مگنت و باطری در سیستم دزد گیر اماکن

باطری اضطراری

باطری های اضطراری، که ترجیحا در داخل دستگاه مرکزی قرار می گیرند، استفاده می شود. این باطری ها از نوع خشک هستند و نیاز به نگهداری ندارند، ولی باید جهت اطمینان بیشتر هر دو سال یک بار تعویض شوند. باطری به برد الکترونیکی دستگاه مرکزی اتصال می یابد و در مواقع وجود برق، ابتدا شارژ سپسی آماده نگه داشته می شود. با توجه به تعداد چشمی ها وآژیرهای متصل به دستگاه باید از باطری  با ظرفیت مناسب استفاده شود. برای مثال یک باطری آمپر ساعات حدود ۶ ساعت یک چشمی را تغذیه کند.

برای مثال باطری 6آمپر ساعت می تواند تا ۴ عدد چشمی را به همراه تلفن کننده و یک آژیر بیرونی و داخلی تا ۲۴ ساعت تغذیه کند.

باطری اضطراری

ریموت کنترل ریموت کنترل وظیفه روشن یا خاموش کردن سیستم مرکزی از راه دور را بر عهده دارد. ریموت کنترل یک فرستنده رادیویی است که با فشار دادن دگمه های آن فرمان های لازم به دستگاه مرکزی ارسال می گردد. برد مفید این ریموت ها با هم متفاوت است و به نیروی باطری و موانع پیش رو، مانند دیوار یا شیشه و غیرآن ها بستگی دارد، ولی به طور معمول برد آنها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است. این فرستندهها دارای باطری  داخلی هستند با خالی شدن تدریجی این باطری ها معمولاً برد مؤثر آنها نیز کم می شود. ریموتها معمولاً به دگمه فعال کردن دستگاه و دگمه غیر فعال کردن دستگاه و دگمه های اضافه برای کارهای متفرقه دیگری مجهزند و این موارد که در کاتالوگ دستگاه درج می شود.

مگنت در

مگنت در دارای دو قسمت است . قسمت اول دارای میکرو سوییچی است که با نزدیک شدن قسمت ها به هم به آن که یک قطعه آهنرباست، به حالت بسته در می آید و با دور شدن آهن ربا باز می شود. قسمت آهن رباروی لنگهٔ متحرک دار و قسمت میکروسویچ دار روی چارچوب ثابت در نصب می شود. بنابراین وقتی در بسته است کنتاکت میکرو سویج بسته است و در صورت باز شدن دار این کنتاکت باز می شود دستگاه مرکزی ایجاد آلارم می کند. این قطعه دارای دو عدد پیچ اتصال است و توسط دو سیم به دستگاه مرکزی اتصال می یابد.

مگنت درب

مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :