طریقه نصب جا قفلی بر روی کرکره

جا قفلی را فقط در زمانی نصب کنید که خلاص کن موتور را نصب کرده اید چون در این حالت ممکن است با خلاص کردن کرکره برقی و بالا بردن آن موجبات سرقت فراهم شود. پس برای امنیت بیشتر در این مواقع جا قفلی را به مشتریان خود پیشنهاد دهید. البته گاهی اوقات با وجود عدم دسترسی به خلاص کن از شما در خواست جا قفلی می نمایند، که در اینجا روش آن را توضیح می دهیم.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای هر سمت کرکره برقی یک جفت جا قفلی در نظر گرفته شده است. که قفل آویز را به اینجا نصب می کنیم.

طریقه نصب جا قفلی بر روی کرکره برقی

جا قفلی را از یک طرف به پروفیل پشت ریل جوش می دهیم و از طرف دیگر به آخرین تیغه کرکره برقی (پاشنه) پیچ می کنیم. در هنگام نصب دقت کنیدکه سوراخ های جا قفلی دقیقا روبروی هم بیافتد چون در غیر این صورت قفل آویزخوب جا نمی رود، اما این که چگونه طرف دیگر جا قفلی را به روی پاشنه پیچ کینم به این صورت که پس از آن که جا قفلی را به پروفیل جوش دادید وقسمت دوم جا قفلی را روبروی هم نگه دارید 4 عدد سورخ وجود دارد آنها را علامت بزنید سپس توسط دریل سوراخ کنید. پیچ ها را از سمت بیرون وارد کنید و مهره را از داخل ببندید، پیچ های جا قفلی از نوع خزینه ای هستند و از بیرون امکان بازشدن ندارند، برای نصب جا قفلی دیگر نیز به همین شکل عمل کنید

آموزش های مرتبط