شعبه کرج آموزشگاه فن آموزان

کرج – گلشهر – چهارراه گلزار (ضلع جنوب غربی به سمت پمپ بنزین) – مجتمع تجاری و اداری گلزار – طبقه 2 – واحد 4

تلفن

02633513639 – 02633513817

وب سایت

fannialborz.com