مدار الکتریکی کلید تک پل

مدار الکتریکی کلید تک پل

مدار الکتریکی کلید تک پل ترسیم شده در شکل زیر شمایی فنی کلید تک پل (شکل A)، مدار حقیقی کلید تک پل (شکل B) و مدار مسیر جریان کلید تک پل (شکل C) می باشد. عملکرد مدار الکتریکی کلید تک پل به گونه ای می باشد که در آن سیم فاز ابتدا با عبور از فیوز وارد کلید شده سپس از کلید خارج می شود و با تحریک دستی کلید می توان مسیر جریان سیم فاز را بست.

برای روشن شدن یک وسیله برقی توسط کلید تک پل ابتدا می بایست سیم نول را مستقیما به آن متصل نمود و سیم فاز به واسطه کلید تک پل وارد آن شود عملکرد مدار الکتریکی کلید تک پل بسیار ساده و قابل فهم است نصب کلید تک پل از سرفصل های آموزش مقدماتی برق صنعتی و برق ساختمان آموزشگاه فن آموزان تهران می باشد.

انواع کلید های تک پل عبارتند از:

کلید تک پل روکار : این کلید تک پل همانطور که از نامش پیداست به صورت رو کار و بدون نیاز به جعبه کلید نصب می شود.

کلید تک پل تو کار : برای نصب کلید تک پل توکار می بایست از جعبه های توکار کلید استفاده کرده و سیم فازمتصل شونده به کلید تک پل ابتدا وارد جعبه کلید شده و سپس به کلید تک پل متصل می شود.

برای یادگیری بیشتر می توانید در دوره آموزش برق ساختمان آموزشگاه فن آموزان شرکت نمایید.

مدار الکتریکی کلید تک پل و شماهای فنی، حقیقی و مسیر جریان

مدار الکتریکی کلید تک پل و شماهای فنی
مدار الکتریکی کلید تک پل و شماهای فنی

دوره های پرطرفدار:

آموزش برق ساختمان

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش سیم پیچی موتور

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان