آدرس شعبه کرج

میدان توحید – شاه عباسی- روبه روی امامزاده حسن (ع) – ساختمان مومنی – طبقه ۲ – واحد ۴ – آموزشگاه فن و کار

تلفن


026-32400832

وب سایت


fanokar.com