کدهای برنامه ریزی سانترال

کد های دستوری سانترال
چکیده مطلب :

در این مطلب تمام کدهای دستوری و برنامه ریزی برای تنظیم سانترال کم ظرفیت پاناسونیک مدل TES824 و TEM824 را آورده ایم که میتوانید مشاهده نمایید.

برای تنظیم سانترال کم ظرفیت پاناسونیک مدل TES824 و TEM824  ابتدا گوشی تلفن 7730 را به JACK01  وصل کنید و سپس دکمه PROGRAM و * و # را فشار دهید در این مرحله با استفاده از مدهای زیر سانترال را برنامه ریزی کنید و در آخر برای ذخیر از دکمه STOR استفاده کنید.

کدهای برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت پاناسونیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 000= تنظیم تاریخ و ساعت

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 001= ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 002= رمز عبور سیستم (PASSWORD)

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 003= تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 004= تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسولDSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 005= (انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS(فقط با فشار دادن یک دکمه

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 006= نحوه تغییر سرویس شیفت Day / Night / Lunch

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 007= زمان سرویس شیفت Day / Night / Lunch

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 008= تعیین و واگذاری اپراتور

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 009= تعیین و واگذاری شماره داخلی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 010= انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفن ها

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 011= واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 012= تغییر کدهای ویژه سیستم

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 100= فعال کردن گروه جستجو

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 101= نوع جستجو

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 102= تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 103= اضافه کردن سیگنال های تون(DTMF)

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 104= چگونگی هلد کردن و انتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 105= صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 106= وجود یا عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 107= فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنال های تون برای تست کردن سیگنال های تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 108= فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 109= چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 110= تنظیم چگونگی کارکرد دکمه FLASH

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 111= انتخاب موزیک هلد – داخلی یا خارجی یا تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 112= تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 113= انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 114= انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 115= انتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 116= انتخاب الگوی برنامه کنفرانس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 117= وجود یا عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنک خوردن داخلی دیگر

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 118= محدودیت در ارسال سیگنلا های پالس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 119= تکرار آخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 120= تغییر فرکانس زنگ برای تلفن های معمولی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره 121= انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری

کد برنامه ریزی سانترال شماره122= فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره 123= نصب شکست سیگنال پالس

کد برنامه ریزی سانترال شماره 124= انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی

کد برنامه ریزی سانترال شماره 126= تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی،فقط با فشار دادن دکمه DSSمربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS  و یا بر روی تلفن

کد برنامه ریزی سانترال شماره 127= فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی

کد برنامه ریزی سانترال شماره 200= تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره 201= تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره 202= تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره 203= تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”

کد برنامه ریزی سانترال شماره 204= تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره 205= تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری

کد برنامه ریزی سانترال شماره 206= زمان شروع شماره گیری

کد برنامه ریزی سانترال شماره 207= انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی

برنامه 208= حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306

کد برنامه ریزی سانترال شماره 210= تنظیم زمان سیگنال های تون

کد برنامه ریزی سانترال شماره 211= تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه

کد برنامه ریزی سانترال شماره 212= تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

کد برنامه ریزی سانترال شماره 213= تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنال های زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات

کد برنامه ریزی سانترال شماره 301= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی

کد برنامه ریزی سانترال شماره 302 الی 305= محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 2 الی 5 محدود شوند(صفر و دو صفربند)

کد برنامه ریزی سانترال شماره 306= محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی

کد برنامه ریزی سانترال شماره 309= واگذاری شماره تلفن های اضطراری

کد برنامه ریزی سانترال شماره 310= کدهای اعتباری

کد برنامه ریزی سانترال شماره 311= برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن

کد برنامه ریزی سانترال شماره 312= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره 400= وصل کردن خط شهری به سیستم

کد برنامه ریزی سانترال شماره 401= تعیین سیستم شماره گیری

کد برنامه ریزی سانترال شماره شماره402= تنظیم سرعت سیگنال های پالس

کد برنامه ریزی سانترال شماره ه403= واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ه404= تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

کد برنامه ریزی سانترال شماره 405 الی 407= تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های Day / Night / Lunch

کد برنامه ریزی سانترال شماره 408 الی 410= تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های Day / Night / Lunch

کد برنامه ریزی سانترال شماره 411 الی 413= تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره414 الی 416= تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای Day / Night / Lunch

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 417= تنظیم زمان مکث

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 418= تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره419= تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 420= تعیین حداقل زمان سیگنال CPC

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 421= تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 422= تعیین زمان قطع خط شهری

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 423= تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 500= فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 501= ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 502= انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 503= وصل کردن فکس

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 504= تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 505= تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 506= تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 507= تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 508= تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 509= تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 510= تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 511= تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 512= ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 513= سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 514= شناسای تون (صدا) مخصوص فکس

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 515= تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 516= تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 517= تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 518= انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 519= تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 520= تعیین گروه UCD

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 521= تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 522= تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 523= تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده

برنامه شماره 524= تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 525= تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 526= تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آن داخلی تغییر مسیر داده باشد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره 600= گروه بندی داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 601 الی 603 = تعیین کلاس کار در شیفت های Day / Night / Lunch

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 604= تعیین نام برای داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 605= تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 606= انتقال مکالمه به یک خط شهری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 607= فرستادن مکالمه به یک خط شهری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 608= امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن)

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 609= امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 610= وصل کردن تلفن پارالل

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 611=اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 612= فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 613= فعال کردن برنامه تایمر برای داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 614= تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 615= انتخاب زبان نوشتاری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره 700 الی 702 =واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفت های Day / Night /Lunch

کدهای سانترال شماره 303 الی 705= واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای Day / Night /Lunch

کدهای سانترال شماره 706= انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در

کدهای سانترال شماره 707= انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم

کدهای سانترال شماره 708= مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده

کدهای سانترال شماره 709= تنظیم مدت زمان باز بودن در

کدهای سانترال شماره 800= ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)

کدهای سانترال شماره 801= تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه

کدهای سانترال شماره 802= انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود (مکالمت ورودی – مکالمت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)

کدهای سانترال شماره 803= چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه 001 و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن

کدهای سانترال شماره 804= انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود

کدهای سانترال شماره 805= انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند

کدهای سانترال شماره 806 = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه

کدهای سانترال شماره 900= تنظیمات آیدی کالر

کدهای سانترال شماره 910= تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده

کدهای سانترال 998= ورژن ROM دستگاه

کدهای سانترال 999= پاک کردن اطلاعات سیستم (برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

آموزش نصب سانترال

اگر به مباحث شبکه و سانترال علاقه مند هستید میتوانید در دوره آموزش سانترال کم ظرفیت و پرظرفیت که به صورت صفر تا صد و کاملاً عملی و تخصصی در آموزشگاه فن آموزان برگزار میشود شرکت کرده و مدرک فنی حرفه ای آن را دریافت کنید. جهت مشاهده جزئیات و شرایط این دوره روی تصویر بالا کلیک کنید و یا با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

تماس با فن آموزان

5/5 - (1 امتیاز)
نویسنده مطلب
سیامک رشوند
سیامک رشوند

سیامک رشوند هستم فعال در حوزه نصب و تعمیر سیستم های حفاظتی و امنیتی مجتمع های مسکونی ، تجاری ،اداری و .... در این سایت در مورد نصب دوربین ها ، دزدگیرهای اماکن و منازل ، نصب اعلام حریق های متعارف و آدرس پذیر، نصب سانترال و کرکره برقی و حوزه های مرتبط دیگر مطلب می نویسم.

یک پاسخ به “کدهای برنامه ریزی سانترال”

  1. سلام در کد 604 وقتی میخواهیم اسمی بنویسیم برای یک داخلی مثل کلمه محمدی mohamadi وقتی m را میزنیم بعدش o را میزنیم مجددا m تغییر میکند و نمیشه o را ثبت کرد.راهکار چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه فن آموزان فیدار می‌باشد. (طرف قرارداد با خانه کارگر)
بستن X
تماس با فن آموزان تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا بله