راه اندازی موتور آسنکرون دستگاه های پرس و گیوتین

مدارقدرت و فرمانی که در شکل زیر مشاهده میشود مربوط به راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) ادواتی است که در هنگام کار هشیاری زیادی می طلبند (مانند دستگاه های پرس و گیوتین).هنگام کار با این دستگاه ها خطری جدی مانند قطعی یا پرس شدن دست و پا اپراتور را تهدید می کند بنابر این نیاز است که علاوه بر یک شستی که برای راه اندازی موتور استفاده می شود شستی یا پدالی دیگر هم نقش تایید کننده را ایفا کند.شکل زیر مدار قدرت و فرمان این نوع راه اندازی را نشان می دهد. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد. در این مطلب به بررسی راه اندازی موتور آسنکرون دستگاه های پرس و گیوتین می پردازیم.

راه اندازی موتور آسنکرون دستگاه های پرس و گیوتین

نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان دستگاه های پرس و گیوتین

همانطور که در شکل مشاهده می شوداین مدار از یک کنتاکتور و دو عدد شستی استارت تشکیل شده است.این شستی ها با یک دیگر سری شده و در واقع عمل AND منطقی را انجام میدهند.در این نوع راه اندازی موتور به صورت لحظه ای روشن خواهد شد و آن هم در صورتی امکان پذیر است که هر دو شستی استارت s1 و s2 همزمان فشرده شده باشند و جریان بوبین کنتاکتور تامین شده باشد.

موارد کاربرد مدار فرمان و قدرت فوق

در دستگاه هایی مانند پرس ، گیوتین یا اره احتمال خطرات جدی مانند قطعی دست و پا بسیار زیاد است مخصوصا اگر اپراتور کاملا هوشیار نبوده و سهوا دستگاه را روشن کرده باشد.در اینگونه موارد برای جلوگیری از خطرات احتمالی یک شستی دیگر که عمدتا به صورت پدال است با شستی اولیه به صورت سری متصل می شود.بنابر این اگر اپراتور سهوا کلید شستی را فشار دهد تا زمانی کهه کلید شستی دوم یا پدال فشرده نشده باشد موتور راه اندازی نخواهد شد.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − یک =