تواند عدم استقرار هیتر در محل مذکور باشد.

علّت 6 : سیم بندی ماشین با تسمه درگیر شده است.

رفع عیب: پشت ماشین را باز کنید و در صورت مشاهده این عیب توسط پست های مطمئن ، سیم بندی را از پولیها و تسمه جدا سازید.

* عیب ۱۹: ماشین در حال شستشوی لباسها حرکت میکند.

علّت ۱: محل نصب ماشین تراز نسیت. رفع عیب: با استفاده از یک لیوان محتوی آب موقعیت نصب ماشین را کاملا تراز کنید.

علّت ۲: بستهای نگهدارنده از چلیک جدا نشده است

رفع عیب: با استفاده از دفترچه راهنمای ماشین ، بست ها را باز کنید.

علّت ۳: میله های ترانسپورت (حمل و نقل) از چلیک جدا نشده است.

رفع عیب: برخی از ماشین ها دو میله ترانسپورت و برخی دیگر سه میل ترانسپورت دارند تا در حال حمل از حرکت چلیک و برخورد آن با قطعات جانبی مانند خازن ، تایمر و… جلوگیری شود (شکل 3-۱۹). درب فوقانی ماشین را باز کنید و چلیک را با دست به طرف پایین فشار دهید. اگر در مقابل نیروی شما ، هیچ عکس العملی دیده نشود و چلیک در جای خود قادر به حرکت نباشد ، حدس شما در مورد میله های ترانسپورت کاملا صحیح است.

علّت ۴: محور درام تاب برداشته است.

رفع عیب: در ماشینی که این عیب به وجود آمده ، بدون لباس و آب از لباسشویی حرکتی دیده نمی شود اما به محض اضافه کردن لباس و آب ، بالاخص در دور تند ، ماشین حرکت شدید از خود نشان داده و کاملاً جابه جا می شود. اصلاح تاب محور درام کار بسیار دشواری است و در موارد مشابه درام را به همراه محور آن تعویض می کنند.

* عیب ۲۰: لباسها در حال شستشو ، پاره و یا نخ کش می شوند.

علّت: وجود شینی برنده در بدنه درام.

رفع عیب: بدنه درام را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید. بدون شک وجود میخ یا چیزی مشابه آن در قسمتی از بدنه درام موجب بروز عیب فوق شده است.

نحوه تعمیرات کولر گازی

نحوه تعمیرات کولر گازی

کولر گازی از جمله وسایل برقی است که در برخی از مناطق جهان بالاخص مناطق حارّه­ای بشدت مورد استقبال قرار گرفته است. بدون استفاده از کولر ، تحمل دمای زیاد در فصول گرم سال دشوار بنظر میرسد. علیرغم عملکرد بظاهر یکسان کولرهای آبی و گازی ، راندمان در دستگاه بهیچ وجه قابل قیاس نیست زیرا کولر آبی در راستای خنک کنندگی محیط ، رطوبت را بشدت افزایش میدهد و این امر بتدریج سلامت انسان را تحدید نموده و منشاء بروز برخی از بیماریهای مفاصل استخوانی می شود. اصولا بهمین دلیل در مناطق مرطوب ، استفاده از کولر آبی عملا غیر ممکن است. کاهش دما و خنک کنندگی محیط توسط کولر گازی کیفیت بسیار مطلوبی دارد و اگر تفاوت قیمت آن نسبت به کولر آبی فاکتور تعیین کننده ای نبود ، کاربرد کولرهای آبی تا حدود بسیار زیادی محدود میشد.

1 – 18 – ساختمان کولرهای گازی

کولرهای گازی ، همچون بسیاری از وسایل برقی ، دارای دو جزء اساسی است:

اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی.

از آنجا که عناصر تشکیل دهنده کولر گازی شباهت بسیار زیادی به اجزاء بکار رفته در یخچال دارد ، از توضیح اجمالی آنها صرفنظر شده و صرفاً به ساختمان و عملکرد هر یک اشاره ای شده است. جهت آشنایی بیشتر می توانید به مبحث یخچالهای خانگی (فصل پانزده) رجوع نمائید.

1 – ۱ – 18 – اجزاء مکانیکی کولر گازی

منظور از اجزاء مکانیکی  ، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت گاز ، سرما سازی را بوجود آورند. بدیهی است بروز عیب در هریک از قطعات مذکور ، تولید سرما در کولر را شدیداً تحت تأثیر قرار میدهد. این عناصر به اختصار عبارتند از:

1 -کمپرسورکولر

کمپرسور کولر نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد. به قسمت الکتریکی آن موتور گفته می شود ولی ترکیب الکترو موتور با سایر اجزاء ، کمپرسور را بوجود می آورد. کمپرسورهای متداول در کولر گازی به دو شکل طراحی و ساخته می شوند.

یک نوع از این کمپرسورها (شکل ۱-۱۸) به نوع دورانی (رتوری) مشهور است. با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور ، روتور به دوران در آمده به واسطه حالت خاصی که دارد ، گاز را از مسیر برگشت (پس از سرماسازی) مکیده و با فشار ، وارد مسیر رفت می کند. به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوماً ادامه خواهد داشت.

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولرهای گازی ، نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادی به موتورهای پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد. با این تفاوت که نیروی محرکه پیستون در اتومبیل ، احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولرگازی این نیرو توسط انرژی الکتریکی حاصل می شود (شکل 2- 18 ).

نحوه تعمیرات کولر گازی

شکل ۱-۱۸: کمپرسور دورانی (رتوری)                                 شکل ۲-۱۸: کمپرسور پیستونی

۲- کندانسور (رادیاتور):

گاز سرماساز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد. افزایش دمای گاز پس از کمپرسور ، امری بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود ، سرماسازی کیفیت مطلوبی نخواهد داشت. به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر ، آن را از کندانسور عبور میدهند و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل می شود ، مقدار زیادی از دمای گاز کاسته خواهد شد.

٣- فیلتر (درایر):

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از درایر عبور می کند تا جرمهای داخلی لوله های کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود و گاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازی شود.

۴- اواپریتور

اواپریتور کولرگازی با اواپریتور یخچال تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا در یخچال ، اواپریتور محل تولید یخ و انجماد مواد غذایی است در حالی که اواپریتور کولرگازی ، محیطی بسیار سرد ، در مسیر گردش گاز است. معمولاً لوله های اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود. گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولرگازی ، به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هوای متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن ، سرمای حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می دارد و به این ترتیب پس از مدتی دمای محیط کاهش یافته و خنک می شود.

۵ – پروانه های کولرگازی

کولرهای گازی به طور عموم دارای دو پروانه هستند که بر روی شافت موتور سوار شده اند. پروانه اواپریتور از مجرای ورودی ، هوا را مکیده و با فشار روانه لوله های سرد آلومینیومی اواپریتور می کند تا سرمای کولر وارد محیط شود. پروانه کندانسور عمل مشابه را در جهتی عکس انجام می دهد. یعنی با مکش هوا از مسیر ورودی ، آن را با فشار به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته (که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دمای آن شده) کاسته شود. طبیعی است که هوای دمیده شده به کندانسور ، پس از آن بسیار گرم خواهد بود. این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود.

۶- لوله کاپیلاری (لوله مویی)

این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است ، وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتدای اواپریتور را بر عهده دارد. لوله مویی عموماً از جس مس ساخته می شود. این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتدای اواپریتور قرار دارد.

۷- سینی زیر کولر

در مواردی که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دمای ترموستات با گرمای محیط تناسب نداشته باشد و… بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور ، ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر (زمان اتومات ترموستات) ، براثر ازدیاد دما ذوب میشوند.

آب ایجاد شده از ذوب برفکهای اواپریتور بر روی سینی ریخته می شود. در قسمتی از سینی کولر ، محل خروج آب مذکور تعبیه شده است.

معمولاً سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا در برابر فرسایش ناشی از شرایط جوی از مقاومت بیشتری برخوردار باشد. توسط یک شیلنگ ، آب سینی را به خارج از کولر هدایت می کنند.

محل خروج آب داخل سینی

شکل ۳-۱۸: محل خروج آب داخل سینی

۸- خروجی هوای سرد و فیلتر مربوطه

در اکثر کولرهای گازی ، هوای سرد از قسمت جلوی کولر خارج می شود و جهت جلوگیری از ورود ذرات غبار به داخل مسير ، هوای سرد را از یک فیلتر اسفنجی عبور می دهند (شکل ۴-۱۸).

خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۴-۱۸ : خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۵-۱۸

2 – ۱ – 18 – اجزای الکتریکی کولر گازی

عناصر الکتریکی کولرهای گازی عبارتند از موتور الکتریکی – رله – اورلود – ترموستات – موتور فن – کلید چند حالته (مختص موتور فن)- لامپ خبر – خازن راه انداز – کلید اصلی کولر.

از آنجا که اکثر عناصر مذکور در مبحث یخچال به طور کامل مورد شرح قرار گرفت ، در این مبحث به صورت بسیار خلاصه به آنها پرداخته ایم و تعمیرات برد کولر گازی بصورت مفصل در کلاس تعمیرات لوازم خانگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- موتور الکتریکی

موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور ، هر دو سیم پیچ با یکدیگر در مدار قرار دارند و پس از راه­اندازی کولر ، سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود. پس از استارت و با حرکت روتور ، گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آنکه در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت ، به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جای خود تولید سرما نماید.

۲- رله

رله از جمله عناصری است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشینهای سرماساز ، حیاتی است و هر گونه عیب در عملکرد و یا ساختمان آن ، دستگاه را دچار مشکل جدی خواهد نمود. به کمک رله هر دو سیم پیچ اصلی و کمکی در لحظه استارت در مدار بوده و پس از آن ، سیم پیچ کمکی از مدار جدا می شود.

۳- اورلود

اورلود علاوه بر جریان کششی موتور ، حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد و به هر دلیل ، هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید ، اورلود تحریک شده و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد ، راه اندازی آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما ، می تواند منجر به بروز عیوب جدی در کار دستگاه گردد.

۴- ترموستات

به کمک ترموستات ، تولید سرما در کولر کنترل می شود. از آنجا که لوله بلوی ترموستات ، مماس با  اواپریتور قرار دارد ، ازدیاد سرما ، گاز داخل لوله بلو و در نتیجه گاز درون مجموعه لوله مویی و فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد اتومات کلید ترموستات می شود. بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز ، کلید ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازی کولر مجددا آغاز خواهد شد.

محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

شکل ۶-۱۸: محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

۵ – موتور فن

از آنجا که نیاز به هوای خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است ، موتور فن یا به عبارتی موتوری که قرار است هوای لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است. این موتورها که در واقع در گروه موتورهای آسنکرون (مبحث ۲-۱۲-۱) قرار دارند ، یک سیم مشترک و بازای تعداد دورشان ، دارای سر سیم های خروجی از موتور هستند.

۶- کلید چند حالته (کلید فن)

توسط این کلید به سرعتهای مختلف فن ، فرمان داده می شود. این کلید تا حدودی یادآور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ با خروجیهای متفاوت استفاده نشده است.

کلید چند حالته فن

شكل ۷-۱۸: کلید چند حالته فن

۷- لامپ خبر

توسط این لامپ ، حالت کار کمپرسور مشخص می شود. در اکثر کولرهای گازی لامپ خبر را با کمپرسور در حالت موازی قرار میدهند تا روشن شدن آن ، بیانگر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز ، اتومات ترموستات را نشان دهد. جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوی برق کولر گازی است.

۸- تابلوی برق کولر گازی

در این قسمت معمولاً ولوم ترموستات – کلید چند حالته فن – کلید اصلی دستگاه – لامپ خبر قرار داده می شود. در شکل ۸-۱۸ تابلوی برق کولرگازی ناسیونال نشان داده شده است.

تابلوی برق کولر گازی

شکل ۸-۱۸. تابلوی برق کولر گازی

2 – 18 – نکات مهم در استفاده از کولرگازی این نکات بسیار کلیدی در آموزش نصب کولر گازی هستند.

۱- دو شاخه: سیم رابط و پریز کولر را همواره متناسب با جریان مصرفی دستگاه انتخاب کنید (جریان مصرفی کولر نسبتا زیاد است). دقّت در انتخاب وسایل مذكور فوق العاده ضروری است.

۲- بهتر است جهت حفاظت از دستگاه یک فیوز مستقل در نظر گرفته شود.

3 – از آنجا که بدنه کولر به طور مداوم در دسترس انسان قرار ندارد ، اِرت آن چندان ضروری به نظر نمی رسد با این حال توصیه می شود ، آن را به یکی از روشهای حفاظتی مبحث ۶-۱ مجهز نمایید.

۴- سینی زیر کولر را رنگ آمیزی کنید تا دوام آن افزایش یابد.

۵ – محل نصب کولر را به گونه ای در نظر بگیرید تا از تابش مستقیم نور آفتاب و یا باران مصون باشد.

۶- همواره ترموستات را بر روی دمای مناسب و مورد نیاز قرار دهید تا از مصرف بی رویه برق و یا استهلاک بی مورد کولر جلوگیری شود.

۷- با آغاز فصل گرما و قبل از راه اندازی دستگاه ، شخصاً و یا توسط تعمیرکار مجرب ، اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید و پس از خاک گیری و بررسی مسیر خروجی آب سینی ، دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید.

۸- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اولیه شب استفاده نکنید زیرا در این ساعات ولتاژ کمترین سطح ممکنه را داراست و این مسئله ، کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

3- 18 – مدار الکتریکی کولرهای گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی

شکل 9- 18 : دیاگرام سیم بندی کولر گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

شکل 10 – 18: دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

شکل 11-8 : نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

شکل 12- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای

شکل 13- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای :

[AF – 1800MI , AF – 1800 MS]

[ AF – 1300 MH , AF – 2400 MC … AF- 240 H0MC ]

نقشه سیم بندی کولر گازی

شکل 14- 18 : نقشه سیم بندی کولر گازی

نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

شکل 15 – 18 : نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

شکل 16 – 18 : نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

 

4 – 18 – چگونگی ایجاد سرما توسط کولر گازی این مبحث به صورت کامل در کلاس تعمیرات کولر گازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به طور کلی می توان گفت در عموم وسایل سرماساز همچون کولرگازی – یخچال – فریزر – آب سرد کن … از اصول مشابهی استفاده شده است. در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما می کند و این اصل در کولر گازی به شرح زیر اعمال شده است. با روشن شدن کولر ، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکیده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت ، روانه لوله رفت می سازد.

و بدیهی است دمای گاز به هنگام خروج از کمپرسور زیاد است و این از خصوصیات طبیی گازهاست که هر گاه تحت فشار قرا رگرفته و فشرده شوند ، دمای آنها افزایش می یابد و اگر این فشار از حد معینی تجاوز کند ، گاز به حالت مایع تبدیل خواهد شد.

به وسیله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوایی که به وسیله چرخش پروانه مربوطه ایجاد می شود اندکی از دمای گاز کاسته شده و روانه فیلتر می شود تا رطوبت و یا رسوباتی را که احتمالا از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده اند از آن گرفته شود.

پس از فیلتر و تحت فشار کمپرسور ، گاز وارد لوله مویی شده و از آنجا که سطح مقطع لوله مویی بسیار محدود است ، فشار وارده بر گاز افزایش یافته و آن را به مایع تبدیل می کند. پس از این قسمت گاز وارد لوله های آلومینیومی اواپریتور شده و با استفاده از محیط باز داخل لوله های آن ، اجازه فوران یافته و تولید سرما آغاز می شود.

وزش باد ایجاد شده به توسط پروانه مخصوص اواپریتور ، سرما را از لوله ها گرفته و وارد محیط مورد نظر می سازد و به این ترتیب دمای محیط به تدریج کاهش یافته و این امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتیجه فانوسک شده و در نهایت عمل اتومات صورت گرفته و تولید سرما متوقف می شود. با افزایش دما و انبساط فانوسک ، کلید ترموستات بسته شده و عمل سرماسازی مطابق مطالب گفته شده ، آغاز می شود و پس از مدّتی…

گاز سرماساز (فريون ۲۲) پس از اواپریتور وارد کمپرسور می شود تا مجددا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسیر سرماسازی گردد.

5 – 18 – عیب یابی در کولر گازی

* عيب 1 : با اتصال دو شاخه برق کولر به پریز و بدون آنکه کلید اصلی و یا ترموستات در حالت روشن باشند ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت و رفع عیب: از آنجا که کلید اصلی و یا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عیب ۱ بروز نموده ، قطعاً اتصال کوتاه سیم های رابط یا در دو شاخه و یا در سیم های رابط و یا در اتصالات جعبه تقسیم داخل کولر صورت گرفته است. بنابراین لازم است قطعات مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند و پس از شناسایی محل واقعی عیب ، نسبت به رفع آن اقدام شود.

* عیب ۲: به محض روشن شدن کلید اصلی دستگاه (و یا ترموستات) ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت ۱: اتصالات اشتباه شده است.

رفع عیب: اگر سیم بندی دستگاه را مورد سرویس و تجدید قرار داده اید ، احتمالا در ترکیب مدار اشتباهی صورت گرفته است. یکبار دیگر مدار را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: یکی از سیم ها از محل اتصال خود خارج و با سیم های مجاور برخورد کرده است.

رفع عیب: بدنه کولر را به آرامی از سینی خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسی قرار دهید. اگر سیمی را محل استقرارش جدا شده یافتید ، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید.

علّت 3: یکی از خازنها خراب شده است.

رفع عیب: از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمی که دارای خازن هستند ، فساد و یا از بین رفتن دی الکتریک خازن است. جهت تست و تعویض خازن معیوب مطالب مبحثهای ۶-۱۱-۱ و ۹-۱۱-۱ را مطالعه فرمایید.

علّت ۴: موتور فن و یا موتور کمپرسور سوخته است.

رفع عیب: کلید چند حالته فن را برروی off (خاموش) قرار دهید. اگر عیب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در این وضعیت همچنان فیوز برق منزل را قطع می کند ، مشکل از موتور کمپرسور است.

مطالبه جریان اضافی در کمپرسور علاوه بر آنکه می تواند ناشی از سوختن سیم پیچها باشد ، در مواردی بیانگر عیوب دیگری همچون مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا خرابی رله نیز هست. جهت بررسی و رفع عیب موتور فن و یا کمپرسور مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۳: کولر روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را به وسیله آومتر (قسمت ولتاژ) و یا ولتمتر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عیب به رفع آب بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی کولر به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) ، به محض اتصال رابطهای آومتر  (1×R) به دو شاخه ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد. در غیر این صورت با دو شاخه دچار اشکال شده و یا یکی از سیم های رابط قطع شده است که باید هر یک جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۳: کلید اصلی خراب است.

رفع عیب: برخی از کولرهای گازی علاوه بر ترموستات ، دارای کلید جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه هستند (شکل ۸-۱۸). جهت تست کلید (پس از قطع برق دستگاه) ، یکی از سیم های متصله به پایه کلید را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را  (1×R) به آن متصل کنید. در حالت وصل کلید عقربه منحرف شده و تقریبا برروی صفر می ایستد و در حالت قطع کلید برروی بی نهایت خواهد ایستاد. اگر با قطع و وصل کلید از عقربه آومتر عکس العملی دیده نشود ، تعویض کلید الزامی است. در انتخاب کلید جدید به جریان نامی آن دقت شود تا کلیدی مناسب کولرگازی تهیه گردد.

علّت ۴: یکی از سیم های اصلی مدار قطع شده است.

رفع عیب: اگر فاز و یا نول اصلی مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از این رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه ، به جستجوی سیمی باشید که از محل استقرارش جداشده است. با اتصال سیم مورد نظر به محل مربوطه ، کولر به حالت عادی خود باز می گردد.

* عیب ۴: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت و رفع عیب: مدار الکتریکی کولر نسبت به سایر لوازم خانگی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. با این وجود رفع عیب ۴ کار چندان مشکلی نیست. پس از قطع برق دستگاه ، ارتباط الکتریکی عناصر اصلی مدار از قبیل موتور فن ، کمپرسور ، ترموستات ، لامپ خبر و… را با یکدیگر و مدار قطع کنید. البته این عمل می بایست با دقت و علامت گذاری خاصی صورت گیرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برایتان دشوار نشود. اگر در این حالت اتصال بدنه از بین رفت ، می توانید عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنید.

هرگاه با ورود یکی از اجزا اتصال بدنه دیده شد ، در شناسایی قطعه مورد نظر موفق بوده اید حال می بایست عیب را رفع کنید. البته گاهی از اوقات خود وسیله دارای اتصال بدنه نیست بلکه مشکل از سیم های رابط آنست از این رو می توانید وسیله مورد نظر را به وسیله چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار دهید و اگر پاسخ آزمایش منفی بود (دارای اتصال بدنه نبود) ، سیم های رابط را تعویض کنید.

* عیب ۵: با حرکت ولوم ترموستات ، هیچ عکس العملی از کمپرسور دیده نمی شود اما موتور فن سالم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است.

ترموستات کولر گازی دارای عملکرد مشابه ترموستات یخچال و سایر ماشینهای سرماساز است. تفاوت عملکرد این ترموستات در دمای لازم جهت قطع و وصل آنهاست. به طور اعم می توان ترموستات را به دو قسمت کلید و اتومات تقسیم نمود. عیب ۵ می تواند از ناحیه کلید ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معایب دیگری را ایجاد می کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد.

 

شكل ۱۷-۱۸: ترموستات کولرگازی

کلید ترموستات را به وسیله آومتر  (1×R) مورد آزمایش قرار دهید. ابتدا سیم های متصله به پایه های ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را به آنها ارتباط دهید. در حالت وصل کلید باید عقربه (تقریباً) بر روی صفر و در حالت قطع برروی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت تعویض ترموستات الزامی است.

علّت ۲: سیم های رابط بین ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم های رابط موتور و یا خروج یکی از این سیم ها از محل مربوطه ، برق به موتور نرسیده و در این حالت بروز عیب ۵ کاملاً طبیعی به نظر می رسد. ابتدا برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سینی (شکل ۱۸-۱۸) جدا سازید و تمام اتصالات بين موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازدید قرار دهید. در صورت مشاهده قطع ارتباط سیمی با محل اتصالش به رفع عیب بپردازید تا کولر به شرایط عادی خود باز گردد.

خروج بدنه از سینی کولرگازی

شکل ۱۸-۱۸: خروج بدنه از سینی کولرگازی

علّت ۳: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: جهت تست و بررسی موتور فن مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۶: سرمای کولر بیش از حد است به گونه ای که قسمتهایی از اواپریتور ، برفک زده اما اتومات انجام نمی شود.

علّت ۱: کنتاکتهای ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت به حرکت در آورید. اگر با رسیدن به نقطه خاموش ، کمپرسور متوقف نشد ، کلید ترموستات خراب شده است و باید ترموستات را تعویض کنید.

علّت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل نصب خود خارج شده است.

رفع عیب: در شکل ۶-۱۸ محل نصب لوله بلوی ترموستات دیده می شود. بدیهی است در صورت خروج لوله بلو از این محل ، حساسیت ترموستات نسبت به سرما فوق العاده کاهش یافته و بر اثر افزایش برودت در اواپریتور ، برفک به وجود می آید. با نصب مجدد لوله بلو بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور عیب ۶ رفع خواهد شد.

علّت 3: قسمت اتومات ترموستات گازی خراب شده است.

رفع عیب: همان طور که قبلاً نیز شرح داده شد ، ترموستات گازی دارای دو بخش است. کلید و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول لوله مویی ترموستات ، بدنه فانوسک و یا خود لوله بلو ، گاز داخل ترموستات (معمولا اِتر یا جیوه) از آن خارج شده و دیگر حساسیتی نسبت به افزایش و یا کاهش دما وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی ، ناگزیر به تعویض ترموستات خواهید بود.

* عیب ۷: با وجود برفک برروی اواپریتور ، باد سرد از کولر خارج نمی شود.

علّت ۱: کلید چند حالته فن خراب است.

رفع عیب: نمونه ای از این کلید در شکل ۷-۱۸ دیده می شود. از جمله عللی که منجر به عدم حرکت موتور فن می شود ، خرابی کلید است. جهت تست کلید از آومتر (1×R) استفاده کنید. در حالی که دستگاه از برق جدا شده است ، یکی از رابطهای آومتر را بر روی پایه مشترک و پایه دیگر را برروی خروجی ۱ قرار دهید. اگر با حرکت ولوم ، عقربه منحرف نشد ، خراب بودن کلید قطعی است. آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت ۲: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: اگر برروی ترمینال اصلی موتور ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمی کند سوختن آن قطعی است. برای تجدید سیم پیچی موتور فن می بایست از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.

علّت ۳: پروانه مخصوص اواپریتور ، هرزگرد شده است.

رفع عیب: در این حالت علاوه بر آنکه از کولر باد سرد خارج نمی شود ، صدای ناهنجاری نیز به گوش می رسد. با استقرار مجدد پروانه بر روی محور موتور فن عیب ۷ برطرف خواهد شد.

علّت ۴: تسمه پروانه فن پاره شده است.

رفع عیب: در برخی از کولرهای گازی ، چرخش محور موتور فن به وسیله پولی و تسمه به پروانه اواپریتور منتقل می شود که در صورت پاره شدن تسمه ، باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ایجاد برفک برروی اواپریتور کاملا طبیعی خواهد بود. با تعویض تسمه پاره شده ، مجدداً از کولر هوای سرد خارج می شود.

علّت ۵: مسیر ورود هوا به داخل کولر مسدود است.

رفع عیب: در نصب کولر می بایست نهایت دقت به کار گرفته شود تا مسیرهای ورودی هوا مسدود نشود. در شکل ۱۹-۱۸ مسیرهای ورود و خروج هوا در کولر ناسیونال قابل رؤیت است (در دفترچه راهنمای کولرهای گازی به ذکر این نکته توجه شده است).

مسیرهای ورود و خروج هوا

شکل ۱۹-۱۸: مسیرهای ورود و خروج هوا

* عیب ۸: هوای خارج شده از کولر ، کاملاً گرم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است و کمپرسور روشن نمی شود.

رفع عیب: ترموستات را پیرو مطالبی که در عیب ۵ ذکر شده مورد آزمایش و رفع عیب قرار دهید.

علّت ۲: سیم رابط بین ترموستات و کمپرسور قطع شده است.

رفع عیب: به رفع عیب علّت ۲ از عیب ۵ رجوع نمایید.

علّت ۳: اورلود خراب است.

رفع عیب: در اکثر کولرهای گازی ، اورلود را در داخل کمپرسور و بر روی کلافها مستقر می کنند و این مسئله در مواردی همچون عیب ۸ ، هزینه تعمیر را به مراتب افزایش می دهد زیرا جهت تعمیر و یا تعویض اورلود ، شکافتن پوسته کمپرسور الزامی است.

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسورهای یخچال در دسترس باشد کافی است آن را با نوع مشابه ای که دارای همان اعداد و ارقام یا به عبارتی همان مشخصات نامی باشد ، تعویض کنید.

علّت ۴: رله استارت معیوب است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم پیچ رله استارت ، فاز اصلی موتور (کمپرسور) قطع می شود و در این حالت بروز عیب ۸ کاملاً طبیعی است. جهت تست رله استارت به توضیحات پیرامون همین بحث در فصل یخچالهای خانگی رجوع نمایید.

علّت ۵: گاز کولر تخلیه شده است.

رفع عیب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادی که خارج می شود گرم است و لوله های اواپریتور نیز سرد نشده اند ، تخلیه و یا نشت گاز کولر قطعی است. باید کولر را ابتدا به طور کامل تخلیه و پس از پیدا کردن محل نشت و ترمیم آن ، در دستگاه گاز فریون ۲۲ را تزریق کنید که این عملیات نیاز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتیجه بهتر می توانید از تعمیرکار مجرب کمک بجویید.

* عیب ۹: قبل از آنکه کمپرسور استارت نماید ، با شنیدن صدایی متوقف می شود.

علّت ۱: برق ضعیف است.

رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر ، برق را اندازه بگیرید و اگر مقدار ولتاژ بیش از حدّ کم است ، به منظور آنکه کولر و سایر مصرف کننده های منزل در اثر کاهش ولتاژ آسیب نبینند ، از ترانس افزاینده ولتاژ استفاده کنید. در غیر این صورت در ساعات اولیه شب کولر را روشن نکنید.

علّت ۲: مسیر گردش گاز مسدود است.

رفع عیب: در صورت انسداد مسیر گردش گاز که می تواند در اثر برخورد لوله های رابط با جسمی سخت و یا مسدودشدن درایر و … رخ دهد ، کمپرس گاز و به حرکت در آوردن آن در مسیر دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله علائم انسداد مسیر گردش گاز این است که قسمتی از اواپریتور سرد و سایر قسمت ها گرم می مانند و در مجموع از کولر هوای سرد و خنک خارج نمی شود. در صورت حصول اطمینان از مسدود بودن مسیر ، لازم است جهت رفع عیب از یک تعمیر کار مجرب در تخلیه و شارژ گاز کمک بگیرید.

علّت ۳: رله استارت خراب است.

رفع عیب: در صورت خراب بودن رله ، سیم پیچ کمکی وارد مدار نمی شود و به همین دلیل سیم پیچ اصلی بیش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جریان اضافی که در این حالت توسط کمپرسور کشیده می شود ، اورلود را تحریک و موجب قطع مدار خواهد شد.

جهت تست اورلود ، مداری مانند مدار شکل ۳۰-۱۵ بسازید و پس از بستن کلید ، برای یک لحظه شستی را فشار داده ، رها کنید. اگر کمپرسور با شرایط عادی خود شروع به کار کرد ، باید رله را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

علّت ۴: اورلود خراب است.

رفع عیب: همان طور که قبلا اشاره شد ، وظیفه اورلود کنترل جریان کششی موتور است. در بعضی موارد دیده شده که اورلودها حتی به جریان نامی موتور حساسیت بی مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور می شوند. می توانید در مدار شکل ۳۰-۱۵ یک آمپر متر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنید. حال اگر پس از راه اندازی کمپرسور ، جریان کششی در حدّ جریان نامی است ، پس اورلود باید تعویض شود و اگر جریان بالاست ، اورلود سالم است و باید موتور تجدید سیم پیچی شود که این عمل نیازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجدید سیم پیچی و شارژ گاز است که علاوه بر تخصص فراوان به هزینه قابل توجهی نیز نیاز دارد.

علّت ۵: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: در توضیحات رفع عیب علّت ۴ به این مورد پرداخته شده است.

علّت 6 : خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب: اکثر موتورهای به کار رفته در کمپرسور کولرهای گازی از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی هستند. بدیهی است که بروز عیب در خازن ، استارت کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. جهت تست و تشخیص عیب خازن ، همچنین تعویض آن مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه کنید.

* عیب ۱۰: موتور فن صدای هوم داده امّا حرکت نمی کند.

علّت ۱: شافت موتور گریپاژ و یا درگیر است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت در سطح متحرک برروی یکدیگر گفته می شود. در مورد موتورهای الکتریکی این پدیده به واسطه خرابی یاتاقانها (بلبرینگها) و یا فرسایش بیش از حد بوشها اتفاق می افتد و با تعویض قطعات مذكور ، عیب به طور کامل برطرف می شود.

در بعضی موارد دیده شده که به واسطه درگیری یکی از پروانه های متصل به شافت موتور فن با دیگر اجزاء کولر گازی ، حرکت روتور فن با مشکل مواجه می شود که در این صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل ، کولر به شرایط عادی خود باز می گردد.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب است. رفع عیب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهای آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عیبی در ساختمان و عملکرد آن ، استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد. جهت تست و رفع عیب از خازن ، مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه نمایید.

علّت ۳: موتور نیم سوز است.| رفع عیب: نیم سوز شدن موتور به پدیده اتصال حلقه و اتصال کلاف در یک موتور آسنکرون گفته می شود که البته این عیب می تواند به واسطه پیدایش علل دیگری ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه های فن با بدنه درگیر می شوند و موتور جهت استارت به قدرت بیشتری نیاز پیدا میکند و این امر با کشیدن جریان اضافی و در نتیجه آسیب دیدن سیم پیچها همراه می شود. بنابراین حتی پس از رفع درگیری محور موتور با اجزاء دیگر کولر ، موتور فن قدرت استارت را ندارد. در چنین مواردی ناگزیر به تجدید سیم پیچی موتور خواهید بود.

* عیب ۱۱: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: کولر در وضعیت تراز قرار نگرفته است. رفع عیب: با تراز شدن موقعیت کولر ، قسمت اعظم صدای آن از میان خواهد رفت.

علّت ۲: لاستیکهای لرزه گیر موتور فن و یا کمپرسور خراب شده اند. رفع عیب: در صورت خراب شدن این لاستیکها ، صدای کار موتور فن و یا کمپرسور به شدت افزایش خواهد یافت. از این رو تعویض آنها (در صورت خراب شدنشان بسیار ضروری است.

علّت ۳: برخی از قطعات کولر مانند تسمه های نگهدارنده موتور ، کانال مخصوص هواکش و یا… شل شده اند. رفع عیب: کلیه اتصالات را مورد بازدید قرار دهید و در صورت مشاهده پیچها و یا اتصالات شل شده به رفع عیب بپردازید.

علّت ۴: یکی از پروانه ها با شینی در گیر است. رفع عیب: مانع درگیری بین پروانه و شیئی مورد نظر شوید تا صدای کار کولر کاهش یابد.

علّت ۵: اتصالات کمپرسور و یا موتور فن به بدنه ضعیف شده است.

رفع عیب: در اغلب کولرها ، این اتصالات به توسط پیچ و مهره انجام شده. در صورت شل شدن این اتصالات ، آنها را مجدداً محکم کنید.