آموزش تعمیر چرخ خیاطی قدیمی و جدید

با شناسایی عیوب چرخ خیاطی می توان مانند یک تعمیرکار حرفه ای آن را تعمیر کرد و در وقت و هزینه صرفه جویی نمود. در اینجا برخی از مشکلات رایجی که ممکن است برای هر چرخ خیاطی پیش بیاید را آورده ایم.

آموزش تعمیر چرخ خیاطی

عیب 1: چرخ خیاطی روان کار نمی کند و صدا می دهد.

علت1:  نخ در مکانیزم ماسوره جمع شده است.

علت2: پرز پارچه در دندانه ها جمع شده است.

 

عیب2: نخ سوزن پاره می شود

علت1: نخ سوزن صحیح نخ نشده است.

علت2: کشش نخ سوزن زیاد است.

علت3: سوزن کند یا کج شده است.

علت4: سوزن صحیح کار گذاشته نشده است.

علت5: پارچه پس از دوخت به طرف غثب کشیده نشده است.

علت6: نخ نسبت به سوزن خیلی نازک یا کلفت است.

علت7: نخ ماسوره در قسمت ماسوره صحیح نخ نشده است.

علت8: در منطقه ماسوره پرز نخ جمع شده است.

علت9: ماسوره خوب نمی چرخد.

 

عیب 3: سوزن می شکند

علت1: سوزن به صورت ناصحیح کار گذاشته شده است.

علت2: سوزن کج یا کند شده است.

علت3: پیچ سوزن شل شده است.

علت4: کشش سوزن نخ زیاد است.

علت5: پس از انجام دوخت پارچه به طرف عقب کشیده نشده است.

علت6: نوع سوزن نسبت به جنس پارچه ضعیف است.

علت 7:  در حالتی که سوزن در پارچه بوده صفحه انتخاب کننده دوخت چرخانده شده است.

 

عیب4: دوخت نامنظم انجام می شود

علت1: سوزن به صورت ناصحیح کار گذاشته شده است.

علت2: سوزن کج یا کند شده است.

علت3: سوزن یا نخ مناسب پارچه نمی باشد.

علت4: برای دوخت پارچه های نازک و الیاف مصنوعی از سوزن نوک آبی استفاده نمی شود.

علت5: سوزن به صورت صحیح نخ نشده است.

 

عیب5: دوخت چروک می شود.

علت1: کشش نخ سوزن زیاد است.

علت2: نخ سوزن یا ماسوره صحیح نخ نشده است.

علت3: نخ سوزن برای پارچه کلفت است.

علت4: دوخت برای پارچه ضخیم است.

*در حالت دوخت پارچه های بسیار نازک ورقه کاغذ زیر پارچه قرار دهید.

 

عیب6: دوخت زیر پارچه شل است.

علت1: کشش نخ سوزن کم است.

علت2: سوزن برای نخ یا خیلی کلفت یا خیلی نازک است.

 

عیب7: پارچه با سرعت یا اهسته از زیر پایه عبور می کند.

علت1: پرز پارچه در دندانه ها جمع شده است.

علت2: دوخت خیلی ظریف است.

علت3: ارتفاع پایه تنظیم نمی باشد.

 

عیب8: دوخت جادکمه ای تنظیم نمی باشد.

علت1: طول دوخت مناسب پارچه نمی باشد.

علت2: پارچه کشیده می شود.

عیب9: چرخ خیاطی صدا می دهد.

علت1: چرخ خیاطی احتیاج به روغن کاری دارد.

علت2: گرد و خاک و پرز پارچه در مکانیزم دستگاه ماسوره جمع شده است.

علت3: پرز پارچه در دندانه ها جمه شده است.

عیب یابی چرخ خیاطی

دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی شامل تمامی لوازم گوچک و بزرگ آشپزخانه و منزل به طور کاملا عملی در مجتمع آموزشی فن آموزان برگزار می گردد.