تلفن کننده ها در دستگاه های دزدگیر اماکن

تلفن کننده ها دستگاه های دزدگیر اماکن : معمولاً سیستم های دزدگیر اماکن به دستگاه تلفن کننده مجهزند تا بتوانند هنگام بروز سرقت به محلی ها یا افراد خاصی اطلاع دهند. تلفن کننده ها یا روی دستگاه مرکزی قرار دارند یا به صورت دستگاه جداگانه اند. تلفن کننده ها می توانند شماره گیری را از طریق خط تلفن ثابت یا خط همراه (موبایل) انجام دهند. در شکل یک نوع تلفن کننده را مشاهده می کنید.

تلفن -کننده دزدگیر اماکن

مدار دستگاه مرکزی به سیم تحریک تلفن کننده اعمال بعد 5 تعداد دفعات مشخصی که شماره گیری انجام شد در صورتی که جوابی دریافت نگردد، دستگاه به طور خودکار اتوماتیک شمارهٔ بعدی موجود در حافظه شماره گیری می کند. تا زمانی که چشمی ها تحریک ادامه پیدا خواهد کرد. با قطع تحریک، باز شماره گیری تا کامل شدن شماره گیری تمام شمارههای موجود در حافظه ادامه خواهد داشت. برخی تلفن کننده ها دارای دوسوی متحریک مثبت یا منفی هستند و به اختیار از هر کدام از آنها استفاده کرد.

امکانات روی تلفن کننده ها

تلفن کننده ها امکان ذخیره چندین شماره تلفن را دارند. نحوه ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه دستگاه و تست کردن شماره موجود در حافظه در دستگاه های مختلف یکسان نیست و این موارد در دفترچه راهنمای تلفن کننده درج شده است. در ضمن اکثر تلفن کننده ها قادرند بعد از شماره گیری پیغامی را پخش نمایند. هم چنین امکانات نشانگر شماره تلفن و نیز ضبط پیغام از طریق میکروفون روی دستگاه و دگمه های مربوط به پخش و ضبط پیغام نیز روی آنها وجود دارد.

ترمینال اتصال یا سیمهای اتصال

تلفن کنندهها به دو سیم برای اتصال به ولتاژ تغذیه معمولاً ۱۲ ولت DC) وبه دو سیم برای اتصال به خط تلفن مجهزند. سیم دیگری نیز به نام سیم تحریک تلفن کننده وجود دارد که به دستگاه مرکزی وصل می گردد.

توجه: در صورت استفاده از خط تلفن همراه ابتدا باید تلفن کننده نصب گردد و سیمهای تلفن آن به جای می شوند که سیم کارت تلفن همراه روی آن قراردارد.

مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :