مدار الکتریکی فتوسل

از مدار الکتریکی فتوسل غالبا در بحث تشخیص نور و تصمیم برای روشنایی استفاده می شود.درون فتوسل یک مقاومت نوری وجود دارد، یعنی با کم و زیاد شدن نور مقدار مقاومت آن و در نتیجه جریان آن کم و زیاد می شود در واقع با کاهش نور مقاومت افزایش می یابد و جریان کاهش می یابد و در نهایت رله مربوط به روشن کردن لامپ ها فعال می گردد و آنها را روشن می کند.

موارد کاربرد مدار الکتریکی فتوسل

از جمله موارد کاربرد مدار الکتریکی فتوسل می توان به خاموش و یا روشن کردن مجموعه ای از لامپ های معابر و یا باغ های بزرگ و یا … .اشاره نمود مزیت بزرگ این کاربرد به نوعی اتوماتیک شدن آنها با توجه به وجود یا عدم وجود نور خورشید می باشد و در نتیجه می توان انتظار داشت مصرف برق به علت اتوماتیک شدن قطع و وصل لامپ ها به شدت کاهش یافته و از نظر اقتصادی خیلی به صرفه است.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی فتوسل

با تحریک رله مربوطه به فتوسل که (این موضوع بخاطر کاهش نور می باشد) باعث وصل شدن اتوماتیک کلید Q2 از داخل مدار فتوسل می شود با وصل شدن این تیغه جریان لامپ مسیر خود را از درون فتوسل می بندد و روشن می ماند این لامپ تا زمانی روشن می ماند که نور(مانند نور خورشید) را حس نکند به محض بالا رفتن لوکس نوری از میزان تعیین شده برای فتوسل این رله دستور قطع می دهد و در نتیجه مدار باز شده و لامپ خاموش خواهد شد.

شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی فتوسل

مدار الکتریکی فتوسل

مطالب مرتبط:

مدار الکتریکی لامپ مهتابی

مدار الکتریکی کولر آبی

مدار الکتریکی دیمر

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی