راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه : مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه برای کنترل یک موتور از دو نقطه استفاده می شود.

یعنی موتور را می توان از دو نقطه روشن کرد.این مدار بسیار شبیه به مدار کنترل از یک نقطه می باشد و می توان آن را به نوعی تعمیم یافته مدار اتصال از یک نقطه دانست.برای اینکه یک وسیله را بتوانیم از چند نقطه کنترل کنیم کافی است شستی های استارت را با هم موازی کنیم به تعدادی که می خواهیم و نکته خاص دیگری ندارد.

موارد کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:

کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه را می توان در روشن کردن یک موتور از چند محل دانست.مثلا می خواهیم در یک شرکت هم نگهبان بتواند موتور را خاموش کند هم رییس شرکت بتواند موتور را خاموش کند ، پس برای این کار دو شستی استارت در محل اتاق هر دو نصب کرده و کافی است آنها را با هم موازی کنیم و سایر اتصالات را انجام دهیم ، همانند اتصال کنترل یک موتور از یک نقطه می باشد.

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:

تحلیل و نحوه عملکرد مدار الکتریکی  قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو  نقطه به این صورت می باشد که از شستی S2 و S1 در جهت قطع مدار استفاده می شود، و برای روشن شدن موتور از شستی های S3 و S4 استفاده می شود. برای تبدیل کردن حالت موتور از لحظه ای به دائم از تیغه باز  کنتاکتور استفاده می کنیم.با بسته شدن این کنتاکت مدار جریان خود را از داخل تیغه بسته شده می بندد و مادامی که شستی S2 وS1 زده نشده است به کار خود ادامه می دهد.

دوره های پرطرفدار:

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.