راه اندازی موتور آسنکرون با یک کنتاکتور به صورت لحظه ای و دائم از دو نقطه

راه اندازی موتور آسنکرون با یک کنتاکتور به صورت لحظه ای و دائم از دو نقطه : یک موتور آسنکرون (القایی) را می توان به وسیله تنها یک کنتاکتور از دو نقطه به صورت اتصال دائم یا لحظهه ای مورد استفاده قرار داد.برای رسیدت به این مقصود از مدار قدرت و فرمانی که در شکل زیر آمده است استفاده می شود.حسن این روش آن است که تنها یک کنتاکتور مورد استفاده قرار گرفته و هزینه راه اندازی موتور بسیار کاهش یافته است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.
راه اندازی موتور آسنکرون با یک کنتاکتور به صورت لحظه ای و دائم از دو نقطه

نحوه عملکرد مدار راه اندازی موتور القایی با یک کنتاکتور به صورت لحظه ای و دائم از دو نقطه

به منظور راه اندازی موتور القایی به شکلی که گفته شد یک کنتاکتور،دو عدد شستی استاپ،دو عدد شستی استارت و دو عدد شستی استاپ استارت نیاز است.برای راه اندازی موتور به صورت لحظه ای و دائم از هر نقطه یک عدد شستی استاپ،یک عدد شستی استارت و یک عدد شستی استارت استاپ نیاز است.بنابر این در توضیح ذیل به منظور جلوگیری از تکرار تنها راه اندازی از یکی از دو نقطه توضیح داده شده و راه اندازی از نقطه ی دیگر هم به همین صورت خواهد بود.

برای راه اندازی موتور به صورت لحظه ای کافیست شستی استاپ استارت s5 فشرده شود تا بوبین کنتاکتور تحریک شده و موتور راه اندازی شود.علاوه بر آن در حین فشردن شستی s5 کنتاکت بسته آن باز شده و نمیگذارد جریان از تیغه های 13,14 عبور کند.چنانچه شستی استارت s3 فشار داده شود بوبین کنتاکتور تحریک شده و تیغه های 13,14 بسته می شوند و از آن پس جریان تحریک بوبین کنتاکتور از تیغه های 13,14 عبور کرده و موتور به صورت دائم به کارش ادهمه می دهد.در ضمن در هر زمان دلخواه می توان با فشردن شستی استاپ s1 مسیر جریان کنتاکتور را قطع کرده و موتور را متوقف نمود.

کاربرد راه اندازی موتور القایی به صورت لحظه ای دائم از دو نقطه با یک کنتاکتور

گاهی اوقات ممکن است نیاز باشد یک موتور القایی از دو نقطه به صورت دائم و لحظه ای کار کند.در این مواقع از روش فوق میتوان استفاده کرد،علاوه بر آن در این روش تنها از یک کنتاکتور استفاده شده که بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.