بهبود کیفی تصاویر در دوربین مداربسته(1)

اهمیت نور و تأثیر آن بر کیفیت تصویر در مقاله های قبلی تشریح شد. در این قسمت روش های موجود در رفع مشکل کمبود نور یا نبود آن معرفی می شود. از آن جمله، می توان اقدام به افزایش روشنایی و نورپردازی کرد و یا به کارگیری دوربین های مداربسته خاص دید در شب تصاویر مطلوب حاصل کرد.

نورپردازی امنیتی

اساسی ترین نیاز برای داشتن یک تصویر با کیفیت مناسب، دریافت نور کافی است. انعکاس نور تابیده شده از منابع نوری همچون خورشید به اجسام باعث دیده شدن آن ها توسط چشم یا دوربین مداربسته را می دهد. نور با برخورد به سوژه مورد نظر و انعکاس به لنز دوربین مداربسته و حسگر، باعث ثبت تصویر در دوربین مداربسته می شود. در نتیجه عملکرد یک سیستم تصویر برداری نه تنها به نوع لنز و دوربین مداربسته مرتبط است، بلکه به مقدار، کیفیت و پخش نور نیز ارتباط دارد.
بدون نور تصویری ایجاد نمی شود و نور ضعیف نیز باعث ایجاد تصویری ضعیف خواهد شد. هر مانعی بین سوژه و حسگر دوربین مداربسته باعث کاهش کیفیت تصویر می شود که پنجرۀ بستۀ بین دوربین مداربسته و سوژه، محفظۀ کثیف دوربین مداربسته یا دیافگرام نیم بسته این موضوع را به خوبی نشان می دهد. عملکرد مناسب دوربین مداربسته در روز، اثبات عملکرد مناسب آن در تاریکی شب نیست.

یکی از روش های ارتقای امنیت در حفاظت پیرامونی و بالا بردن ایمنی و امنیت فیزیکی و در واقع یکی از راه-های جلوگیری از ورد متجاوزان و سارقان به محدودۀ حفاظت شده، بهبود سیستم های روشنایی و کیفیت نور محیط است و در فضای روشن و نورانی، احتمال ورود متجاوزان کم تر خواهد شد. در چنین شرایطی شناسایی سارقان و متجاوزان، رهگیری و تشخیص آن ها ساده تر از شرایطی است که محیط تاریک است. علاوه بر این در شرایطی که نور محیطی مناسب است، افراد احساس ایمنی و امنیت بیش تری می کنند که البته در برخی فضاها ممکن است این تصور به طور کامل اشتباه باشد و همین نور و روشنایی به متجاوزان و سارقان کمک می کند که به فعالیت های خود به شکل ساده تر و راحت تری ادامه دهند. بنابراین در طراحی محیط داخلی و فضای بیرونی، باید دقت فراوانی در طراحی روشنایی محیط به عمل آید.

مطالب مرتبط

دوره های پرطرفدار :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان