آموزش نصب جک برقی آلدو (s-600)

چکیده مطلب :

دستورالعمل درباز کن مدل (s-600 )
این دربازکن ها قابلیتهایی دارد که برایتان شرح میدهیم.
امکان تنظیم زمان بازو بسته شدن و دور آهسته بازو بسته شدن و تنظیم سرعت دورهای هرلنگه .
دارای soft star وsoft stop برای نرمی حرکت درب ها .
دارای قابلیت حرکت معکوس درب و چشمک و فلاشر زدن قبل از حرکت و قابلیت فشار نهایی.

آموزش نصب جک برقی آلدو (s-600) :دستورالعمل درباز کن مدل (s-600 )این دربازکن ها قابلیتهایی دارد که برایتان شرح میدهیم.برنامه ریزی اتوماتیک با ریموت کنترل،برنامه ریزی جداگانه برای هر لنگه ،امکان استفاده برای

 

مدلهای ریلی و دو لنگه 220ولت.

امکان تنظیم زمان بازو بسته شدن و دور آهسته بازو بسته شدن و تنظیم سرعت دورهای هرلنگه .

دارای soft star وsoft stop برای نرمی حرکت درب ها .

دارای قابلیت حرکت معکوس درب و چشمک و فلاشر زدن قبل از حرکت و قابلیت فشار نهایی.

نصب و راه اندازی سریع و راحت شماتیک برد:

آموزش نصب جک برقی آلدو (s-600)

 

مشخصات ترمینال های کناری:                                              

1- 220vac ورودی 220 ولت برق شهری

2-transinput:خروجی 220 ولت برای ترانس

3-transoutput:ورودی 12 ولت از ترانس

4-ant:خروجی برای اتصال آنتن به صورت کواکسیال

مشخصات ترمینالهای پایینی:

1-lamp   جهت اتصال لامپ پارکینگی

2- m1 اتصال موتور 1(زیر پایه مشترک) وسط مشترک

3- m2 اتصال موتور2 (در رو) پایه وسط مشترک

4- blinker برای اتصال فلاشر

5- مشترک /st  فرمان باز و بسته شدن2لنگه

6- مشترک/ Pp فرمان بازو بسته شدن تک لنگه

7- مشترک /photo  برای فرمان چشمی میباشد که اگر از چشمی استفاده نکنید باید از پل استفاده

شود.

8- op/usw/cl  جهت اتصال موتور ریلی

نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اگر در حالت تک لنگه یا ریلی از لیمیت سوییچ استفاده

نکردید باید بین سه پایه پل بزنید.

9- elock/ برای اتصال قفل برقی

10-  12 v-+ برای تغذیه مدار چشمی

فیوزها :

F1: جهت کنترل جریان موتور 1 از فیوز 2 آمپر استفاده میشود.

F2:جهت کنترل جریان متور 2 از فیوز 2 آمپر استفاده میشود.

F3: جهت کنترل جریان نوسانات  برقی و ورودی شهر از فیوز 5آمپر استفاده میشود.

نمایشگرها:

1- استفاده از سون سگمنت برای نشان دادن تنظیمات پارامترها

2- نشان دادن عملکرد ریموت با learn

کلید سوییچ ها :

1-با استفاده از learnig  کلیدها را کددهی و کنترل کنید و حافظه را پاک کنید .

2- A: برای ورود به منوی تنظیمات .

3- B: برای ورود به منوی فرعی تنظیمات .

4- C: برای افزایش پارامترها در هنگام تنظیمات و استارت از روی برد .

5- D:  برای کاهش پارامترها در هنگام تنظیمات .

ماژول گیرنده :

قابلیت ذخیره سازی تابع ریموت و مدلاسیون ASK با فرکانس 433MHZ

روش کد دهی ریموت :

 در ابتد دکمه    LEARNING را زده وقتی LED learning چشمک زد

یکی از دکمه های ریموت را 5 ثانیه فشار دهید تا اهسته چشمک بزند که به این صورت دکمه

کددهی میشود حالا برای پاک کردن آن دکمه learning  را 20 ثانیه فشار دهید تا کلیه ریموتها

حذف شوند.

برنامه ریزی حرکت جک ها:

قبل از شروع باید برنامه های تنظیم شده در حافظه و ریموت را ریست کنید و بعد دکمه A  را فشار

دهید وارد منوی اصلی میشوید با فشار دکمه B پارامترهای خود را انتخاب و با دکمه C افزایش و

با D کاهش دهید.

1.برای ریست کردن :اول دکمه A   را فشار داده نمایشگر DF نمایان میشود بعد دکمه B  را فشار دهید تا نمایشگر  N2نمایش داده شود و دوباره B را فشار دهید نمایشگر  N1نمایان میشود که برای تنظیمات اولیه تک لنگه یا ریلی  است یکی انتخاب کنید و دکمه  Bرا زده تا وارد منوی تنظیمات دستی شوید که شرح آن در جدول انتهایی باشد .

2.تنظیمات دستی :اول دکمه A را فشار دهید نمایشگر DF  نمایان خواهد شد دوباره دکمه  A را بزنید PA نمایان میشود  بعد دکمه B  را فشار دهید تا وارد تنظیمات  دستی شوید که شرح آن در جدول انتهایی باشد .

3.برای تنظیمات اتوماتیک :دکمه A را فشار دهید نمایشگر DF نمایان میشود دوباره A را بزنید PA

نمایش داده میشود و بعد دکمه B را زده O2 نمایش داده میشود و شروع به شمارش میکند اینجا موتور 2 باز میشود وقتی به نقطه مورد نظر برای دور آهسته رسید دکمه C را فشار دهید موتورمی ایستد و O1  نمایش داده میشود و شروع به شمارش میکند موتور 1 شروع به حرکت کرده وقتی به نقطه مورد نظر رسید با فشار دکمه C ریموت به دور اهسته رفته و در نقطه انتهایی دکمه C را فشار میدهیم .

برنامه ریزی هردو لنگه انجام شده حالا نمایشگر C1 نمایش داده میشود و موتور 1 بسته میشود همه این مراحل برای تنظیم بستن هم تکرار میشود باید در پایان بسته شدن هرلنگه 3تا4 ثنیه درب به چهارچوب فشار آورد برای اینکه درب باز نماند .اکنون برنامه ریزی موتور به پایان رسیده.

توضیحات :با پارامترهای O1 وo2 میتوان زمان باز شدن هر لنگه را تنظیم کرد و با  C1و c2 میتوان زمان بسته شدن هر لنگه را تنظیم کرد .

با s1  وs2 برای تنظیم دور آهسته هر لنگه کاربرد دارد .

H1 و H2 میتوان زمان دور آهسته را تنظیم کرد .

N1 و N2 میتوان تنظیم سرعت دور اهسته را تنظیم کرد.

F1و F2 میتوان میزان حساسیت هر لنگه را در برخورد با مانع در دور تند تنظیم کرد

L1  و L2میتوان میزان حساسیت هر لنگه را در برخورد با مانع در دور تند تنظیم کرد.

اگر پارامترهای F2 و F1 و L1 وl2 در حالت صفر باشد موتورها با تمام توان حرکت میکنند .

AC: برای بازگشت به حالت اتوماتیک و تنظیم  آن با PA

CP: بسته شدن سریع بعد از عبور که مدت آن تقریبا 5ثانیه است .

OD : تاخیر در بازشدن دربها که زمان آن 2ثانیه میباشد .

CD:تاخییر در باز شدن دربها که بین 0 تا 20 میباشد.

PD:برای حالت تک لنگه

: PTزمان عبور تک لنگه را از زمان اصلیکم میکند تا در حالت تک لنگه در به میزان لازم باز شود .

CS:برای اطمینان از بسته شدن در و وجود قفل برقی

PF:برای چشمک چراغ سردر برای 3ثانیه برای حرکت دربها  میتوان فعال نمود

RS: برای سهولت در بازشدن قفل عای برقی خاص است

SA:برای ذخیره ی همه ی پارامترها استفاده میشود .

روش کار

بعد از دریافت فرمان استارت اول موتور 2 و بعد موتور1 حرکت میکند اگر قبل از به اتمام رسیدن حرکت دوباره استارت بزنید دربها می ایستد وقتی دربها  باز هستند زمان ایستادن (PAUSE)اگر فعال باشد AC نمایش میابد و نمایشکر شروع به نمایش کرده اگر چیزی جلوی چشمی بیاید شمارش می ایستد و دوباره آغاز میشود اگر AC فعال نباشد سیستم منتظر فرمان مجدد میشود .

بعدد از دریافت فرمان اگر چیزی جلوی چشمی باشد درها حرکت نکرده و علامت PH  روی چشمک زن نمایان میشود و بعد از دوثانیه به جهت عکس حرکت میکند هنگام باز شدن نمایشگر اول

OP  را نمایش میدهد و در موقع بسته شدن علامت CL و با فشار نهایی علامت CS نمایان میشود .

هنگام بازو بسته شدن دربها زمان 2 نمایش داده میشود و در هنگام STANDBY  نمایشگر آن خاموش

میشه و نقطه آن چشمک زن میماند .

نکته مهم :برای نصب کابهای پیستونی بعد از نصب پایه روی دیوار لنگه در را به مقدار نیاز

(90 تا 120 )باز کنید شفت جک را تا انتها جمع کنید بعد محل برخورد سر جک با در را علامت بزنید و بعد جوشکاری کنید برای اطمینان اول تک جوش زده در را بازو بسته کنید و بعد جوشکاری را کامل کنید.

مطالب مرتبط

دوره های مرتبط

 

امتیاز بدهید
نویسنده مطلب
سیامک رشوند
سیامک رشوند

سیامک رشوند هستم فعال در حوزه نصب و تعمیر سیستم های حفاظتی و امنیتی مجتمع های مسکونی ، تجاری ،اداری و .... در این سایت در مورد نصب دوربین ها ، دزدگیرهای اماکن و منازل ، نصب اعلام حریق های متعارف و آدرس پذیر، نصب سانترال و کرکره برقی و حوزه های مرتبط دیگر مطلب می نویسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه فن آموزان فیدار می‌باشد. (طرف قرارداد با خانه کارگر)
بستن X
تماس با فن آموزان تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا بله
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنین
صفحه رسمی فن آموزان در اینستاگرام کانال رسمی فن آموزان در تلگرام کانال رسمی فن آموزان در یوتیوب کانال رسمی فن آموزان در آپارات