برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر
چکیده مطلب :

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر از جمله آموزش های نرم افزاری سانترال می باشد که در مطلب زیر به صورت تصویری نمایش داده شده است، برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر از جمله مباحث آموزشی در زمینه سانترال های کم ظرفیت TES824 ،TEM824 و سانترال های پرظرفیت سری TDA و TDE همچنین سانترال های هوشمند NS می باشد. گام اول تنظیمان منو system

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر از جمله آموزش های نرم افزاری سانترال می باشد که در مطلب زیر به صورت تصویری نمایش داده شده است، برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر از جمله مباحث آموزشی در زمینه سانترال های کم ظرفیت TES824 ،TEM824 و سانترال های پرظرفیت سری TDA و TDE همچنین سانترال های هوشمند NS می باشد.

آموزشگاه فن آموزان همراره تلاش خود را درجهت بهبود کیفیت آموزش به کار گرفته است دوره های سانترال کم ظرفیت ،پر ظرفیت و سانترال سری NS در این آموزشگاه با بالاترین کیفیت برگزار می گردد علاقه مندان می توانند از منو ثبت نام فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل کنند تا هماهنگی های بعدی مراحل ثبت نام از طرف آموزشگاه برای آنها صورت پذیرد.

نرم افزار سانترال را بر روی کامپیوتر خود نصب کرده و مراحل زیر را دنبال کنید.

آموزش تنظیمات نرم افزار سانترال با کامپیوتر

گام اول : تنظیمات مربوط به منو system

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system شماره 2:mine

System password: مشخص کردن پسورد سانترال مرکزی

Oprator: مشخص کردن شماره داخلی مربوط به اپراتور

time

(time Display(12 h/24 h: تنظیم ساعت به صورت 12 یا 24 ساعته

Automatic Time Adjustment: برای مواقعی که بخواهیم ساعت به صورت اتوماتیک از مخابرات تنظیم شود.

Music on Hold:نوع پخش موزیک hold

Mine >> Voice Mail  

Disable:تنظیمات مربوط به صندوق پستی

DTMF Integration:VM port : شماره jack  هایی که می توانند صندوق پستی را پشتیبانی کنند.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system شماره 3: Numbering plan

Numbering plan: تنظیم نوع plan در حالت دلخواه

جدول بزرگ :مشخص کردن نام برای داخلی ها

Operator / Automatic Line Access: تنظیم آزاد شدن خطوط شهری با شماره 0 یا 9

Second numbering plan: ارائه شماره 50 الی 59 برای جایگزینی با شماره های کد خاص

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 4 :Time service

Manual>> Time service Switching mode: تنظیم تغییر شیفت ها به صورت دستی یا اتوماتیک

Current Mode >>Time service Switching mode: انتخاب شیفت کاری

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%844

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 5:Account Codes

جدول :کدهای چهار رقمی برای دسترسی  داخلی های محدود شده .

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 6 :Timers

Automatice reddial       Repeat counter: تنظیم تعداد دفعات شماره گیری

(Automatice reddial      :interval time(s: زمان تکرار شماره گیری اتوماتیک

منوی system  شماره 6 : Timers Recall Time

Call hold: زمان برای یادآوری خط hold  شده .

Call Transfer: زمان برای یاد آوری خط transfer  شده

منوی system  شماره 6 :  Timers >>start Time

Call forwarding (s): در صورت عدم پاسخگویی زنگ تلفن بعد از این زمان داخلی بعدی زنگ می خورد .

Hot line(s): زمان تاخیر تا شروع شماره گیری در گوشی های معمولی

منوی system  شماره 6 : Timers >>Hookswitch Flash

(Flash timing – Range (ms: تنظیم مدت زمان برای hold  شدن توسط قلاب گوشی و یا قطع شدن تماس

منوی system  شماره 6 :Timers >> CALL Duration 

Call Duration counter start time: تاخیر تا شروع محدودیت زمانی برای داخلی هایی که محدودیت زمان دارند.

(Extentation –to-co Duration Limit(min: تنظیم مدت زمان برقراری ارتباط داخلی هایی که محدودیت زمان دارند.

(Co-to-co Duration Limit (min: تنظیم زمان مربوط به وقتی که خط شهری دایورت می شود.

منوی system  شماره 6 : Timers  >> CO Dialling  

(Dialling start time(ms: مدت زمان تاخیر تا شروع شماره گیری

No Dial Disconnection: تنظیم زمان قطع برای وقتی که شماره گیری انجام نشود.

(Inter-digit time(s: تعیین زمان برای شماره گیری شماره های خاص

DTMF time : مشخص کردن سیگنال های ارسالی در حالت ton

منوی system  شماره 6 : Timers  >>INCOMING  CO

(Bell-off Detection time (s: تنظیم زمان مربوط با مخابرات برای همزمانی بوق های ارسالی

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 7: SMDR

منوی system  شماره 7: SMDR>>RS-232C Parameters:تنظیمات مربوط به پرینترهای قدیمی

منوی system  شماره 7: SMDR>> SMDR Format

page length: تنظیم تعداد خطوط

Skip perforation: تنظیم فاصله نقطه چین های خط

منوی system  شماره 7: SMDR>>Selection for printing

:outgoing پرینت تماس های ارسالی

Incoming call: پرینت تماس های ارسالی

Account code: پرینت شدن یا نشدن کدهای دسترسی به محدودیت داخلی

Secret number: پرینت شماره های save  شده در سیستم

Smdr mode: پرینت شدن یا نشدن شماره های داخل حافظه

Call log next page:  آیا شماره آخر  روی برگه بعدی چاپ شود یا خیر؟

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%847

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 8:Carrier Exception Codes

جدول>> قسمت مربوط به مکالمه ارزان که درایران کاربرد ندارد.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%848

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 9: Automatic pause  insertion codes

جدول>> تعیین محدودیت برای داخلی ها.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%849

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 10: KX—T7710

جدول>>تنظیم شماره گیری سریع برای تلفن های سانترال.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%8410

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

منوی system  شماره 11: Detail

منوی system  شماره 11: Detail >>  Extension

Ring ton pattern:نحوه زنگ خوردن به صورت تکی ،دوبل ،سه تایی

Ringback ton pattern: اگر داخلی ها باهم تماس گرفتند صدای بوق هرچند ثانیه تکرار شود .

External pager Access tone: قسمت مربوط  به تایید بوق page

Call pickeup tone: صدای بوق تایید هنگام زنگ خوردن داخلی های دیگر

Flash/recall mode for a locked extension:مشخص کردن داخلی هایی که قفل الکترونیکی شده اند (محدودیت دارند) برای زمانی که تماس آنها منتقل می شود بتوانند از دکمه flash  استفاده کنند

منوی system  شماره 11: Detail >> Peroperietary telephone

Flash / recall key mode: از طریق کد 418 مشخص می شود در چه زمانی خط آزاد شود

: mode 2  تا زمانی که دکمه flash  فشرده است خط آغاز به کار نمی کند .

Co indicator : تنظیم چشمک زدن لامپ داخلی ها

KX-T770 SERIES incomng lamp control:کنترل لامپ تلفن مدل T7700

منوی system  شماره 11: Detail >> singel line telephone

Hold mode: تنظیم hold  با قلاب گوشی

Bell frequency(HZ): تنظیم فرکانس که با تغییر دادن آن زنگ خور تلفن ها تغییر می کند.

منوی system  شماره 11: Detail >> conference

Conference pattern: تنظیم مدهای مختلف برای کنفرانس

Conference tone: وقتی کنفرانس زده شد صدای بیب شنیده شود یا نه

منوی system  شماره 11: Detail >> DSS

ONE-touch transfer using a DSS Butto: قسمت مربوط به دکمه dss یا transfer

DSS Lamp mode: تنظیم لامپ هنگام انتقال dss

DSS Off-hook mode: تنظیم داخلی ها برای زمانی که  دکمه sp phone جواب داده شود.

منوی system  شماره 11: Detail >> CO

PulS Break ratio: روی پیش فرض خودش می ماند این سیگنال ها برای هم خوانی با مخابرات است.

Puls dialling during a conversation: محدودیت ارسال سیگنال پالس

Redialling after pulse ton conversion: تبدیل شماره پالس به تن هنگام فشردن دکمه رویال

Automatic rotation for co line access: انتقال مکالمه ارزان برای کاهش هزینه مکالمه (کاربردی نیست)

منوی system  شماره 11: Detail >> DTMF receiver test

برای تنظیم تلفن هایی که به صورت pulse  شماره گیری می کند باید تیک ها فعال باشد.

دوره های مرتبط :

آموزش سانترال


امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *