سیستم دزدگیر اماکن و مزایای استفاده از آن

سیستم دزدگیر اماکن ( intruder alarm system  ) یکی از قسمت های مهم سیستم های نظارتی – امنیتی – حفاظتی است . همان گونه که از نام آن مشخص است، ساختار و تکنولوژی این سیستم به صورتی است که سرقت یا دزدی را تشخیص داده و آن را به صورت آژیر و یا موارد دیگر به مخاطبین خود اعلام می نماید . به همین علت با نام های دیگری نیز شناخته میشود . دزدگیر ها به طور کلی به دو صورت وجود دارند :

  1. سیستم دزدگیر اماکن
  2. سیستم دزدگیر خودرو

سیستمدزدگیر اماکن که آن را اعلام سرقت  نیز می نامیم جهت اعلام سرقت در اماکن مسکونی – تجاری – اداری و صنعتی به کار میرود .

استفاده از سیستم اعلام سرقت اماکن دارای مزایای فراوانی است که به طور اختصار به آن می پردازیم .

مزایای استفاده از سیستم دزدگیر اماکن

مسدود کننده راه های سرقت : با استفاده از انواع سنسور های تشخیص باز شدن درب – تشخیص ضربه تمامی راه های سارق مسدود میشود و در صورت راه یافتن سارق به داخل، سنسور تشخیص حرکت، آخرین فرصت را نیز از سارق میگیرد و سرقت را اعلام می نماید .

اعلام سرقت فراگیر : به وسیله آژیر یا فلاشر های نوری، وقوع سرقت به طور عمومی اعلام میشود و حتی اعلام سرقت به صورت تلفنی به اشخاص لازم و یا پلیس اطلاع داده میشود تا سریعا خود را به محل برسانند .

سیستم اعلام حریق : با وجود قابلیت استفاده از سنسور های دود در سیستم اعلام سرقت می توان قبل از گسترش حریق آن را کنترل نمود .

سیستم دینگ دانگ : در اماکن تجاری در صورت سرگرم بودن صاحبان مغازه، سیستم دینگ دانگ به وسیله صدای خود ورود شخص را اعلام می نماید و بدین وسیله سیستم امنیتی و حفاظتی در سیستم اعلام سرقت عملکرد خود را نشان می دهد .

آنچه که در بالا بدان اشاره شد توضیحی بسیار مختصر و کوتاه با زبان فوق العاده ساده از سیستم اعلام سرقت و متداول ترین موارد استفاده از آنها بود توجه نمایید که این سیستم ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و آنچه که به زبان ساده بیان گردید فقط بیان مفهومی و مدل سازی شده از این سیستم ها می باشد اما به هر حال شما هرگز نمی توانید سیستم اعلام سرقت را جدا از جنبه های امنیتی اماکن در نظر بگیرید .

مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :