مقاومت الکتریکی و انواع آن

مقاومت الکتریکی و انواع آن :
مقاومت یکی از عناصر پرکاربرد در صنعت الکترونیک است که وظیفه محافظت مدار در برابر اضافه جریان ها را بر عهده دارد واحد اندازه گیر مقاومت ها اهم می باشد.

مدار الکتریکی کلید تبدیل

کلید تبدیل از جمله کلید هایی می باشد که برای کنترل یک وسیله برقی از یک ، دو، یا چند نقطه استفاده می شود بیشتر کاربرد این کلیدها در روشناییی راه پله ها در کنار تایمر بوده و در انواع زیر می باشند.

مدار الکتریکی کلید دوپل

مدار الکتریکی کلید دوپل همراه شمای فنی ، حقیقی و مسیر جریان ترسیم شده در تصویر زیر عملکرد یک کلید دو پل را نشان می دهد. از کلید دوپل می توان برای روشن و خاموش کردن دو وسیله برقی از یک محل استفاده نمود ورودی فاز پس از گذشتن از لوازم حفاظتی مانند فیوزها وارد کلید دوپل می شود همانطور که در مدار الکتریکی کلید دوپل مشاهده می کنید ورودی فاز به صورت مشترک برای دو کنتاکت استفاده شده که از خروجی کلید دوپل برای روشن نمودن دو لامپ استفاده شده است.

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر شامل  تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه، واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی و … می باشد این تنظیمات مربوط به نرم افزار سانترال کم ظرفیت پاناسونیک می باشد.

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منوی Call charge

شماره 1: main  :تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه.

جدول ستون اول >> charg caleculation : فعال سازی هزینه ها.

جدول ستون دوم >> cahrg table : جدول بندی.

منوی Call charge شماره 1: charg information SMDR format1:چاپ اطلاعات توسط دستگاه برای بودجه بندی.

With charge : هزینه در چاپ باشد یا خیر.

:Without charge  هزینه در چاپ باشد یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: charge information SMDR format 2: صفرهای اضافی درچاپ نمایش داده شود یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: main  

Currency: واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی.

Decimal places: اعدادها را با اعشار نمایش بدهد .

Secret printing: در حال چاپ آیا تماس دریافتی چاپ شود یا نه.

Call Charge-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Time table

Time setting : مشخص کردن هزینه در ایام هفته. Peak: اوج مصرف. Off peak: متوسط. Economy: تعرفه پایین. جدول : دراینجا نوع تعرفه را به طور کامل مشخص می کنیم .

تنظیمات-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Charge table  

چهارمین آیتم بالای جدول >> Economy : سه مد پیک /عادی/عمومی برای هزینه ها.

اولین آیتم بالای جدول >> leading number: مشخص کردن هزینه ها یا تعریف کردن هزینه ها.

برنامه-ریزی-سانترال-کم-ظرفیت

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Budget and Display

Limit selection Budget: آلارم دادن برای زمانی که مبلغ بودجه تمام می شود و قطع تلفن یا قطع نکردن تماس در حال انجام و عدم دسترسی برای تماس بعدی

ستون سوم جدول >> Limition Budget:فعال سازی بودجه بندی و ستون کناری که با خط کم رنگ تفکیک شده : مشخص کردن مقدار مبلغ برای صحبت کردن

ستون چهارم جدول>> LCD Display Mode:نمایش یا عدم نمایش هزینه ها روی تلفن

مطالب مرتبط با تنظیمات سانترال:

کدهای برنامه ریزی سانترال

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر

تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر

آشنایی با سرفصل های آموزش نصب سانترال:

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

آموزش سانترال ns

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر شامل گروه بندی خطوط شهری برای نظم دهی به تماس های وارد به سازمان می باشد در این مطلب تنظیمات UCD مربوط به سانترال های کم ظرفیت آورده شده است.

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات نحوه زنگ خوردن صدای آیفون برای تلفن ها، گوش دادن به صدای اتاق با آیفون، کدامیک از داخلی ها می توانند درب را باز کنند و سایر موارد مربوط به درب بازکن می باشد که قابل اجرا بر روی سانترال های کم ظرفیت پاناسونیک هستند.