نحوه تعمیرات توستر

توستر چیست؟

از توستر به منظور گرم نمودن نان قبل از صرف مواد غذایی مختلف مانند ساندویچ و … استفاده می شود. البته کاربرد این وسیله برقی چندان متداول نیست و اغلب در اغذیه فروشی ها، رستوران ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.
حرارت در توستر به وسیله عبور جریان الکتریکی از مقاومت های سیمی تخت (از جنس کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم) ایجاد می شود. جهت دستیابی به حرارت یکنواخت در توستر دو تدبیر همزمان به کار رفته است:

اولاً به جای سيم المنت مفتولی از سیم المنت تخت استفاده شده دومأ تمرکز المنت ها در لایه های بالایی توستر به مراتب کمتر از لایه های پایینی است. زیرا حرکت حرارت همواره به طرف بالاست و اگر مقدار المنت به کار رفته در سطح فوقانی توستر درست به اندازه مقدار المنت در لایه های تحتانی باشد، حرارت المنت های بالایی به اضافه گرمایی که از المنت های پایینی به سطح بالای توستر می رسد، نان را می سوزاند (البته منظور، آن قسمت از نان است که در قسمت بالای توستر قرار می گیرد). از این رو در بالای دستگاه، تمركز المنت های تخت کاهش یافته است. المنت های تخت در توستر به دور صفحات میکا پیچیده شده تا از بدنه به طور کامل عایق شوند
(شکل ۱۱-۱)

نحوه تعمیرات توستر
شکل ۱۱-۱: المنت های تخت پیچیده شده دور صفحات میکا

۱1 – ۱ نان در توستر چگونه داغ می شود؟

ابتدا دوشاخه دستگاه به برق متصل شده و سپس نان درون زبانه های مخصوص قرار می گیرد و اهرم را به طرف پایین فشار میدهیم.
با این حرکت اولأ نان به طرف پایین حرکت کرده و با درگیر شدن اهرم با یک زبانه مخصوص در همان حالت استقرار می یابد. دوماً به حرکت سیلندر به طرف پایین، چند فنر فشرده شده و نیروی لازم جهت بازگرداندن نان به بیرون از دستگاه فراهم می آید. ثالثاً رسیدن سیلندر به انتهای مسیر حرکت خود، موجب بسته شدن کنتاکت های ترموستات می شود و به این طریق جریان در المنت های تخت جاری و موجب ایجاد حرارت می شود و عمل داغ نمودن تان آغاز خواهد شد.
ترموستات یک کلید اتومات حرارتی است که از آن به منظور کنترل حرارت تولید شده در المنت ها استفاده می شود. جهت اطلاع از چگونگی عملکرد و خود کلید اتومات حرارتی به مبحث سماور برقی رجوع فرمایید.
معمولا ترموستات در توستر قابل تنظیم است و با حرکت ولوم می توان به حرارت مورد نیاز دست یافت. حرارت المنت، نوار ترموستات را خمیده کرده و موجب خواهد شد تا بازوی فشاردهنده ی اتصال رله مغناطیسی، قدری در جهت فلش حرکت کند (شکل ۱۱-۲)

اجزاء توستر
شکل ۱۱-۲: اجزاء توستر

با افزایش دما در توستر، بازوی فشاردهنده، به اهرم کلید مخصوص رله فشار آورده و کنتاکت ها را به یکدیگر متصل می سازد. با برقدار شدن رله مغناطیسی، زبانه ای که سیلندر را در پایین مستقر نموده، جذب می شود و با آزاد شدن سیلندر، نیروی فنرهای متراکم، آن را به طرف بیرون از توستر هدایت می کند. با حرکت سیلندر به طرف بالا، ترموستات کاملاً باز شده و ارتباط الکتریکی اجزاء مدار نیز قطع می شود.

11-2 نکات مهم در استفاده از توستر

1- خرده های تان را به طور مداوم از توستر خارج کنید.
۲- از توستر جهت داغ نمودن مقدار زیاد نان در یک مرحله کاری استفاده نکنید.
۳- هر نوع اتصال بدنه در توستر را جدی تلقی نمایید و به جستجو و رفع عیب بپردازید.
۴- در صورت سقوط توستر، قبل از اتصال به برق، صحت قطعات آن را بررسی کنید.
۵- در صورت زخمی بودن سیم رابط دستگاه، سریعا آن را تعویض نمایید.

11-3 عیب یابی در توستر

عیب ۱: توستر روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: وسیله برقی دیگری را در پریز موردنظر مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عملکرد صحیح دستگاه مشکل از پریز نیست، در غیر این صورت عیب را در پریز بررسی و رفع نمایید.
همچنین در صورت دسترسی به ولتمتر و یا آومتر (قسمت ولتاژ آومتر)، می توانید ولتاژ پریز را اندازه بگیرید. در صورت سالم بودن پریز، عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان میدهد. در غیر این صورت رفع عیب از پریز الزامی است.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خراب است.
رفع عیب: در صورت مشاهده لهیدگی در سیم رابط، بی شک مشکل از آن است و باید سیم تعویض شود. اگر در سیم رابط لهیدگی وجود ندارد بهتر است دستگاه را از برق جدا نموده و سپس ورودی های داخل آن را به یکدیگر متصل و رابط های اهم متر را به دو شاخه وصل کنید ( Rx1)..
در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه سریع منحرف می شود. در غیر این صورت باید ابتدا دوشاخه بررسی و سپس آن را تعویض کنید. اگر مشکل حل نشد و برق همچنان به مصرف کننده نمی رسد، سیم رابط را نیز تعویض نمایید. در هنگام تهیه دوشاخه و سیم رابط به جریان مصرفی توستر توجه شود (مبحث ۱-۷)
علت 3: ترموستات خراب است.
رفع عیب: در پوش تحتانی توستر را به آرامی باز کنید و ترموستات را از محل استقرارش خارج ساخته و پس از قطع ارتباط هادی ها با ترموستات، رابط های آومتر (R * 1)را به آن متصل سازید. با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، عقربه آومتر منحرف شده و در حدود صفر می ایستد و با حرکت ولوم در جهت عکس، عقربه به منطقه بی نهایت بازمی گردد. در غیر این صورت ترموستات خراب است و باید تنظیم و یا تعویض شود.
علت ۴: فیوز محافظ دستگاه سوخته است.
رفع عیب: در بعضی از توسترها، به منظور حفاظت دستگاه از فیوز شیشه ای متناسب با جریان کششی آن بهره می برند. در صورت سوختن فیوز، شیشه آن کاملا سیاه می شود. البته می توان صحّت فیوز را توسط آومتر
(R * 1) نیز بررسی نمود. سیم های رابط یا حداقل یکی از سیم های متصله به فیوز را از آن جدا ساخته و سپس رابط های آومتر را به دو پایه فیوز متصل سازید. در صورت سالم بودن فیوز، عقربه منحرف شده و صفر را نشان میدهد. در غیر این صورت باید فیوز با مشابه خودش تعویض شود (جریان الکتریکی نوشته شده بر روی فیوز جدید، برابر جریان کاری فیوز معیوب باشد).
علت ۵: المنت ها قطع شده اند.
رفع عیب: معمولا توستر از چند مدار ساده که نهایتا به صورت موازی به یکدیگر متصل می شوند تشکیل شده است. قطع همزمان همه المنت ها قدری محال به نظر می رسد مگر آن که بر روی توستر آب ریخته شده و یا توستر از محلی سقوط کند. در این صورت لازم است مدار توستر به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
علت ۶: مدار توستر در داخل دستگاه قطع است.
رفع عیب: عدم کارکرد دستگاه می تواند به واسطه جدا شدن یکی از سیم های اصلی مدار از محل اتصال خود باشد. از این رو پس از باز شدن دستگاه از استقرار همه سیم ها در محل اصلی خود اطمینان حاصل کنید.

* برای آموزش های بیشتر و آموزش تعمیرات لوازم خانگی به صورت عملی در کارگاه های آموزشی با ما همراه شوید.
عیب ۲: به محض روشن کردن توستر، فیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: سیم های اصلی از جای خود خارج شده اند.
رفع عیب: در صورت وارد آمدن ضربه به توستر و یا سقوط آن، یکی از سیم های اصلی از محل استقرار خود خارج شده و به سیم های دیگر برخورد خواهد نمود که در صورت اتصال مجدد سیم به محل استقرارش، این عیب برطرف می شود.
علت ۲: عایق سیم ها سوخته اند.
رفع عیب: در توستر، همه هادی ها از دورن عایق های نسوز (مبحث سماور برقی) عبور داده شده اند ولیکن بر اثر کار مداوم، به تدریج این عایق ها از میان رفته و عایق خود سیم ها نیز می سوزند. در نتیجه زمانی فرا خواهد رسید که در اثر برخورد هادی های بدون عایق به یکدیگر، اتصال کوتاه رخ دهد. هادی ها را به همراه عایق های نسوز تعویض نمایید.

عیب ۳: پس از داغ شدن نان، سیلندر به طرف بالا نمی آید.
علت : قسمت مکانیکی دستگاه معیوب است.
رفع عیب: دستگاه را از برق خارج ساخته و سپس قسمت تحتانی آن را باز کنید. سیلندر را با دست فشار دهید تا در زبانه مخصوص مستقر شود. حال زبانه را با دست بکشید.
در این حالت باید انرژی فنرها، سیلندر را به طرف بالا برگرداند. در غیر این صورت قطعات مکانیکی را بررسی کنید تا مشکل، مشخص و برطرف شود.
علت ۲: سیم پیچ رله ی مغناطیسی سوخته است.
رفع عیب: پس از باز کردن درپوش دستگاه، سیلندر را به پایین فشار دهید تا در میان زبانه مستقر شود. حال توسط سیم رابط، مستقیما ۲۲۰ ولت را به سیم پیچ رله متصل نمایید. اگر رله سالم باشد بلافاصله زبانه مخصوص جذب شده و سیلندر به بالا بازگردانده می شود در غیر این صورت باید رله مغناطیسی تجدید سیم پیچی شود.

عيب ۴: از توستر خروج دود دیده می شود.
علت ۱: سینی زیر توستر پر از خرده نان است.
رفع عیب: سینی را از توستر خارج نموده و نان های خرد شده را تخلیه کنید تا عیب برطرف گردد.
علت ۲: تکه ای از نان به صفحه المنت چسبیده است.
رفع عیب: صفحات المنت را از وجود خرده نان تمیز نمایید تا عیب برطرف شود.

عیب ۵: از توستر بوی سوخت لاستیک به مشام می رسد.
علت: وارنیش ها از بین رفته اند.
رفع عیب: به واسطه دمای زیاد محیط توستر، همه هادی ها مجهز به وارنیش (عایق محافظ نسوز) هستند. با این وجود پس از مدتی وارنیش ها به تدریج مقاومت خود را در برابر حرارت از دست داده و از بین می روند. در این زمان عایق سیم ها شروع به سوختن می کند که اگر به موقع نسبت به تعویض وارنیش ها اقدام نشود، احتمال وقوع اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه بسیار زیاد است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

5/5 - (2 امتیاز)
نویسنده مطلب
سهراب بهرامی
سهراب بهرامی

سهراب بهرامی هستم. به مدت یازده سال با شرکت ها و نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی برندهای مختلف همکاری داشته ام. در این سایت مطالب مرتبط با تعمیر انواع لوازم خانگی از جمله یخچال ، ظرفشویی ، لباسشویی ، مارکروفر و دیگر وسایل خرد و بزرگ را به اشتراک می گذارم

4 پاسخ به “نحوه تعمیرات توستر”

  1. سلام و خسته نباشید.متاسفانه درب توستر تکنو تار بسته نمیشه.دلیل بسته نشدن چیست؟

  2. با سلام اسم المنت صفحه ای توستر چسه به چه نامی میشناسند. من هرچی گشتم پیدا نکردم یا یکجا میفروشن کل کوره را یا خود دستگاهو اسم المنت کاغذی په هست با تشکر

  3. سلام خسته نباشید
    من با توستر کیک درست کردم اومدم کیک از توستر در بیارم دستکش گیر کرد به المنت بالا
    دوباره المنت بالا روشن کردم ازش دود بلند میشه میشه راهنمایی کنید

  4. سلام وقت بخیر
    توستر من المنت هاش هم زمان روشن نمیشه یعنی یا باید بالا روشن باشه یا پایین و احساس میکنم گرمای سابق و دیگه نداره تعمیرم بردم دوباره همین جور بهم تحویل دادن اینم بگم پنل دار نیس ساده س ممنون میشم راهنماییم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه فن آموزان فیدار می‌باشد. (طرف قرارداد با خانه کارگر)
بستن X
تماس با فن آموزان تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا بله
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنین
صفحه رسمی فن آموزان در اینستاگرام کانال رسمی فن آموزان در تلگرام کانال رسمی فن آموزان در یوتیوب کانال رسمی فن آموزان در آپارات