نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی

در این آموزش نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی را به طور کامل با استقاده از تصاویر برای شما تشریح می کنیم. برای آموزش های تخصصی تر می توانید در دوره  آموزش تعمیرات لوازم خانگی شرکت نمایید.

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

از این وسیله برقی در منازل، هتل ها و … به منظور گرم نمودن آب در مصارف استحمام – شستشوی ظروف، لباس و امثالهم استفاده می کنند.
بسیاری از تعمیر کاران، آبگرمکن برقی را نوعی سماور برقی بزرگ میدانند که این تشبیه و مقایسه صحیح است. آبگرمکن ها را امروزه برقی، گازی و نفتی تولید می کنند که می توان نوع برقی آن را در قیاس با انواع دیگر آبگرمکن دارای محاسن زیر دانست: اولاً از آنجا که تنوره تحت تأثیر مستقیم حرارت قرار ندارد، عمر مفید آن بسیار زیاد است. دوماً در آبگرمکن برقی گاز کربنیک تولید نمی شود و به همین سبب آلودگی محیط زیست و خطر گاز گرفتگی توسط آن از بین می رود. علیرغم محاسن فوق، به سبب مصرف بالای انرژی برق، تقاضای محدودی در استفاده از نوع برقی آبگرمکن مشاهده می شود اما می توان با سرویس و رسوب زدایی مداوم المنت، از انرژی الکتریکی، حداکثر استفاده و بهره را برد و راندمان دستگاه را افزایش داد ضمن آن که مصرف انرژی در آن بسیار کاهش خواهد یافت.

14-1 اجزاء آبگرمکن برقی

١- بدنه ۵- لامپ خبر
٢- مخزن ۶- سیم های رابط
۳- ترموستات گازی ۷- وارنیش (عایق نسوز)
۴- ترمینال چینی 8- المنت (هیتر)
در ادامه هر یک از قطعات و اجزاء مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

١- بدنه آبگرمکن

بدنه را از ورق های مقاوم فلزی همراه با رنگ آمیزی می سازند و در آن محل های مخصوص لوله های ورود و خروج آب – لوله مخصوص تخلیه آب و همچنین محل نصب جعبه اتصالات تعبیه شده است.

 

نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۱: اجزاء تشکیل دهنده آبگرمکن برقی

 

۲- مخزن اصلی

این مخزن را از ورق های مقاوم فلزی همراه با لعاب می سازند تا در برابر عوامل جوی از دوام بالایی برخوردار باشد. در اکثر آبگرمکن های برقی جدید، علاوه بر لوله های مخصوص ورود و خروج آب، لوله دیگری به عنوان مجرای تخلیه آب در موارد ضروری در نظر گرفته شده است. همان طور که در شکل ۱۴- ۱ دیده می شود، شیر مخصوص خروج آب گرم در بالای مخزن و لوله های ورود آب سرد و تخلیه در پایین آن تعبیه شده اند.
همچنین بر روی بدنه مخزن، محل ورود المنت به داخل آب و جایگاه لوله بلوى ترموستات گازی دیده می شود.
از آن جا که به واسطه بروز عیوبی خاص در ترموستات، احتمال عدم اتومات وجود دارد، جهت جلوگیری از افزایش دمای آب که می تواند منجر به انفجار شود، از شیر اطمینان در بالای مخزن استفاده شده (شکل ۱۴ – ۱) و هرگاه دمای آب از ۸۵ درجه (در عموم شیرهای اطمینان) تجاوز نماید، سیستم اتومات شیر، تحریک و یا باز شدن مجرای خروج آب، قسمت اعظم آب داغ به خارج از آبگرمکن ریخته می شود. با کاهش دمای آب، شیر به صورت خودکار بسته می شود. در اکثر موارد برای شیر اطمینان همانند شکل، مسیر مجزایی طراحی نشده و عموماً آن را بر روی لوله خروجی آبگرم نصب می کنند.
همچنین در محل ورودی آب، کاربرد شیر خودکار (یک طرفه) الزامی است. هرگاه مسیر آب به طرف آبگرمکن باشد، دریچه شیر باز شده و در غیر این صورت یعنی به هنگام خروج آب از آبگرمکن از مسیر ذکر شده، فشار آب دریچه را بسته و به همین دلیل، آب از این مجرا خارج نمی شود (شکل ۱۴-۱).

۳- ترموستات گازی

ترموستات را می توان یک کلید اتومات حرارتی دانست. از آن جا که استفاده از کلیدهای ساده در وسایلی چون سماور و آبگرمکن عملا ممکن نیست، بهره گیری از این نوع کلیدهای خودکار الزامی است. ترموستات گازی دارای اجزاء زیر است (شکل ۱۴-۲).
١- بدنه ۲- پیچ تنظیم ٣- فانوسک – لوله موئی و لوله بلو
۴- ولوم ۵- اهرم ۶- کنتاکت های اتصال

 

ترموستات گازی آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۲: ترموستات گازی آبگرمکن برقی

 

در رابطه با چگونگی عملکرد ترموستات گازی باید گفت که داخل فانوسک ترموستات، لوله بلو و لوله موئی مقداری گاز اتر یا جیوه وجود دارد. لوله بلو (شکل ۱۴- ۲) در جایگاه خود که در فاصله کمی از المنت در مخزن تعبیه شده، قرار می گیرد.
با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت ها به یکدیگر متصل شده و فاز از ترموستات به المنت می رسد. از آن جا که نول از ترمینال اصلی به المنت داده شده بود، تولید حرارت داخل آب آغاز می شود. حرارت المنت اولاً، دمای آب مخزن را افزایش می دهد، دومأ جداره فلزی جایگاه لوله بلو را گرم خواهد نمود. با انعکاس این گرما به لوله بلو، گاز درون آن افزایش دما و در واقع انبساط حجم یافته و با عبور از لوله موئی و رسیدن به فانوسک، موجب افزایش دمای تمامی گاز درون ترموستات می شود. انبساط حجمی گاز ترموستات سبب افزایش حجم فانوسک شده و همین مسئله شرایط قطع ارتباط کنتاکت ها را فراهم می آورد.
با قطع کلید در ترموستات، تولید حرارت در المنت نیز قطع شده و دمای آب و همچنین گاز داخل ترموستات، کاهش خواهد یافت.
همزمان با کاهش دمای گاز، حجم آن نیز کاهش یافته و این مسئله، فانوسک را تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا باز گشت فانوسک منبسط شده به وضعیت اولیه خود، زمینه را جهت بازگشت تیغه کلید به حالت وصل، مساعد ساخته و یک فنر صفحه ای که به پشت تیغه کلید متصل است، موجب اتصال مجدد کلید خواهد شد. با بسته شدن کلید، المنت مجدداً تولید حرارت را آغاز نموده و …
۴- ترمینال چینی
منظور از به کارگیری ترمینال چینی، ایجاد اتصالاتی مطمئن است. گره به وجود آمده در ترمینال از بدنه فلزی نیز عايق خواهد بود. در وسایل گرمایی، ترمینال الزاماً از جنس چینی انتخاب می شود تا در برابر حرارت از مقاومت لازم برخوردار باشد. در شکل ۱۴-۱ (مبحث بخاری برقی) انواع ترمینال چینی دیده می شود.

۵- لامپ خبر
از این لامپ جهت نمایش زمان کار المنت استفاده می شود. از آن جا که لامپ در مدار الکتریکی آبگرمکن، موازی با هیتر بسته شده است، همراه با آن روشن و خاموش خواهد شد. در داخل مجموعه لامپ، از یک مقاومت رنگی استفاده شده تا ولتاژ و جریان لامپ کاهش یابد. بدیهی است که لامپ و مقاومت لایه ای به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

لامپ خبر آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۳: لامپ خبر آبگرمکن برقی

۶- سیم های رابط
به کمک این هادی ها ترکیب اصلی مدار به وجود می آید. سطح مقطع آن ها می بایست متناسب با جریان مدار محاسبه گردد. در غیر این صورت و به واسطه عبور جریان اضافی، حرارت در هادی افزایش یافته و سبب سوختن عایق و حتی وارنیش شده و اتصال بدنه یا اتصال کوتاه به وجود خواهد آمد. حداقل مقطع هادی انتخاب شده در آبگرمکن های برقی 5/1 میلی متر مربع است.
۷- وارنیش (عایق نسوز هادی)
در کلیه وسایل حرارتی مانند سماور، بخاری، توستر و … کاربرد وارنیش جهت حفاظت از عایق هادی الزامی است.
عایق هادی در حرارت بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد آسیب می بیند اما کاربرد وارنیش که دارای قطر های مختلف و از الياف نسوز تهيه شده است، استقامت عایق هادی را در برابر حرارت محیط بسیار افزایش خواهد داد.
۸- المنت (هیتر)
وظیفه هیتر، تولید حرارت به منظور افزایش دمای آب مخزن آبگرمکن است. در هیتر، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می شود. ساختمان هیتر، مقاومت سیمی از جنس کُرُم – نیکل و یا کُرم – آلومینیوم است که جهت حفاظت از اتصال بدنه، آن را در داخل خاک چینی قرار میدهند و برای آن که نفوذ آب، مقاومت، سیمی را سریع اکسید نسازد و همچنین به منظور بهره گیری از تشعشع حرارتی هیتر، بر روی مقاومت روکش محافظی از فولاد (در برخی موارد از مس) قرار میدهند. در المنت های جدید (شکل ۱۴- ۴) محل استقرار لوله بلوی ترموستات گازی در نظر گرفته شده است.
از آن جا که این المنت ها به وسیله عایق های لاستیکی آب بندی می شوند، اتصال آبگرمکن به برق در حالی که بدون آب است می تواند ضمن سوزاندن لاستیک و ایجاد شرایط نشت آب سبب اتصال بدنه در آن نیز شود. از این رو بر روی بدنه تمامی آبگرمکن های برقی، این مورد تذکر داده شده است.

المنت آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۴: المنت آبگرمکن برقی

توصیه می شود، قبل از به کارگیری المنت جدید، عایق بودن پایه های اتصال برق آن را از بدنه فلزی هیتر به وسیله چراغ سری (شکل 3- ۱۰ مبحث قهوه جوش) مورد آزمایش قرار دهید.

14 – 2 نکات ایمنی در استفاده از آبگرمکن برقی

۱- از آن جا که عملکرد صحیح ترموستات گازی در جلوگیری از بروز حادثه نقش بسزایی دارد، در فواصل زمانی معین به صحت کارکرد آن توجه نموده و در صورت مشاهده عدم اتومات، علت را تحقیق و به رفع عیب بپردازید. البته اگر این مشکل به واسطه نشت گاز ترموستات رخ داده باشد، تعویض آن الزامی است.
۲- مجهز نمودن آبگرمکن برقی به یکی از سیستم های حفاظت اتصال بدنه (مبحث ۱-۶) بسیار ضروری است.
٣- از آبگرمکن برقی در یک زمان طولانی، استفاده نکنید بلکه به ازای یک ساعت روشن ماندن دستگاه، حداقل ۱۰ دقیقه آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
۴- همواره دقت نمایید که نشان دهنده حرارت آبگرمکن، صحیح عمل کند.
۵- در صورت مجهز نبودن آبگرمکن به شیر اطمینان، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید.
۶- توصیه می شود برای وسایلی چون آبگرمکن برقی که جریان مصرفی بسیار بالایی دارد یک خط مستقل از کنتور منزل ایجاد و خط جدید به یک فیوز مناسب تجهیز شود.
7- هرگز آبگرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید که در این صورت واشرهای لاستیکی که در آب بندی دستگاه فوق العاده مؤثر هستند، آسیب دیده و علاوه بر مشکل مذکور، المنت دستگاه نیز صدمه دیده دچار اتصال بدنه خواهد شد.
۸- از آن جا که در آبگرمکن برقی، تنور یا مخزن آب تحت حرارت مستقیم آتش قرار ندارد (برخلاف آبگرمکن های گازی و نفتی)، عمر مفید آن بسیار بالاست. با این وجود در صورت مشاهده هرگونه نشت و یا خارج شدن اب از مخزن، دستگاه را از برق خارج نموده و فلکه های ورود و خروج آب از آبگرمکن را ببندید و جهت ترمیم محل آسیب دیده از یک جوشکار مجرب کمک بجویید.
۹- جهت نظافت بدنه آبگرمکن از ابر آغشته به کف مواد شوینده استفاده کنید. از ریختن آب بر روی بدنه بالاخص جعبه اتصالات آبگرمکن جدا خودداری نمایید.
۱۰- دوشاخه و یا کابل رابط، در صورت خرابی و یا مشاهده محل آسیب دیدگی، سریع تعویض گردد.
در انتخاب دوشاخه آبگرمکن به جریان نامی و کیفیت محصول بسیار دقت نمایید.

14-3 مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

مدار آبگرمکن برقی، پیچیدگی چندانی ندارد و نسبت به وسایلی چون آسیاب برقی، پلوپز، سشوار و … می توان گفت بسیار ساده است.
همان طور که در شکل دیده می شود، لامپ خبر و المنت به حالت موازی با یکدیگر بسته شده اند و با حرکت ولوم ترموستات گازی در جهت عقربه های ساعت، هر دو روشن می شوند. با افزایش حرارت المنت، ترموستات تحریک شده و موجب قطع مدار و یا به عبارتی قطع لامپ و المنت خواهد شد.

 

مدار الکتریکی آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۵: مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

 

14 – 4 عیب یابی در آبگرمکن برقی

عيب 1: با حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت، اتصال کوتاه رخ داده وفیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: اتصالات مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر بعد از سرویس آبگرمکن، مشکل فوق به وجود آید، قطعا در سیم بندی مدار، اشتباهی صورت گرفته، می توان با بررسی مجدد متوجه آن مورد شده و عیب را برطرف نمود.
علت ۲: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
رفع عیب: در آبگرمکن هایی که به یکی از روش های حفاظت اتصال بدنه مانند ارت یا حفاظت نول (مبحث
1 – 6) مجهز شده اند، وقوع هر نوع اتصال بدنه منجر به تحریک فیوز منزل و در نتیجه قطع برق خواهد شد.
اگر با قطع سیم ارت و رعایت نکات ایمنی لازم، آبگرمکن پس از روشن شدن، فیوز منزل را تحریک نکرد (برق منزل قطع نشد)، حدس شما کاملاً صحیح است و استفاده از آبگرمکن در این شرایط به هیچ وجه اصولی نیست. بلکه باید پس از قطع برق تمامی قطعات الکتریکی بالاخص المنت توسط چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار گیرند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.
علت 3: سیم های مدار کاملا سوخته و به یکدیگر برخورد نموده اند.
رفع عیب: سوختن سیم های مدار در وسیله حرارتی همچون آبگرمکن، چندان دور از انتظار نیست مخصوصا در آبگرمکن هایی که زمان بسیار زیادی روشن می مانند. در اینگونه آبگرمکن ها تعویض مداوم هادی ها و وارنیش های نسوز بسیار ضروری است.

عیب ۲: آبگرمکن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: از آن جا که وسایلی چون آبگرمکن محل استقرار خاصی دارند، و از سوی دیگر جریان بسیار بالایی دریافت می دارند، احتمال آسیب دیدن پریز مربوطه زیاد است.
بهترین روش جهت تست پریز، استفاده از آومتر به منظور اندازه گیری اختلاف سطح می باشد. اگر عقربه منحرف و عدد ۲۲۰ ولت را نشان داد، باید عیب را در نقاط دیگر مدار جستجو کرد و اگر در پریز ولتاژی مشاهده نشد، باید عیب شناسایی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط آبگرمکن خراب شده است.
رفع عیب: دستگاه را از برق جدا ساخته، ورودی های کابل رابط را در ترمینال به یکدیگر متصل و سپس اهم متر را به دوشاخه ارتباط دهید (رنج اهم متر 1*R )
اگر کابل و دوشاخه سالم باشند، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر (اهم ناچیزی) را نشان خواهد داد. عدم انحراف عقربه به معنای باز بودن مسیر است.
اگر دوشاخه از نوع غير پرسی است، ابتدا آن را باز کنید تا صحت اتصالات بررسی شود و اگر از نوع پرسی است باید آن را قطع کنید زیرا عموماً در این مورد، مشکل از دو شاخه است مگر آن که محل آسیب دیدگی در کابل رابط به وضوح مشخص باشد که در آن صورت باید کابل به همراه دو شاخه پرسی تعویض شود.
علت 3: ارتباط سیم های رابط داخل جعبه اتصالات آبگرمکن دچار مشکل شده است.
رفع عیب: دوشاخه آبگرمکن را از پریز جدا نموده و سپس به آرامی جعبه اتصالات را باز کنید. این عمل را بسیار آرام و با دقت انجام دهید تا لوله مویی ترموستات گازی آسیب نبیند. در صورت مشاهده سیم جدا شده از مدار، آن را به محل اتصال خود بازگردانید تا دستگاه بتواند به کار خود ادامه دهد.

عیب 3: دوشاخه دستگاه کمی سوخته است و پس از روشن شدن آبگرمکن از آن بوی سوخت به مشام می رسد.
علت ۱: پریز معیوب است.
رفع عیب: از ارتباط صحیح شاخک های دوشاخه در پریز اطمینان حاصل کنید چون اگر این ارتباط مشکل داشته باشد، بر اثر جرقه های داخل پریز، حرارت شاخک های فلزی دوشاخه افزایش یافته و موجب سوختگی پلاستیک آن خواهد شد. در این گونه موارد یا باید با دم باریک مادگی های پریز را قدری حالت داد و یا پریز را تعویض نمود. در هنگام کار با پریز، حتماً برق منزل را قطع کنید.
علت ۲: جریان نامی دوشاخه و یا پریز درست انتخاب نشده است.
رفع عیب: هر یک از وسایل برقی دارای مشخصات نامی خاصی هستند. این مشخصات در واقع تعیین کننده جریان، ولتاژ و در برخی موارد توان وسیله و قطعه برقی خواهند بود. برای وسایلی چون دوشاخه، مشخص بودن جریان کاری آن الزامی است. در زمان تهیه دوشاخه جدید به جریان آبگرمکن دقت نمایید. جریان کاری وسایلی چون دوشاخه و پریز به مراتب باید بیشتر از جریان نامی خود مصرف کننده باشد.

عیب ۴: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
علت و رفع عیب: اتصال بدنه در آبگرمکنهایی دیده می شود که به سیستم ایمنی ارت مجهز نشده اند، زیرا در صورت تجهیز آبگرمکن به یکی از روش های حفاظتی (مبحث ۱-۶) هر گونه ولتاژ به وجود آمده بر روی بدنه آن به زمین منتقل می شود و اگر مقدار ولتاژ راه یافته بر روی بدنه فلزی دستگاه بیش از اندازه باشد فیوز منزل تحریک شده و موجب قطع برق خواهد شد. به هر حال جهت رفع عیب ۴ باید ابتدا دوشاخه دستگاه را از برق جدا نموده و سپس به وسیله چراغ سری (شکل 3- ۱۰) المنت و بعد از آن سایر اجزاء الکتریکی مدار تست شوند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.

عيب ۵: با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، آب گرم می شود اما لامپ خاموش است.
علت ۱: به لامپ، برق نمی رسد.
رفع عیب: اگر بعد از باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن، سیم های لامپ را جدا شده از مدار یافتید، نسبت به اتصال مجدد آنها اقدام کنید تا لامپ همراه المنت روشن و خاموش شود.
علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم های لامپ در محل اتصال خود متصل هستند اما لامپ روشن نمی شود، به دلیل آن که لامپ سوخته باید تعویض شود. جهت حصول اطمینان از سوخته بودن لامپ می توانید پس از جدا ساختن سیم های متصل به آن، توسط دو سیم دیگر از پریز به لامپ ولتاژ ( ۲۲۰ ولت) برسانید. اگر لامپ روشن نشد، چاره ای جز تعویض آن نخواهید داشت.

عیب ۶: آب از شیر اطمینان آبگرمکن با حرارت بسیار زیاد سرریز می کند.
علت ۱: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ترموستات را می توانید بدون باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن بررسی کنید. کافیست ولوم را در جهت مخالف حرکت داده و علاوه بر شنیدن صدای قطع و وصل آن به لامپ دقت نمایید. اگر در هر دو حالت لامپ روشن ماند و صدای قطع و وصل از ترموستات شنیده نشد، باید ترموستات را تعویض کرد زیرا در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، جداسازی و سمباده زنی آنها مشکل را برای همیشه حل نمی کند و پس از گذشت مدت کمی همین عیب تکرار می شود بنابراین در صورت فرسایش پلاتین های کلید، دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.
روش دیگر تست ترموستات استفاده از آومتر است. سیم های رابط ترموستات را از آن جدا کنید و پایه های آن را به رابطهای آومتر (R * 1) متصل سازید.
در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، همواره عقربه منحرف بوده و در حدود صفر می ایستد در حالی که اگر کلید ترموستات سالم باشد، در حالت قطع کلید عقربه بر روی بینهایت و در حالت وصل کلید عقربه به سمت صفر متمایل می شود.
علت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل استقرار خود خارج شده.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۴-۴ دیده می شود، در قسمت مرکزی المنت های جدید آبگرمکن محل استقرار لوله بلو تعبیه شده تا در صورت رسیدن دمای آب به اندازه معین، گاز لوله بلو انبساط حجمی یافته و با نفوذ به فانوسک درون ترموستات، موجب قطع کلید شود. در صورت خروج لوله بلو از محل استقرارش، حساسیت ترموستات نسبت به گرما و در واقع دمای آب مختل شده و این عامل، وضعیت خطرناکی را به وجود می آورد.
اگر به هر دلیل شیر اطمینان در این حالت عمل نکند، انفجار آبگرمکن با ازدیاد دمای آب قطعی است. خروج لوله بلو از محل استقرارش بدون دلیل، ناممکن به نظر می رسد. این حالت عموما در زمان سرویس و یا تعویض سیم های مدار آبگرمکن و یا جابجایی دستگاه اتفاق می افتد.
علت ۳: گاز ترموستات نشت کرده و از آن خارج شده است.
رفع عیب: با توضیحاتی که در رفع عیب علت ۲ ذکر شد، اهمیت و نقش بسزایی گاز اتر یا جیوه در عملکرد ترموستات گازی کاملا مشخص و مشهود است. از این رو ترموستاتی که گاز خود را از دست داده باشد، به هیچ وجه دارای ارزش نیست و اصولا استفاده از چنین ترموستاتی منطقی به نظر نمی رسد برای حصول اطمینان می توانید ترموستات را عملا تست کنید. لوله بلو را از محل استقرارش خارج نموده و ترموستات را در حالت وصل قرار دهید.
انحراف عقربه آومتر حالت وصل کلید را تأیید می کند. سپس توسط حرارت یک فندک یا شعله کبریت لوله بلو را گرم کنید، پس از چند ثانیه صدایی را خواهید شنید (در صورت سالم بودن ترموستات). اگر پس از گرم شدن لوله بلو، هیچ عکس العملی از ترموستات مشاهده نشد، می توانید با يقين نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
علت ۴: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: عموما ترموستات به گونه ای طراحی و ساخته شده که حتی قرار گیری ولوم در آخرین وضعیت آن نیز نمی تواند دمای آب را به حدی برساند که شیر اطمینان آبگرمکن تحریک شود.
بنابراین اگر ترموستات شما عکس حالت مذکور عمل می کند، لازم است آن را تنظیم نمایید. البته این ترموستات ها برخلاف ترموستات های بی متالی دارای انعطاف لازم در زمان تنظیم نیستند.
شما می توانید با حرکت پیچ تنظیم در جهت عقربه ساعت و خلاف آن، مدت استراحت دستگاه را در حالت قطع تیغه حساس، کم یا زیاد کنید. تنها به این وسیله می توان بر حرارت نهایی آبگرمکن اثر نهاد.

* برای آموزش های بیشتر در کارگاه های عملی پیشرفته به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه نمایید.

عيب ۷: با حرکت ترموستات در جهت عقربه ساعت، لامپ روشن می شود اما دمای آب افزایش نمی یابد.
علت 1: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: جعبه اتصالات آبگرمکن را باز کنید و صحت اتصال سیم های المنت در مدار را بررسی نمایید. سیم جدا شده از مدار را مجددا به محل مربوطه باز گردانید.
علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: المنت را می توان به وسیله آومتر (معمولا R * 1 یاR * 10 ) – چراغ سری و یا اتصال مستقیم برق تست نمود. اما بهترین و ساده ترین روش جهت تست عملی المنت که در بین اکثر تعمیر کاران رایج است روش فوق می باشد. در این روش فاز یا نول را مستقیما از پریز به یکی از پایه های المنت متصل کنید و سیم دوم برق را بر روی پایه دوم المنت بازی دهید. اگر بین پایه المنت و سیم مذکور جرقه دیده شود، المنت سالم است و در غیر این صورت المنت سوخته و باید تعویض شود. قبل از خارج کردن المنت لازم است فلکه آب ورودی و خروجی آبگرمکن بسته شده و توسط شیر تخلیه تمامی آب مخزن (تا سطحی پایین تر از جایگاه المنت) تخلیه و سپس نسبت به خارج نمودن المنت از آبگرمکن اقدام نمایید.

عیب ۸: دمای آب در ازای مدت روشن بودن دستگاه بسیار کم است و آب دیر گرم می شود.
علت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.
رفع عیب: اگر پس از سرویس و تجدید سیم بندی دستگاه با عیب مورد نظر مواجه شده اید، این احتمال وجود دارد که در بستن مدار اشتباهی صورت گرفته، لامپ خبر و المنت را به شکل سری بسته اید. در این حالت افت ولتاژ بر روی لامپ بسیار زیاد است و به همين دليل المنت را با ولتاژ کمی که به آن می رسد گرمای ناچیزی را به وجود می آورد و با این حرارت دمای آب افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
علت ۲: سطح المنت توسط رسوبات آهکی پوشیده شده است.
رفع عیب: بر اثر رسوب املاح آب، قسمت اعظم حرارت تولید شده توسط المنت صرف گرم کردن توده های آهکی خواهد شد و این امر ازدیاد دمای آب را مختل می سازد. به همین دلیل رسوب زدایی المنت در آبگرمکن های برقی الزامی است. در برخی موارد حجم رسوبات بر روی المنت به حدی است که مانع خروج آن از مخزن آبگرمکن می شود. ناچار خواهید بود بازوهای المنت را توسط کمان اره قطع کنید (تا المنت و رسوبات آن به کف مخزن سقوط کند) و المنت جدید در محل خود مستقر شود.

عیب ۹: دمای آب بسیار زیاد است اما عقربه های حرارت سنج بر روی صفر قرار دارد.
علت: حرارت سنج خراب است.
رفع عیب: در این وسیله از فنر مارپیچ استفاده شده که از یکسو به بدنه آبگرمکن و از سوی دیگر به عقربه متصل است. با افزایش دمای آب و در نتیجه ی آن، (گرم شدن بدنه آبگرمکن) فلز مارپیچ منبسط شده و موجب حرکت عقربه بین اعداد صفحه نشان دهنده می شود. این فلز بر اثر حرارت و رطوبت، به تدریج فرسوده شده و در نهایت موجب قطع ارتباط بین افزایش دمای آب و حرکت عقربه خواهد شد. خصوصا حرارت سنج را در موارد مذکور تعویض می کنند.

در انتها توصیه میکنیم به جای استفاده از آبگرمکن از پکیج دیواری استفاده نمایید. ما در آموزشگاه فن آموزان دوره آموزش نصب پکیج دیواری و آموزش تعمیرات پکیج دیواری را برگزار می نماییم.

پیشنهاد ویژهآموزش تعمیرات موبایل و آموزش plc در آموزشگاه فن آموزان همراه با معرفی به کار و کارآموزی برگزار می شود.

جمع کل:0 تومان

Privacy Preference Center