مدار الکتریکی رله زمانی

رله ها معمولا با سیم پیچ ساخته می شوند و برای ایجاد دستور قطع و وصل در مدار در قسمت مدار فرمان قرار می گیرند. مدار الکتریکی رله  زمانی  به نوعی از رله ها گفته می شود که ساختار پیچیده  تری نسبت به رله های ضربه ای دارند و برای قطع و وصل بار الکتریکی از چند نقطه استفاده می شوند.

موارد کاربرد مدار الکتریکی رله زمانی

کاربرد مدار الکتریکی رله  زمانی هنگامی است که می خواهیم یک مصرف کننده را از چندین نقطه قطع و وصل کنیم، به عنوان مثال چراغ راه پله در مجتمع های مسکونی را می خواهیم از چند نقطه خاموش و روشن کنیم. البته برای این کار رله ضربه ای  هم وجود دارد اما رله ضربه ای تنظیمی برای زمان روشن یا خاموش شدن ندارد پس در نتیجه زمانی که برای ما بحث خاموش شدن اتوماتیک مد نظر باشد انتخاب رله زمانی مناسب تر است.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار  رله زمانی

نحوه عملکرد مدار به این صورت است که با فشار دادن هر یک از شستی های s1,  s2 , s3 ,s4   رله مربوط به مدار زمانی  تحریک می شود. با تحریک رله تیغه  باز آن که در شکل K1 می باشد بسته می شود. با بسته شدن این کلید جریان وارد لامپ E1شده و سپس چراغ E1روشن می گردد و چراغ تا زمانی که تایمر عمل قطع مسیر جریان را انجام دهد روشن می ماند. با تمام شدن زمان مدار به اصطلاح ریسیت می شود و همه چیز به حالت قبل برمی گردد با فشرده شدن دوباره هر یک از شستی ها سیکل بالا تکرار خواهد شد.

شمای فنی،حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی رله زمانی

مدار الکتریکی رله زمانی
مطالب مرتبط:

مدار الکتریکی رله ضربه ای

مدار الکتریکی لامپ مهتابی

مدار الکتریکی فتوسل

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی