اجزای تشکیل دهنده لنزها در دوربین مداربسته

یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است:

  • اجزا نوری
  • دیافراگم قابل تغییر
  • سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین

اجزای نوری لنز

اجزا نوری لنز اجزایی هستند که همگی داخل یک سیلندر قرار گرفته اند و هر کدام وظایف خاصی را در مسیر عبور نور انجام میدهند. اجزای داخلی تصویر را بزرگ و کوچک می کنند و در ضمن هر کجا شعاع نور کج شده باشد تصحیح نوری انجام داده و پراکندگی نور را اصلاح می کنند. بزرگنمایی به عقب یا جلو باعث حرکت دادن یک قسمت مشخصی از لنز می شود که با تغییر فاصله کانونی اندازه تصویر و میدان دید نیز تغییر می کند. شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین مداربسته به خاطر عبور از عدسی های مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین مداربسته نمی رسد و به همین دلیل تا به حال لنزی ساخته نشده است که کلی نور را به دوربین مداربسته برساند و بنابراین مسایل نورپردازی بسیار مهم می باشد.

دیافراگم

 برای کنترل مقدار نور عبوری از لنز چندین صفحه فلزی کدر به گونه ای آرایش یافته اند که به وسیله تغییر حلقه تنظیم می تواند روزنه ی مرکزی بین خود را بزرگ و کوچک کنند(شکل 3-9) در کنترل خودکار، فرمان بازیا بسته شدن را یک چشم الکترونیکی صادر میکند. عملکرد این قسمت به نحوی است که در روشنی زیاد صفحات فلزی درهم فرورونده و از شدت نور زیاد جلوگیری می کنند و بر عکسی در زمانی که نور به حد کافی نباشد بازتر می شوند تا تصویر مطلوب فراهم شود. اندازه بازشدن دیافراگم مطابق یک سری اعداد که مقدار نور مجاز را تعیین شود،F22تاF14، مشخصی می کند.

دیافراگم

آموزش های مرتبط :


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *