آموزش نصب جک پارکینگی سومر sommer

چکیده مطلب :

وقتی درب به محل انتهای باز شدن برسد خودکار بسته شدن فعال میشود و مدت زمان بسته شدن درب روی فشار سنج تنظیم شده شروع میشود
-فشار سنج را در زمان مطلوب 5 تا 255 تنظیم کنید
– کلید DIL شماره 7 خاموش
– کلید DIL شماره 8 روشن
– کلید DIL دیگر برحسب نیاز تنظیم شود .

آموزش نصب جک پارکینگی سومر sommerdownload

نگهداری

دستورالعمل های ایمنی:

1-از محلول قلیایی یا اسیدی برای تمیز کردن استفاده نکنید .

2-گردو خاک با دقت از سیستم بازوی محرک پاک شود و میله فشار را با دستمال خنک تمیز کنید و پیچ های کلید اتصالات را منظم بازرسی و کنید و پیچ های کلید اتصالات را منظم بازرسی و تنظیم کنید .

3-در پوش کنترل را بازرسی و دوباره تنظیم کنید تا مانع نفوذ آب شود.

بازرسی منظم :

سالی یک بار دستگاه ها را بازرسی و امتحان کنید دستگاه های حساس در برابر فشار باید 4 هفته یک بار بازرسی شود تا اطمینان خاطر کسب شود .

جداکردن قطعات :مطابق دستورالعمل ها عمل کنید برای جدا کردن مراحلی که در فصل نصب آمده برعکس انجام دهید و نیازی به تنظیمات نیست .

لوازم جانبی

آنتن خارجی :

-اگر آنتن داخلی کافی نیست آنتن خارجی نصب کنید

-مطمئن شوید کابل آنتن طوری قرار گرفته که تاثیری روی ارسال امواج رادیویی ندارد

– برای جلوگیری از کشیده شدن از نگهدارنده کابل استفاده شود .

%d8%a8%d9%81

قفل برقی 24 ولت :

نصب :سیستم کنترل را ریست کنید انتهای محل بسته بودن را تنظیم کنید

 • قفل را افقی نصب کنید چون درب بازو بسته میشه ممکن است درب گیر کند .
 • فاصله بین قفل در سطح درب باید حداقل 4 و حداکثر 6 میلی باشد .

%d9%84

لوازم جانبی

1-چراغ هشدار دهنده

%d8%b3

%d8%b4

وصل کابلها :جعبه تقسیم را با پیچ در محل نصب کنید

کابلها را به رنگ یکسان خود را وصل کنید

آبی به آبی

پیچ را محکم نبندید تا رطوبت به جعبه تقسیم وارد نشود

پس از نصب جعبه را به برق وصل کنید.

%d8%b8

عملکرد و اتصالات دیگر

%d8%b2

وصل کردن دستگاه های خارجی:

M1:ترمینال 6و5 در یک لنگه عملکردی ندارد             ترمینال 19 و 21 ac 230 ولت سیم

در دو لنگه :موتور 1 باید به لنگه ای وصل شود که         قهوه ای

آخر باز میشود .ترمینال 5:سیم موتور قهوه ای               ترمینال 23و24 ac 24 ولت سیم بنفش

ترمینال 6:سیم آبی

M2:در یک لنگه :محل اتصال موتور است .

در دو لنگه :موتور شماره 2 باید به لنگه ای وصل شود که

اول باز میشود .ترمینال 7:سیم موتور قهوهای

ترمینال 8:سیم موتور آبی است .

ترمینال ها و عملکرد هرکدام

1:برق 24 ولت /سیم  ابی

2:کلید لیمیت (بسته بودن درب )سیم ابی

3:کلید لیمیت (بسته بودن درب )سیم ابی

4:موتور آبی

5:برق 24 ولت /سیم قهوه ای

6:کلید لیمیت (باز بودن )سیم زرد

7:کلید لیمیت (باز بودن )سیم زرد

8:موتور مشکی

عملکرد و اتصالات دیگر

ترمینال 13و14محل اتصال کلید کلید پالس برای بازو بسته کردن هر دو لنگه میباشد .

ترمینال 15و16که برای بازو بسته کردن یک لنگه استفاده میشود .

ترمینال 25و26 با عملکرد ویژه :محل اتصال قفل برقی با 8 آمپر 24 ولت dc موقع بارگذاری مدار

وصل وسایل ایمنی

%d8%af%d8%af

از دستورالعمل EN 12453 برای بسته شدن خودکار استفاده کنید .

ترمینال 17و18 :برای چشم الکترونیک و نوار اتصال و اگر وسیله ایمنی فعال نباشد اتصال بسته باید باشد اگر اتصال مورد استفاده نبود ترمینالها را با یک پل به هم متصل کنید

ترمینال 11 و12 : اتصال لامپ 24 ولت با فیوز یک آمپر حداکثر 20 وات

%d8%b0%d8%b0%d8%b0%d8%b0%d8%b0%d8%b0%d8%b0%d8%b0

حالت بسته شدن خودکار:

وقتی درب به محل  انتهای باز شدن برسد خودکار بسته شدن فعال میشود و مدت زمان بسته شدن درب روی فشار سنج  تنظیم شده شروع میشود

-فشار سنج را در زمان مطلوب 5 تا 255 تنظیم کنید

– کلید DIL شماره 7 خاموش

– کلید DIL شماره 8 روشن

– کلید DIL دیگر برحسب نیاز تنظیم شود .

حالت بسته شدن خودکار:

پس از اتمام زمان زمان باز شدن درب بسته میشه و درب را فقط  با دستوری که از طریق یک دکمه فشاری یا کنترل از راه دور صفر میشود میتوان باز کرد .زمانی که درب در حالت باز شدنه دستوری نمیتونه آنرا متوقف کند ،زمان باز شدن انرا با   DIL شماره 6 تنظیم کنید .زمان از 5 تا 255 ثانیه .

%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6%d8%a6

نحوه کار سیستم بازوی محرک :

هنگام بسته شدن کلید DIL  شماره 2

و هنگام باز شدن  کلید DIL  شماره 1

عملکرد و اتصالات دیگر

جامپرها :

انتخاب سیستم در یک لنگه یا دو لنگه:

پس از تغییر محل جامپرها سیستم کنترل را ریست کرده و یک برنامه ریزی جدید انجام دهید .

جامپر یک لنگه :روی پین های پایین

جامپر دو لنگه :روی پین های بالا

بدون جامپر:یک لنگه

%d9%87%d9%87%d9%87%d9%87%d9%87%d9%87

لامپ LED  وضعیت سیستم کنترل را نشان میدهد .

باز :رنگ زرد       خاموش =حالت آماده به کار

روشن =درب در حالت باز شدن

بسته : رنگ زرد    خاموش =حالت آماده به کار

روشن =درب در حالت بسته  شدن

فشار سنج برای تنظیم تلورانس فشار :تلورانس را تنظیم کنید هربار که سیستم شروع به کار کند اطلاعات فشار سنج خوانده میشود .اگر در انتهای سمت چپ باشد کمترین تلورانس را دارد و اگر سمت راست باشد بیشترین تلورانس را دارد.

 

کلید های کنترل پانل :ریست کردن کنترل هردو کلید را باهم برای 5 ثانیه فشار داده تا LED

خاموش شود .

Lmp:کلید پالس هر دو لنگه را باز میکند اگر این کلید را در هنگام مد عبور افراد است فشار دهید درب متوقف میشود .

ترتیب :باز – بسته – توقف- باز -…

GEH:کلید در عبور  افراد :فقط در بدو لنگه ای که در مد عبور افراد است را باز میکند.

ترتیب :باز – بسته – توقف- باز -…

بازو بسته کردن درب

ضامن اضطراری در صورت قطع برق

فقط زمانی باید از این استفاده کرد که دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمیشود و مطمئن باشیم  که اتفاقی روشن نشود در صورت قطع برق میتوان انرا دستی باز و بسته کرد .

فعال کردن مجدد سیستم بازوی محرک :

مراحل بالا را برعکس انجام دهید ،ضامن اضطراری 11 را محکم در جعبه 12 فشار داده و اگر بازو کامل درگیر نمیشود ممکن است موتور 7 صدمه دیده باشد .

برداشتن در پوش :فقط زمانی برداشته میشود که سیستم کنرل برق نداشته باشد و مطمئن باشیم اتفاقی روشن نخواهد شد .

بازو بسته کردن درب عادی :

برای بازو بسته کردن عادی سیستم کنترل خودکار تلورانس فشار را تنظیم کرده به شرطی که نیروی مورد نیاز در دامنه مجاز باشد .

بازو بسته کردن در زمستان و تابستان :

به دلیل تفاوت دما نیروی بازو بسته کردن ممکن است متفاوت باشد اگر درب بازو بسته نمیشود آن را ریست کنید و در صورت لزوم کلید لیمیت را برای این محل ها تنظیم کنید .

توقف حین کار:

سیستم درب دو لنگه :اگر لنگه به وسیله دستور پالس باز شود با دستور توقف می ایستد قبل اینکه شماره 1 باز شود در عبور افراد میتوان با دستور عبور افراد درب را بسته نمود.

برخورد با مانع :

فقط در صورتی که برنامه ریزی انجام شد و تلورانس فشار تنظیم شد درست کار میکند .

دستورالعمل برای درب یک لنگه :

1-کلید IMP یا شماره 1 را روی کنترل فشار داده

2-درب تا انتها باز میشود

3-لامپ با LED .WL و باز بودن روشن میشود .

4-زمانی که درب به انتهای باز بودن رسید لامپ LED .WL و باز بودن خاموش میشود.

دستورالعمل برای درب دو لنگه :

1-کلید IMP یا شماره 1 را روی کنترل فشار داده

2-ابتدا لنگه شماره 2 و بعد از 3 ثانیه شماره 1 باز شده

3-لامپ LED .WL روشن میشوند وقتی درب به انتهای باز بودن رسید لامپهای LED .WL خاموش میشوند .

دستورالعمل ها در دربهای دو لنگه: (بازو بسته کردن در عبور افراد از درب )

1-کلید شماره 2 را فشار داده

2-در کامل باز شده و لامپ LED .WL روشن شده

3-وقتی درب کامل باز شد لامپ LED .WL خاموش میشود .

4-کلید 2 را روی کنترل فشار دهید

5-درب کامل بسته شده و لامپ LED .WL روشن میشود

6-وقتی درب به انتهای محل بسته بودن رسید لامپ LED .WL خاموش میشود .

ریست کردن کنترل :

%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8%d8%b8

وقتی کنترل ریست میشوند مقادیر برنامه ریزی شده حذف میشوند

1-کلید GEH وlmp  را فشار دهید تا لامپ LED .WL چشمک بزند .

2-لامپ  LED .WL خاموش شده و اطلاعات حذف شده و حالا کلید را رها کنید .

3-لامپ LED .WL چشمک میزند

4-برنامه ریزی را کامل کرده و برای دیدن دستورالعمل های باز و بسته کردن بهدستور عادی مراجعه کنید

آماده سازی برای تنظیم محل توقف :

 • هرگز برای تنظیم لیمیت از دریل استفاده نکنید .
 • هرگز بازو به برق 230 ولت وصل نشود چون موتور را میسوزاند
 • همیشه کابل لیمیت را سفت کرده تا از گیر کردن در لوله جلوگیری شود
 • با اولین فرمانبازوی عملکرد باید دربها باز شود در غیر این صورت کابل اتصال بازوی محرک را باید جابه جا کنید .
 • درپوش جعبه باید در جای خودش باشد
 • بازوی محرک را فعال کنید و آنرا قفل کنید

کلید LMP را فشار داده در به انتهای باز بودن حرکت میکند .

میله فشار را برای جلوگیری از چرخش آن نگه دارید .

وقتی به محل انتهایی رسیدC2 را اندازه بگیرید .

کلید لیمیت برای بسته بودن را با C2 تنظیم کنید .

مراحل 1 تا 4 را تکرار کنید تا مقدار C2 را به دست اورید .

پس از تنظیم محل باز و بسته بودن اتصالات پایه را نصب کنید .

کلید LMP را فشار داده در به انتهای بسته بودن حرکت میکند .

میله فشار را برای جلوگیری از چرخش آن نگه دارید .

وقتی به محل انتهایی رسید C1 را اندازه بگیرید .

کلید لیمیت برای بسته بودن را با C1 تنظیم کنید .

مراحل 1 تا 4 را تکرار کنید تا مقدار C1 را به دست اورید .

پس از تنظیم محل باز و بسته بودن اتصالات پایه را نصب کنید .

%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af%da%af

توصیه هایی برای نصب :

هنکام تصمیم گیری برای نصب با بخش کنترل با اپراتور مخصوص مشورت کنید.

نصب نباید در محل قابل رویت باشد تا آسیب ببیند

دربهایی که بیش از 2 متر لنگه داشته باشد باید برایش نگهدارنده مرکزی نصب کنید .

وضعیت نصب بازوی محرک :بازوی محرک باید افقی نصب شود و در حالیکه موتور در بالای آن قرار بگیرد

قطعات عرضه شده : قبل از نصب تمام دستگاه را چک کنید که تمام قسمت ها را دارا باشد

ابزار لازم :

اطلاعات فنی:

%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%b5%d8%b5%d8%b5%d8%b5

ابعاد:همه ابعاد بر حسب میلی متر است .

جدول ابعاد A/B:

قبل نصب ابعاد A/B  را مشخص کنید بدون دانستن اینها نصب غیر ممکن است .

 • هرچه B بیشتر باشد قطع برق حساس تر خواهد بود
 • چک کنید ابعاد A/B با هم مطابقت داشته باشند
 • به ابعاد گوناگون پایه در توجه داشته باشید

%d9%84%d9%84%d9%84

عملکردها :قفل شدن درب :برای بسته شدن درها نیازی به قفل ندارید چون بازوی محرک خودش قفل دارد اگر در را به زور باز کنید اتصالات اسیب خواهید زد.

کنترل از راه دور:بازوی محرک را میتوان با کنترل از راه دور برنامه ریزی کرد به شرط آنکه فرستده  و گیرنده رادیویی خوب برنامه ریزی شده باشند

وسایل ایمنی :درب مجهز به سیستم کنترل نیروی خودکار است اگر برای بازو بسته کردن ان نیروی بیشتری لازم باشد جهت حرکت بازوی محرک برعکس یا متوقف میشود .

نصب اتصالات :قبل جوش دادن اتصالات به پایه ها بازوی محرک را جدا کرده یا بپوشانید که جرقه ها به آن آسیب نزند .

در پایه های بزرگ و سنگی یا بتونی اتصالات را محکم کنید و پیشنهاد ما این است که از اتصالات لنگری استفاده شود .

پایه های درب فولادی :ضخامت پایه ها را در نظر داشته باشید . میتوانید اتصالات را جوش دهید یا با پیچ محکم کنید .

پایه های چوبی :میتوانید برای استفاده از این پایه ها با یک فروشنده متخصص برای اتصالات مشاوره کنید .

اتصالات پایه درب :

مهره محور را سفت کنید اما طوری که بازوی محرک راحت حرکت کند

فاصله زمین و صفحه لولا باید 50 میلی متر باشد.

نگهداری :

%d8%b3%d8%a8%d8%b3

مطالب مرتبط

دوره های مرتبط


امتیاز بدهید
نویسنده مطلب
سیامک رشوند
سیامک رشوند

سیامک رشوند هستم فعال در حوزه نصب و تعمیر سیستم های حفاظتی و امنیتی مجتمع های مسکونی ، تجاری ،اداری و .... در این سایت در مورد نصب دوربین ها ، دزدگیرهای اماکن و منازل ، نصب اعلام حریق های متعارف و آدرس پذیر، نصب سانترال و کرکره برقی و حوزه های مرتبط دیگر مطلب می نویسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه فن آموزان فیدار می‌باشد. (طرف قرارداد با خانه کارگر)
بستن X
ارتباط با فن آموزان
تماس با فن آموزان تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا بله
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنین
صفحه رسمی فن آموزان در اینستاگرام کانال رسمی فن آموزان در تلگرام کانال رسمی فن آموزان در یوتیوب کانال رسمی فن آموزان در آپارات