مقالات و جزوات برق ساختمان

مدار الکتریکی مکالمه
از موارد کاربرد مدار الکتریکی مکالمه می توان به ایجاد مکالمه بین 2 نفر و یا بسته و باز کردن
Read more.
مدار الکتریکی کولر آبی
موارد کاربرد مدار کولر آبی را می توان به چگونگی نصب کولر آبی نسبت داد. در واقع در این نوع
Read more.
مدار الکتریکی دیمر
از مدار الکتریکی دیمر برای تنظیم شدت نور خروجی لامپ ها استفاده می گردد. دیمر در واقع نوعی ازمقاومت های
Read more.
مدار الکتریکی لامپ مهتابی
مدار الکتریکی لامپ مهتابی برای خاموش و روشن کردن یک لامپ مهتابی استفاده می شود توضیحاتی برای موارد کاربرد و
Read more.
مدار الکتریکی رله زمانی
رله ها معمولا با سیم پیچ ساخته می شوند و برای ایجاد دستور قطع و وصل در مدار در قسمت
Read more.
مدار الکتریکی رله ضربه ای
کاربرد مدار الکتریکی رله ضربه ای زمانیست که می خواهیم یک مصرف کننده را از چندین نقطه قطع و وصل
Read more.
مدار الکتریکی اتاق خواب و زنگ
مدار الکتریکی اتاق خواب و زنگ ترکیبی از از یک کلید تک پل و یک کلید تبدیل است و برای
Read more.
مدار الکتریکی کلید تبدیل
کلید تبدیل از جمله کلید هایی می باشد که برای کنترل یک وسیله برقی از یک ، دو، یا چند
Read more.
مدار الکتریکی کلید دوپل
مدار الکتریکی کلید دوپل همراه شمای فنی ، حقیقی و مسیر جریان ترسیم شده در تصویر زیر عملکرد یک کلید
Read more.
مدار الکتریکی کلید تک پل
مدار الکتریکی کلید تک پل ترسیم شده در شکل زیر شمایی از مدارفرمان کلید تک پل (شکل A)، مدار حقیقی
Read more.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]