کنترلر دوربین مدار بسته

کنترلر دستگاهی است که به وسیله آن می توان پایه دوربین Pan –tilte  را کنترل نمودند و به وسیله این دستگاه مقدار زوم ، حرکت به چپ و راست و بالا  پایین کردن دوربین های مذکور را تعیین کرد . کنترلر به طور کلی بر دو نوع است :

  • تک کانال

  • چند کانال

کنترلر در دوربین مدار بسته

تک کانال برای کنترل یک پایه و چند کانال برای کنترل چندین پایه پن تبلت مورد استفاده قرار می گیرد . بر روی این دستگاه ها کلید ها و دسته های مخصوصی جهت این امر قرار دارد . کلید پاور جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه به کار می رود  . شاسی های سمت چپ جهت کنترل جهت پن تیلت و شاسی های سمت راست وظیفه زوم ، فوکوس و آیریز کردن دوربین را به عهده دارند .

در پشت دستگاه کنترلر دو سوکت 4 پین و 6 پین قرار دارد که پایه 6 پین برای کنترل پایه Pan – Tilt  است و پایه چهار پین برای کنترل Lens  به کار می رود . این پین ها باید به وسیله کابل به پایه پن تیلت متصل شوند .

هرکدام از پایه های 6 پین و 4 پین برای انجام کاری در نظر گرفته شده اند که باید با رعایت آن ، این پایه ها را به PTZ  متصل کنیم

سوکت 6 پین Pan Tilt
کاربردپایه
Auto1
Com2
Down3
Up4
Right5
Left6

پایه پن – تیلت از دو قسمت تشکیل شده است که اگر آن را باز کنیم ترمینال های آن مشخص می شوند . این ترمینال های باید به سوکت های مربوط در پشت دستگاه کنترلر متصل شوند .

داخل پایه پن تیلت دو ردیف ترمینال 8 تایی و 6 تایی قرار دارد که از درون این پایه ها سیم به درون دوربین PTZ  متصل می شمند . حال باید رعایت سیم بندی این ترمینال ها را به سوکت های 6 پین و 4 پین دستگاه کنترلر متصل کنیم .

یک کابل از درون پایه پن – تیلت جهت اتصال به دستگاه کنترلر بیرون آمده است که دارای چندین زوج و هر کدام با رنگ های استاندارد مختلفی است .

ترمینال های پایه Pantilt  کلا خالی هستند – ما باید از کابل شبکه که 8 رشته سیم دارد برای اتصال به کنترلر استفاده کنیم فقط در هنگام اتصال باید دقت کنیم که جایجا وصل نکنیم چون در غیر این صورت فرمان اشتباه صادر می شود .

مطالب مرتبط

آموزش های مرتبط :