آموزش انتقال تصویر دوربین مدار بسته بر روی موبایل

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل ها با سیستم عامل Android یا IOS که به انتقال تصویر P2P یا انتقال تصویر بدون IP ثابت معروف است امروزه توجه مشتریان و کاربران دوربین های مداربسته را به خود جلب نموده است این انتقال تصویر بسیار کارآمد بوده به صورتی که شما می توانید با گوشی موبایل خود به راحتی آن را انجام دهید و از هر نقطه دنیا تصاویر سازمان خود را داشته باشد در این آموزش به انتقال تصویر بر روی گوشی موبایل با سیستم عامل اندروید به صورت تصویری پرداخته ایم برای این منظور مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید یا برای آموزش حضوری و عملی به صفحه آموزش نصب دوربین مدار بسته مراجعه کنید.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

انتقال تصویر بدون IP ثابت  به صورت تصویری

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 1)

ابتدا وارد منو NETWORK و سپس Cloud شوید در این منو سه QR CODE وجود دارد که اولین QR CODE از سمت چپ مربوط به دانلود نرم افزار انتقال تصویر موبایل در گوشی های iPhone (اپل) می باشد، QR COD دوم یا وسطی مربوط به دانلود نرم افزار انتقال تصویر گوشی های موبایل Android (اندروید) و QR CODE سوم مربوط به سریال دستگاه DVR برای شناساندن دستگاه در نرم افزارهای انتقال تصویر می باشد که در مراحل بعدی توضیح داده خواهد شد.

%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%841

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 2)

نرم افزار بارکد خوان را بر روی گوشی خود نصب کنید.

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%871

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 3)

با استفاده از نرم افزار بارکدخوان QR CODE مربوط به سیستم عامل گوشی خود را انتخاب کنید (در این انتقال تصویر از گوشی با سیستم عامل اندروید استفاده شده است) مراحل زیر را برای دانلود نرم افزار انتقال تصویر موبایل دنبال کنید و پس از اتمام دانلود نرم افزار موبایل، آن را بر روی گوشی موبایل خود نصب کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%872 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%873 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%874 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%875

                            D                                C                                  B                                  A

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 4)

نرم افزار انتقال تصویر تلفن همراه را باز کرده و از گزینه LoginFree وارد منو  Device manager شوید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%876 %d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%877

                                                                B                                A

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 5)

از قسمت پایین صفحه  Device manager در نرم افزار انتقال تصویر موبایل دوربین مداربسته گزینه Add Device را انتخاب کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%878

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 6)

در این قسمت در قسمت مربوط به Alias نام شخص یا سازمانی که انتقال تصویر را برای آن انجام می دهید وارد کنید البته این نام می تواند اختیاری هم باشد.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8710

در Link mode گزینه P2P را انتخاب کنید.

قسمت QR CODE در Cloud ID را انتخاب کنید تا QR CODEخوان مربوط به نرم افزار انتقال تصویر موبایل دوربین مداربسته باز شود.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8712

در اینجا QR CODE داخل DVR یا NVR را توسط نرم افزار بخوانید.

سریال مربوط به دستگاه ضبط تصویر در اینجا توسط نرم افزار انتقال تصویر موبایل خوانده می شود.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8714

در قسمت User ID نام کاربری DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8715

در قسمت Password رمز عبور DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8716

در قسمت Channels تعداد کانال های متناسب با دستگاه DVR یا NVR خود را وارد کنید.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8717

Stream Type بر روی گزینه sub بدون تغییر باقی می ماند سپس با زدن دکمه + این مرحله به اتمام می رسد.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 7)

در اینجا در صفحه Device manager مشاهد می شود که تنظیمات ما اضافه شده است.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8719

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 8)

به منو اصلی در نرم افزار انتقال تصویر تلفن همراه باز میگردیم .

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%877

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 9)

گزینه Real time monitoring را انتخاب کرده وبا انتخاب هر دوربین می توانیم تصاویر را بر روی موبایل خود از طریق اینترنت ببینیم.

%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8720

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته بر روی موبایل

مرحله 10)

مشاهده تصاویر

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87

در انتها به قابلیت های این نرم افزار می پردازیم که مشتریان با استفاده از آن بدون داشتن IP ثابت می توانند تصاویر خود را بر روی موبایل بازبینی کنند و از تصاویر در هر لحظه عکسبرداری و فیلم برداری انجام دهند.

این انتقال تصویر بر روی DVR های CNB و Dahua و با نرم افزار QVeye قابل انجام است البته تمامی انتقال تصویرهای بدون IP ثابت روندی مشابه این نوع انتقال تصویر دارند که به انتقال تصویر P2P معروف است.

مطالب مرتبط :

دی وی آر

دی وی آر چیست؟

دی وی آر یکی از اجزای تشکیل دهنده دوربین های مداربسته می باشد ما در آموزش نصب دوربین مدار بسته به تشریح کامل این دستگاه به صورت عملی می پردازیم. دی وی ارها در برندها و انواع مختلف همراه با ظرفیت های مختلف ساخته می شوند ظرفیت در دی وی ار (DVR) از 4 کانال شرع و با بیشتر شدن ظرفیت این عدد دو برابر می شود یعنی ترتیب ظرفیت دوربین های اتصالی به این دستگاه عبارتند از:

دی وی آر با ظرفیت 4 عدد دوربین مداربسته (دی وی ار 4 کانال)

دی وی آر با ظرفیت 8 عدد دوربین مداربسته (دی وی ار 8 کانال)

دی وی آر 16 و 32 و 64 کانال که ظرفیت های دوربین های آنها با توجه به تعداد کانال آنها مشخص می باشد.

دی وی آر (DVR) مخفف کلمه Digital Video Recorder می باشد با استفاده از DVR در سیستم دوربین مداربسته می توانیم تصاویر چندین دوربین را بر روی یک صفحه نمایش داشته باشیم، تصایر را ذخیره سازی کنیم، انتقال تصویر بر روی موبایل و کامپیوتر انجام دهیم، برنامه ضبط دوربین ها را به صورت دلخواه تنظیم کنیم و قابلیت های آلارم، تشخیص حرکت اشیاء و … را داشته باشیم. از DVR در سیستم های آنالوگ و HD استفاده می شود که در آن فشرده سازی تصاویر با تکنولوژی H.264 صورت می گیرد.

نکاتی برای انتخاب دی وی آر مناسب:

در انتخاب DVR ظرفیت گسترش دوربین ها در آیند را در نظر بگیرید.

برای دوربین های آنالوگ از Analog DVR و برای دوربین های HD از HD DVR استفاده کنید البته امکان اتصال تعداد محدودی دوربین آنالوگ بر روی دی وی آرهای HD وجود دارد.

DVRهای دارای برند معتبر پشتیبانی بهتری از هر نظر دارند.

امکانات دستگاه DVR بر روی پلاک مشخصات آن نوشته شده است بطور مثال در صورت احتیاج به 4 ورودی صدا می بایست DVR نیز این قابلیت را داشته باشد.

شکل زیر نمایی از یک DVR و اتصالات مختلف آن می باشد:

دی وی آر

مطالب مرتبط :

 

آموزش تصویری انتقال تصویر دوربین مدار بسته

انتقال تصویر دوربین مداربسته به صورت های مختلفی مانند انتقال تصویر بر روی کامپیوتر، انتقال تصویر بر روی موبایل با استفاده از نر افزار های مختلف و انتقال تصویر بر روی موبایل به صورت P2P انجام می شود این کار برای بالا بردن امنیت سازمان امری ضروری است با این کار افرادی که از دوربین مداربسته استفاده می کنند می توانند در هر لحظه و از هر جایی تصاویر دوربین های مداربسته خود را داشته باشند و آنها را بررسی کنند در این قسمت پروسه انتقال تصویر را به دو بخش تقسیم میکنیم

آموزش تنظیمات منو DVR

برای تنظیمات DVR ابتدا با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد منو تنظیمات شوید و با توجه به مراحل زیر عملیات تنظیم دلخواه خود را انجام دهید. مراحل تنظیم DVR در مقاله ذیل به صورت تصویری آورده شده و برای آموزش نصب دوربین مدار بسته می توانید با ثبت نام در کلاس های آموزشگاه فن آموزان به صورت حرفه این رشته را دنبال کنید.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مرحله اول تنظیمات منو DVR

منو اصلی » ضبط  » تنظیمات ضبط

تنظیم منو DVR

کانال:انتخاب کانال دوربین ها

حالت ضبط :

توقف :دوربین ها عملیات ضبط را انجام نمیدهند.

دستی:به صورت 24 ساعته ضبط میکند

بازه زمانی :میتوانیم به دوربین مورد نظر بازه زمانی بدهیم تا فقط در زمان های معین ضبط کند

(عادی:حالت معمولی ضبط ،تشخیص : با تشخیص حرکت ضبط میکند

آلارم :در صورت عبور شخص یا شی از جلوی دوربین دستگاه آلارم میزند)

مرحله دوم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » ضبط » بکاپ

تنظیمات منو DVR

برای بکاپ گیری و ذخیره تصاویر ضبط شده بر روی حافظه DVR  یا NVR  از آن استفاده میشود ابتدا تاریخ و ساعت مورد نظر را اتنخاب کرده و سپس تهیه نسخه برای انجام بکاپ گیری و پاک  کردن .

مرحله سوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »آلارم » حرکت :برای تنظیم دوربین ها به حالت تشخیص حرکت

تنظیم تشخیص حرکت DVR

کانال :انتخاب دوربین مورد نظر

حساسیت : میزان حساسیت به حرکت

منطقه :تنظیم کردن منطقه های حساس به حرکت برای الارم

فعال: تیک فعال زده شود

دوره :میتوان برای الارم بازه زمانی داد

خروجی آلارم :فعال کردن خروجی آلارم دستگاه DVR

کانال ضبط :زمانی که آلارم زده شد کدام دوربین ها شروع به ضبط کنند

راهنما : برای راهنما دادن به سایر دوربین ها یعنی نمایش سایر دوربین ها به صورت بزرگ بر روی صفحه نمایش استفاده میشود .

مشاهده پیغام :روی مانیتور به ما نشان میدهد .

آژیر :فعال کردن آژیر خارجی (بلندگو)

ارسال ایمیل :ایمیل ارسال میکند

آپلود FPP:فیلم زمان آلارم را ارسال میکند (برای این کار نیاز به وب هاستینگ می باشد)

مرحله چهارم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » آلارم »  نقطه کور تصویر :برای زمانی که بخواهند تصویر یک دوربین را کور کنند (مثلا جلوی لنز دوربین را بگیرند )

تنظیم منو نقطه کور DVR

کانال:دوربین مورد نظر را انتخاب میکنیم .

فعال:تیک فعال را میزنیم تا صفحه فعال شود

حساسیت : حساسیت نسبت به کور شدن لنز دوربین

دوره :میتوان یک بازه زمانی تعریف نمود

خروجی آلارم :برای فعال کردن بلند گو یا آژیر خارجی و آلارم زدن

کانال ضبط : در صورت کور شدن دوربین مشخص شده کدام دوربین ها شروع به ضبط میکنند

راهنما:زمانی که لنز دوربین تنظیم شده کور شد بر روی صفحه نمایش سایر دوربین های تنظیم شده یا مشخص شده در این جا نمایش داده میشوند (به صورت بزرگ و نوبتی)

مشاهده پیغام و ….مثل قبلی

مرحله پنجم تنظیمات منو DVR

منو اصلی » آلارم »  ریزش ویدئو :برای زمانی که کابل تصویر و تغذیه دوربین قطع شود.

تنظیم ریزش ویدئو DVR

کانال :کانال مورد نظر را برای تنظیم مشخص میکنیم

فعال:تیک فعال زده شود

دوره :تنظیم بازه زمانی

خروجی آلارم :فعال کردن بلندگو یا آژیر برای آلارم

کانال ضبط :مشخص کردن دوربین های ضبط کننده برای این حالت

راهنما : زمانی که یکی از کابل های تصویر یا تغذیه دوربین مدار بسته قطع شود کانال های مشخص شده به صورت بزرگ نمایش داده میشوند

مشاهده پیغام …. مثل قبلی

مرحله ششم تنظیمات منو DVR

منو اصلی »  آلارم »  ورودی آلارم :برای فعال کردن حالت آلارم DVR

تنظیم آلارم DVR

ورودی آلارم :تنظیم آلارم زدن برای برای دوربین مورد نظر

فعال: تیک فعال زده شود تا صفحه فعال شود

دوره :میتوان برای الارم بازه زمانی داد

نوع:روی بازنمودن زمان باشد یعنی NO  که برای وصل بلندگو احتیاج داریم

خروجی آلارم :فعال کردن خروجی آلارم دستگاه DVR

کانال ضبط :زمانی که آلارم زده شد کدام دوربین ها شروع به ضبط کنند

راهنما : برای راهنما دادن به سایر دوربین ها یعنی نمایش سایر دوربین ها به صورت بزرگ بر روی صفحه نمایش استفاده میشود .

مشاهده پیغام …. مثل قبلی

مرحله هفتم تنظیمات منو DVR

منو اصلی »  آلارم »  غیر طبیعی

تنظیم هشدار DVR

نوع رویداد :زمانی که حالت غیر عادی برای DVR  به وجود میاید پیغام خواهد داد مانند دیسکی وجو ندارد .

فعال:حالت غیر طبیعی و نمایش دادن را فعال میکند

مشاهده پیغام :در صورت زدن تیک فعال این گزینه روی مانیتور به ما حالت غیر طبیعی را نشان میدهد .

آژیر :اگر DVR  بوق داخلی داشته باشه با زدن این گزینه هم زمان با وقوع حالت غیر طبیعی DVR  آژیر میزند .

مرحله هشتم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » سیستم » عمومی

تنظیم زبان DVR

زمان سیستم :برای تنظیم تاریخ و زمان DVR

فرمت تاریخ : برای چگونگی نمایش تاریخ روی صفحه استفاده میشود .

جداکننده زمان :نوع جداکننده تاریخ را مشخص میکند .

فرمت زمان :تعیین فرمت 12 ساعته یا 24 ساعته برای نمایش زمان

زبان :نوع زبان دستگاه را مشخص میکند

ظرفیت هارد دیسک پر:اگر بر روی توقف ضبط باشد پس از پر شدن حافظه دستگاه دیگر ضبط نمیکند و اگر روی گزینه ضبط دوباره باشد پس از پر شدن دیسک مجددا تصاویر ضبط شده جایگزین تصاویر قبلی میشوند .

شماره DVR:اختصاص دادن یک شماره برای DVR

استاندارد تصویر :

PAL:استاندارد تصویر ایران و یکسری کشورهای دیگر که از این استاندارد تبعیت میکنند .

NTSC:استاندارد تصویری کشورهای دیگر میباشد که صفحه نمایش کشور ما بر اساس این استاندارد تنظیم نشده اند .

خروج از سیستم : بر روی هر تایمی تنظیم شود بعد از گذشت زمان تعیین شده در صورت کار نکردن با DVR از منو خارج میشود و برای ورود مجدد نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور میباشد .

نام دستگاه :مشخص کردن نام برای دستگاه

مرحله نهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » سیستم » نوع تصویر .

تنظیم رزولوشن دوربین در DVR

کانال :مشخص کردن دوربین مورد نظر برای تنظیم

فشرده سازی :فرمت فشرده سازی مورد استفاده در DVR را نمایش میدهد .

رزولیشن : برای تعیین رزولیشن مناسب یا متناسب دوربین نصب شده بر روی DVR کاربرد دارد .( TVL420 » CLF  TVL600» D1 TVL500 »HD1 TVL 700 » H 960  )

تعداد فریم ها بر ثانیه :تعداد فریم های ضبط در یک ثانیه را تنظیم میکند .

نوع پهنای باند :پهنای باند مناسب برای ارسال تصاویر را مشخص میکند .

کیفیت :کیفیت تصویر برداری دوربین ها را در این قسمت میتوان تغییر داد .

پهنای باند (KB/S ) :اگر نوع پهنای بر روی CBR  باشد در این قسمت میتوان پهنای باند مورد نیاز را تنظیم کرد .

فاصله فریم ها :فاصله فریم ها را در تصویر مشخص میکند .

مرحله دهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » تنظیم » شبکه

در جلسه انتقال تصویر توضیح داده شده است .

مرحله یازدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی»تنظیمات » GUL صفحه نمایش

dvr10

تنظیمات عمومی صفحه نمایش یا مانیتور در این قسمت انجام میشود .

عنوان کانال :میتوان عنوان کانال را تغییر داد .

خروجی ویدئو :در این قسمت میتوان نمایش یا عدم نمایش موارد ذکر شده در این قسمت را تنظیم کرد .

شفافیت :شفافیت منوی تنظیمات از این قسمت قابل تغییر است .

رزولیشن : برای مشخص کردن رزولیشن صفحه نمایش از این قسمت استفاده میشود .

رمز ویدئویی خروجی :در این قسمت با مشخص کردن کانال و فعال کردن منطقه محلی میتوان قسمتی از تصویر دوربین را از نمایش خارج کرد .

برای مشخص کردن محل محل قرار گیری عنوان کانال و زمان قرار گیری عنوان کانال روی صفحه نمایش از قسمت تنظیمات زمان نمایش و عنوان کانال استفاده میشود .

مرحله دوازدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم »RS232

تنظیم RS232 در دی وی آر

برای تنظیمات خروجی  RS232 .از این گزینه استفاده میشود

مرحله سیزدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » تنظیمات PTZ  

تنظیم دوربین اسپیددام در DVR

برای وارد کردن مشخصات دوربین اسپیددام و PTZ به DVR  از این گزینه استفاده میشود .

مرحله چهاردهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » راهنما

تنظیم نمایش دوربین در DVR

فعال کردن راهنما : با فعال شدن این گزینه dvr تصاویر را به صورت تکی و بزرگ شده بر روی مانیتور به صورت نوبتی و پشت سرهم نشان می دهد.

نوع راهنمایی آلارم : در هنگاه وقوع آلارم تصاویر را به صورت پشت سرهم و با فاصله زمانی مشخص شده بر روی مانیتور نمایش می دهد.

مرحله پانزدهم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی »سیستم » کانال مدیر

DVR

اطلاعاتی در مورد حداکثر رزولیشن دوربین های قابل استفاده در DVR  را به ما میدهد .

مرحله شانزدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی »پیشرفته » تنظیمات هارددیسک

فرمت کردن هارد DVR

تنظیمات مربوط به هارد دیسک از جمله فرمت کردن و بازیابی را انجام میدهد.

مرحله هفدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی »پیشرفته » کاربر

dvr16

تغییر کاربر : دسترسی های کاربران موجود در دستگاه را میتوان تغییر داد .

تغییر گروه : سطح دسترسی یک گروه را برای کاربران میتوان تعیین کرد .

تغییر رمز: در این گزینه میتوان رمز عبور کاربران را تغییر داد .

اضافه نمودن گروه :برای تعریف گروه جدید و سطح دسترسی جدید از این قسمت استفاده میکنند .

اضافه نمودن کاربر : در این گزینه میتوان کاربر جدید برای دستگاه تعریف کرد .

حذف کاربر : برای حذف کاربران از قبل تعریف شده استفاده میشود .

حذف گروه : برای حذف گروه از آن استفاده میشود .

بروزرسانی : تایید نهایی تغییرات را انجام میدهد.

مرحله هجدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » کاربران آنلاین

dvr17

در این قسمت کاربرانی که از طریق اینترنت به دستگاه متصل هستند نمایش داده میشوند .

مرحله نوزدهم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » بروزرسانی

به روز رسانی DVR

برای آپدیت کردن نرم افزار DVR  مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله بیستم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » مشخصات دستگاه

dvr19

در این قسمت مشخصات مربوط با دستگاه نمایش داده میشود که برخی از آنها قابلیت عدم نمایش دارد مانند دوربین PTZ و پورت RS232

مرحله بیست ویکم تنظیم منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » نگهداری اتوماتیک

dvr21

برای روشن شدن اتوماتیک دستگاه در زمان و روز تعیین شده و برای حذف اتوماتیک فایلهای قدیمی که قابل تنظیم می باشند استفاده میشوند .

مرحله بیست و دوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » برگرداندن

dvr22

در این قسمت تمامی تنظیمات را به صورت تکی یا کلی میتوان با تنظیمات پیش فرض کارخانه تغییر داد .

مرحله بیست و سوم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » پیشرفته » صادرات و واردات

dvr23

در صورت نیاز به ارسال نرم افزار تنظیم شده این دستگاه روی حافظه جانبی و یا بلعکس یعنی وارد کردن نسخه ای از نرم افزار تنظیم شده از طریق حافظه جانبی به دستگاه از آن استفاده میشود .

مرحله بیست و چهارم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » مشخصات هارد دیسک

dvr24

مقدار ظرفیت هارد دیسک و فضای باقیمانده در آن را نمایش میدهد.

مرحله بیست و پنجم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی » اطلاعات »BPS

dvr25

میزان پهنای باند مورد استفاده توسط دوربین های متصل شده به دستگاه را نشان میدهد.

مرحله بیست و ششم تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » گزارش ورود به سیستم

dvr26

گزارشاتی درباره ورود و خروج و تغییرات داده شده در دستگاه توسط کاربران را میتوان در زمان دلخواه مشاهده کرد .

مرحله آخر تنظیمات منو DVR

منوی اصلی» اطلاعات » نسخه

dvr27

اطلاعات کلی دستگاه از جمله تعداد کانال ضبط تصویر ، صدا ، خروجی ،آدرس  MACو سال ساخت و شماره سریال دستگاه را نمایش میدهد.

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مطالب مرتبط :