طریقه ی نصب فلاشر کرکره برقی در مدل های فول

Light ترمینال خروجی برای فلاشر است. زمانی که فرمان باز و بسته شدن را توسط ریموت به دستگاه می دهید این ترمینال خروجی دایم 220 V می دهد. پس برای نصب فلاشر کرکره برقی باید از فلاشر هایی استفاده کنید که مدار چشمک زن داشته باشد. چون اگر لامپ تنها وصل کنید در زمان حرکت کرکره فقط روشن می ماند و چشمک نمی زند.

ترمینال فلاشر

محل نصب فلاشر بالای کرکره است به نحوی که اتومبیلی که قصد ورود یا خروج از پارکینگ را دارد متوجه حرکت کرکره  شده و با احتیاط عبور کند.

ترمینال های سنسور چشمی در مدل های فول:

ترمینال سنسور چشمی

این ترمینال ها مربوط به سنسور های چشمی است که که باید سنسورهای چشمی را به اینجا وصل کنید. اگر نمی خواهید از سنسور چشمی استفاده کنید حتما باید ترمینال های NC و com را به یکدیگر جامپر کنید. این کار توسط یک رشته سیم انجام می پذیرد. برای نصب سنسورهای چشمی باید آن ها را در ارتفاع 60-40 سانتی متری سطح زمین نصب کنید. چون اولین چیزی که از اتومبیل دیده می شود سپر ماشین است. پس حتما این نکته را در نظر داشته باشید. سنسور چشمی از دو قسمت فرستنده و گیرنده تشکیل شده است. فرستنده دارای ترمینال دوتایی  و گیرنده دارای ترمینال 5تایی است. بیشترین برد سنسورهای چشمی ( در مدل های معمولی) 3 متر است که با گذاشتن در پوش آن ها تا 5 متر هم می رسد.

نحوه نصب: همانطور که در شکل مشاهده می کنید ترمینال N.O در سنسور گیرنده به هیچ جا وصل نمی شود.

نحوه نصب سنسور پشمی به مدار فرمان

نکته:  در صورت استفاده از سنسورهای چشمی حتما جامپر ترمینال NC و COM را از روی مدار فرمان جدا کنید.

آموزش های مرتبط