راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد و راستگرد،ستاره مثلث

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد و راستگرد،ستاره مثلث

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد و راستگرد : گاهی اوقات نیاز می شود یک جهت چرخش موتور آسنکرون توان بالا را که حتما باید به صورت ستاره مثلث راه اندازی شود تغییر داد.در این صورت باید از روشی استفاده کرد که این دو را با هم اجرا کند.روشی که در این مبحث گفته می شود به دلیل استفاده از تعداد محدود قطعات بسیار کاربردی است.شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی به همراه توضیحات نحوه عملکرد آن در ادامه آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد و راستگرد

نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان

در این نوع راه اندازی از چهار عدد کنتاکتور،یک کلید شستی استاپ،یک کلید شستی استارت و یک کلید شستی استاپ استارت استفاده شده است.یک کنتاکتور مسئول تغذیه موتور با توالی مثبت،یک کنتاکتور مسئول تغذیه موتور با توالی منفی،یک کنتاکتور مسئول اتصال ستاره و در نهایت آخرین کنتاکتور مسئول اتصال مثلث است.شستی استاپ s1 توانایی قطع کل مدار را دارد.برای راه اندازی مدار در جهت راستگرد از کلید شستی s2 استفاده میکنیم.با زدن این کلید کنتاکتور k1 و پس از آنk3  تحریک شده و مدار در حالت ستاره شروع به چرخش به سمت راست میکند.

ادامه مبحث راه اندازی موتور آسنکرون به صورت چپگرد و راستگرد …

حال می توان با استفاده از شستی استارت استاپ s4 و تحریک کنتاکتور k4 اتصال موتور را به حالت مثلث تغییر داد.حال برای تغییر دور موتور ابتدا باید توسط شستی استاپ s1 موتور را متوقف کرده و سپس برای راه اندازی به صورت چپگرد از شستی استارت s3 استفاده کرد.در این صورت ابتدا کنتاکتور های k2 و k3 تحریک شده و موتور به صورت چپگرد شروع به چرخش می کند.حال می توان مانند حالت راستگرد از شستی استارت استاپ s4 استفاده کرده و موتور را به حالت چپگرد مثلث برد.

کاربرد این روش راه اندازی

از این روش راه اندازی می توان در تسمه نقاله های بزرگ و برای تغییر جهت حرکت آنها استفاده کرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان