موتور سانترال یا موتور وسط یا موتور مرکزی

همه این ها، اسامی این نوع موتور هستند، که اولین برای کرکره های برقی بود.

موتور سانترال

از آنجا که جایگاه نصب موتور ها همیشه در وسط شفت، یعنی دقیقا بین دو کاسه فنر است به ان موتور وسط یا موتور سانترال می گویند

 نحوه نصب

توان این موتورها بر حسب نیوتن متر محاسبه می شود.نیتون متر یکای اندازه گیری گشتاور در سامانه استاندارد بین المللی، یکاهاست.یک نیوتن متر بزرگی گشتاوری است که از نیروی به بزرگی یک نیوتن که به صورت عمود، بر یک بازوی گشتاور یک متری، وارد شده است.

به عنوان مثال باز کردن یک پیچ به دو عامل بستگی دارد:

        1. اندازه طول آچار تا پیچ
        1. نیروی وارد شده بر آچار

یعنی اگر بخواهیم یک پیچ را باز کنیم یا باید آچار بزرگتری داشته باشیم یا زور بیشتری بزنیم تا پیچ باز شود. پس نتیجه می گیریم که 1 کیلو گرم نیرو متر = 9/80665 نیوتن متر. البته شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که هر نیوتن متر چند کیلو گرم است؟ همان طور که در مثال بالا دیدید نیوتن واحد نیرو استدر حالی که کیلو گرم واحد جرم است و نمی توان این دو را با هم تبدیل کرد و برای به دست آوردن باید از رابطه ها بهره برد. ولی اگر بخواهیم به یک جواب قطعی برسیم میتوان گفت هر 9/8 نیوتن = 1 کیلو گرم نیرو. یا هر 1 نیوتن بر متر مربع = 102/. کیلو گرم بر متر مربع.

البه این را بدانید که واحد N.M(نیوتن متر) که برای مشخصات موتورهای کرکره آورده می شود تنها قدرت موتو است، نه قدرت گیربگس، یعنی وقتی شما یک موتور با توان 100 نیوتن خریداری می کنید، توانای قدرت موتور بدون در نظر گرفتن گیربکس 10/2 کیلو گرم می باشد. که این نیرو را به گیربکس انتقال پیدا می کند و گیربکس این نیرو را 10 برابر تقویت می کند به نحوی که می توان گفت با یک موتور 100 نیوتنی می توانید کرکره ای با وزن 102 کیلوگرم را جابجا کنید.

نکته: موضوعی را که در مورد موتورها باید بدانید سرعت حرکت موتور است که با r.m نشان داده می شود به معنای دور در دقیقه هر چه بالاتر باشد سرعت باز و بسته کردن کرکره بیشتر خواهد شد.

اما در کرکره های سنتی که از نیروی فنر استفاده می شود اگر خواستیم که آنها را برقی کنی، وزن کرکره و نیرو فنرها را محاسبه می کردیم و هر چی باقی می ماند توان موتور بود. به عنوان مثال کرکره سنتی با وزن 100 کیلوگرم با وجود 2 عدد فنر با قدرت 25 کیلوگرمدر مجموع 50 کیلوگرم، نیاز به یک موتور با قدرت جابجای 50 کیلوگرم را دارد که برای این کار می توانیم از موتور 50 – 60 نیوتنی استفاده کنیم.

ولتاژ کار موتور های سانترال 220V می باشد. این موتور ها با برق شهری کار می کنندکه البته می توان آنها را با برق DC هم روشن کرد. همان طور که می دانید تمام موتورهایی که با برق AC (برق شهری) کار می کنند با برق DC نیز کار می کنند. اما تمام موتور های که برق DC کار می کنند نمی توانند با برق AC کار کنند البته این نکته شامل موتور های تک فاز می شود که تمام موتورهای سانترال که در بازار موجود است کلا تک فاز هستند.

آموزش های مرتبط