راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل : به منظورکنترل تعویض جهت چرخش موتور های آسنکرون (القایی) روش های مختلفی به وجود آمده اند.روش هایی که برخی از آنها جهت چرخش را سریع عوض میکنند و برخی دیگر کند کار هستند.در روش راه اندازی با حفاظت کامل درصد اطمینان بسیار بالاتر رفته و در واقع برای تعویض جهت چرخش موتور به صورت کند این روش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. مدار فرمان وقدرت راه اندازی موتور القایی به صورت چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل در زیر آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.
راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

نحوه عملکرد راه اندازی چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

در این روش از دو عددکنتاکتور،یک عدد شستی استاپ و دو عدد شستی استاپ استارت استفاده می شود.اتصالات قدرت دو کنتاکتور به گونه ای بسته می شوند که یکی از کنتاکتور ها توالی مثبت را وصل کند و دیگری توالی منفی را.

ادامه مبحث راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل …

در مدار فرمان برای شروع به کار موتور در یکی از جهات باید شستی استاپ استارت s2 یا s3 را فشرد.برای مثال در صورتی که شستی استاپ استارت s2 فشرده شود پایه A1 کنتاکتور اول تحریک شده و موتور راه اندازی می شود به دلیل وجود تیغه های نگهدارنده 13,14 موتور به صورت دائم به کارش ادامه می دهد.اگر بخواهیم جهت چرخش موتور را عوض کنیم باید ابتدا موتور را توسط شستی استاپ s1 متوقف کرده سپس شستی استاپ استارت دیگر را فشار دهیم.در این روش به جای شستی استارت از شستی استاپ استارت استفاده شده تا اگر دو شستی به صورت هم زمان هم فشار داده شدند هیچکدام از کنتاکتور ها عمل نکرده و اتصال فاز با فاز رخ ندهد.

کاربرد راه اندازی موتور القایی با اتصال دائم چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل

این نوع راه اندازی به دلیل حفاظت بالایی که دارد در صنعت زیاد استفاده میشود.به طور مثال در آسانسور ها که دائم جهت چرخششان عوض می شود بسیار کاربردی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *