خانه هوشمند چیست؟ مزایای یک خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست؟ مزایای یک خانه هوشمند چیست؟

هوشمند سازی ساختمان یا خانه هوشمند در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هوشمند سازی ساختمان درحقیقت راهکاری برای استفاده بهینه از زمان با استفاده از تکنولوژی روز می باشد برای درک بهتر هوشمند سازی ساختمان مطالب و تعاریف در ادامه مطلب ارائه شده است.

bms-img

تعاریف متفاوت از ساختمان هوشمند

در دودهه اخیر به دلیل اینکه افراد مفهوم ساختمان هوشمند را درک کرده و فناوری IB گوناگونی به وجود آمده این مفهوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در حال حاضر تعاریف برای ساختمان هوشمند بسیار است ولی با توسعه صنعت و اطلاعات محتوای آن در حال تغییر و دگرگونی است و نمیتوان یک تعریف واحد که در سطح جهانی مورد تایید باشد را ارائه داد .

در کشورها مفاهیم متفاوتی از ساختمان هوشمند شده ولی در کل شیوه های تعریف آن به سه دسته قابل تقسیم است :

1-تعاریف مبتنی بر عملکرد

2-تعاریف مبتنی بر سرویس ها(خدمات )

3-تعاریف مبتنی بر سامانه

برای هرکدام از این گروه ها تعاریفی مورد بحث قرار دادیم تا درک کلی از ساختمان هوشمند را دریابید.

تعاریف مبتنی بر عملکرد

تعاریف مبتنی بر عملکرد ،تعاریفی هست که ساختمان هوشمند را با عملکردهایی که یک ساختمان باید داشته باشد معرفی می کند مانند ساختمان هوشمند اروپایی EIBG))،این گروه که در انگلستان فعالیت دارد ساختمان هوشمند را به عنوان کارآمد ترین محیط برای کاربران دانسته که باعث استفاده درست منابع در پایین آوردن هزینه ها و امکانات و مدیریت شده است .

مثال دیگر مربوط به  عملکرد ساختمان هوشمند در آمریکا می باشد که چهار نیاز اصلی را در محیط کارامد فراهم می کند که عبارتست از:سازه ،سامانه ،مدیریت و خدمات

این تعاریف بیشتر بر نیازهای کاربران و کارایی ساختمان تاکید دارد تا با فناوری ها که بر این اساس مالکان باید مشخص کنند که چه ساختمانی را می خواهند که بتوانند نیازهای کاربران را فراهم کنند ،انرژی و عملکردهای محیطی از مهترین مسائل ساختمان هوشمند است این ساختمان ها باید خودشان را با تغییرات داخلی و خارجی وفق دهند .

تعاریف مبتنی بر خدمات

این تعاریف مربوط به سرویس ها و نقطه نظر خدمات ساختمان هوشمند تشریح شده است.

موسسه ساختمان هوشمند ژاپن JIBI)) در این باره میگوید ساختمان هوشمند ساختمانی است مبتنی بر خدمات ارتباطی ،اتوماسیون اداری ،اتوماسیون ساختمان که مناسب هوشمند سازی باشد .

در ژاپن چهار موضوع کلیدی در این زمینه وجود دارد که عبارتند از:

1-خدمات رسانی برای دریافت و انتقال اطلاعات و پشتیبانی از مدیریت کارآمد

2- اطمینان از رضایت افرادی که در آنجا کار میکنند.

3-معقولانه مدیریت کردن ساختمان برای فراهم کردن خدمات بهتر و با هزینه کمتر

4-پاسخ دهی سریع ،به هنگام و اقتصادی به محیط های اجتماعی و استراتژی های تجارت فعال و پیچیده .

تعاریف مبتنی بر سامانه

این تعریف مربوط به فناوری ها و سامانه های پیشرفته که باید در یک ساختمان باشد تعریف شده که نمونه بارز آن توسط استاندارد چینی طراحی شده که دارای اتوماسیون اداری ،اتوماسیون ساختمان و شبکه ارتباطی هستند و با ترکیب بندی سازه،سامانه ،خدمات،مدیریت یکپارچه شده تا راحتی و آسایش و ایمنی برقرار باشد .

یک نمونه بارز بر سامانه ساختمان هوشمند که توسط سازندگان حرفه ای تعریف شده ،ساختمان هوشمند را با سه الف (A)مشخص میکند .

اتوماتسیون ساختمان (BA)

اتوماسیون ارتباطات( CA)

اتوماسیون اداری    (OA)

چگونه یک ساختمان را به درستی و واقعا هوشمند سازی کنیم

نباید زیاد به دنبال یک تعریف دقیق از ساختمان هوشمند باشید زیرا هم کارتان دشوار می شود و هم نیازی به این تعاریف نیست ولی خب هوشمند سازی ساختمان به طور واقعی سوالی است که باید از خود بپرسید و وقتی این سوال را از خود پرسیدید راحت تر مفهوم و هدف را درک خواهید کرد .

باید این را بدانید ساختمان هایی که هوشمند گفته می شوند الزاما نباید سامانه های پیشرفته داشته باشند می توانند با قابیلت های مختصر هم هوشمند شوند و همین طور ساختمان هایی هستند که بسیار مجهز بوده ولی درست کار نمی کنند که مسلما ساختمان هوشمند نیستند با این حال باید بدانید تنها هوشمند سازی زمانی میسر است که سامانه دارای فناوری اطلاعات باشد که باید به درستی تنظیم و با دیگر امکانات تجمیع شده باشدو نرم افزار و سخت افزار به درستی تنظیم شده باشند  تا مطمئن شویم این سامانه به درستی کار میکند در غیر اینصورت باعث دردسر و عدم رضایت کاربران خواهد شد .

ساختمان هوشمند ترکیبی از معماری،سازه ،محیط زیست ،خدمات ساختمان ،فناوری اطلاعات ،اتوماسیون و مدیریت تاسیسات که به شدت با جنبه اقتصادی و فرهنگی مرتبط هستند .

خانه هوشمند چیست

معماری و سازه هوشمند

استفاده از فناوری های پیشرفته مانندIT  مشخصه اصلی ساختمان هوشمند است و نباید هدف اصلی باشد زیرا همانطور که به امکانات سخت افزاری در نظر گرفته می شود طراحی معماری ،مواد به کار رفته و نمای بیرونی مهم هستند که نباید نادیده گرفته شود.

معماری هوشمند

معماری هوشمند یعنی معماری که سامانه های آن دارای قابلیت پیش بینی و عکس العمل به رویدادها باشند که کارایی ساکنین ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهند که به سه حوزه در ارتباط است:

1-طراحی هوشمند

2-استفاده درست از فناوری

3-بهره برداری و نگهداری از ساختمان

در طراحی هوشمند باید به مسائل انسانی ،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،عمومی،و توازن با محیط و طبیعت توجه شود و نسبت به رویدادهای طبیعی عکس العمل مناسب نشان دهد.

استفاده مناسب از فناوری:گاهی اوقات استفاده از فناوری هوشمند باعث استفاده آنها در موقعیت نامناسب می شود برای مثال:در نواحی که مردم برای استفاده بهینه از مصرف برق به پنجره متحرک میدهند مناسبترین روش می تواند استفاده از توده دمایی و خنک کردن رایگان به جای تهویه مطبوع قرار داد .

بهره برداری هوشمند از ساختمان :گرچه یک ساختمان پیچیده باشد ولی باید بهره برداری راحت و از نظر انرژی و منابع قابل ارتقا ،اصلاح و بازسازی و قابل نگهداری باشد و برای اینکه یک ساختمان باشد باید دوره عمر ساختمان و سامانه و اجزا را در نظر بگیرد.

مواد و تجهیزاتی که نیاز به مراقبت دارند و خطرناک تلقی می شوند در هوشمند سازی ساختمان از آنها استفاده نمی شوند.

نمای بیرونی ساختمان هوشمند

امروزه نمای ساختمانها می توانند:

به صورت متمرکز کنترل شوند و به ساکنان امکان تغییر را بدهند.

خواص فیزیکی ودمایی مانند تغییرمقاومت گرمایی ،انتقال حرارت ،ضریب جذب و نفوذپذیری .

تغییر رنگ و بافت  داخلی و خارجی

به عنوان رسانه ارتباطی عمل کند

امکان تغییر در نورها و سایه ا از راه دور

نماهای هوشمند باعث میشه نور آفتاب به عمق درون ساختمان منتقل کند و به ساکنان اجازه بدهد که روشنایی و آسایش گرمایی و صوتی را تعیین کند و همچنین به ساکنان اجازه میدهد که زیبایی های کاری خود را هرگاه خواست به بیرون منتقل کند .

سازه هوشمند این امکان را به ما میدهد که وضعیت خود را شناسایی و به طور بهینه عملکرد خود را در پاسخ به محرک ها تطبیق دهیم که تمرکز اصلی آن در دو حوزه بوده است :

1-شناسایی رفتارها و مشخصات سازه ای (تغییر شکل ،مصرف انرژی ،ارزیابی خرابی ها )

2-کنترل پاسخ های سازه به محرکهای بیرونی و درونی

مقایسه مدیریت تجهیزات ساختمان و ساختمان های هوشمند

تعریف مدیریت تجهیزات FM)) :هماهنگ سازی محیط کار فیزیکی با افراد و سازمان به این معنی که مدیران تجهیزات افراد را با آن کار و تجهیزات تطابق می دهند .

انجمن بین المللی تحقیقات و نوآوری قلمرو مدیریت تجهیزات را به بخشهای زیر جمع بندی می کنند:

1-مدیریت مالی شامل :خریدو فروش ،اجاره ،دوباره سازی،نوسازی،سرمایه گذاری و…

2-مدیرت فضاها شامل:طراحی داخلی،تجهیز کردن ،جابه جایی و …

3-مدیریت عملکرد شامل:نوسازی،تجهیز و مدیریت عملکرد محوطه و زمین های ساختمان ها و…

4-مدیریت رفتاری شامل:انتظارات ،مشارکت و رضایت کاربران

ساختمان هوشمند و مدیریت تجهیزات به هم مرتبط اند و دامنه مدیریت شامل بخش مهمی از تجهیزات سخت افزاری ساختمان هوشمند است این شرایط این را نشان می دهد که تعاریف هردو نقطه نظرات هم را پوشش می دهند و سامانه های ساختمان هوشمند پیچیده هستند که عملکردهای گوناگونی برای مدیریت کنترل ساختمان دارند .

سامانه های پیشرفته و تکامل ساختمان هوشمند

تکامل ساختمان هوشمند از روی هرم های ساختمان هوشمند ساخته می شود این هرم محتوا و تکامل فناوری ساختمان هوشمند را شرح می دهد راس این هرم باز است تا تاکیید کند راس ساختمان محدود نشده بلکه با دیگر ساختمان ها ادغام شده است .

قبل از 1980 اتوماسیون سامانه های ساختمان تا یک تجهیز آمده بود و بعد از این تاریخ مراحل تجمیع وارد شد و پیشرفت زیادی در زمینه ساختمان هوشمند از نظر فناوری و ابعاد به وجود آمده است .

سامانه ساختمان هوشمند بعد از 1980 به پنج سطح تقسیم شده که عبارتست از:

1-سامانه تک کاره مجتمع 1980-1985

2-سامانه های چندکاره مجتمع 1985-1990

3-سامانه های مجتمع شده در سطح ساختمان 1990-1995

4-شبکه های بزرگ سامانه های مجتمع شده 2002 تاکنون

در سطح سامانه های تک کاره همه زیر سامانه های اتوماسیون ساختمان (کنترل امنیت ،کنترل ساختمان،کنترل گرمایش و….)و زیر سامانه اتوماسیون ارتباطات (تبادل اطلاعات ،فکس،ارتباطات متنی و …)در یک زیر سامانه جمع شده بودند که ارتباط زیر سامانه ها امکان پذیر نبود.

در سطح سامانه های چندکاره در اینجا زیر سامانه های امنیت و کنترل تجمیع شده و در سامانه های اتوماسیون ساختمان با سامانه خدمات تجمیع شدند و شبکه یکسان برای ارتباط داده صوت و تصویر وجود داشت که در این سطح سامانه های هم نوع تجمیع پیدا کردند.

در سطح سامانه های مجتمع شده در سطح ساختمان اتوماسیون ساختمان و سامانه ارتباطی به عنوان(BAS ) و ارتباط یکپارچه (ICS) در سطح ساختمان تجمیع شدند و دسترسی به سامانه اتوماسیون ساختمان توسط شبکه تلفن با مودم امکان پذیر بود .

در سطح ساختمانهای مجتمع شده با کامپیوتر شبکه های یک پارچه در دسترس بوده اند و عملا این شبکه ها به دلیل مبتنی بر پروتکل اینترنت بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند و می توانستند از راه دور نمایش و کنترل را از طریق اینترنت انجام بدهند.

در سطح شبکه بزرگ سامانه های مجتمع شده سامانه هوشمند میتونه در سطح شرکت بزرگ یا شهر باهم مدیریت شوند و دیگر محدود به ساختمانها نبوده و اطلاعات آنها با هم ادغام شده اند و مدیریت از طریق IT  و سرویس های وب XML مدیریت و پشتیبانی امکان پذیر شده است .

جمع بندی نکات مربوط به ساتمانه های IB

برای بیشتر سامانه های IB مانند مدیریت،عیب یابی ،نمایش از راه دور و بهبود عملکرد ساختمان ضروری است که باعث افزایش انعطاف پذیری مدیریت ساختمان می شود .

تجمیع سامانه های اتوماسیون و کنترل لازمه تجمیع عملکردها می باشد.

با این حال که سامانه های که فناوری سنتی دارند محدودیت هایی در زمینه تبادل و تجمیع اطلاعات دارند ولی فناوری دیجیتال نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد .که بخش کلیدی آنها سامانه IB ,BA می باشد .

قابلیت اطمینان به سامانه بخش مهمی بوده استفاده از شبکه های غیر متمرکز یا شبکه های محلی کلید حل مسائل و ساده سازی شبکه IB  است و مجتمع ولی مستقل یکب از نگرانی ها در توسعه و پیکربندی سامانه های IB  و BA  است .

آموزش های مرتبط :

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان