لیست دوره های آنلاین

نصب دوربین مدار بسته
سرفصل و توضیحات دوره نصب دوربین مدار بسته (آی پی و آنالوگ)
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره : 420/000 تومان
نصب دوربین مداربسته آنالوگ
سرفصل و توضیحات دوره نصب دوربین مدار بسته آنالوگ
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره : 210/000 تومان
نصب دوربین مدار بسته آیپی
سرفصل و توضیحات دوره نصب دوربین مدار بسته آی پی
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره : 210/000 تومان
تعمیرات موبایل
هزینه دوره: 1/200/000 تومان
تعمیرات برد لوازم خانگی
سرفصل و توضیحات دوره تعمیرات لوازم خانگی
مدت دوره : 30 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 1/200/000 تومان
تعمیرات مکانیک لوازم خانگی
سرفصل و توضیحات دوره تعمیرات لوازم خانگی
مدت دوره : 30 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 1/250/000 تومان
آموزش PLC
سرفصل و توضیحات دوره آموزش plc
مدت دوره : 40 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 1/800/000 تومان
نصب پکیج دیواری
سرفصل و توضیحات دوره نصب پکیج
مدت دوره : 30 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 400/000 تومان
تعمیرات پکیج دیواری
سرفصل و توضیحات دوره نصب پکیج
مدت دوره : 30 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 700/000 تومان
نصب کرکره برقی
سرفصل و توضیحات دوره نصب کرکره برقی
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 350/000 تومان
نصب جک برقی
سرفصل و توضیحات دوره نصب جک برقی
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 350/000 تومان
نصب کولرگازی
سرفصل و توضیحات دوره نصب و تعمیر کولر
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 560/000 تومان
برق ساختمان درجه 2
سرفصل و توضیحات دوره برق ساختمان درجه 2
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 700/000 تومان
برق ساختمان درجه 1
سرفصل و توضیحات دوره برق ساختمان درجه 1
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 1/400/000 تومان
سیم پیچی موتورهای الکترونیکی
سرفصل و توضیحات دوره سیم پیچی موتورهای الکترونیکی
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 900/000 تومان
نصب اعلام حریق متعارف
سرفصل و توضیحات دوره نصب اعلام حریق متعارف
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 300/000 تومان
نصب اعلام حریق آدرس پذیر
سرفصل و توضیحات دوره اعلام حریق آدرس پذیر
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 700/000 تومان
نصب دزدگیر اماکن
سرفصل و توضیحات دوره نصب دزدگیر اماکن
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 350/000 تومان
نصب تلفن سانترال
سرفصل و توضیحات دوره نصب تلفن سانترال
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 245/000 تومان
تعمیرات برد الکترونیکی
سرفصل و توضیحات دوره تعمیرات برد الکترونیکی
مدت دوره : 30 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 2/100/000 تومان
تابلو برق صنعتی
سرفصل و توضیحات دوره آموزش تابلو برق صنعتی
مدت دوره : 20 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 1/200/000 تومان
هوشمندسازی ساختمان
سرفصل و توضیحات دوره هوشمندسازی ساختمان
مدت دوره : 20 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره: 2/100/000 تومان
ماشین اداری
سرفصل و توضیحات دوره تعمیرات ماشین های اداری
مدت دوره : 10 ساعت
شروع دوره : بلافاصله پس از ثبت نام
هزینه دوره : 1/300/000 تومان