معرفی انواع PLC های فتک FATEk

شرکت اتوماسیون فتک  در سال 1992 در تایوان شروع به فعالیت کرد. پی السی های این شرکت در سری های B1/B1z ، FB  و HB1 عرضه می‌شوند و از نرم افزار WinProladder برای برنامه نویسی آنها استفاده می شود. در این مقاله به بررسی و آموزش plc های سری FB شرکت FATEK می پردازیم:

پی السی های سری FB فتک

پی السی های سری FB شرکت فتک دارای بیش از 300 دستورالعمل هستند که مطابق با ساختار توابع MIMO قابل خواندن و کاربر پسند است. با این ساختار دستورالعمل‌های با ورودی‌های چندگانه که در سری FB فتک وجود دارد، کاربر می تواند عملکردهای متفاوتی را به دست آورد که در سایر برندها شاید نیاز باشد تعداد بسیاری دستورالعمل به کار برد تا به این عملکرد دست یافت. در ادامه از برخی علائم در نام مدل‌های پردازنده های مختلف استفاده شده است که در اینجا به بیان مفهوم آنها می پردازیم:

1. ◇ : به جای این علامت در نام مدل حروف R ، T  یا J قرار می‌گیرند که نوع خروجی را مشخص می‌کنند و به ترتیب بیانگر خروجی رله‌ایی، خروجی ترانزیستوری NPN و خروجی ترانزیستوری PNP هستند.

2. Δ : به جای این علامت در نام مدل عدد 2 یا حرف U  قرار می گیرد. عدد 2 نشان‌دهنده پورت RS232 داخلی  و حرف U  وجود پورت USB داخلی را نشان می دهد.

3. ◎ : به جای این علامت در نام مدل AC، D12 یا D24 قرار می‌گیرد که بیانگر نوع تغذیه CPU هستند. AC نشان می دهد که تغذیه با ولتاژ AC در محدوده‌ی 100-240 ولت است. DC12  و DC24  نیز نشان می دهد که ولتاژ تغذیه 12 ولت و 24 ولت DC است.

4. C : در صورتی که خالی باشد به معنای استاندارد است که یعنی RTC داخلی دارند و درصورتی که –C نوشته شده باشد یعنی RTC به آن اضافه می‌شود.

5. ورودی/خروجی‌هایی که فرکانس آنها مشخص نیست سرعت پایین هستند.

پردازنده های پایه MA/MB سری FB پی ال سی های Fatek

پردازنده های پایه MA/MB سری FB پی ال سیهای Fatek دارای یک پورت RS232  یا USB (port0)  هستند و تا 3 پورت RS485 ، RS232 یا اترنت (port1~2) نیز قابلیت توسعه دارند. تعداد ورودی/خروجی مدل‌های مختلف و نوع و سرعت ورودی خروجی ها برای پردازنده‌های پایه سری FB در ادامه آورده شده است:

 

فتک FBs-10MA◇Δ–◎–C پردازنده
فتک FBs-10MA◇Δ–◎–C پردازنده
 • 6 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت 100KHz، دو ورودی با سرعت 20KHz و دو ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 4 خروجی رله‌ایی یا خروجی ترانزیستوری ( 2 خروجی 100KHz و 2 خروجی 20KHz)
 • ورودی/خروجی های FBs-10MA قابل توسعه نیستند.

 

فتک FBs-14MA◇Δ–◎–C پردازنده
فتک FBs-14MA◇Δ–◎–C پردازنده
 • 8 ورودی دیجیتال 24VDC شامل دو ورودی با سرعت 100KHz، دو ورودی با سرعت 20KHz و چهار ورودی با سرعت کل 50KHz
 • 6 خروجی رله‌ایی یا خروجی ترانزیستوری ( 2 خروجی ترانزیستوری 100KHz و 4 خروجی ترانزیستوری 20KHz)
 • ورودی/خروجی های FBs-10MC قابل توسعه نیستند.

 

فتک FBs-20MA پردازنده
فتکFBs-20MA◇Δ–◎–Cپردازنده
 • 12 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت 100KHz، 4 ورودی با سرعت 20KHz و 6 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 8 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری ( 2 خروجی ترانزیستوری 100KHz و 6 خروجی ترانزیستوری 20KHz)

 

فتک FBs-24MA پردازنده
فتکFBs-24MA◇Δ–◎–Cپردازنده
 • 14 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت 100KHz، 6 ورودی با سرعت 20KHz و 6 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 10 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری ( 2 خروجی ترانزیستوری 100KHz و 6 خروجی ترانزیستوری 20KHz)

 

 فتک FBs-32MB یا FBs-32MA پردازنده
فتکFBs-32MB◇Δ–◎–C
 • 20 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت 100KHz، 6 ورودی با سرعت 20KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 12 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری ( 2 خروجی ترانزیستوری 100KHz و 6 خروجی ترانزیستوری 20KHz)
 • MB برای بلوک‌های قابل جداشدن است.

 

 فتک FBs-40MB یا FBs-40MA پردازنده
فتک FBs-40MB◇Δ–◎–C
 • 24 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت 100KHz، 6 ورودی با سرعت 20KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 16 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (2 خروجی ترانزیستوری 100KHz و 6 خروجی ترانزیستوری 20KHz)
 • MB برای بلوک‌های قابل جداشدن است.

    

فتک FBs-60MB یا FBs-60MA پردازنده
فتکFBs-60MB◇Δ–◎–C
 • 36 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت بالا 100KHz، 6 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 24 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (2 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 100KHz و 6 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • MB برای بلوک‌های قابل جداشدن است.

پردازنده های پیشرفتهMC سری FB پی ال سی های Fatek

پردازنده های پیشرفته MC سری FB پی السی های Fatek دارای یک پورتRS232  یا USB در (port0)  و  تا 5 پورت RS485 ، RS232 ، GSM ، ZigBee یا اترنت (port1~4) نیز قابلیت توسعه دارنداین پردازنده‌ها همچنین دارای RTC داخلی نیز هستند. تعداد و نوع ورودی خروجی‌های هر پردازنده پیشرفته MC از سری FB فتک در ادامه آورده شده است.

 

پردازنده های پیشرفتهMC سری FB پی ال سی های Fatek
فتک FBs-10MC◇Δ–◎پردازنده
 • 6 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 2 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 2 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 4 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (2 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 2 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ورودی/خروجی ها قابلیت توسعه ندارند.

 

 فتک FBs-14MC پردازنده
فتکFBs-14MC◇Δ–◎پردازنده
 • 8 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 2 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 2 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 4 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 6 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (2 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 4 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ورودی/خروجی ها قابلیت توسعه ندارند.

 

 فتک FBs-20MC پردازنده
فتکFBs-20MC◇Δ–◎پردازنده
 • 12 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 4 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 2 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 6 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 8 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (4 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 4 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ترمینالها قابل جداشدن هستند.

 

 فتکFBs-24MC◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-24MC◇Δ–◎پردازنده
 • 14 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 4 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 4 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 6 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 10 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (4 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 4 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ترمینالها قابل جداشدن هستند.

 

فتکFBs-32MC◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-32MC◇Δ–◎پردازنده
 • 20 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 6 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 2 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 12 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (6 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 2 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ترمینالها قابل جداشدن هستند.

 

فتکFBs-40MC◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-40MC◇Δ–◎پردازنده
 • 24 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 6 ورودی با سرعت بالا 200KHz، 2 ورودی با سرعت متوسط 20KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 16 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (6 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz و 2 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 20KHz)
 • ترمینالها قابل جداشدن هستند.

 

فتکFBs-60MC◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-60MC◇Δ–◎پردازنده
 • 36 ورودی دیجیتال 24VDC شامل 8 ورودی با سرعت بالا 200KHz و 8 ورودی با سرعت کل 5KHz
 • 24 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (8 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 200KHz)
 • ترمینالها قابل جداشدن هستند.

پردازنده های کنترل موقعیت NC سری FB پی ال سی های Fatek

پردازنده های کنترل موقعیت NC یا همان مدل های MN سری FB پی ال سی های Fatek دارای یک پورتRS232  یا USB در (port0)هستند و تا 5 پورت RS485 ، RS232 ، GSM ، ZigBee یا اترنت (port1~4) نیز قابلیت توسعه دارند. پردازنده های کنترل موقعیت NC سری FB پی ال سی های Fatek دارای RTC داخلی است و ترمینالهای آنها قابل جداشدن هستند. در ادامه به معرفی برخی مشخصات فنی پردازنده های کنترل موقعیت  مختلف پرداخته می‌شود:

 

فتکFBs-20MN◇Δ–◎پردازنده

 • دو مجموعه تک محور ورودی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 10 ورودی 24 ولت DC شامل 4 ورودی سرعت بالا 200KHz و 6 ورودی سرعت متوسط 5KHz
 • دو مجموعه تک محوره خروجی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 6 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (سرعت بالا 200KHz)

 

فتکFBs-32MN◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-32MN◇Δ–◎پردازنده
 • 4 مجموعه دو محوره ورودی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 16 ورودی 24 ولت DC شامل 4 ورودی سرعت بالا 200KHz و 8 ورودی سرعت متوسط 5KHz
 • 4 مجموعه دو محوره خروجی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 8 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (سرعت بالا 200KHz)

 

فتکFBs-44MN◇Δ–◎پردازنده
فتکFBs-44MN◇Δ–◎پردازنده
 • 8 مجموعه چهار محوره ورودی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 20 ورودی 24 ولت DC شامل 8 ورودی سرعت متوسط 5KHz
 • 8 مجموعه چهار محوره خروجی دیجیتال 5 ولت DC تفاضلی با فرکانس 920KHz
 • 8 خروجی رله‌ایی یا ترانزیستوری (سرعت بالا 200KHz)

آموزشگاه فنی حرفه ای فن آموزان بیش از هشتاد دوره آموزشی درآمدزا ویزه بازار کار از جمله دوره های آموزش تعمیرات موبایل ، آموزش رباتیک ، آموزش تعمیرات لپ تاپ ، آموزش تعمیرات لوازم خانگی ، آموزش مکانیک خودرو ، آموزش برق خودرو ، آموزش نصب دزدگیر خودرو و … را با ارائه مدرک فنی و حرفه ای برگزار می کند. لیست کامل دوره ها در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده است.


 

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.