نظر سنجی دوره

1. نظر شما راجب دوره گذرانده شده در این آموزشگاه چیه آیا دوره براتون مفید بود ؟*
2. به نظر شما تجهیزات آموزشی کارگاه چطور بود ؟*
3. تدریس استاد دوره و تسلطشون به موضوع درسی رو در چه سطحی ارزیابی می کنید؟*
4. برخورد و رفتار کارکنان آموزشگاه و استاد دوره رو چگونه ارزیابی می کنید ؟ آیا شخصی هست که از برخوردش ناراضی باشید، لطفا نام ببرید؟*
5. آیا سرفصل های دوره به صورت کامل به شما آموزش داده شد ؟*
6. آیا کار عملی به میزان کافی در کارگاه انجام دادید ؟*
7. در نهایت آیا میزان رضایت شما از خروجی دوره طوری بوده که مارو تو آینده به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید ؟*