– در وارد کردن اطلاعات شخصی و نام دوره انتخابی دقت فرمایید.
– برای شرکت در کلاس های آنلاین هزینه ثبت نام می بایست تا قبل از شروع کلاس ها بصورت کامل پرداخت شود.
– هزینه ثبت نام پس از برگزاری اولین جلسه قابل عودت نمی باشد.
– هرگونه کپی براداری و یا انتشار ویدئوهای آموزشی توسط افراد حقیقی با حقوقی غیر قانونی بوده و در صورت تخطی پیگرد قانونی خواهد داشت و با متخلفین مطابق قانون برخورد می شود.
– هزینه شرکت در آزمون های فنی و حرفه ای 100/000 تومان می باشد.
– شرط معرفی به آزمون های فنی و حرفه ای قبولی در آزمون های داخلی آموزشگاه می باشد.
– مسئولیت وارد کردن اطلاعات نادرست هنگام ثبت نام با کارآموزان است.