اصول ضبط دیجیتال در دوربین مداربسته

در ضبط دیجیتال، هر تصویر به تعدادی از پیکسل ها یا نقاط نقسیم می شود. برای هر یک از این پیکسل ها، مبدل آنالوگ به دیجیتال، خصوصیات مختلف آن پیکسل مانند رنگ و روشنایی را به اعداد دیجیتال تبدیل می کند و مجموع اطلاعات این پیکسل ها با هم یک تصویر را تشکیل می دهد که حرکت این تصاویر به طور متوالی یک تصویر متحرک را ایجاد می کند. اطلاعات دیجیتال مربوط به هر پیکسل می تواند بر روی یک حافظۀ دیجیتال ضبط شود. یک تصویر عادی از یک دوربین مداربسته  سیاه و سفید می تواند 450 کیلو بایت فضا را اشغال کند و در یک تصویر رنگی این ظرفیت به 650 کیلوبایت می رسد. در نتیجه باید به دنبال راهی برای کاهش ظرفیت تصاویر بود. چنین ضرورتی موجب به وجود آمدن روش های مختلف فشرده سازی تصاویر شد.

یک فریم تصویر دارای حجم زیادی از اطلاعات اضافی است. در سیستم های آنالوگ تصاویر با تمامی اطلاعات آن به صورت ساده ای ضبط می شود اما در یک سیستم دیجیتال این کار ظرفیت زیادی را اشغال خواهد کرد که باید اطلاعات اضافی را از هر فریم حذف کرد که با این عمل، بدون تغییر محسوس در کیفیت تصاویر ضبط شده، ظرفیت اشغال شده به شدت کاهش خواهد داد. اکثر روش های فشرده سازی تصاویر دارای محدودیت هایی هستند که در صورت عدم رعایت آن ها، کیفیت تصاویر به شدت کاهش خواهد یافت. به این حد از فشرده سازی تصاویر هر استانداردی که عبور از آن باعث افت شدید کیفیت تصاویر در آن استاندارد شود، حد نهایی “Knee” آن استاندارد گویند.

آموزش های مرتبط :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان