آموزش انتقال تصویر دوربین مدار بسته بر روی موبایل

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل ها با سیستم عامل Android یا IOS که به انتقال تصویر P2P یا انتقال تصویر بدون IP ثابت معروف است امروزه توجه مشتریان و کاربران دوربین های مداربسته را به خود جلب نموده است این انتقال تصویر بسیار کارآمد بوده به صورتی که شما می توانید با گوشی موبایل خود به راحتی آن را انجام دهید و از هر نقطه دنیا تصاویر سازمان خود را داشته باشد در این آموزش به انتقال تصویر بر روی گوشی موبایل با سیستم عامل اندروید به صورت تصویری پرداخته ایم برای این منظور مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید یا برای آموزش حضوری و عملی به صفحه آموزش نصب دوربین مدار بسته مراجعه کنید.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

انتقال تصویر بدون IP ثابت  به صورت تصویری

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 1)

ابتدا وارد منو NETWORK و سپس Cloud شوید در این منو سه QR CODE وجود دارد که اولین QR CODE از سمت چپ مربوط به دانلود نرم افزار انتقال تصویر موبایل در گوشی های iPhone (اپل) می باشد، QR COD دوم یا وسطی مربوط به دانلود نرم افزار انتقال تصویر گوشی های موبایل Android (اندروید) و QR CODE سوم مربوط به سریال دستگاه DVR برای شناساندن دستگاه در نرم افزارهای انتقال تصویر می باشد که در مراحل بعدی توضیح داده خواهد شد.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%841

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 2)

نرم افزار بارکد خوان را بر روی گوشی خود نصب کنید.

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%871

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 3)

با استفاده از نرم افزار بارکدخوان QR CODE مربوط به سیستم عامل گوشی خود را انتخاب کنید (در این انتقال تصویر از گوشی با سیستم عامل اندروید استفاده شده است) مراحل زیر را برای دانلود نرم افزار انتقال تصویر موبایل دنبال کنید و پس از اتمام دانلود نرم افزار موبایل، آن را بر روی گوشی موبایل خود نصب کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%872 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%873 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%874 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%875

                            D                                C                                  B                                  A

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 4)

نرم افزار انتقال تصویر تلفن همراه را باز کرده و از گزینه LoginFree وارد منو  Device manager شوید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%876 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%877

                                                                B                                A

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 5)

از قسمت پایین صفحه  Device manager در نرم افزار انتقال تصویر موبایل دوربین مداربسته گزینه Add Device را انتخاب کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%878

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 6)

در این قسمت در قسمت مربوط به Alias نام شخص یا سازمانی که انتقال تصویر را برای آن انجام می دهید وارد کنید البته این نام می تواند اختیاری هم باشد.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8710

در Link mode گزینه P2P را انتخاب کنید.

قسمت QR CODE در Cloud ID را انتخاب کنید تا QR CODEخوان مربوط به نرم افزار انتقال تصویر موبایل دوربین مداربسته باز شود.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8712

در اینجا QR CODE داخل DVR یا NVR را توسط نرم افزار بخوانید.

سریال مربوط به دستگاه ضبط تصویر در اینجا توسط نرم افزار انتقال تصویر موبایل خوانده می شود.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8714

در قسمت User ID نام کاربری DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8715

در قسمت Password رمز عبور DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8716

در قسمت Channels تعداد کانال های متناسب با دستگاه DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8717

Stream Type بر روی گزینه sub بدون تغییر باقی می ماند سپس با زدن دکمه + این مرحله به اتمام می رسد.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 7)

در اینجا در صفحه Device manager مشاهد می شود که تنظیمات ما اضافه شده است.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8719

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 8)

به منو اصلی در نرم افزار انتقال تصویر تلفن همراه باز میگردیم .

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%877

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 9)

گزینه Real time monitoring را انتخاب کرده وبا انتخاب هر دوربین می توانیم تصاویر را بر روی موبایل خود از طریق اینترنت ببینیم.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8720

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 10)

مشاهده تصاویر

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87

در انتها به قابلیت های این نرم افزار می پردازیم که مشتریان با استفاده از آن بدون داشتن IP ثابت می توانند تصاویر خود را بر روی موبایل بازبینی کنند و از تصاویر در هر لحظه عکسبرداری و فیلم برداری انجام دهند.

این انتقال تصویر بر روی DVR های CNB و Dahua و با نرم افزار QVeye قابل انجام است البته تمامی انتقال تصویرهای بدون IP ثابت روندی مشابه این نوع انتقال تصویر دارند که به انتقال تصویر P2P معروف است.

مطالب مرتبط :

دی وی آر

دی وی آر چیست؟

دی وی آر یکی از اجزای تشکیل دهنده دوربین های مداربسته می باشد ما در آموزش نصب دوربین مدار بسته به تشریح کامل این دستگاه به صورت عملی می پردازیم. دی وی ارها در برندها و انواع مختلف همراه با ظرفیت های مختلف ساخته می شوند ظرفیت در دی وی ار (DVR) از 4 کانال شرع و با بیشتر شدن ظرفیت این عدد دو برابر می شود یعنی ترتیب ظرفیت دوربین های اتصالی به این دستگاه عبارتند از:

دی وی آر با ظرفیت 4 عدد دوربین مداربسته (دی وی ار 4 کانال)

دی وی آر با ظرفیت 8 عدد دوربین مداربسته (دی وی ار 8 کانال)

دی وی آر 16 و 32 و 64 کانال که ظرفیت های دوربین های آنها با توجه به تعداد کانال آنها مشخص می باشد.

دی وی آر (DVR) مخفف کلمه Digital Video Recorder می باشد با استفاده از DVR در سیستم دوربین مداربسته می توانیم تصاویر چندین دوربین را بر روی یک صفحه نمایش داشته باشیم، تصایر را ذخیره سازی کنیم، انتقال تصویر بر روی موبایل و کامپیوتر انجام دهیم، برنامه ضبط دوربین ها را به صورت دلخواه تنظیم کنیم و قابلیت های آلارم، تشخیص حرکت اشیاء و … را داشته باشیم. از DVR در سیستم های آنالوگ و HD استفاده می شود که در آن فشرده سازی تصاویر با تکنولوژی H.264 صورت می گیرد.

نکاتی برای انتخاب دی وی آر مناسب:

در انتخاب DVR ظرفیت گسترش دوربین ها در آیند را در نظر بگیرید.

برای دوربین های آنالوگ از Analog DVR و برای دوربین های HD از HD DVR استفاده کنید البته امکان اتصال تعداد محدودی دوربین آنالوگ بر روی دی وی آرهای HD وجود دارد.

DVRهای دارای برند معتبر پشتیبانی بهتری از هر نظر دارند.

امکانات دستگاه DVR بر روی پلاک مشخصات آن نوشته شده است بطور مثال در صورت احتیاج به 4 ورودی صدا می بایست DVR نیز این قابلیت را داشته باشد.

شکل زیر نمایی از یک DVR و اتصالات مختلف آن می باشد:

دی وی آر

مطالب مرتبط :

 

آموزش تصویری انتقال تصویر دوربین مدار بسته

انتقال تصویر دوربین مداربسته به صورت های مختلفی مانند انتقال تصویر بر روی کامپیوتر، انتقال تصویر بر روی موبایل با استفاده از نر افزار های مختلف و انتقال تصویر بر روی موبایل به صورت P2P انجام می شود این کار برای بالا بردن امنیت سازمان امری ضروری است با این کار افرادی که از دوربین مداربسته استفاده می کنند می توانند در هر لحظه و از هر جایی تصاویر دوربین های مداربسته خود را داشته باشند و آنها را بررسی کنند در این قسمت پروسه انتقال تصویر را به دو بخش تقسیم میکنیم

آموزش تنظیمات منو DVR

برای تنظیمات DVR ابتدا با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد منو تنظیمات شوید و با توجه به مراحل زیر عملیات تنظیم دلخواه خود را انجام دهید. مراحل تنظیم DVR در مقاله ذیل به صورت تصویری آورده شده و برای آموزش نصب دوربین مدار بسته می توانید با ثبت نام در کلاس های آموزشگاه فن آموزان به صورت حرفه این رشته را دنبال کنید.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مرحله اول تنظیمات منو DVR

منو اصلی » ضبط  » تنظیمات ضبط

تنظیم منو DVR

کانال:انتخاب کانال دوربین ها

حالت ضبط :

توقف :دوربین ها عملیات ضبط را انجام نمیدهند.

دستی:به صورت 24 ساعته ضبط میکند

بازه زمانی :میتوانیم به دوربین مورد نظر بازه زمانی بدهیم تا فقط در زمان های معین ضبط کند

(عادی:حالت معمولی ضبط ،تشخیص : با تشخیص حرکت ضبط میکند

آلارم :در صورت عبور شخص یا شی از جلوی دوربین دستگاه آلارم میزند)

مرحله دوم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » ضبط » بکاپ

تنظیمات منو DVR

برای بکاپ گیری و ذخیره تصاویر ضبط شده بر روی حافظه DVR  یا NVR  از آن استفاده میشود ابتدا تاریخ و ساعت مورد نظر را اتنخاب کرده و سپس تهیه نسخه برای انجام بکاپ گیری و پاک  کردن .

مرحله سوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »آلارم » حرکت :برای تنظیم دوربین ها به حالت تشخیص حرکت

تنظیم تشخیص حرکت DVR

کانال :انتخاب دوربین مورد نظر

حساسیت : میزان حساسیت به حرکت

منطقه :تنظیم کردن منطقه های حساس به حرکت برای الارم

فعال: تیک فعال زده شود

دوره :میتوان برای الارم بازه زمانی داد

خروجی آلارم :فعال کردن خروجی آلارم دستگاه DVR

کانال ضبط :زمانی که آلارم زده شد کدام دوربین ها شروع به ضبط کنند

راهنما : برای راهنما دادن به سایر دوربین ها یعنی نمایش سایر دوربین ها به صورت بزرگ بر روی صفحه نمایش استفاده میشود .

مشاهده پیغام :روی مانیتور به ما نشان میدهد .

آژیر :فعال کردن آژیر خارجی (بلندگو)

ارسال ایمیل :ایمیل ارسال میکند

آپلود FPP:فیلم زمان آلارم را ارسال میکند (برای این کار نیاز به وب هاستینگ می باشد)

مرحله چهارم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » آلارم »  نقطه کور تصویر :برای زمانی که بخواهند تصویر یک دوربین را کور کنند (مثلا جلوی لنز دوربین را بگیرند )

تنظیم منو نقطه کور DVR

کانال:دوربین مورد نظر را انتخاب میکنیم .

فعال:تیک فعال را میزنیم تا صفحه فعال شود

حساسیت : حساسیت نسبت به کور شدن لنز دوربین

دوره :میتوان یک بازه زمانی تعریف نمود

خروجی آلارم :برای فعال کردن بلند گو یا آژیر خارجی و آلارم زدن

کانال ضبط : در صورت کور شدن دوربین مشخص شده کدام دوربین ها شروع به ضبط میکنند

راهنما:زمانی که لنز دوربین تنظیم شده کور شد بر روی صفحه نمایش سایر دوربین های تنظیم شده یا مشخص شده در این جا نمایش داده میشوند (به صورت بزرگ و نوبتی)

مشاهده پیغام و ….مثل قبلی

مرحله پنجم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » آلارم »  ریزش ویدئو :برای زمانی که کابل تصویر و تغذیه دوربین قطع شود.

تنظیم ریزش ویدئو DVR

کانال :کانال مورد نظر را برای تنظیم مشخص میکنیم

فعال:تیک فعال زده شود

دوره :تنظیم بازه زمانی

خروجی آلارم :فعال کردن بلندگو یا آژیر برای آلارم

کانال ضبط :مشخص کردن دوربین های ضبط کننده برای این حالت

راهنما : زمانی که یکی از کابل های تصویر یا تغذیه دوربین مدار بسته قطع شود کانال های مشخص شده به صورت بزرگ نمایش داده میشوند

مشاهده پیغام …. مثل قبلی

مرحله ششم تنظیمات منو DVR

منو اصلی »  آلارم »  ورودی آلارم :برای فعال کردن حالت آلارم DVR

تنظیم آلارم DVR

ورودی آلارم :تنظیم آلارم زدن برای برای دوربین مورد نظر

فعال: تیک فعال زده شود تا صفحه فعال شود

دوره :میتوان برای الارم بازه زمانی داد

نوع:روی بازنمودن زمان باشد یعنی NO  که برای وصل بلندگو احتیاج داریم

خروجی آلارم :فعال کردن خروجی آلارم دستگاه DVR

کانال ضبط :زمانی که آلارم زده شد کدام دوربین ها شروع به ضبط کنند

راهنما : برای راهنما دادن به سایر دوربین ها یعنی نمایش سایر دوربین ها به صورت بزرگ بر روی صفحه نمایش استفاده میشود .

مشاهده پیغام …. مثل قبلی

مرحله هفتم تنظیمات منو DVR

منو اصلی »  آلارم »  غیر طبیعی

تنظیم هشدار DVR

نوع رویداد :زمانی که حالت غیر عادی برای DVR  به وجود میاید پیغام خواهد داد مانند دیسکی وجو ندارد .

فعال:حالت غیر طبیعی و نمایش دادن را فعال میکند

مشاهده پیغام :در صورت زدن تیک فعال این گزینه روی مانیتور به ما حالت غیر طبیعی را نشان میدهد .

آژیر :اگر DVR  بوق داخلی داشته باشه با زدن این گزینه هم زمان با وقوع حالت غیر طبیعی DVR  آژیر میزند .

مرحله هشتم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » سیستم » عمومی

تنظیم زبان DVR

زمان سیستم :برای تنظیم تاریخ و زمان DVR

فرمت تاریخ : برای چگونگی نمایش تاریخ روی صفحه استفاده میشود .

جداکننده زمان :نوع جداکننده تاریخ را مشخص میکند .

فرمت زمان :تعیین فرمت 12 ساعته یا 24 ساعته برای نمایش زمان

زبان :نوع زبان دستگاه را مشخص میکند

ظرفیت هارد دیسک پر:اگر بر روی توقف ضبط باشد پس از پر شدن حافظه دستگاه دیگر ضبط نمیکند و اگر روی گزینه ضبط دوباره باشد پس از پر شدن دیسک مجددا تصاویر ضبط شده جایگزین تصاویر قبلی میشوند .

شماره DVR:اختصاص دادن یک شماره برای DVR

استاندارد تصویر :

PAL:استاندارد تصویر ایران و یکسری کشورهای دیگر که از این استاندارد تبعیت میکنند .

NTSC:استاندارد تصویری کشورهای دیگر میباشد که صفحه نمایش کشور ما بر اساس این استاندارد تنظیم نشده اند .

خروج از سیستم : بر روی هر تایمی تنظیم شود بعد از گذشت زمان تعیین شده در صورت کار نکردن با DVR از منو خارج میشود و برای ورود مجدد نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور میباشد .

نام دستگاه :مشخص کردن نام برای دستگاه

مرحله نهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » سیستم » نوع تصویر .

تنظیم رزولوشن دوربین در DVR

کانال :مشخص کردن دوربین مورد نظر برای تنظیم

فشرده سازی :فرمت فشرده سازی مورد استفاده در DVR را نمایش میدهد .

رزولیشن : برای تعیین رزولیشن مناسب یا متناسب دوربین نصب شده بر روی DVR کاربرد دارد .( TVL420 » CLF  TVL600» D1 TVL500 »HD1 TVL 700 » H 960  )

تعداد فریم ها بر ثانیه :تعداد فریم های ضبط در یک ثانیه را تنظیم میکند .

نوع پهنای باند :پهنای باند مناسب برای ارسال تصاویر را مشخص میکند .

کیفیت :کیفیت تصویر برداری دوربین ها را در این قسمت میتوان تغییر داد .

پهنای باند (KB/S ) :اگر نوع پهنای بر روی CBR  باشد در این قسمت میتوان پهنای باند مورد نیاز را تنظیم کرد .

فاصله فریم ها :فاصله فریم ها را در تصویر مشخص میکند .

مرحله دهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » تنظیم » شبکه

در جلسه انتقال تصویر توضیح داده شده است .

مرحله یازدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی»تنظیمات » GUL صفحه نمایش

dvr10

تنظیمات عمومی صفحه نمایش یا مانیتور در این قسمت انجام میشود .

عنوان کانال :میتوان عنوان کانال را تغییر داد .

خروجی ویدئو :در این قسمت میتوان نمایش یا عدم نمایش موارد ذکر شده در این قسمت را تنظیم کرد .

شفافیت :شفافیت منوی تنظیمات از این قسمت قابل تغییر است .

رزولیشن : برای مشخص کردن رزولیشن صفحه نمایش از این قسمت استفاده میشود .

رمز ویدئویی خروجی :در این قسمت با مشخص کردن کانال و فعال کردن منطقه محلی میتوان قسمتی از تصویر دوربین را از نمایش خارج کرد .

برای مشخص کردن محل محل قرار گیری عنوان کانال و زمان قرار گیری عنوان کانال روی صفحه نمایش از قسمت تنظیمات زمان نمایش و عنوان کانال استفاده میشود .

مرحله دوازدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم »RS232

تنظیم RS232 در دی وی آر

برای تنظیمات خروجی  RS232 .از این گزینه استفاده میشود

مرحله سیزدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » تنظیمات PTZ  

تنظیم دوربین اسپیددام در DVR

برای وارد کردن مشخصات دوربین اسپیددام و PTZ به DVR  از این گزینه استفاده میشود .

مرحله چهاردهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » راهنما

تنظیم نمایش دوربین در DVR

فعال کردن راهنما : با فعال شدن این گزینه dvr تصاویر را به صورت تکی و بزرگ شده بر روی مانیتور به صورت نوبتی و پشت سرهم نشان می دهد.

نوع راهنمایی آلارم : در هنگاه وقوع آلارم تصاویر را به صورت پشت سرهم و با فاصله زمانی مشخص شده بر روی مانیتور نمایش می دهد.

مرحله پانزدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » کانال مدیر

DVR

اطلاعاتی در مورد حداکثر رزولیشن دوربین های قابل استفاده در DVR  را به ما میدهد .

مرحله شانزدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی »پیشرفته » تنظیمات هارددیسک

فرمت کردن هارد DVR

تنظیمات مربوط به هارد دیسک از جمله فرمت کردن و بازیابی را انجام میدهد.

مرحله هفدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی »پیشرفته » کاربر

dvr16

تغییر کاربر : دسترسی های کاربران موجود در دستگاه را میتوان تغییر داد .

تغییر گروه : سطح دسترسی یک گروه را برای کاربران میتوان تعیین کرد .

تغییر رمز: در این گزینه میتوان رمز عبور کاربران را تغییر داد .

اضافه نمودن گروه :برای تعریف گروه جدید و سطح دسترسی جدید از این قسمت استفاده میکنند .

اضافه نمودن کاربر : در این گزینه میتوان کاربر جدید برای دستگاه تعریف کرد .

حذف کاربر : برای حذف کاربران از قبل تعریف شده استفاده میشود .

حذف گروه : برای حذف گروه از آن استفاده میشود .

بروزرسانی : تایید نهایی تغییرات را انجام میدهد.

مرحله هجدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » کاربران آنلاین

dvr17

در این قسمت کاربرانی که از طریق اینترنت به دستگاه متصل هستند نمایش داده میشوند .

مرحله نوزدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » بروزرسانی

به روز رسانی DVR

برای آپدیت کردن نرم افزار DVR  مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله بیستم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » مشخصات دستگاه

dvr19

در این قسمت مشخصات مربوط با دستگاه نمایش داده میشود که برخی از آنها قابلیت عدم نمایش دارد مانند دوربین PTZ و پورت RS232

مرحله بیست ویکم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » نگهداری اتوماتیک

dvr21

برای روشن شدن اتوماتیک دستگاه در زمان و روز تعیین شده و برای حذف اتوماتیک فایلهای قدیمی که قابل تنظیم می باشند استفاده میشوند .

مرحله بیست و دوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » برگرداندن

dvr22

در این قسمت تمامی تنظیمات را به صورت تکی یا کلی میتوان با تنظیمات پیش فرض کارخانه تغییر داد .

مرحله بیست و سوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » صادرات و واردات

dvr23

در صورت نیاز به ارسال نرم افزار تنظیم شده این دستگاه روی حافظه جانبی و یا بلعکس یعنی وارد کردن نسخه ای از نرم افزار تنظیم شده از طریق حافظه جانبی به دستگاه از آن استفاده میشود .

مرحله بیست و چهارم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » مشخصات هارد دیسک

dvr24

مقدار ظرفیت هارد دیسک و فضای باقیمانده در آن را نمایش میدهد.

مرحله بیست و پنجم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » اطلاعات »BPS

dvr25

میزان پهنای باند مورد استفاده توسط دوربین های متصل شده به دستگاه را نشان میدهد.

مرحله بیست و ششم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » گزارش ورود به سیستم

dvr26

گزارشاتی درباره ورود و خروج و تغییرات داده شده در دستگاه توسط کاربران را میتوان در زمان دلخواه مشاهده کرد .

مرحله آخر تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » نسخه

dvr27

اطلاعات کلی دستگاه از جمله تعداد کانال ضبط تصویر ، صدا ، خروجی ،آدرس  MACو سال ساخت و شماره سریال دستگاه را نمایش میدهد.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مطالب مرتبط :

تعمیرات دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصویر

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته
مجوزهای آموزشگاه

آگهی تلویزیونی آموزشگاه فن آموزان

اطلاعـات

معرفی دوره

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصویر (DVR & NVR)

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصاویر شامل تعمیرات تمامی دوربین های مداربسته و دستگاه های NVR و DVR می باشد. با توجه به گسترش تکنولوژی و سرعت رشد آن سیستم های امنیتی و نظارتی توانسته اند به خوبی با این فرآیند سازگار شوند از جمله این سیستم ها دوربین های مداربسته می باشد با فراگیر شدن این سیستم ها نیاز به تعمیر و عیب یابی و حوزه های شغلی در زمینه تعمیرات و عیب یابی در دوربین های مداربسته و دستگاه ضبط تصویر DVR بیشتر احساس می شود علاوه براین بیشتر افراد شاغل در زمینه نصب این سیستم ها نیز نیاز به تعمیرات را برای گسترش حوزه شغلی خود بیشتر احساس می کنند و همچنین در برخی از شهرها تعمیرکارانی متخصص در این زمینه وجود ندارد با توجه به نیاز شغلی در این زمینه آموزشگاه فن آموزان دوره هایی فوق تخصصی در زمینه تعمیرات این سیستم ها برگزار می کند که علاقه مندان می توانند با گذراندن این دوره ها به راحتی تمامی سیستم های مداربسته را مورد عیب یابی و تعمیر قرار دهند.

توضیحات دوره (پخش کنید)

ویدئوهای آموزش تعمیرات قهوه ساز

کارگاه فنی و حرفه ای فن آموزان

کلیپ معرفی آموزشگاه برق فن آموزان

تیزر دوره های آموزشی فن آموزان

سرفصل های دوره آموزش تعمیرات دوربین مداربسته

 • آموزش الکترونیک مقدماتی
 • آموزش و معرفی قطعات برد دوربین مداربسته
 • آموزش آشنایی با لوازم مورد استفاده در تعمیر دوربین مداربسته
 • آموزش آشنایی با اجزای سخت افزاری دوربین های مداربسته مختلف
 • آموزش آشنایی با سنسور کیفیت تصویر super cmos و HD-super ccd
 • آموزش آشنایی با تعمیر و عیب یابی حسگر حساسس به نورIR
 • آموزش تعمیرات دوربین های دید در شب و دیدی درروز
 • آموزش عیب یابی و تعمیرات مدار تغذیه دوربین مداربسته
 • آموزش عیب یابی و تعمیرات مدار پردازشگر دوربین مداربسته
 • آموزش و معرفی انواع سنسور های بکار رفته در دوربین مداربسته
 • آموزش و معرفی انواع لنز ها و طریقه اتصال و تعمیر آنها بر روی برد
 • آموزش نحوه عیب یابی سنسور CCD
 • آموزش نحوه عیب یابی سنسور CMOS
 • آموزش تنظیم و تعمیر لنز vary focal و fix
 • آموزش و تعمیرات و آشنایی با ساختار دوربین های مداربسته IP , Analog , AHD
 • آموزش تعمیر تقویت کننده سیگنال آنالوگ در دوربین مداربسته
 • آموزش عیب یابی در برد دوربین مداربسته به روش مهندسی
 • آموزش عیب یابی در برد DVR و NVR به روش مهندسی
 • آموزش نقشه خوانی برد DVR و NVR
 • آموزش تعمیرات مدار usb در DVR و NVR
 • آموزش تعمیرات مدار HDMI در DVR و NVR
 • آموزش تعمیرات مدار VGA در DVR و NVR
 • آموزش عیب یابی و تعمیرات پورت ورودی دوربین ها در DVR و NVR
 • آموزش تعمیرات و عیب یابی پورت LAN شبکه
 • آموزش تعمیرات مدار تغذیه DVR و NVR
 • آموزش تعمیرات و عیب یابی SATA DRIVE
 • و کلیه مطالب مربوط به تعمیرات و عیب یابی در دوربین مداربسته و دستگاه های ضبط تصویر

معرفی مدرس کلاس آموزش تعمیرات دوربین مداربسته

مهندس امین سراجی

متخصص در زمینه تعمیرات بردهای الکترونیکی و تعمیرات ایسیو

ایشان 4 سال در زمینه تعمیرات بردهای صنعتی و 3 سال در زمینه تعمیرات ایسیوهای خودروی سواری و سنگین سابقه فعالیت دارند. از جمله فعالیت های کاری ایشان 2 سال مدیر فنی شرکت پژواک و نیز مدیر عامل شرکت دکتربرد (مرکز تعمیرات و طراحی برد در تهران) ، مدیر فنی تعمیرات شرکت بهینه پردازش (سهامی خاص) و همکاری با ارگان ها و کارخانجات در مبحث تعمیرات و طراحی بردها را می توان نام برد. مهندس سراجی 5 سابقه سال تدریس در آموزشگاه های برتر تهران در حوزه تعمیرات کلی برد و مهندسی معکوس انواع بردها را دارند. ایشان دارای مدرک لیسانس الکترونیک، PLC و برق صنعتی، مدرک QAL و DNW اتریش، مدرک مهندسی ایزایران و مدرک تدریس از سازمان فنی و حرفه ای هستند.

شهریه دوره آموزشی تعمیرات دوربین مداربسته

عنوان دورههزینه دوره عادیدوره عادی با 30% تخفیفهزینه دوره خصوصی
دوره آموزش تعمیرات دوربین مداربسته1,700,000تومان1,200,000تومان1,800,000تومان

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته

هزینه دوره عادی
1,700,000تومان
هزینه دوره عادی با 30% تخفیف
1,200,000تومان
هزینه دوره خصوصی
1,800,000تومان

پرسش و پاسخ های دوره تعمیرات دوربین مداربسته

با سلام

برای دوستان شهرستانی دوره های خصوصی بهتر می باشد زیرا مدت زمان و ساعت برگزاری کلاس با کاراموزان عزیز هماهنگ می شود و فشرده تر هستند.

با سلام

خود آموزشگاه خوابگاه مستقل ندارد ولی با چند خوابگاه همکاری می کند و کاراموزان را با قیمت مناسب به خوابگاه های مربوطه معرفی می کند.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط BRT ، مترو و اتوبوس وجود دارد.

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

با سلام
دوره ی آموزش نصب و تعمیرات دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصویر  جلسه می باشد.

با سلام

بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه فن آموزان تهران را بگیرید.

ثبت نام

راهنمایی

چنانچه درباره دوره سوالی دارید فرم زیر را پر نمایید

دوره های پیشنهادی

office machine-min
laptop-min
lavazem khanegi-min
mobile-min (3)

توضیحات کاربردی و آموزشی

آموزش برق، الکترونیک و ابزار دقیق در آموزشگاه فن آموزان با توجه به شرایط بازار کار کشور تدوین و آموزش داده می شود، زیرا که مجموعه آموزشی این آموزشگاه، موفقیت و شایستگی خود را در قبال موفقیت و پیشرفت فن آموزان محترم خود میداند و بر این اصل پافشاری دارد که پیشرفت مداوم گروه آموزشی فن آموزان مستلزم پیشرفت کار آموزان خواهد بود.

ویژگی های برتر دوره های آموزشی فن آموزان

اساتید این آموزشگاه دارای مدارک معتبر و مرتبط با رشته آموزشی خود هستند و علاوه بر آن سالها تجربه فعالیت در صنعت در همان رشته مربوطه را دارند.

در صورتی که کارآموزی به دلیل غیبت و یا دلایل دیگر موفق به یادگیری در دوره ی آموزشی خود نشوند می توانند در دوره های بعدی به صورت رایگان در کلاس ها حضور داشته باشند.

آموزشگاه فن آموزان دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای می باشد و کارآموزان پس از اتمام دوره آموزشی برای آزمون به سازمان فنی حرفه ای معرفی خواهند شد.

آموزشگاه فن آموزان با تکیه بر کادر با تجربه خود, کارآموزان را پس از آموزش نیزبه مدت زمان نامحدود پشتیبانی خواهد نمود این پشتیبانی به صورت ارتباط مستقیم بین اساتید و کارآموزان خواهد بود.

دسترسی مناسب آموزشگاه برای تردد به ترمینال BRT , اتوبوس های شهری و تاکسی رانی (مکان آموزشگاه تقاطع خیابان ولیعصر جمهوری می باشد که دسترسی مناسبی برای تردد به نقاط مختلف تهران و حتی دسترسی مناسب برای کارآموزان عزیز شهرستانی دارد)

برای اسکان کارآموزان شهرستان خوابگاه های مجهزی در نظر گرفته شده که فاصله کمی با محل آموزشگاه دارند و کارآموزان می توانند به راحتی این مسیر را پیاده طی کنند.

کلاس های این آموزشگاه در زمان های صبح و بعد از ظهر و روزهای تعطیل قابل برگزاری است.و کار آموزان به راحتی می توانند زمان خود را با زمان کلاس ها هماهنگ کنند.

با توجه به نیاز ارتباط بین دانش و صنعت یا بازار تمامی آموزش های آموزشگاه به صورت عملی با تجهیزات بروز کارگاهی انجام می پذیرد.

چندین راهکار میانبر جهت حل مشکلات شبکه در دوربین مداربسته

چندین راهکار میانبر جهت حل مشکلات شبکه در دوربین مداربسته :  برای حل مشکلات دوربین مداربسته به نکات زیر توجه نمایید

مشکل: شبکه کابلی و شبکه بی سیم دوربین مداربسته کار نمی کنند.

راه حل: هر زمان که متوجه شدید شبکه کار نمی کند، به سراغ کابل های اترنت بروید و اتصال آنها را بررسی کنید. گاهی وقت ها حرکت دادن روتر یا نوت بوک یا ضربه پای شما به بدنه کامپیوتر باعث می شود که کابل اترنت از سوکت جدا و شبکه قطع شود. مثال دیگر خارج شدن سوکت کابل تلفن از روتر یا پریز تلفن است که باعث قطع شدن اینترنت می شود. اگر تمام کابل ها مشکل نداشتند، به سراغ شکستگی ، پیچ خوردن یا زخمی شدن کابل ها بروید. یکی دیگر از دلایل مهم قطعی شبکه ها، آسیب دیدن کابل های مربوط است. در مرحله بعدی، سعی کنید روتر یا مودم را از نو راه اندازی کنید یا چند دقیقه ای خاموش و دوباره روشن کنید. همچنین می توانید با شرکت در آموزش نصب دوربین مدار بسته این آموزش ها را بصورت حرفه ای و عملی آموزش ببینید.

مطمئن شوید اتصال هایی که برای شبکه ساخته اید روی ویندوز یا هر سیستم عامل دیگر هنوز برقرار هستند و کار می کنند و رمز عبورها و اطلاعات اتصال به اینترنت یا شبکه را اشتباه وارد نکرده اید. تنظیمات شبکه را دوباره بررسی کنید. گاهی وقتها نیز مشکل از سیستم عامل است و باید یک بار آن را از نو راه اندازی کنید. بررسی آدرس IPها و این که شبکه شما با DHCP آدرس دهی می شود یا تنظیم آن دستی است، می تواند دلیل دیگر احتمالی برای قطعی شبکه باشد .

خمیدگی یا شکستن کابل شبکه می تواند به قطع شدن شبکه منجر شود

رفع مشکل سیگنال در روترها

مشکل: در حالی که روتر از زمین و دیوار فاصله دارد و در وسط اتاق نصب شده است، در برخی از مناطق سیگنال های شبکه بیسیم بسیار قوی هستند و در برخی مناطق دیگر بسیار ضعیف ظاهر می شوند.

راه حل: سیگنال های یک روتر به شدت به عوامل محیطی وابسته هستند و از دستگاه ها یا شبکه های دیگر تأثیر می گیرند. برای نمونه، اگر روتر بی سیم روی یک کانال شلوغ تنظیم شده باشد ، با افت سرعت و ضعیف بودن سیگنال ها در برخی مناطق روبه رو می شود. اگر نیاز بود، تنظیمات روتر را عوض کنید. نزدیک بودن روتر به دستگاه تلفن بی سیم، مایکروفر، دستگاه های گیرنده امواج مانند تلویزیون و رادیو و تجهیزاتی که از بلوتوث استفاده می کنند نیز روی سیگنال ها تأثیرگذار است. جنس ساختمان نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار است، زیرا ممکن است در دیوار ساختمان از موادی استفاده شده باشد که مانع عبور سیگنال ها شود.

نزدیکی به پنجره یا هر محیطی که محل عبور جریان های هواست نیز روی کاهش قدرت سیگنال ها تأثیرگذار است. اگر از قدرت سیگنال های روتر خود راضی نیستید ، به دنبال دلایل آن بگردید و سعی کنید با جابه جا کردن روتر یا دستگاه های دیگر علت ان را بیابید. این نکته را نیز در نظر بگیرید که محدوده پوشش دهی موثر برای روترهای بی سیم حتی در انواع دو بانده و با استفاده از باند فرکانسی پنج گیگاهرتز حداکثر ۵۰ متر مربع است و در محدوده ای فراتر از آن نباید انتظار آنتن دهی قوی و موثری داشته باشید.

ادامه مبحث چندین راهکار میانبر جهت حل مشکلات شبکه در دوربین مداربسته …

حل مشکلات شبکه در دوربین مداربسته

مشکل: یکی از دوربین مداربسته متصل به شبکه به طور مرتب قطع و وصل می شود و اتصال ثابتی به شبکه و اینترنت ندارد.

راه حل: اگر تنظیمات و اتصالات شبکه درست باشند، ممکن است ویندوز یا کارت شبکه ایراد پیدا کرده باشد. یکی از راه حل های موجود می تواند نصب دستی کارت شبکه باشد. روش دیگر، استفاده از ابزارهای ویندوز است. ویندوز یک ابزار عیب یابی به نام Troubleshoot Problems دارد که می تواند تنظیمات شبکه و کارت شبکه را از ابتدا انجام و عیب ها را بر طرف کند. این ابزار به طور کامل نمی تواند هر نوع مشکل شبکه را پیدا و برطرف کند، اما می توان به عنوان یک ابزار کمکی از آن استفاده کرد

هنگام قطع شبکه، با کلیک کردن روی آیکون شبکه، علامت قرمز رنگ آن، این ابزار شروع به اسکن سیستم برای یافتن مشکل و در صورت امکان رفع عیب می کند. در این صورت این ابزار گزارش خواهد داد که مشکل برطرف شده است، ولی اگر مشکلی یافت نشود ، پیغام می دهد که موردی یافت نشد.

راه حل بعدی تنظیم دوباره آدرس IP کامپیوتر و گرفتن آدرس جدید است، زیرا ممکن است دستگاه دیگری در شبکه به طور همزمان از آدرس IP این کامپیوتر استفاده کرده باشد و در نتیجه به طور مرتب تداخل آدرس ایجاد شود. از مسیر ، Start Menu > Applications-Accessories > Command Prompt ترمینال خط فرمان ویندوز را بیابید و با کلیک راست روی آن و انتخاب گزینه Run as Administrator، دستورات در وضعیت مدیر سیستم اجرا می شوند.

دستور ipconfig/release برای مشاهده آدرس IP فعلی شبکه باید اجرا شود. اگر نتیجه هیچ آدرس IP را نشان نداد، به معنی یافتن مشکل است و این که کامپیوتر نمی تواند از شبکه آدرس بگیرد. با دستور ipconfig/renew می توان یک آدرس IP جدید از سرویس DHCP دریافت کرد و یا آدرس IP دلخواه و جدید را به صورت دستی وارد کرد. اگر مشکل از تداخل آدرس IP در شبکه باشد ، با این دستورات برطرف می شود

گاهی می توان با دستورات خط فرمان بسیار ساده و سریع مشکلات شبکه را برطرف کرد

افت سرعت دوربین مداربسته در شبکه

مشکل: تمام دوربین های مداربسته شبکه به طور ناگهانی با افت شدید سرعت شبکه مواجه شدند.

راه حل: چند احتمال برای این مشکل وجود دارد. در ابتدا باید به سراغ روتر رفت و دمای آن را بررسی کرد. داغ شدن روتر یا بالا رفتن دمای اتاق بر اثر گرما باعث می شود که سرعت ارتباطات شبکه افت کند. اگر روتر بیش از حد داغ باشد و یا دمای هوا گرم تر از دمای عادی است، باید برای چند دقیقه روتر را خاموش کرد و مکان آن را تغییر داد. همچنین سعی شود، اطراف روتر دستگاه تولیدکننده گرما وجود نداشته باشد. یک اشتباه کاربران این است که یک دستگاه NAS، یک دستگاه مودم و روتر را کنار یکدیگر روی یک میز قرار می دهند و در نتیجه گرمای تولید شده در این مکان افزایش می یابد.

احتمال دوم، تداخل امواج و پایین آمدن قدرت سیگنال های رادیویی در شبکه است. وجود یک سرور پرینتر یا راه اندازی یک شبکه بی سیم جدید می تواند از جمله علل آن باشد.

مطالب مرتبط :

تست اتصال شبکه در دوربین مدار بسته ip

تست اتصال شبکه در دوربین مدار بسته ip : بعضی از تکنسین های شبکه معتقدند که روشن بودن چراغ (LED) روی کارت شبکه نشان دهنده برقرار بودن اتصال است. اما این مسئله در مورد تجهیزات مختلف از جمله شبکه های آموزش نصب دوربین مدار بسته ، معانی متفاوتی دارد. در بعضی تجهیزات، چراغ های اتصال (Link LED) را نرم افزارهای مستقر در سیستم میزبان کنترل می کنند و وقتی روشن می شوند که لایه های بالایی شبکه مشغول فعالیت باشند. بعضی کارت های شبکه چراغ اتصال را وقتی روشن می کنند که ترافیکی روی شبکه در جریان باشد. در نتیجه روشن بودن LED ، دلیل محکمی بر سالم بودن یا سالم نبودن اتصال ارتباطی نیست. حتی بعضی از تجهیزات از LED ها برای نشان دادن یک طرفه یا دو رفه بودن ارتباط یا نشان دادن سرعت ارتباط ( 00 / 10 ) استفاده می کنند.

شناسایی ارتباطات 10Mb / 100 Mb / 1Gbروی سیم مسی و شبکه های فیبر نوری

برقراری اتصال از طریق انجام روندی به نام Auto-Negotiation انجام می شود که طی آن، هر دو طرف اتصال اطلاعاتی را با یکدیگر تبادل می کنند. این اطلاعات شامل سرعت ارتباط یا یک طرفه دو طرفه بودن آن می شود. در حین این تبادل، دو طرف ارتباط پس از مقایسه توانایی های یکدیگر، سعی می کنند ارتباط را با بالاترین سرعت ممکن برقرار کنند. اگر یکی از دو طرف ارتباط نتوانند به درستی خود را پیکربندی کنند یا درایوهای مورد نیاز نداشته باشند، این ارتباط نمی تواند ادامه پیدا کند. آنگاه یا روند فوق مجدداً تکرار می شود و یا ارتباط به کلی قطع خواهد شد.

وقتی ارتباط در یک شبکه دوربین مداربسته قطع شده است، link Runner سعی می کند ابتدا ارتباط خودش را با هر یک از دو طرف اتصال برقرار سازد. مثلاً خودش را به کارت شبکه یا سوییچ ( دو طرف یک ارتباط ) متصل می کند. سپس روند Auto – Negotiation را با استفاده از استاندارد 802.3 IEEE آغاز می کند. این ارتباط در سطح سخت افزار خواهد بود و نرم افزار آن را کنترل نخواهد کرد. پس از انجام این کار، چراغ سبز رنگ n Link Runner روشن می شود و سرعت و نوع ارتباط ( یک طرفه / دو طرفه ) روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود که عبارتند از:

در سطح گیگابایت امکان تبادل اطلاعات وجود دارد ؟

تناقض امنیتی بر طبق x 802.1 وجود دارد ؟

DHCP سرور پاسخ می دهد؟

ولتاژ POE روی زوج سیم صحیح است ؟

امکان اتصال با تجهیزات اصلی و اینترنت وجود دارد ؟

با چه شماره درگاه هایی امکان ارتباط وجود دارد؟

LinkRunner برای شناسایی ارتباطات 10 Mb / 100MB / 1Gb روی سیم مسی و شبکه های فیبر نوری (2000-AT) به کار گرفته می شود و بدون وقفه نوع اتصال وضعیت ارتباط و قدرت سیگنال دوربین مداربسته ip را نشان می دهد. LinkRunner پس از تشخیص نزدیکترین سوئیچ یا NVR به خود، مدل، اسلات و درگاه های به کار گرفته شده آن را که WLAN آنها را تعیین کرده است ، نشان می دهد.

مطالب مرتبط :

عیب یابی و رفع مشکلات شبکه دوربین مداربسته

وقتی می گوییم شبکه مشکل دارد، یعنی یک بخش از شبکه قطع شده است و میان دو دستگاه ارتباط برقرار نمی شود که این موانع در این قسمت توضیح داده شده

عیب یابی و رفع مشکل دوربین مداربسته

قطع توان یا قطعی و عدم نمایش تصویر در مانیتور معمولا به یکی از دلایل به وجود می آید که به طور مفصل در این بخش توضیح داده شده

عیب یابی در دوربین مدار بسته

عیب یابی دوربین دوربین مداربسته، NVR ،DVR، شبکه و کابل های ارتباطی یکی از مهمترین عوامل عیب یابی سیستم های نظارت تصویری است که در این مقاله تشریح خواهد شد. که البته خوانندگان باید به کاتالوگ ها و مدارکی که در این خصوص سازندگان ارائه کرده اند نیز مراجعه کنند و یا با شرکت در دوره های آموزش نصب دوربین مدار بسته تجربه کافی را کسب کنند.

عیب یابی و رفع مشکلات DVR

شناسایی و حل مشکل دستگاه ضبط دیجیتال در سیستم نظارت تصویری از جمله مسائلی است که برای هر کاربری از درجه اهمیت بالایی برخوردار است .

DVR اغلب به صورت خودکار خاموش می شود و یا از کار می افتد ، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • ورودی ولتاژ ثابت نیست یا خیلی کم است
 • هارد دیسک دچار نقص شده است
 • ولتاژ تغذیه به اندازه کافی نیست
 • سیگنال تصویر جلویی ثابت نیست
 • محیط کاری نامرتب و پر از گرد و غبار است
 • نقص سخت افزاری دارد.

عیب یابی و رفع هارد دیسک DVR

سیستم توانایی پیدا کردن هارد دیسک را ندارد، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • هارد دیسک خراب شده است
 • کابل هارد دیسک مشکل دارد
 • درگاه و کابل اتصال صحیحی ندارند.

عیب یابی و رفع خروجی ها تصویری DVR

هیچ یک از خروجی ها تصویری ندارد که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • برنامه سازگار با دستگاه نیست و باید به آخرین نسخه ارتقا داده شود
 • درجه روشنایی درست تنظیم نیست و باید به تنظیمات کارخانه برگرداند
 • هیچ سیگنال ورودی ندارد یا سیگنال ورودی ضعیف است
 • privacy mask و یا screen saver بررسی شود

مشکلات سخت افزاری DVR

DVR دچار نقص سخت افزاری شده است.زمان واقعی رنگ تصویر دچار مشکل شده، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • زمانی که از خروجی BNC استفاده می شود، تنظیمات NTSC و PAL درست نیستند و تصویر سیاه و سفید می شود
 • مقاومت DVR و مانیتور مناسب نیست
 • کابل ارسال تصویر طولانی است
 • رنگ DVR و یا روشنایی آن درست تنظیم نشده است.

عیب یابی و رفع سوابق محلی DVR

DVR نمی تواند سوابق محلی را پیدا کند، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • کابل هارد دیسک دچار مشکل شده است
 • هارد دیسک خراب شده است
 • برنامه ارتقاء مناسب نیست
 • روی فایل های ضبط شده دوباره ضبط شده است
 • برنامه ضبط متوقف شده است.

عیب یابی و رفع جستجو تصاویر ناقص DVR

هنگام جستجو تصاویر ناقص شده، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات کیفیت تصاویر خیلی پایین است .
 • مشکل بازخوانی برنامه وجود دارد و به دلیل کوچک بودن bit data تصاویر در هنگام تمام صفحه بودن قطعه قطعه است برای حل این مشکل دستگاه باید خاموش، روشن شود که در صورت حل نشدن مشکل، ممکن است:
 • مشکل از کابل هارد دیسک باشد
 • مشکل از هارد دیسک باشد
 • مشکل سخت افزار دستگاه باشد.

عیب یابی و رفع هنگام نظارت تصویر هیچ صدایی وجود ندارد

در هنگام نظارت تصویر هیچ صدایی وجود ندارد، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • مشکل از تغذیه میکروفن است
 • هیچ قدرت صدایی وجود ندارد
 • کابل صدا خراب شده است
 • دستگاه دچار نقص سخت افزاری شده است.

عیب یابی و رفع هنگام نظارت صدا وجود دارد

در هنگام نظارت صدا وجود دارد، ولی در بازبینی صدایی وجود ندارد، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات درست نیست، امکان پخش صدا فعال شود
 • کانال های مشابه هیچ ورودی تصویری ندارند.

عیب یابی و رفع زمان نمایش

زمان نمایش درست نیست ، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات درست نیست
 • اتصالات باتری درست نیست و یا ولتاژ پایین است
 • بلور در هم شکسته است.

عیب یابی و رفع زمان وارد شدن client-end یا Web

نمی توان وارد client-end یا Web شد، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • کاربران نسخه ویندوز خود را ارتقا دهند. یا می توانند نرم افزار client-end نسخه های پایین تر را نصب کنند. دقت شود که DVRها با With Windows VISTA سازگاری ندارند
 • Activex conulol از کار افتاده است (disabled )
 • card driver باید ارتقاء داده شود
 • مشکل اتصال به شبکه وجود دارد
 • مشکل تنظیمات شبکه وجود دارد
 • نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نیست
 • کاربر نهایی با برنامه DVR هماهنگی ندارد.

عیب یابی و رفع زمان اتصال به صورت راه دور

وقتی اتصال به صورت راه دور است، تصاویر بازپخش شطرنجی است و یا تصویری وجود ندارد، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • شبکه روان نیست
 • محدودیت کاربری وجود دارد
 • در DVR تنظیمات گروهی multiple-cast وجود دارد. این تنظیمات ممکن است بر تصویر تأثیر داشته باشند که به طور معمول این گزینه پیشنهاد نمی شود
 • ممکن است privacymask یا محدودیت باز پخش وجود داشته باشد
 • این کاربر مشخص اجازه دیدن تصویر را ندارد
 • کیفیت خروجی تصویر محلی خوب نیست.

عیب یابی و رفع زمان ارتباط شبکه ثابت نیست

ارتباط شبکه ثابت نیست، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • شبکه ثابت نیست
 • ناسازگاری IP address
 • ناسازگاری  MAC address
 • کارت شبکه DVR یا Pc مناسب نیست .

عیب یابی و رفع زمانی که نمی توان نسخه پشتیبان گرفت

نمی توان نسخه پشتیبان گرفت، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • BurnerیاDVR هر دو روی یک کابل data هستند
 • سیستم نیاز به پردازش زیادی دارد و CPU زیادی اشغال است که باید ضبط متوقف و سپس بعد نسخه پشتیبان گیری شود
 • مقادیر اطلاعات زیاد است و باعث مشکل می شود
 • تجهیزات پشتیبان گیری مناسب نیست
 • تجهیزات پشتیبان گیری خراب است.

عیب یابی و رفع زمانی که صفحه کلید نمی تواند DVR را کنترل کند

صفحه کلید نمی تواند DVR را کنترل کند، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات درگاه سریال DVR درست نیست
 • آدرس اشتباه است
 • هنگامی که چندین سوییچ وجود دارد ، تغذیه کننده توان الکتریکی کافی نیست
 • فاصله ارسال زیاد است.

عیب یابی و رفع زمانی که سیگنال آلارم خاموش نمی شود

سیگنال آلارم خاموش نمی شود، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات هشدار درست نیست
 • خروجی آلارم به صورت دستی باز است
 • خطای ورودی دستگاه یا اتصال درست نیست
 • بعضی از نسخه ها ممکن است این مشکل را داشته باشند. سیستم باید ارتقا داده شود.

عیب یابی و رفع زمانی که وضعیت آلارم خالی است

وضعیت آلارم خالی است، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • تنظیمات آلارم درست نیست
 • اتصال کابل آلارم درست نیست
 • ورودی سیگنال آلارم درست نیست
 • حلقه های زیادی به یک خروجی آلارم متصل است.

عیب یابی و رفع زمانی که کنترل از راه دور کار نمی کند

کنترل از راه دور کار نمی کند، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • آدرس کنترل از راه دور درست نیست
 • فاصله یا بسیار زیاد است یا زاویه کم است
 • باتری کنترل از راه دور تمام شده است
 • کنترل از راه دور یا پنل PVR خراب شده است.

عیب یابی و رفع زمانی که زمان ذخیره سازی ضبط ها کافی نیست

زمان ذخیره سازی ضبط ها کافی نیست، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • کیفیت دوربین پایین است یا لنز کثیف است. دوربین در مقابل نور نصب شده است
 • تنظیمات دریچه دیافراگم دوربین درست نیست
 • ظرفیت هارد دیسک کافی نیست
 • هارد دیسک خراب شده است.

عیب یابی و رفع زمانی که فایل های دانلود شده را نمی توان بازپخش کرد

فایل های دانلود شده را نمی توان بازپخش کرد ، که مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • نرم افزار مناسب پخش تصاویر وجود ندارد
 • نرم افزار با نسخه بالاتر باید نصب شود.
 • مشکلات موجود در مرورگر پخش و کنترل تصاویر

در ابتدا باید بررسی های اولیه به صورت زیر به انجام رسد:

بر طبق سیستم به کار گرفته شده ، برخی پیغام ها از طریق DVR بر روی نوار پیغام مرورگر ظاهر می شود که در ادامه هر یک از این پیغام ها و نحوه رفع آن تشریح شده است .

 عیب یابی و رفع مشکلات NVR

NVR از طریق مرورگر شبکه در دسترس نیست

 • PROXY SERVER
 • اگر از PROXY SERVER استفاده می­ شود، تنظیمات آن را در مرورگر شبکه خود غیرفعال کنید.
 • سایر مشکلات شبکه
 • کابل شبکه را با اتصال آن به تجهیز شبکه دیگری امتحان کنید.

عیب یابی و رفع زمانی که صفحات وب به درستی نمایش داده نمی شوند

صفحات وب به درستی نمایش داده نمی شوند:

 • بار شبکه بسیار زیاد است.
 • ممکن است به دلیل پهنای باند ناکافی باشد.

عیب یابی و رفع زمانی که اطلاعات ضبط شده یافت نمی شود

اطلاعات ضبط شده یافت نمی شود:

 • زمان دستگاه به صورت دستی تغییر داده شده است
 • وقتی به طور دستی زمان تغییر کند، هنگام جستجوی تصویر در زمان خاصی، آن تصویر یافت نخواهد شد. این در صورتی است که اطلاعات در دستگاه وجود دارد و دو تصویر مختلف در یک زمان ثابت ثبت شده اند  و این تصاویر در دسترس خواهد بود. اگر زمان تغییر داده شده در نمایش تصاویر لحاظ شود.

عیب یابی و رفع زمانی که تصاویر نمایش داده نمی شوند

تصاویر نمایش داده نمی شوند:

 • Active X
 • اکتیو ایکس نرم افزاری است که امکان نمایش زنده تصاویر را برای ویندوز میسر می سازد. اگر این نرم افزار به درستی نصب نشود، امکان نمایش تصاویر وجود نخواهد داشت. برای نصب اکتیو ایکس، در مرورگر شبکه در قسمت SECURITY در Internet Options باید در سطح مربوطه امنیت شبکه را به طور موقتی جهت نصب نرم افزار اکتیو ایکس در حد  کاهش داد و سپس به منوی اصلی نصب نرم افزار اکتیو ایکس بازگشت و آن را نصب کرد و دوباره به قسمت SECURITY رفت و تنظیمات  امنیتی را به حالت قبلی بازگرداند.نکته: جهت نصب اکتیو ایکس باید با کاربری Admin وارد سیستم شد.
 • تعداد بالای کاربران
 • NVR ها در تعداد کاربران سیستم محدودیت دارند و تنها نمایش تصاویر را برای تعداد مشخصی از کاربران تضمین می کنند.مشکلات شبکه: معمولاً NVR ها از درگاه 80 و 2000 جهت نمایش تصاویر استفاده می­ کنند و اگر صفحات وب در دسترس باشند، ولی امکان نمایش تصاویر نباشد بسته نبودن (Block) این درگاه ها باید بررسی شود. سرورهای دوربین های مداربسته شبکه باید از طریق درگاه 80 در دسترس باشند.
 • در صورت حل نشدن مشکل باید با Admin شبکه تماس گرفت.

NVR به صورت محلی در دسترس ولی از خارج از ان با مشکل مواجه است:

 • تنظیمات اشتباه Firewall
 • تنظیمات Firewall  و همچنین مشکلات شبکه ذکر شده در بالا باید بررسی شود.
 • تنظیمات شبکه
 • تنظیمات روتر و Subnet mask بررسی و در صورت نیاز دوباره پیکربندی شود.

عیب یابی و رفع زمانی که مکان ضبط دستی وجود ندارد

امکان ضبط دستی وجود ندارد:

 • باید با نام کاربری صحیح وارد سیستم شد و در صورت ورود با نام کاربری نامعتبر، این گزینه غیرفعال خواهد شد.

عیب یابی و رفع زمانی که امکان ورود با نام میزبان وجود ندارد

امکان ورود با نام میزبان وجود ندارد:

 • خطای تنظیمات: تنظیمات مربوط به Host name و DNS Server بررسی شود.

عیب یابی و رفع زمانی که مشکلات تصویر وجو دارد

مشکلات تصویر:

 • به روز رسانی تصاویر بسیار کند انجام می شود و یا اصلاً انجام نمی شود
 • اگر تصاویر پیچیده باشند، تعداد کاربرانی که به NVR دسترسی دارند، باید محدود شود.کافی بودن پهنای باند در دسترس باید بررسی شود و همچنین از کامپیوتری برای مانیتورینگ استفاده شود که حداقل مشخصات لازم را جهت این کار داشته باشد.

عیب یابی و رفع زمانی که سرعت پخش فریم تصاویر در حد انتظار نیست

سرعت پخش فریم تصاویر در حد انتظار نیست

 • ممکن است به دلایل ذیل روی دهد:کامپیوتری که برای مانیتورینگ به کار گرفته شده است حداقل مشخصات لازم را نداشته باشد.
 • پهنای باند کافی نباشد.
 • تنظیمات اشتباه در دوربین و یا NVR

مطالب مرتبط :

آموزش های مرتبط :