سوالات فنی حرفه ای تعمیرات موبایل

سوالات فنی حرفه ای تعمیرات موبایل

به منظور کسب مدرک معتبر و دو زبانه فنی و حرفه ای تعمیرات موبایل، لازم است پس از شرکت در دوره آموزش تعمیرات موبایل اقدام به شرکت در آزمون کتبی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور نمود و در صورت کسب حراقل نمره، مدرک فنی و حرفه ای به افراد تعلق خواهد گرفت. این مدرک در واقع جواز کسب و کار بوده و برای راه اندازه مغازه تعمیر گوشی های همراه لازم است. هم چنین افرادی که مایل به مهاجرت کاری نیز می باشند، می توانند از مدرک دو زبانه و دارای اعتبار در کشور های خارجی نیز استفاده کنند. به همین دلیل لازم است افراد بر مباحث تئوری مسلط بوده و بتوانند در آزمون فنی و حرفه ای قبول شوند. در این مقاله نمونه آزمون تئوری مهارت تعمیر کار سخت افزار تلفن همراه به اضافه ی پاسخ نامه تستی آزمون آورده شده است.

آموزش تعمیرات موبایل

آموزشگاه فن آموزان مجری برگزاری دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کنترل ابزار دقیق نظیر دوره های آموزش تعمیرات برد الکترونیکی ، آموزش تعمیرات لوازم خانگی ، آموزش هوشمند سازی ساختمان و … با مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای می باشد. جهت اطلاع از نحوه شرکت در دوره ها و دریافت مشاوره رایگان با شماره 02166477300 تماس بگیرید.

نمونه آزمون تئوری مهارت تعمیر کار سخت افزار تلفن همراه

تعداد سوال: 40 عدد

مدت زمان پاسخگویی: 50 دقیقه

 1. نقش سوئیچ آنتن در مدار تلفن همراه چیست؟
الف) نوسان سازیب) تعیین حالت فرستندگی و گیرندگی
ج) تعیین حالت فرستندگید) تعیین حالت گیرندگی
 1. در گوشی تلفن همراه، صدای طرف مقابل به گوشی نمی رسد، ولی صدا به طرف مقابل منتقل می شود؛ عیب از کدام قطعه می تواند باشد؟
الف) SPب) MIC
ج) SMPSد) OSC
 1. آزمایش میکروفون؛ مانند آزمایش … است.
الف) بلندگوب) خازن
ج) دیودد) بازر
 1. دو فاکتور مشخصه خازن های الکترولیتی عبارتند از:
الف) جریان و ولتاژ قابل تحملب) ولتاژ قابل تحمل و ظرفیت
ج) ولتاژ قابل تحمل و گرماد) جریان قابل تحمل و گرما
 1. مقدار اهمی گپسول گوشی SP کدام گزینه است؟
الف) زیر 1 اهمب) 1 تا 10 اهم
ج) 30 تا 10 اهمد) بالای 1 کیلو اهم
 1. کدامیک از عناصر زیر نیمه هادی می باشند؟
الف) تیتانیومب) منیزیم
ج) فسفرد) سیلیسیوم
 1. کدام یک از گزینه های زیر از انواع صفحه کلید تلفن همراه نیست؟
الف) کربنیب) نیترات نقره
ج) فلزید) نیکلی
 1. محل ثبت مشترکین مهمان در شبکه موبایل کدام گزینه است؟
الف) EIRب) VLR
ج) HLRد) MSC
 1. محل تشخیص سیم کارت در شبکه موبایل کدام گزینه است؟
الف) HLRب) EIR
ج) AUCد) MSC
 1. برای یکسو کردن ولتاژ AC از کدام نوع دیود در داخل شارژ ها استفاده می شود؟
الف) دیود معمولیب) دیود زنر
ج) دیود نورید) دیود خازنی
 1. آرایش کلکتور مشترک ترانزیستور تقویت کننده، کدام یک از پارامتر های زیر است؟
الف) ولتاژب) جریان
ج) تواند) فرکانس
 1. کدام یک از قطعات زیر دارای پایه مثبت و منفی می باشند و در هنگام نصب باید جهت پایه ها رعایت شود؟
الف) ویبرهب) بلندگو
ج) بازر زنگد) میکروفون
 1. با توجه به شکل روبرو، ولتاژ پیک تو پیک چقدر است؟
الف) 10ب) 20
ج) 40د) 50
 1. واحد اصلی کنترل مرکزی سیستم موبایل چه نام دارد؟
الف) AFب) RF
ج) MCUد) UI
 1. عبارت RF و AF بیانگر کدام بلوک تلفن همراه می باشند ( از راست به چپ)؟
الف) رادیویی – صوتیب) صوتی – رادیویی
ج) آنتن – شارژد) رادیویی – دیجیتال
 1. قطعاتی که با حروف Q و D مشخص می شوند، به ترتیب از راست به چپ بیانگر کدام یک از قطعات زیر می باشند؟
الف) خازن و مقاومتب) دیود و خازن
ج) ترانزیستور و دیودد) دیود و مقاومت
 1. نقش ترانزیستور در در مدار SMPC کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) تقویتب) سوئیچینگ
ج) یکسو سازید) کوپلاژ
 1. ظاهر شدن پیغام Limited Service در گوشی تلفن همراه نشانه چیست؟
الف) در دسترس نبودن شبکهب) مشغول بودن شبکه
ج) محدودیت دسترسد) عدم شناسایی سیم کارت
 1. حدود ولتاژ باتری پشتیبان در گوشی تلفن همراه چقدر است؟
الف) تا 1 ولتب) 2 تا 3 ولت
ج) 3.7 ولتد) 4.2 ولت
 1. کدام فرمت برای داده های تصویری (فیلم) می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
الف) JPGب) GIF
ج) MP3د) MP4
 1. کدام یک از قطعات زیر وظیفه فراهم کردن پالس ساعت برای CPU را بر عهده دارد؟
الف) RTCب) OSC
ج) VCOد) PLL
 1. آی سی COBBA مربوط به کدام قسمت از مدارات تلفن همراه است؟
الف) مدار رادیوییب) مدار شارژ
ج) مدار صوتد) مدار UI
 1. در تعویض قطعات روی برد تلفن همراه، از کدام ماده برای جلوگیری از تشکیل سطح اکسید استفاده می شود؟
الف) روغن لحیمب) روغن فلاکس
ج) سیم لحیمد) سیم قلع کش
 1. در صورت خرابی کریستال RTC تلفن همراه، گوشی …
الف) روشن می شود.ب) کلا از کار می افتد.
ج) ارسالی ندارد.د) دریافتی ندارد.
 1. پارامتر های مهم در انتخاب باتری های گوشی همراه کدامند؟
الف) جنس باتری، جریان نامی باتری (3.7 تا 4 آمپر)، بهره توان ورودی باتری
ب) جنس باتری، جریان نامی باتری (3.7 تا 4 آمپر)، بهره توان خروجی باتری
ج) جنس باتری، ولتاژ نامی باتری (3.7 تا 4 آمپر)، بهره توان ورودی باتری
د) جنس باتری، ولتاژ نامی باتری (3.7 تا 4 آمپر)، بهره توان خروجی باتری
 1. محدوده فرکانس کاری شبکه هاب موبایل ایران کدام گزینه است؟
الف) 800 تا 900 مگا هرتزب) 900 تا 1000 مگا هرتز
ج) 900 تا 1800 مگا هرتزد) 1800 تا 2400 مگا هرتز
 1. برای باز کردن قفل گوشی کدام گزینه باید انتخاب شود؟
الف) Unlockب) Lock
ج) Universalد) Repair Code
 1. منظور از مدار SMPS چیست؟
الف) مداری که توسط آن صدا تولید می شود.
ب) مداری که توسط آن، ولتاژ ها برای بلوک های مختلف گوشی تثبیت و تنظیم می شوند.
ج) مداری که توسط آن، ولتاژی بالا تر از ولتاز باتری تولی می شود.
د) مداری که توسط آن، تبدیل آنالوگ به دیجیتال برای ارتباط با CPU انجام می شود.
 1. آی سی های شیشه ای ESD در بورد موبایل چه عملی را انجام می دهند؟
الف) تضعیف ولتاژ های خارجیب) تفکیک سیگنال های دیجیتال
ج) ممانعت از بار های الکتریکی ساکند) تقویت سیگنال های دیجیتال
 1. در خواندن مقاومت های SMD حرف F معرف چند درصد خطاست؟
الف) 1%ب) 2%
ج) 3%د) 5%
 1. اسامی پایه های سیم کارت کدامند؟
الف) SDA – VCC – VPP – GND – RST – CLKب) GND – PCM – SDA – SCL VCC –
ج) SCL – VPP – VCC – NC – PCMد) SDA – PWM – VPP – VSS – GND – RST
 1. تفاوت ولتاژ AC و DC در چیست؟
الف) ولتاژ DC بدون فرکانس است، ولی ولتاژ AC دارای فرکانس است.
ب) ولتاژ DC دارای فرکانس است، ولی ولتاژ AC بدون فرکانس است.
ج) ولتاژ DC دارای یک فرکانس ثابت است، ولی ولتاژ AC دارای فرکانس متغیر است.
د) ولتاژ AC دارای یک فرکانس ثابت است، ولی ولتاژ DC دارای فرکانس متغیر است.
 1. اصطلاح Earpiece مربوط به کدام یک از قطعات موبایل است؟
الف) بازر زنگب) بلند گو
ج) میکروفوند) ویبره
 1. وظایف دیود های معمولی، زنر و نورانی به ترتیب کدامند؟
الف) یکسو کنندگی، تثبیت ولتاژ، روشناییب) تثبیت ولتاژ، یکسو کنندگی، روشنایی
ج) روشنایی، یکسو کنندگی، تثبیت ولتاژد) محافظت، روشنایی، تثبیت ولتاژ
 1. منظور از Down Link چیست؟
الف) ارسال اطلاعات از گوشی به BTSب) ارسال اطلاعات از شبکه به BTS
ج) ارسال اطلاعات از BTS به شبکهد) ارسال اطلاعات از BTS به گوشی
 1. اگر گوشی در زمان Searching خاموش شود، ایراد از کدام قطعه است؟
الف) AFب) PF
ج) RFد) IF
 1. مراحل فلش کردن یک گوشی نوکیا در باکس UFS3 به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر است ( از چپ به راست)؟
الف) Info – Check – Flash – Connectب) – Check – Info – Flash Connect
ج) Info – Check – Connect – Flashد) Check – Connect – Info -Flash
 1. کد مادر ( پیش فرض کارخانه) گوشی های چینی معمولا کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) 1122ب) 12345
ج) 0000د) 1234
 1. چنانچه درجه حفاظت یک گوشی IP67 باشد، یعنی دستگاه قابلیت … دارد.
الف) مقاومت نسبی در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاومت نسبی در برابر نفوذ آب
ب) مقاومت نسبی در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاومت کامل در برابر نفوذ آب
ج) مقاومت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاومت نسبی در برابر نفوذ آب
د) مقاومت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاومت کامل در برابر نفوذ آب
 1. در نقشه خوانی تلفن همراه شکل زیر بیانگر کدام مسیر است؟

نمونه سوال موبایل

الف) Txب) Rx
ج) Tx & Rxد) مسیر شارژ

بیشتر بخوانید: مدرک فنی حرفه ای تعمیرات موبایل ، درآمد شغل تعمیرات موبایل

پاسخ نامه آزمون تئوری مهارت تعمیر کار سخت افزار تلفن همراه

الفسوال 21بسوال 1
جسوال 22الفسوال 2
بسوال 23جسوال 3
بسوال 24بسوال 4
دسوال 25جسوال 5
جسوال 26دسوال 6
الفسوال 27دسوال 7
جسوال 28بسوال 8
جسوال 29جسوال 9
الفسوال 30الفسوال10
الفسوال 31بسوال 11
الفسوال 32دسوال 12
بسوال 33جسوال 13
بسوال 34جسوال 14
دسوال 35الفسوال 15
بسوال 36جسوال 16
بسوال 37بسوال 17
الفسوال 38جسوال 18
جسوال 39بسوال 19
بسوال 40دسوال 20

آموزشگاه فنی حرفه ای فن آموزان دوره های تخصصی ویژه ورود به بازار کار و کسب درآمد از جمله دوره های آموزش برق ساختمان ، آموزش plc ، آموزش برق صنعتی ، آموزش طراحی برد ، آموزش تعمیرات پکیج و بیش از هشتاد دوره تخصصی دیگر را تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای و با اعطای مدرک معتبر برگزار می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با آموزشگاه تماس بگیرید.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.