نویز تصویر در دوربین مداربسته

از عمده ترین نقایص تصویر دیجیتالی نویز در تصویر است که به تغییرات تصادفی در میزان نور و یا اطلاعات رنگی آن گفته می شود که می تواند در فرآیندهای مختلف، از دریافت نورتا نمایش آن ایجاد شود. در تصاویر دیجیتال، هر نقطه ممکن است شدت نور یا رنگ متفاوتی با واقعیت داشته باشد شکل زیر نقاط سفید در بخشهای تیره و یا نقاط تیره در بخش های روشن، جابجایی رنگی برخی نقاط به سمت قرمز و یا سبز یکدست نبودن رنگ بخشی تک رنگ، تیز نبودن لبه هاو غیره، از نمونه های نویز در تصویر دیجیتال است. یکی از چالش های بزرگ در فرآیند پردازش تصویر تشخیص و کم کردن نویز از داده های بدست آمده است که در فصل پنجم شرح داده می شود. این اغتشاشات به دو صورت عمده در عکاسی نمایان می شوند. یکی نویز نوری است که به صورت نقاط تیره و روشن، در سطح تصویر دیده می شوند. و دیگری، نویز رنگی است که باعث ایجاد نقاط رنگی غیرطبیعی در تصویر دیده می شود.

نویز تصویر

مشکلات و کاستی هایی که نویز نیستند

انعکاس نور از سطح حسگر تصویری بیشتر از فیلم عکاسی است. بنابراین احتمال ایجاد مشکلات تصویری مانند هاله های نوری، شعله و شبها در تصویر دیجیتال بیشتر است. به همین دلیل است که بعضی از سازندگان از لایه های پوششی خاصی در بدنه داخلی لنزها جهت استفاده در دوربینهای دیجیتال استفاده می کنند تا انعکاسی ها را به حداقل برسانند.

ممکن است نقاطی از حسگر به دلیل آسیب دیدگی سوخته باشد و نقاط سیاهی را در تصویر ایجاد کنند که با توجه به تکرار شدن در تمام تصاویری از نویز تصادفی قابل تشخیصی هستند.

مطالب مرتبط

آموزش های مرتبط :


اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.