بهبود کیفی تصاویر در دوربین مداربسته(2)

با طراحی و استفاده مناسب از لامپ ها، انعکاس دهنده های نوری و حباب های با راندمان بالاتر می توان کیفیت روشنایی و به تناسب آن کیفیت تصاویر نظارتی را بهبود بخشید. ویژگی های عملکردی لامپ های مختلف در جدول زیر ارائه شده است.

طراحی مناسب سیستم روشنایی

جدول ویژگی های عملکردی لامپ های مختلف

نوعخواصمحدودۀ توان مصرفی (W)ویژگی­های عملکردی استاندارد

بهرۀ نوری          رنگ دهی      طول عمر (hr)

کاربرد
رشته­ایپایداری رنگ نور، امکان قطع و وصل سریعاز چند وات تا چند کیلو واتW 100

15                    100                1000

مکان­های اداری و …
هالوژنیابعاد کوچک، راندمان  طول عمر بالااز 10 وات تا چند کیلو واتW 500 (مصارف عمومی)

21                    100             2000

چراغ­های خیابانی، خودروها و …
فلورسنتراندمان و زول عمر بالاw220 ~ 40W 40 (سفید)

69                    96             10000

مکان­های اداری و …
جیوه­ایراندمان، طول عمر و شار نوری بالاkw2 ~ w400W 400

51                    23             12000

چراغ­های خیابانی
فلورسنت جیوه­ایراندمان، طول عمر و شار نوری بالاkw1 ~ w400W 400

60                    44             12000

جاده­ها، خیابان­ها و …
جیوه­ای بدون چوکkw500 ~ 250 و 160W 500

27                   42               6000

انبارها و …
متال هلایدراندمان و طول عمر بالاkw1 ~ w250W 400

80                    65             9000

کارخانجات، خیابان­ها و ..
متال هلاید با رنگ دهی بالارنگ دهی بالاw400 ~ 250W 400

52                    92             6000

لابی­ها و …
سدیم کم فشارراندمان بسیار بالاw180 ~ 35W 180

175                    44             9000

تونل­ها، بزرگراه­ها و …
سدیم پر فشارراندمان بسیار بالاw1000 ~ 150W 360

120                    29             12000

کارخانجات، جاده­ها، فضاهای باز و …
فلورسنت راندمان بالاراندمان بسیار بالاw 52 و w 32    100                   88              12000مکان­های اداری و …

در جدول 7-2 نیز نحوۀ انتخاب لامپ ها برای کاربردهای مختلف نشان داده شده است. با بکارگیری این جداول، مناسب ترین لامپ ها از دیدگاه بهرۀ نوری برای هر کاربرد خاص انتخاب می شود که این امر در نهایت به صرفه جویی انرژی در سیستم روشنایی می انجامد، بدون آن که کیفیت روشنایی و یا شدت روشنایی مورد نیاز تنزل یابد. همچنین انتخاب انعکاس دهنده های نوری و حباب های با راندمان بالاتر سبب کاهش مصرف انرژی در سیستم روشنایی می شود.

جدول نحوۀ انتخاب لامپ ها برای کاربردهای مختلف

جدول نحوۀ انتخاب لامپ ها برای کاربردهای مختلف

• روشنایی امنیتی در منازل مسکونی، مراکز تجاری، صنعتی، موسسات و مراکز نظامی کاربرد دارد. سیستم های روشنایی امنیتی انواع مختلفی دارند. یک نمونۀ آن نور افکن ها و نوع دیگر آن ها روشنایی بخار سدیم با فشار پایین هستند. با توجه به این که سیستم روشنایی در شب و در تاریکی کاربرد دارد و در تمام طول مدت شب روشن می ماند، مصرف انرژی برق باید در مورد سیستم های روشنایی مورد توجه قرار گیرد و سیستم روشنایی مورد استفاده برای امنیت محیطی مقرون به صرفه باشد.

• روش فوق روشنایی عادی محیط است و در روشنایی امنیتی باید دارای نوری شفاف تر باشد. به طور معمول لامپ های 5/0 وات بر متر مربع مناسب هستند. در مکان هایی که فضاهایی پیچیده و یا محیط هایی متفاوت دارند، این عدد باید افزایش پیدا کند. البته در محیط ها و فضاهای باز این عدد باید کاهش یابد. استفاده از تعداد لامپ های بیش تر ولی با قدرت متوسط به جای استفاده از تعداد لامپ های کمتر با قدرت بالاتر، بهتر و مناسب تر است و از درخشش آزار دهنده روشنایی و همچنین از سایه انداختن جلوگیری می کند و با این روند، استفادۀ موثرتری از لامپ ها حاصل می شود.

• در طراحی ایمنی و امنیتی ساختمان ها باید مکان قرار گیری دوربین های مداربسته، آنچه ره گیری می کنند و میزان روشنایی محیطی مور توجه قرار گیرد.

• در طراحی سیستم روشنایی باید موارد بروز خرابکاری و ورود متجاوزان و سوء استفاده های احتمالی در اثر وجود روشنایی مشخص شود.

• در طراحی سیستم های روشنایی، برق اضطراری برای سیستم روشنایی امنیتی نیز حائز اهمیت است.

• نباید از روشنایی هایی که نوری خیره کننده و پر تشعشع دارند استفاده کرد.

• لامپ ها باید محفظۀ مناسب داشته باشند تا حباب لامپ را محافظت کند و جنس آن به گونه ای باشد که نور مستقیم به سوژه برخورد نکند.

• نور باید با زاویۀ حدود 80 درجه به زمین برسد.

• در طراحی روشنایی ساختمان ها باید به عدم دسترسی سارقان و متجاوزان به روشنایی توجه شود. این موضوع هم در مورد خود لامپ و مجموعه سیستم روشنایی و هم در مورد سیم ها و منبع تغذیه آن، صادق است. به طور معمول روشنایی در ارتفاع نصب می شود تا از دسترس دور باشد و هم چنین در برابر ضربات مختلف محافظت شود. باید از قفل بودن جعبه تقسیم برق مطمئن بود. منبع تغذیه سیستم روشنایی موقعیتی کلیدی برای سارقان دارد. خطوط برق زیر زمینی یا روی زمین با رعایت اصول امنیتی نصب شوند.

نگهداری مناسب از سیستم روشنایی

• تمیز کردن سطح چراغ ها، لامپ ها و سطوح دیوارها علاوه بر افزایش شدت روشنایی، ضریب نگهداری را نیز بالا می برد. حتی در محیط های خیلی تمیز هم پس از سه سال استفاده از چراغ ها، به دلیل کثیفی سطح لامپ ها و انعکاس دهنده ها، تا 15 درصد از روشنایی خروجی کاسته می شود. این امر در محیط های کارگاهی تأثیر شدیدتری در کاهش روشنایی خروجی خواهد داشت. به این منظور حباب لامپ ها و سطوح انعکاس دهندۀ نور، هر چند ماه یک بار باید به طور کامل تمیز شوند. فاصله زمانی تمیز کردن لامپ ها بستگی به شرایط محیطی محل قرار گرفتن لامپ ها دارد.

• توجه به رنگ محیط اطراف و بازتابش آن

از آنجا که رنگ های تیره جاذب نور هستند، سطح روشنایی واقعی یک اتاق تحت تأثیر رنگ و خصوصیات بازتابش سطح دیوارها، سقف و کف قرار می گیرد. در کارگاه های صنعتی اغلب با تمیز کردن دیوارها یا رنگ کردن آن ها با رنگ های روشن تر می توان شدت روشنایی را بهبود بخشید. در واقع استفاده از رنگ های روشن سبب افزایش ضریب بهرۀ نوری می شود که نتیجۀ آن افزایش شدت روشنایی است.

مطالب مرتبط

دوره های پرطرفدار :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان