شعبه 2 کرج آموزشگاه فن آموزان

آدرس شعبه کرج : میدان توحید – شاه عباسی- روبه روی امامزاده حسن (ع) – ساختمان مومنی – طبقه ۲ – واحد ۴ – آموزشگاه فن و کار

تلفن : 026-32400832

پیام به پشتیبان