راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه : مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه برای کنترل یک موتور از دو نقطه استفاده می شود.یعنی موتور را می توان از دو نقطه روشن کرد.این مدار بسیار شبیه به مدار کنترل از یک نقطه می باشد و می توان آن را به نوعی تعمیم یافته مدار اتصال از یک نقطه دانست.برای اینکه یک وسیله را بتوانیم از چند نقطه کنترل کنیم کافی است شستی های استارت را با هم موازی کنیم به تعدادی که می خواهیم و نکته خاص دیگری ندارد.

موارد کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:

کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه را می توان در روشن کردن یک موتور از چند محل دانست.مثلا می خواهیم در یک شرکت هم نگهبان بتواند موتور را خاموش کند هم رییس شرکت بتواند موتور را خاموش کند ، پس برای این کار دو شستی استارت در محل اتاق هر دو نصب کرده و کافی است آنها را با هم موازی کنیم و سایر اتصالات را انجام دهیم ، همانند اتصال کنترل یک موتور از یک نقطه می باشد.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو  نقطه به این صورت می باشد که از شستی S2 و S1 در جهت قطع مدار استفاده می شود، و برای روشن شدن موتور از شستی های S3 و S4 استفاده می شود. برای تبدیل کردن حالت موتور از لحظه ای به دائم از تیغه باز  کنتاکتور استفاده می کنیم.با بسته شدن این کنتاکت مدار جریان خود را از داخل تیغه بسته شده می بندد و مادامی که شستی S2 وS1 زده نشده است به کار خود ادامه می دهد.

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه
مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :


راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم و لحظه ای کنترل از یک نقطه

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم و لحظه ای کنترل از یک نقطه : مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم ،کنترل از یک نقطه را می توان ساده ترین مدار فرمان و قدرت سه فاز در نظر گرفت،یعنی اگر هدف شروع آموزش و تحلیل مدارات سه فاز باشد این مدار بهترین مثال برای شروع کار می باشد.کنتاکتور وسیله ای است که دارای کنتاکت های باز و بسته می باشد و با تحریک کنتاکتور کنتاکت های باز بسته می شوند و کنتاکت های بسته باز میگردند  و از این کنتاکت ها برای مدار فرمان استفاده می کنند.در برق سه فاز و مدارات کنتاکتوری قسمتی از مدار که مستقیما به موتور وصل می شود و باعث حرکت آن می شود مدار قدرت نامیده می شود ، حال آنکه قسمتی از مدار که تصمیم می گیرد چه وقتی موتور روشن شود یا به عبارتی چه وقتی کنتاکتور وصل گردد را مدار فرمان اسم گذاری کرده اند .

موارد کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم و لحظه ای

کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم ،کنترل از یک نقطه را می توان به وفور دید.ابتدا ذکر این نکته واجب است که در صنعت به علت ویژگی های خاص  موتور آسنگرون قفسه سنجابی بسیار محبوب می باشند .زمانی می خواهیم موتور به صورت دایم کار کند در اینجا باید موتور به صورت دایم وصل باشد مانند روشن کردن یک لامپ که می خواهیم روشن بشود و روشن بماند به مدت زمان طولانی ،اما زمانی می خواهیم موتور  روشن شود و تا زمانی که دست ما بر روی شستی مربوطه مانند شستی استارت است روشن بماند در این حالت از مدار لحظه ای استفاده می کنیم.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم و لحظه ای کنترل از یک نقطه

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دایم ،کنترل از یک نقطه به این صورت می باشد که از شستی  S1 در جهت قطع و وصل مدار استفاده می شود. در مدار لحظه ای مادامی که دست بر روی شستی S2 می باشد موتور کار می کند. برای تبدیل کردن حالت موتور از لحظه ای به دایم از تیغه باز  کنتاکتور استفاده می کنیم.با بسته شدن این کنتاکت مدار جریان خود را از داخل تیغه بسته شده می بندد و مادامی که شستی  S1 زده نشده است به کار خود ادامه می دهد.

مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی به صورت اتصال دائم کنترل از یک نقطه

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از یک نقطه

مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتورموتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی به صورت اتصال دائم و لحظه ای، کنترل از یک نقطه

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم و لحظه ای کنترل از یک نقطه

مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :


راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث : یکی از موارد مهم برای راه اندازی موتور سه فاز تعیین ستاره -مثلث آن می باشد.در الکتروموتورهای سه فاز بهتر است ابتدا موتور را به صورت ستاره راه اندازی کرد سپس به صورت مثلث، برای تغییر مثلث – ستاره معمولا در قدیم از روش 2 کنتاکتوری استفاده می شد یعنی یک کنتاکتور وظیفه ستاره شدن موتور را داشت و کنتاکتور دیگر وظیفه مثلث شدن موتور را داشت،اما امروزه در بیشتر مدارات از کلید اهرمی یا غلطکی و یا زبانه ای جهت انجام این کار استفاده می شود به این صورت که با سیم بندی درست کلید با تغییر حالت کلید ابتدا موتور به صورت ستاره کار کرده و سپس به صورت مثلث با تغییر وضعیت کلید می رسد.
ادامه مبحث راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث …

شمای حقیقی و فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکترو موتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی توسط کلید غلطکی ستاره – مثلث

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث

مطالب مرتبط :

راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از یک نقطه

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش plc


راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد : یکی از موارد مهم بعد از راه اندازی موتور سه فاز تعیین جهت چرخش آن می باشد.در الکتروموتورهای سه فاز برای عوض کردن جهت چرخش کافی است جای دو فاز از سه فاز را با هم عوض کنیم و در این صورت جهت موتور از چپگرد به راستگرد تغییر یافته و یا از راستگرد به چپگرد تغییر می یابد. برای تغییر فاز معمولا در قدیم از روش 2 کنتاکتوری استفاده می شد،یعنی یک کنتاکتور وظیفه چرخش موتور به سمت راست را داشت و کنتاکتور دیگر وظیفه چرخش موتور به سمت چپ را داشت،اما امروزه در بیشتر مدارات از کلید اهرمی یا غلطکی و یا زبانه ای جهت انجام این کار استفاده می شود به این صورت که با سیم بندی درست کلید با تغییر حالت کلید ، در داخل کلید جای دو فاز با هم عوض می شوند و در نتیجه جهت چرخش موتور عوض می شود.

در ادامه مبحث راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد ….

شمای حقیقی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی توسط کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگردو راستگرد

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد

شمای فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون رتور قفسی توسط کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگردو راستگرد

مطالب مرتبط :

راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از یک نقطه

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش plc


راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک

راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک : برای راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسی از کلیدهای اهرمی،غلتکی و زبانه ای صفر و یک استفاده می شود.الکتروموتور یا همان موتور الکتریکی نوع خاصی از موتور هاست که نیروی الکتریکی را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند.روتور قفسی یا همان روتور قفسه سنجابی نیز که بیشتر در موتورهای الکتریکی القایی ACاستفاده می شود و شکل این روتور به علت اینکه بسیار شبیه به قفس مورد نیاز برای شکار سنجاب بود به موتورهای قفسه سنجابی معروف گردید.
کلید ها نیز وسایلی هستند که با آنها می توان جریان مدار را قطع و وصل کرد.کلید اهرمی یا همان تیغه ای جز ساده ترین کلیدها می باشد و مخصوصا زمانی که جریان کاری مدار پایین می باشد به نوعی ساده ترین قطع و وصل کننده مدار می باشند.

کلید غلطکی نیز بر اساس حرکت غلطک کار می کند و با حرکت غلطک کنتاکت ها به هم وصل شده و جریان عبور می کند و یا با حرکت غلطک کنتاکت ها از هم فاصه گرفته و قطع می شوند.به علت برخورد و سایش زیاد غلطک عمر این کلید ها کم می باشد و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

کلید زبانه دار نیز امروزه در صنعت بسیار محبوب می باشد و از آن برای قطع و وصل موتور های تک فاز و سه فاز استفاده می شود.به این کلید در صنعت کلید سلکتوری و یا گردان می گویند.این کلید امروزه در صنعت بسیار محبوب تر از دو کلید قبلی می باشد.

موارد کاربرد مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسی توسط کلیدهای اهرمی،غلطکی و زبانه ای صفر و یک

کاربرد مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتور های سه فاز آسنگرون روتور قفسی توسط کلید های اهرمی  ،غلطکی و زبانه ای صفر و یک برای راه اندازی موتورهایی با توان پایین می باشد.توان پایین را حدود 5.5 کیلو وات در نظر می گیرند و برای وصل کردن این گونه موتورها ی کلید ساده اهرمی و یا غلطکی و یا زبانه ای کافی می باشد، اما در مواردی که نیاز به راه اندازی موتور هایی با نیروی بیشتر می باشد باید سراغ روش هایی مانند ستاره-مثلث، اتوماتیک و یا غیره رفت

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  راه اندازی الکتروموتورهای 3 فاز آسنگرون روتور قفسی توسط کلیدهای اهرمی،غلطکی و زبانه ای صفر و یک

نحوه عملکرد مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای 3 فاز آسنگرون روتور فقسی توسط کلید های اهرمی غلطکی و زبانه ای صفر و یک به این صورت می باشد که برق 3 فاز وارد این کلید ها می شود و از طرف دیگر کلیدها برق 3 فاز خارج می شود. با تغییر وضعیت کلید ها که  تغییر وضعیت زبانه در کلید های زبانه ای و یا تغییر محل غلطک  در کلید های غلطکی و یا بسته و باز شدن اهرم در کلید های اهرمی می باشد ، کلید تغییر وضعیت داده و کنتاکت هایش را به هم وصل میکند و بعد از آن جریان در کلید و مدار جاری می شود و موتور روشن می شود.

شمای حقیقی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسی از کلیدهای اهرمی،غلتکی و زبانه ای صفر و یک

راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک

شمای فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای 3 فاز آسنگرون روتور قفسی از کلیدهای اهرمی،غلتکی و زبانه ای صفر و یک

مدار فرمان راه اندازی الکتروموتورهای 3 فاز آسنگرون روتور قفسی توسط کلیدهای اهرمی،غلطکی و زبانه ای صفر و یک

مطالب مرتبط :

مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد

راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلتکی ستاره و مثلث

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش plc


مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ

از مدار الکتریکی ستاره و مثلث برای راه اندازی مدارات سه فاز(مقاومتی-سلفی-مقاومتی سلفی) استفاده می شود.بسیار از الکتروموتور ها و پمپ ها با این روش راه اندازی می شوند.

موارد کاربرد مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ

موارد کاربرد مدارات الکتریکی ستاره و مثلث اغلبا برای راه اندازی مداراتی شامل موتور 3 فاز می باشد.از آنجایی که توان اتصال ستاره 0.33توان اتصال مثلث می باشد بنابراین در ابتدا که موتور نیاز به راه اندازی دارد باید از این مدار استفاده کرد، اما مشکل اینجاست که بخاطر توان پایین اتصال ستاره نمی توان از آن برای موتورهایی با توان بالا استفاده کرد و اگر این کار را بکنیم به اصطلاح موتور زیر بار می خوابد.برای رفع این مشکل باید از مدارات مثلث استفاده کرد که توان 3 برابر توان ستاره دارند.پس باید روشی داشته باشیم که در آن ابتدا موتور با مدار اتصالی ستاره راه اندازی شود و سپس با مدار اتصالی مثلث کار کند.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  ستاره و مثلث با لامپ

در مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ ، هدف دیدن توان خروجی بر روی لامپ هاست که همان شدت نور خروجی لامپ ها می باشد. در اتصال مثلث توان بیشتر بوده و نور خروجی بیشتری را شاهد خواهیم بود اما در مدار ستاره توان کمتر بوده و نور خروجی کمتری را خواهیم دید.در مدار ستاره یا همان مدار سمت چپ اگر 3 فاز متعادل و برابر باشند و تنها از نظر اختلاف فاز 120 درجه با هم اختلاف فاز داشته باشند در نتیجه خروجی به سمت نول مدار نداریم. اما از آنجا که ممکن است این اتفاق رخ ندهد خروجی از سر ستاره مدار به سمت نول می کشیم.اما در مدار سمت راست که اتصال مثلث است و به دلیل این که نقطه خنثی مثل ستاره نداریم نیاز به برگشت 3 فاز به سمت نول نمی باشد.

شمای فنی مدار الکتریکی ستاره و مثلث

مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ

مطالب مرتبط :

مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدها

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش plc


مدار الکتریکی فتوسل

از مدار الکتریکی فتوسل غالبا در بحث تشخیص نور و تصمیم برای روشنایی استفاده می شود.درون فتوسل یک مقاومت نوری وجود دارد، یعنی با کم و زیاد شدن نور مقدار مقاومت آن و در نتیجه جریان آن کم و زیاد می شود در واقع با کاهش نور مقاومت افزایش می یابد و جریان کاهش می یابد و در نهایت رله مربوط به روشن کردن لامپ ها فعال می گردد و آنها را روشن می کند.

موارد کاربرد مدار الکتریکی فتوسل

از جمله موارد کاربرد مدار الکتریکی فتوسل می توان به خاموش و یا روشن کردن مجموعه ای از لامپ های معابر و یا باغ های بزرگ و یا … .اشاره نمود مزیت بزرگ این کاربرد به نوعی اتوماتیک شدن آنها با توجه به وجود یا عدم وجود نور خورشید می باشد و در نتیجه می توان انتظار داشت مصرف برق به علت اتوماتیک شدن قطع و وصل لامپ ها به شدت کاهش یافته و از نظر اقتصادی خیلی به صرفه است.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی فتوسل

با تحریک رله مربوطه به فتوسل که (این موضوع بخاطر کاهش نور می باشد) باعث وصل شدن اتوماتیک کلید Q2 از داخل مدار فتوسل می شود با وصل شدن این تیغه جریان لامپ مسیر خود را از درون فتوسل می بندد و روشن می ماند این لامپ تا زمانی روشن می ماند که نور(مانند نور خورشید) را حس نکند به محض بالا رفتن لوکس نوری از میزان تعیین شده برای فتوسل این رله دستور قطع می دهد و در نتیجه مدار باز شده و لامپ خاموش خواهد شد.

شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی فتوسل

مدار الکتریکی فتوسل

مطالب مرتبط:

مدار الکتریکی لامپ مهتابی

مدار الکتریکی کولر آبی

مدار الکتریکی دیمر

آموزش های مرتبط:

آموزش برق ساختمان

آموزش برق ساختمان درجه 1

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی


مدار الکتریکی کلید صلیبی

برای کنترل یک وسیله برقی بیشتر از دو نقطه باید از کلید صلیبی استفاده کرد که استفاده از این کلید لازمه شرطی هست که باید ابتدا وانتهای مدار از کلید تبدیل استفاده شود به عنوان مثال برای کنترل یک لامپ از سه نقطه باید از 2 کلید تبدیل در ابتدا و انتهای یک کلید صلیبی استفاده نمود.

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش مقدماتی برق صنعتی
مجوزهای آموزشگاه

آگهی تلویزیونی آموزشگاه فن آموزان

اطلاعـات

معرفی دوره

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش مقدماتی برق صنعتی مروری بر مطالب پایه برق خواهد داشت کارآموزان با گذراندن این دوره می توانند اطلاعات پایه برق مورد نیاز خود را تکمیل کنند. دوره مقدماتی برق صنعتی مناسب برای کارآموزانی که رشته غیر مرتبط با برق دارند بوده و پیشنیازی برای دوره های برق صنعتی پیشرفته، تابلو برق صنعتی و PLC نیز می باشد.
در این دوره به کار با ابزار، لوازم اندازه گیری و ایمنی کار با برق نیز پرداخته خواهد شد تا کارآموزان با دانش و علم کافی بتوانند در رشته های برقی فعالیت داشته باشند.

ویدئوهای آموزش مقدماتی برق صنعتی

کارگاه فنی و حرفه ای فن آموزان

کلیپ معرفی آموزشگاه برق فن آموزان

تیزر دوره های آموزشی فن آموزان

سرفصل های دوره آموزش مقدماتی برق صنعتی

 • معرفی تاریخچه پیدایش الکتریسیته
 • مقدمه ای از نحوه تشکیل جریان الکتریکی و عملکرد آن
 • معرفی جریان الکتریکی AC و DC در آموزش مقدماتی برق صنعتی
 • معرفی انواع سیگنال ها (آنالوگ و دیجیتال)
 • معرفی برق تکفاز و سه فاز و نحوه بوجود آمدن آن
 • معرفی سطح ولتاژهای مختلف برق AC و DC
 • معرفی عناصر و المان های پایه برق (مقاومت، خازن و…)
 • آموزش و معرفی منابع کاهنده و افزاینده برق و مبدل ها
 • آموزش انواع کلید های برق و نحوه عملکرد آنها در آموزش مقدماتی برق صنعتی
 • آموزش و معرفی منابع تغذیه برق (منابع ولتاژ،منابع جریان و منابع وابسته)
 • آموزش و معرفی انواع سیم ها و رنگ بندی استاندارد سیم فاز و نول
 • آموزش و معرفی انواع کابل ها و استانداردهای مربوطه
 • آموزش مدارهای الکتریکی پایه برق
 • آموزش نحوه اندازه گیری و محاسبه توان، ولتاژ و جریان
 • آموزش و معرفی ابزار کار در برق و لوازم اندازه گیری پارامترهای برق
 • آموزش و معرفی ابزار ایمنی در کار با برق
 • آموزش مدار الکتریکی
 • آموزش ماشین های الکتریکی AC
 • آموزش ماشین های الکتریکی DC
 • آموزش تحلیل مدارات الکتریکی
 • معرفی مدارات کاربردی و پایه ای برق
 • آموزش نقشه کشی مدارات الکتریکی
 • آموزش نقشه خوانی مدارات الکتریکی
 • و سایر آموزش های پایه ای برق

معرفی مدرس کلاس آموزش مقدماتی برق صنعتی

دکـتر قاضیانی

متخصص نصب و اجرای سیستم های نظارتی و اتوماسیون

ایشان حدود 10 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های مختلف تهران را دارند. از سوابق عملی ایشان می توان به طراحی، نصب و اجرای سیستم های آدرس پذیر و متعارف اعلان حریق، سیستم های تابلو برق صنعتی و plc ها، هوشمند سازی ساختمان ها و همکاری در پروژه های شرکت شاتل برای سیستم های تحت شبکه، صاایران، شرکت نفت و گاز، قسمت مهندسی ناجا (فاوا)، اتوبوس رانی و شرکت مهرگستر کیش اشاره کرد.

شهریه دوره آموزش مقدماتی برق صنعتی

عنوان دورههزینه دوره عادیدوره عادی با 30% تخفیفهزینه دوره خصوصی
آموزش مقدماتی برق صنعتی700,000تومان400,000تومان630,000تومان

آموزش مقدماتی برق صنعتی

هزینه دوره عادی
700,000تومان
هزینه دوره عادی با 30% تخفیف
400,000تومان
هزینه دوره خصوصی
630,000تومان

پرسش و پاسخ های دوره آموزش مقدماتی برق صنعتی

سلام
جلسه اول تئوری ومابقی به طور عملی داخل کارگاه با تجهیزات کامل برگزار خواهد شد .شما درحین آموزش کار عملی دارید و در پایان دوره 2ساعت کارگاه برای رفع اشکال و تمرین در اختیار شما قرار داده میشود.
شاد باشید

سلام
خیر متاسفانه ما در شهرستانها شعبه نداریم و محل آموزش تهران میباشد.
درمورد سوال دوم شما باید بگم که بله خوابگاه نزدیک به محل آموزش و با قیمت مناسب آماده پذیرایی از شما دوستان عزیز میباشد.
با آرزوی موفقیت برای شما

سلام
باید تشریف بیارین استاد ازتون آزمون بگیرند اگر قبول شوید که برای مدرک معرفی خواهید شد در غیر این صورت باید در کلاس ها شرکت کنید تا موفق شوید.
موفق باشید

با سلام
چون کلاسها عملی است پس تعداد زیاد کارآموز سر کلاس مساوی است با کیفیت پایین آموزشی
ما برای رفاه حال کارآموزان عزیز کلاسها را 2 تا 3 نفر تشکیل میدهیم وگاهی اوقات هم به صورت تک نفره تا دچار عدم یادگیری و سردرگمی نشوند.
موفق باشید

با سلام
بله آموزشگاه فن آموزان دارای پشتیبانی نامحدود در زمینه آموزش میباشد به طوری که اگر شما درحین کار دچار مشکل شوید کارشناسان ما موظف به رفع مشکل شما به صورت حضوری یا تلفنی میباشند .
شاد باشید

سلام
بله اساتید مشغول کار اجرایی هستند و کاملا روی مباحث مسلط اند حتی برای همکاری هم از کارآموزان استقبال خواهند کرد
شاد باشید

ثبت نام

راهنمایی

چنانچه درباره دوره سوالی دارید فرم زیر را پر نمایید

دوره های پیشنهادی

plc-min
smart-home-min
simpichi-min
tamir-board-min

توضیحات کاربردی و آموزشی

آموزش برق، الکترونیک و ابزار دقیق در آموزشگاه فن آموزان با توجه به شرایط بازار کار کشور تدوین و آموزش داده می شود، زیرا که مجموعه آموزشی این آموزشگاه، موفقیت و شایستگی خود را در قبال موفقیت و پیشرفت فن آموزان محترم خود میداند و بر این اصل پافشاری دارد که پیشرفت مداوم گروه آموزشی فن آموزان مستلزم پیشرفت کار آموزان خواهد بود.

ویژگی های برتر دوره های آموزشی فن آموزان

اساتید این آموزشگاه دارای مدارک معتبر و مرتبط با رشته آموزشی خود هستند و علاوه بر آن سالها تجربه فعالیت در صنعت در همان رشته مربوطه را دارند.

در صورتی که کارآموزی به دلیل غیبت و یا دلایل دیگر موفق به یادگیری در دوره ی آموزشی خود نشوند می توانند در دوره های بعدی به صورت رایگان در کلاس ها حضور داشته باشند.

آموزشگاه فن آموزان دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای می باشد و کارآموزان پس از اتمام دوره آموزشی برای آزمون به سازمان فنی حرفه ای معرفی خواهند شد.

آموزشگاه فن آموزان با تکیه بر کادر با تجربه خود, کارآموزان را پس از آموزش نیزبه مدت زمان نامحدود پشتیبانی خواهد نمود این پشتیبانی به صورت ارتباط مستقیم بین اساتید و کارآموزان خواهد بود.

دسترسی مناسب آموزشگاه برای تردد به ترمینال BRT , اتوبوس های شهری و تاکسی رانی (مکان آموزشگاه تقاطع خیابان ولیعصر جمهوری می باشد که دسترسی مناسبی برای تردد به نقاط مختلف تهران و حتی دسترسی مناسب برای کارآموزان عزیز شهرستانی دارد)

برای اسکان کارآموزان شهرستان خوابگاه های مجهزی در نظر گرفته شده که فاصله کمی با محل آموزشگاه دارند و کارآموزان می توانند به راحتی این مسیر را پیاده طی کنند.

کلاس های این آموزشگاه در زمان های صبح و بعد از ظهر و روزهای تعطیل قابل برگزاری است.و کار آموزان به راحتی می توانند زمان خود را با زمان کلاس ها هماهنگ کنند.

با توجه به نیاز ارتباط بین دانش و صنعت یا بازار تمامی آموزش های آموزشگاه به صورت عملی با تجهیزات بروز کارگاهی انجام می پذیرد.

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی
مجوزهای آموزشگاه

آگهی تلویزیونی آموزشگاه فن آموزان

اطلاعـات

معرفی دوره

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی با توجه به بازار کار گسترده آن یکی از رشته های مورد توجه صنعت برق می باشد. آموزش مونتاژ تابلو برق صنعتی به صورت عملی همراه با یادگیری چند نرم افزار کاربردی (Fluidsim و EKTS) همچنین آموزش اینورتر و PLC LOGO برگزار می گردد که بسیار کاربردی در بازار کار و صنعت هستند. اساتید بکار گرفته شده در این دوره خود در رشته برق تحصیل کرده اند و دارای چندین سال سابقه کار اجرایی می باشند تا انتقال مطالب را به بهترین نحو ممکن و به صورت تخصصی به کارآموزان انجام دهند.
همچنین پس از پایان دوره گواهی معتبر زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور به کارآموزان اعطا خواهد شد. پشتیبانی این دوره نیز به صورت نامحدود پس از پایان دوره انجام خواهد شد.

ویدئوهای آموزش تابلو برق صنعتی

کارگاه فنی و حرفه ای فن آموزان

کلیپ معرفی آموزشگاه برق فن آموزان

تیزر دوره های آموزشی فن آموزان

سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی

 • مروری بر برق صنعتی
 • آموزش استانداردهای برق ایران و آلمان طبق استاندارد جهانی IEC
 • ارائه آموزش بسیار پیشرفته حتی بیشتر از سرفصل های فنی و حرفه ای
 • آموزش نقشه کشی و نقشه خوانی مدارت فرمان و قدرت
 • آموزش نرم افزار Fluidsim (برای طراحی مدارات پنوماتیکی)
 • آموزش نرم افزار EKTS برای ترسیم مدارات فرمان و قدرت و تست آنها
 • آموزش نصب مدارات با اینورتر و درایو (راه اندازی نرم موتور، کنترل فرکانس، سرعت و…)
 • آموزش نصب مدارات با PLC LOGO و برنامه نویسی تخصصی PLC LOGO (رایگان)
 • آموزش سرویس و نگهداری بانک های خازنی
 • آموزش و راه اندازی کنترل تابلو برق از راه دور توسط ریموت کنترل و SMS
 • بررسی کنتاکتورهای AC3، AC4 و AC11 و تجهیزات تخصصی تابلو برق
 • آموزش انواع  تایمر و انواع سلکتور سوئیچ ها
 • آموزش کنترل دمای داخل تابلو برق و ترموستاتینگ آن
 • آموزش کنترل IP و استاندارد رطوبت و گردو غبار برای انواع تابلو برق ها
 • بررسی کامل اینرلاک و اینترتریپ
 • محاسبات کلیدها و نحوه انتخاب لوازم حفاظتی
 • محاسبات و طراحی تابلوهای بانک خازنی
 • انجام چند پروژه با اینورتر صنعتی و آموزش تخصصی رفع ایراد اینورتر
 • معرفی استانداردهای جهانی تابلو برق
 • آموزش راه اندازی الکتروموتورها توسط اینورتر
 • آموزش و معرفی انواع کابل ها و استانداردهای مربوط به هرکدام
 • معرفی لوازم ساخت و مونتاژ تابلو برق
 • آموزش و معرفی جامع المان های مدارفرمان و قدرت تابلو برق
 • آموزش و معرفی عناصر حفاظتی، تاخیر دهنده و ذخیره ساز
 • آموزش و معرفی منابع تغذیه و ژنراتور های قدرت
 • آموزش و معرفی وسایل هشدار دهنده و آشکارساز
 • آموزش و معرفی انواع کنتاکتورها،رله ها و تجهیزات القایی
 • راه اندازی مدارات فرمان AC و DC
 • آموزش و معرفی موتورهای تک فاز و سه فاز و راه اندازی نرم آنها
 • آموزش و معرفی کلیدهای قدرت در آموزش تابلو برق صنعتی
 • آموزش و معرفی ترانسفور ماتورهای ولتاژ،جریان و ایزوله
 • آموزش و معرفی استانداردهای مربوط به تابلو برق
 • آموزش راه اندازی و اجرای پروژه در آموزش تابلو برق صنعتی
 • آموزش راه اندازی موتور تکفاز و سه فاز با مدارهای فرمان مختلف
 • آموزش نصب موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری
 • آموزش راه اندازی دستی و اتوماتیک موتور سه فاز به صورت ستاره ومثلث
 • راه اندازی موتور دالاندر و تغییر جهت گردش در آن
 • راه اندازی موتور با روتور سیم پیچی شده
 •  راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد و راستگرد
 •  راه اندازی موتور سه فاز به صورت دائم و لحظه ای
 •  راه اندازی موتور سه فاز به صورت یکی بجای دیگری
 • راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از اینورتر
 • راه اندازی موتور سه فاز روتور رینگی
 • راه اندازی موتور دالاندر ستاره مثلث
 • راه اندازی موتور دالادر چپگرد و راستگرد
 • راه اندازی مدار فرمان و قدرت برق اضطراری ساختمانها
 • مونتاژ تابلو برق ها بر روی سینی تابلو با استاندارد IEC
 • آموزش موتور سه فاز لحظه ای با PLC LOGO
 • آموزش الکتروموتور سه فاز دائم با PLC LOGO
 • آموزش مدار ستاره و مثلث با PLC LOGO
 • آموزش راه اندازی یکی پس از دیگری با PLC LOGO
 • راه اندازی مدار پرس با PLC LOGO
 • آموزش اصول کنترل و مانیتورینگ تابلو برق های از پیش نصب شده
 • آموزش تعمیرات و عیب یابی تابلو برق های از پیش نصب شده
 • آموزش کنترل تابلو برق صنعتی از طریق ارسال پیامک (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش گزارش گیری از تابلو برق زیر بار توسط بردهای هوشمند (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش کنترل شستی های استپ و استارت از طریق نرم افزار (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش کنترل دور موتور سه فاز از راه دور بدون نیاز به حضور اپراتور (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش کنترل فن داخل تابلو به صورت هوشمند و تنظیم حد دمایی تابلو برق (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش هوشمند سازی تابلو های از قبل بسته شده بدون نیاز به PLC (جدید و کاربردی در صنعت)
 • آموزش تغییر وضعیت کاری تابلو برق از طریق نرم افزار (جدید و کاربردی در صنعت)
 • اتصال رادیو  به تابلو برق ( ویژه )
 • اجرای پروژه با نرم افزار Factory i/o ( ویژه )

معرفی مدرس کلاس آموزش تابلو برق صنعتی

دکـتر قاضیانی

متخصص نصب و اجرای سیستم های نظارتی و اتوماسیون

ایشان حدود 10 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های مختلف تهران را دارند. از سوابق عملی ایشان می توان به طراحی، نصب و اجرای سیستم های آدرس پذیر و متعارف اعلان حریق، سیستم های تابلو برق صنعتی و plc ها، هوشمند سازی ساختمان ها و همکاری در پروژه های شرکت شاتل برای سیستم های تحت شبکه، صاایران، شرکت نفت و گاز، قسمت مهندسی ناجا (فاوا)، اتوبوس رانی و شرکت مهرگستر کیش اشاره کرد.

شهریه دوره آموزش تابلو برق صنعتی

عنوان دورههزینه دوره عادیدوره عادی با 30% تخفیفهزینه دوره خصوصی
آموزش تابلو برق صنعتی1,750,000تومان1,200,000تومان1,800,000تومان

آموزش تابلو برق صنعتی

هزینه دوره عادی
1,750,000تومان
هزینه دوره عادی با 30% تخفیف
1,200,000تومان
هزینه دوره خصوصی
1,800,000تومان

پرسش و پاسخ های دوره آموزش تابلو برق صنعتی

سلام
جلسه اول تئوری ومابقی به طور عملی داخل کارگاه با تجهیزات کامل برگزار خواهد شد .شما درحین آموزش کار عملی دارید و در پایان دوره 2ساعت کارگاه برای رفع اشکال و تمرین در اختیار شما قرار داده میشود.
شاد باشید

سلام
خیر متاسفانه ما در شهرستانها شعبه نداریم و محل آموزش تهران میباشد.
درمورد سوال دوم شما باید بگم که بله خوابگاه نزدیک به محل آموزش و با قیمت مناسب آماده پذیرایی از شما دوستان عزیز میباشد.
با آرزوی موفقیت برای شما

سلام
باید تشریف بیارین استاد ازتون آزمون بگیرند اگر قبول شوید که برای مدرک معرفی خواهید شد در غیر این صورت باید در کلاس ها شرکت کنید تا موفق شوید.
موفق باشید

با سلام
چون کلاسها عملی است پس تعداد زیاد کارآموز سر کلاس مساوی است با کیفیت پایین آموزشی
ما برای رفاه حال کارآموزان عزیز کلاسها را 2 تا 3 نفر تشکیل میدهیم وگاهی اوقات هم به صورت تک نفره تا دچار عدم یادگیری و سردرگمی نشوند.
موفق باشید

با سلام
بله آموزشگاه فن آموزان دارای پشتیبانی نامحدود در زمینه آموزش میباشد به طوری که اگر شما درحین کار دچار مشکل شوید کارشناسان ما موظف به رفع مشکل شما به صورت حضوری یا تلفنی میباشند .
شاد باشید

سلام
بله اساتید مشغول کار اجرایی هستند و کاملا روی مباحث مسلط اند حتی برای همکاری هم از کارآموزان استقبال خواهند کرد
شاد باشید

ثبت نام

راهنمایی

چنانچه درباره دوره سوالی دارید فرم زیر را پر نمایید

دوره های پیشنهادی

plc-min
smart-home-min
simpichi-min
tamir-board-min

توضیحات کاربردی و آموزشی

معرفی دوره آموزشی نصب و راه اندازی تابلو برق صنعتی

دوره آموزشی نصب و راه اندازی تابلو برق صنعتی یکی از دوره های کاربردی رشته برق است. شما در این دوره با کلیه اجزا و قطعات تابلو های برق صنعتی آشنا خواهید شد و اصول برق کشی صنعتی در کارخانجات را فرا خواهید گرفت. تابلو برق در کارخانه حکم قلب کارخانه برای پمپاژ خون به دستگاه های موجود در آن را دارد. متأسفانه حتی فارغ‌التحصیلان برق و الکترونیک نیز با تابلوهای برق صنعتی و سایر تجهیزات برق صنعتی به خوبی آشنا نیستند. این دوره برای آشنایی بیشتر کارآموزان با نصب و راه اندازی برق صنعتی تشکیل گشته است و از دوره های عملی مناسب بازار کار می باشد.

آموزش برق صنعتی بیشتر مناسب چه کسانی است؟

مطمئناً شناخت مفاهیم اولیه الکترونیک مانند ولتاژ، مقاومت و… برای شناخت برق صنعتی به اندازه ای مهم است که یک فرد با سواد برای خواندن و نوشتن نیازمند الفبای فارسی است. بنابراین افرادی که این مفاهیم را در دانشگاه،  هنرستان و یا حتی در محیط کار یاد گرفته اند به نسبت سایر کارآموزان جلوتر خواهند بود. پس آشنایی با مفاهیم ابتدایی برق و الکترونیک از ضروری ترین پیش نیازهای ورود به این بازار کار مهم است.

فرصت های کاری برق صنعتی

این روزها کارخانجات با تابلوهای مدرن و توسعه یافته اداره می شوند. هر تابلویی متشکل از قطعات و اجزای مهمی نظیر انواع رله ها، کنداکتور و بی متال است. علاوه بر قطعات نامبرده در یک تابلو برق، انواع کلیدها، تجهیزات اندازه گیری، ترانس و کابل های هادی وجود دارد. فرصت های کاری برق صنعتی کاملاً با شناخت دقیق قطعات مذکور میسر می شود. یک فرد برق کار صنعتی باید به خوبی کاربرد هر قطعه را بداند و با تعمیر و راه اندازی آن آشنا باشد. خرابی هر قطعه در داخل تابلو موجب قطع برق کلیه دستگاه های یک کارخانه می شود. ضرر و زیانی که مستقیماً متوجه صاحب کارخانه است و متأسفانه نیروی متخصص تعمیرکار برای رفع چنین معایبی کمتر وجود دارد. بنابراین فرصت های کاری برق صنعتی بسیار وسیع است و شما با یادگیری اصول آن می توانید به راحتی جذب بازار کار رو به توسعه برق صنعتی شوید.

درآمد شغل برق صنعتی

درآمد شغل برق صنعتی بر اساس شاخص های مختلفی تعیین می‌گردد. اما به طور قطع راه اندازی و نصب یک پروژه کامل برق صنعتی درآمد زیادی را عاید پیمانکار این پروژه خواهد کرد. اگر هم مایل باشید که نزد یک شرکت معتبر و بزرگ به کار برق صنعتی مشغول شوید، قاعدتاً حقوق خوبی را دریافت خواهید کرد، هرچندکه در این شغل مخاطرات جانی هم وجود دارد.

کارشناسان و اساتید ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در این زمینه بوده تا شما را در انتخاب بهترین دوره راهنمایی نمایند.

ویژگی های برتر دوره های آموزشی فن آموزان

اساتید این آموزشگاه دارای مدارک معتبر و مرتبط با رشته آموزشی خود هستند و علاوه بر آن سالها تجربه فعالیت در صنعت در همان رشته مربوطه را دارند.

در صورتی که کارآموزی به دلیل غیبت و یا دلایل دیگر موفق به یادگیری در دوره ی آموزشی خود نشوند می توانند در دوره های بعدی به صورت رایگان در کلاس ها حضور داشته باشند.

آموزشگاه فن آموزان دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای می باشد و کارآموزان پس از اتمام دوره آموزشی برای آزمون به سازمان فنی حرفه ای معرفی خواهند شد.

آموزشگاه فن آموزان با تکیه بر کادر با تجربه خود, کارآموزان را پس از آموزش نیزبه مدت زمان نامحدود پشتیبانی خواهد نمود این پشتیبانی به صورت ارتباط مستقیم بین اساتید و کارآموزان خواهد بود.

دسترسی مناسب آموزشگاه برای تردد به ترمینال BRT , اتوبوس های شهری و تاکسی رانی (مکان آموزشگاه تقاطع خیابان ولیعصر جمهوری می باشد که دسترسی مناسبی برای تردد به نقاط مختلف تهران و حتی دسترسی مناسب برای کارآموزان عزیز شهرستانی دارد)

برای اسکان کارآموزان شهرستان خوابگاه های مجهزی در نظر گرفته شده که فاصله کمی با محل آموزشگاه دارند و کارآموزان می توانند به راحتی این مسیر را پیاده طی کنند.

کلاس های این آموزشگاه در زمان های صبح و بعد از ظهر و روزهای تعطیل قابل برگزاری است.و کار آموزان به راحتی می توانند زمان خود را با زمان کلاس ها هماهنگ کنند.

با توجه به نیاز ارتباط بین دانش و صنعت یا بازار تمامی آموزش های آموزشگاه به صورت عملی با تجهیزات بروز کارگاهی انجام می پذیرد.