فن آوری CCD-EX-VIEW دوربین مداربسته

این فن آوری با ارتقاء حساسیت سطح حسگر به منظور بهبود حساسیت نوری CCD طراحی گشته است که به طور موثری بازده ی نور را با به کارگیری ناحیه ی نور مادون قرمز نزدیک به شکل حسگر (دیود انباشت چاله)تقویت می کند. در مبحث نظارت تصویری، حساسیت بالا نه تنها در مناطق روشن لازم است بلکه این حساسیت در نقاط تاریک نیز وجود دارد. جهت این امر شرکت Sony این فناوری را به کار گرفت تا از طریق به کارگیری ناحیه نور مادون قرمز نزدیک با حساسیت بالا که با چشمان غیرمسلح قابل تشخیص نیست قادر به تعیین آن باشد.

ناحیه ی نوری نزدیک به مادون قرمز که طول موج بالایی دارد. در عمق فتوالکتریسیته در نیمه هادی سیلیکونی پنهان می شود، در CCDهای متداول، حسگرها قادر به جمع آوری موثر بارهایی که تبدیل فتوالکتریک متحمل شده اند نیستند.

در مقایسه با CCD های رایج نسبت حساسیت  CCD-EX-VIEW  برای نور مرئی دو برابر و برای طول موجهای نزدیک به مادون قرمز چهار برابر افزایش یافته است.

در این فنآوری اتصال P/N هر فوتودیود در CCD گونه ای طراحی شده است که – تبدیل فوتون به الکترون به حداکثر میزان خود برسد. علاوه بر این هر فوتودیود که پدیدآورنده یک پیکسل از تصویر است دارای یک لنز میکروسکوپی است که به منظور تمرکز هرچه بیشتر نور در بالای آن تعبیه شده است که به بهبود حساسیت به نور منجر خواهد شد.

لوکس نوری برای CCDهای EX-VEW به مراتب بهتر از CCDهای رایج است و این به معنای روشنایی و شفافیت بیشتری در نور یکسان برای تصاویر گرفته شده از Ex-view است.

 برخی از مشخصات چند نمونه EX-VIEW HAD CCD II

ICX678AKA

ICX679AKA

ICX672AKA

ICX673AKA

ICX872AKA NEW

ICX873AKANEW

Product name
NormalNormalNormalApplication
Digonal 6.0 mm

(Type1/4)

Digonal 6.0 mm

(Type1/3)

Digonal 6.0 mm

(Type1/3)

Image size
480K

570K

480K

570K

480K

570K

Total of effective pixels
976(H) * 494(V)

976(H) * 582(V)

976(H) * 494(V)

976(H) * 582(V)

976(H) * 494(V)

976(H) * 582(V)

Number of effective pixels
3.75(H)* 5.56(V)

3.75 (H)*4.96(V)

5.0(H) * 7.4(V)

5.0(H) * 6.25(V)

5.0(H) * 7.4(V)

5.0(H) * 6.25(V)

Unit cell size[µm]
1050

950

2400

2450

2800

2750

Sensitivity [mV](f5,6)
100014001400Saturation signal [mV]
-105-110-110Smear [dB](f5.6)
+12/-7.0 (typ.)+15/-7.0 (typ.)+15/-7.0 (typ.)Supply voltage [v]
3.3 (typ.)3.3 (typ.)3.3 (typ.)H Transfer voltage [v]
“Effio-P” ver.2

“Effio-S” ver.2

Enhanced “Effio-E” ver.2

“Effio-P” ver.2

“Effio-S” ver.2

Enhanced
“Effio-E”
ver.2

“Effio-P” ver.2

“Effio-S” ver.2

Enhanced “Effio-E”

ver.2

Supported DSP

در مقاله های بعدی خواهیم دید که شرکت Sony از فن آوری CCDهایEX-VEW در تولید دوربین مداربسته آنالوگ گنبدی چرخشی و بولت خود بهره گرفته است.

آموزش های مرتبط :


امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.