انواع تابلو برق های صنعتی

انواع تابلو برق های صنعتی

تابلو های برق صنعتی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر به جز اصلی صنعت و ساختمان تبدیل شده اند. در گذشته این تابلو ها با قطعات صرفا مکانیکی ساخته می شدند اما امروزه در کنار استفاده از این قطعات، استفاده از PLC و Inverter نیز متداول شده است. در این مقاله با تابلو های برق آشنا می شویم.

تقسیم بندی تابلو برق از نظر ولتاژ

به سه سطح LV  MV   HV تقسیم می شوند که به ترتیب بیان گر ولتاژ بالا ، ولتاژ متوسط و ولتاژ ضعیف می باشد. در این مقاله اکثر تمرکز ما بر روی LV می باشد

  تابلو برق HV

تابلو برق MV

تابلو برق   LV

تقسیم بندی تابلو برق از نظر عملکرد تابلو:

1-تابلو های قابل برنامه ریزی: در این تابلو ها از LOGO یا PLC به صورت متداول استفاده می شود و برای مقاصد پیشرفته و بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تابلو با PLC

2-تابلو های کنترل موتور یا کنترل روشنایی: در این تابلو ها به صورت متداول از مدارات متداول کنتاکتوری استفاده می شود.

تابلو کنترل دور موتور

3-تابلو های خازنی : در این تابلو ها از خازن برای اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود.

تابلو خازنی

تقسیم بندی تابلو برق از نظر مکان نصب:

از این نظر تابلو ها به دو دسته نصب در داخل(محیط سر بسته) یا Indoor و نصب در خارج(محیط سر باز) یا Outdoor تقسیم می شوند.

تابلو برق نصب در محیط سر بسته

تابلو برق نصب در محیط سر باز

تقسیم بندی تابلو برق از نظر موقعیت نصب:

معمولا تابلو ها یا ایستاده بر روی زمین هستند که به آنها self standing می‌گویند یا به صورت نصب داخل دیوار یا روی دیوار که به آنها wall mounted می‌گویند.

تابلو self standing

تابلو wall mounted

آموزش های مرتبط :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان