راه اندازی موتور آسنکرون به صورت ستاره و مثلث

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت ستاره و مثلث

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت ستاره و مثلث : موتور های الکتریکی سه فاز معمولا دارای توان های بالا تر از 5kw هستند.اتصال سر بندی این گونه موتور ها طوری است که می توان آنها را هم در حالت ستاره و هم در حالت مثلث راه اندازی کرد.لازم به ذکر است که توان موتور آسنکرون در حالت مثلث 3 برابر توان در حالت ستاره است.

بنابر این در هنگام راه اندازی موتور که جریانی بین 5 تا 7 برابر جریان نامی موتور از شبکه کشیده می شود،اگر موتور در حالت مثلث باشد جریان بسیار زیادی از سیم پیچ های موتور عبور می کند که باعث آسیب رسیدن به موتور می شود.

برای جلوگیری از این اتفاق موتور را ابتدا به صورت ستاره یعنی با جریان راه اندازی کمتر راه اندازی می کنند و پس از رسیدن به دور نامی اتصال را از حالت ستاره به حالت مثلث تغییر می دهند.این نوع راه اندازی انواع مختلفی دارد که در زیر شکل مدار های آن به همراه توضیحات آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های کلاس آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.نوع اول،راه اندازی از یک نقطهراه اندازی موتور آسنکرون به صورت ستاره و مثلث

تشریح و عملکرد راه اندازی موتور القایی به روش فوق

در این روش از سه کنتاکتور،یک کلید شستی استاپ ،یک کلید شستی استارت و کلید شستی استاپ استارت استفاده شده است.یکی از کنتاکتور ها به صورت ثابت موتور القایی را تغذیه می کند.دو کنتاکتور دیگر یکی برای اتصال موتور به صورت ستاره و دیگری برای اتصال موتور به صورت مثلث مورد استفاده قرار می گیرند.توسط کلید شستی استاپ  می توان در هر لحظه موتور را متوقف ساخت.برای راه اندازی موتور در ابتدا به ساکن از کلید استارت s2 استفاده می شود.با فشردن این شستی پایه A1 کنتاکتور اصلی تحریک شده،تیغه های 13,14 آن بسته می شوند.همانطور که در شکل میبینید با بسته شدن این تیغه ها بوبین کنتاکتور ستاره نیز تحریک شده و موتور به صورت دائم در حالت ستاره شروع به کار می کند.برای تعویض اتصال موتور از حالت ستاره به حالت مثلث کافیست از کلید شستی استاپ استارت s3 استفاده شود.این کلید شستی جریان تحریک کنتاکتور ستاره را قطع و جریان تحریک کنتاکتور مثلث را وصل می کند.

نوع اول،راه اندازی از دو نقطه

این نوع راه اندازی دقیقا به صورت روش قبلی است با این تفاوت که از دو نقطه می توان فرآیند را کنترل کرد

نوع دوم،کنترل از یک نقطهاین روش درست مانند روش اول است با این تفاوت که نحوه سیم کشی مدار فرمان عوض شده است

نوع دوم،کنترل از دو نقطه

این روش همانند قبلی است و می توان به جای یک محل از دو محل فرآیند را کنترل کرد

نوع اول، اتوماتیک

در این روش از یک رله تاخیر زمانی استفاده شده است.در این روش به جای استفاده از شستی برای تغییر اتصال موتور از ستاره به مثلث از یک تایمر استفاده شده که به صورت اتوماتیک این کار را انجام می دهد.

نوع دوم،اتوماتیک

این روش درست مانند حالت قبل است و تنها سیم کشی مدار فرمان آنها متفاوت است

نوع اول،اتوماتیک و دستی

در این روش اپراتور توانایی استفاده از هر دو روش دستی و اتوماتیک را برای تغییر اتصال موتور خواهد داشت

نوع دوم،دستی و اتوماتیک

این روش هم درست مانن روش قبلی است با این تفاوت که نحوه سیم کشی مدار فرمان عوض شده است

کاربرد راه اندازی به صورت ستاره مثلث

در صنعت همواره باید موتور های آسنکرون با توان بیشتر از 5kw را به صورت ستاره مثلث راه اندازی کرد تا جریان راه اندازی موتور کاهش یافته و احتمال آسیب رسیدن به موتور و شبکه به حداقل ممکن برسد.از موارد استفاده از این روش می توان به راه اندازی موتور پمپ های چاه آب اشاره کرد.

منبع

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان