مقالات و جزوات هوشمندسازی ساختمان

فیلم معرفی ساختمان هوشمند
به این مطلب امتیاز دهید 4 Sending User Review 0 (0 votes)
Read more.
مقاله bms
BMS در واقع کاربرد کامپیوتر و فناوری IT در کنترل مدیریت ساختمان است .گرچه این فناوری ها از فناوری کامپیوتری
Read more.
BMS
عبارت BAS(سامانه اتوماسیون ساختمان )یک عبارت عمومی است و گاهی اوقات با نام BMS (سامانه مدیریت ساختمان )نیز شناخته می
Read more.
هوشمند سازی ساختمان
در دودهه اخیر به دلیل اینکه افراد مفهوم ساختمان هوشمند را درک کرده و فناوری IB گوناگونی به وجود آمده
Read more.

Sending
User Review
0 (0 votes)