دوره های کارآموزی یا کارورزی به صورت اختیاری هستند که با شرکت در این دوره ها کارآموزان می توانند در شرکت های معتبر برای مدت مشخص با بازارکار به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند و پروژه های عملی بسیار مفیدی را از نزدیک لمس کنند و با نحوه ی ارتباط با مشتری ، بازار خرید و قیمت های فروش اجناس به صورت کامل آشنا شوند و در حقیقت دوره های کارآموزی محرکی قوی برای شروع به کار در هر رشته با کسب اطلاعات کافی در کمترین زمان هستند.

شرایط ثبت نام در دوره های کارآموزی عملی

1 – گذراندن دوره مربوطه مرتبط به دوره کارآموزی

2 – نوبت گرفتن از طریق پرکردن فرم تماس برای شرکت در کارورزی

3 – موافقت با عقد قرارداد کارآموزی و پرداخت هزینه

4 – حضور منظم و رعایت قوانین و مقررات محل کارآموزی

دوره های برق و مهارتی جهت پذیرش کارآموزی (کارورزی)