بهبود کیفی تصاویر در دوربین مداربسته(3)

شیوۀ کار دوربین های مداربسته دید در شب در نتیجۀ داشتن محدوده ای از نور، مانند نور مهتاب و ستاره در حالت غیر فعال (تجهیزات دو کاره روز / شب) و یا نور مادون قرمز در حالت فعال (دوربین های مداربسته امنیتی مادون قرمز) است.

تجهیزات دو کاره روز / شب به طور معمول از دیودها یا نورافکن های مادون قرمز استفاده نمی کنند، اما با این حال از حسگرهای بسیار حساسی برخوردارند که می توانند در نور کم تصویر برداری کنند. این دوربین های مداربسته به حداقل روشنایی جهت تهیۀ تصویر نیاز دارند و مناسب استفاده در نزدیکی چراغ های خیابان یا محیط های مشابه هستند. از طرفی دوربین های مداربسته مادون قرمز به توان بیشتری برای روشن ماندن نیاز دارند.

دوربین مداربسته دید در شب در حالت غیر فعال

تمامی دوربین های مدار بستۀ دید شبانه با تجهیزات دو کاره روز / شب، تصویر بهبود یافته الکترونیکی تهیه می کنند. یک سیستم مدار بستۀ دید در شب مانند سایر سیستم های روزانه، المان اپتیکی همچون لنز، منشور و آینه داشته و این المان ها در کنار هم با در نظر گرفتن اصول اپتیکی خاص خود طراحی و به کار گرفته شده اند. همچنین، این دوربین های مداربسته از عنصری به نام سلول تقویت تصویر استفاده می کنند. این عنصر می تواند امکان مشاهده تصویر را در تاریکی حدود چند هزارم لوکس (شرایط نور ماه و ستاره) فراهم سازد.

در قلب هر سیستم شبانه ابزاری به نام لامپ تشدید کننده نور وجود دارد که این لامپ نور موجود را جمع کرده (بعضی اوقات نور مرئی و بعضی اوقات نور مادون قرمز) و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. سپس این جریان الکتریسیسته خیلی ضعیف تقویت شده و تصویر یک صحنه را برای ما نشان می دهد. فتوکاتد، در مقابل لامپ، محلی است که تبدیل نور به الکتریسیته انجام می شود. قطر فتوکاتد در دوربین مداربسته دید دید شب 25 میلی متر است.

تمامی سیستم های دید در شب تک رنگ هستند. به عبارت دیگر، رنگ های گوناگون را نشان نمی دهند و تصاویر را به رنگ سبز تیره نشان می دهند. علت انتخاب رنگ سبز این است که چشم انسان نسبت به این رنگ حساسیت بیش تری دارد.
دوربین های مداربسته بسته به فن آوری مورد استفاده خود به دو طریق بهسازی تصویر و تصویر سازی گرمایی کار می کنند. در بهسازی تصویر از روش جمع آوری و تقویت نورهای اندک متصاعد شده از جسم و منابع نوری محدود موجود در محیط (ستاره و ماه) که با چشم غیر مسطح دیده نمی شوند، بهره می برند. در نوع دوم یا تصویر سازی گرمایی از جمع آوری بخش بالایی طیف های نور مادون قرمز استفاده می شود. این طیف ها به عنوان گرما از جسم متصاعد می شوند و بنابراین اشیایی که گرم هستند مانند بدن جانداران بیش تر از اجسام سرد مانند درختان تشعشع مادون قرمز دارند. اما از آنجا که تصویر این دوربین های مداربسته دارای طیف رنگی غیر واقعی (قرمز برای جسم گرم و آبی برای جسم سرد) هستند، چندان مورد استفاده به عنوان دوربین مداربسته دید در شب نیستند و مصارف خاص دیگری دارد.

مطالب مرتبط

دوره های پرطرفدار :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان